Publikované: 05.09.2020

K zákonu lex Lipšic

Matovičova vláda podozrivo “usilovne, zanovito” pracuje na rozbití zo zákona daného garančného systému podmienok a záruk kvalifikovanosti, odbornosti a spôsobilosti pre výkon funkcie generálneho prokurátora.
Ak sa generálnym prokurátorom bude môcť stať ktokoľvek so všeobecným právnickým vzdelaním, nebude musieť mať prokurátorskú skúšku, služobný vek a prax, stane sa toto:
Sudcom sa bude môcť (či musieť!) stať aj ktorákoľvek osoba len so všeobecným právnickým vzdelaním bez justičnej skúšky;
Notárom sa bude môcť stať ktorákoľvek osoba s právnickým vzdelaním aj bez notárskeho osvedčenia.
Odôvodnenie: Imperatív základného ľudského a občianskeho práva na rovnaké zaobchádzanie.
Toto potvrdil aj predseda vlády Matovič v Sobotné dialógy 5.9.): „Má ísť o právo garantované ústavou“.
Pôjde o zrovnoprávnenie titulov Mgr. práv a JUDr. (doktor práv). O akýkoľvek post v systéme prokuratúry a justície môže sa uchádzať aj ktorákoľvek osoba s titulom bakalár práv (Bc.)…
Strojcovia a obhajcovia kandidatúry na generálneho prokurátora v prípade Daniela Lipšica vychádzajú z toho, že táto osoba je bývalý minister vnútra a spravodlivosti (čo je „samé o sebe“ garanciou spôsobilosti).
Viac tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lip%C5%A1ic
JUDr. Daniel Lipšic L.LM. sa konečne vyjadril k zákonu „lex Lipšic“: „Zvažujem svoju kandidatúru na post generálneho prokurátora“.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/561933-lipsic-zvazuje-kandidaturu-na-generalneho-alebo-specialneho-prokuratora/
Dnes platí (zákon o prokuratúre, §7 odsek 3) „Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor, ktorý dosiahol vek najmenej 40 rokov, ak s vymenovaním súhlasí a ak aspoň desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov funkciu prokurátora alebo sudcu. Splnenie týchto podmienok overuje národná rada pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie.“
Poznámka 1: Daniel Lipšic nie je bezúhonná osoba (zavinená smrteľná nehoda).
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/153/
Platný Zákon o sudcoch a prísediacich § 5 Predpoklady na voľbu sudcu:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/385/20010101.html
Planý Zákon o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) § 11 (vymenovanie do funkcie notára):
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/323/20160101.html
Úmysel vlády prezentovaný zmenou zákona o prokuratúre v časti voľba generálneho prokurátora (§ 7 odsek 3) sa nesie na ľudovej populistickej vlne, a prejde len u laikov. Sleduje zdanie, že práve možno (ne)prokurátor bude najlepším generálnym prokurátorom…
Mám ustálený názor a presvedčenie, že funkciu generálneho prokurátora by mala vykonávať osoba z radov a kmeňového stavu prokurátorov prokuratúry
Pravdepodobnosť, že (ne)prokurátor bude pre Slovensko na jeho ceste k právnemu štátu lepší ako prokurátor, sa limitne blíži nule (Slovensko má asi 800 prokurátorov):
file:///C:/Users/juraj/Desktop/Menny_zoznam_prokuratorov_SR_k_01_09_2020.pdf
Generálneho prokurátora by si mali voliť prokurátori.
Zaujímal by ma názor Európskej a Benátskej komisie, či sa na Slovensku nedeje niečo blízke Poľsku; á la: „naši ľudia a náš človek“ plus: „právo podľa našich predstáv, naše právo“ (…)
Dôvody pre odvolanie generálneho prokurátora sú flagrantne vágne. Plnenie služobných povinností generálneho prokurátora by mal posudzovať Správny súd (kreuje sa, čo je pozitívum a prínos ministerky spravodlivosti Kolíkovej) mal by byť garantom a vykonávateľom disciplinárnych konaní sudcov aj prokurátorov, a o ich odvolaní by mal rozhodnúť len Ústavný súd (tak ako aj v prípade trestného stíhania sudcov a súhlasu na ich vzatie do väzby).
Aktuálny stav vecí okolo zákona o prokuratúre je v tomto štádiu:
https://spravy.pozri.sk/clanok/parlament-vyhovel-namietkam-caputovej-z-navrhu-zakona-o-prokurature-vypustil-sporne-body/1518493
Smer-SD a nielen, ostro kritizuje, že šéfom prokuratúry sa bude môcť stať aj osoba, ktorá predtým nevykonávala funkciu ani prokurátora.
Podporná poznámka: Generálny prokurátor nemá ako vláda 100 dní na „zábeh“ (musí konať od prvého dňa v službe a nemá vládnych radcov).
Notárstvo, prokuratúra a súdnictvo sú v rámci systému práva Slovenska vzájomne oddelené a na sebe nezávislé stavovské entity.
Svojich šéfov si tieto profesijné stavy majú voliť len zo svojich radov…
Je to legitímny spôsob záchovy ich nezávislosti v rámci deľby moci.
Voľba kandidáta na generálneho prokurátora na parlamentnej pôde je politická voľba.
Hlavnými ideológmi sú Baránik a Dostál.

Smer-SD avizoval podanie na Ústavný súd (nebude ale mať odkladný účinok).
V súčasnosti bývalého šéfa prokuratúry („spolužiak“), ktorý avizované peklo „nerozpútal“ zastupuje prvá námestníčka generálnej prokuratúry  JUDr. Viera Kováčiková.
Poznámka 2: JUDr. Čižnár, v momente, čo si vypočul ukážky Gorily, s ktorými „behal“ po prokuratúre
JUDr. Dobroslav Trnka, mal zo zákona ihneď konať ex offo!
Poznámka 3: Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. by mal v novej voľbe dostať zaslúženú príležitosť za jeho nevymenovanie generálnym prokurátorom prezidentom Gašparovičom…
4. decembra 2014 Ústavný súd rozhodol o tom, že exprezident Ivan Gašparovič porušil nevymenovaním Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora jeho základné práva zaručené ústavou t. j. prístup k voleným a verejným funkciám za rovnakých podmienok, ako aj práva na vstup do verejnej služby štátu. Priznal Jozefovi Čentéšovi odškodné vo výške 60 000 eur. Namiesto neho bol v novej voľbe zvolený „spolužiak“ („lepší“ Čižnár).
Nový šéf prokuratúry by mohol byť známy v októbri alebo v novembri.
Odkaz záujemcom: Ak je pravdou lex Lipšic, zbytočne to neskúšajte.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Poznámka 4 k leninsko-stalinskému typu slovenskej monokratickej prokuratúry: Ak vyšší prokurátor nesúhlasí s nálezom nižšieho prokurátora (napr. KP vs OP) tak okresný prokurátor sa stáva nesvojprávny (bez úvodzoviek).
Vyššou KP má nariadené, že vo veci “musí  znova rozhodnúť”. Hmm…
Toľko k nezávislosti a slobode prokurátorov…
Aj vo vzťahu k zákonu o prokuratúre.

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?