Publikované: 23.11.2019

Kalavská návrh zákona o povinnom očkovaní stiahla

Ministerstvo zdravotníctva zákonom navrhovalo, aby bolo každé dieťa pred nástupom do materskej školy povinne zaočkované. Dôvodová správa uvádza zvýšený výskyt niektorých infekčných chorôb a postupnú stratu kolektívnej imunity…

            

Článok uvádza niektoré aspekty neprípustnosti takého zákona vo vzťahu k Listine základných práv a slobôd a Ústave slovenskej republiky.
Úprava základných ľudských práv a slobôd akýmkoľvek zákonom musí byť v súlade s Ústavou a tá s Listinou základných práv a slobôd, ktorá tvorí hmotné jadro ústavy.
Nariadenie povinného očkovania zákonom je vážny zásah do ľudských práv a slobôd. Ide o diferencované práva rodičov a práva detí a k nim toto (v opore o základné ľudské práva a slobody):
1. Ľudský plod v tele tehotnej ženy nie je vlastníctvom tehotnej ženy (problém interrupcií) a má svoje základné ľudské práva nenarodeného ľudského plodu, ktoré mu môžu byť odňaté zákonom, a to vždy len z dôvodov hodných osobitného zreteľa (zdravie a život tehotnej ženy);
2. Dieťa po narodení nadobúda štatút ľudskej osoby, ktorá nie je vlastníctvom rodičov (spor o rodičovské práva) ani štátu; nie je ničím vlastníctvom.
3. Vo zvlášť odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa do rodičovských práv, ktoré nie sú základnými ľudskými právami ale právami (akcesorické práva) môže ingerovať súd, ale vždy len v súlade s ústavou, listinou a medzinárodnými dokumentmi (Dohovor o právach dieťaťa).
Poznámka – právo dieťaťa je nadradené právu rodičov.

             

Ďalšie príklady ad hoc len pre obraz:
1. Zákazy vychádzania, stanné právo, zákon o zbraniach a strelive;
2. Pravidlá cestnej premávky, napr. obmedzenie rýchlosti a povinné bezpečnostné pásy nemajú vedľajšie účinky, ale hazard ich má…
Pochybné je zvyšovanie cien cigariet v opore o záujem verejného zdravia a nebolo by, ak by táto časť štátneho príjmu šla do zdravotníctva (podpora liečby následkov fajčenia). Nič proti zákazom fajčenia. Dôvodom návrhu zákona o povinnom očkovaní detí predškolského veku a zákaze prijímania neočkovaných detí do kolektívu predškolských zariadení, je hrozba aktuálneho zvýšeného výskytu infekčných chorôb. Môžu ich šírenie zastaviť vakcíny? Sú bezpečné? Pozrite si reláciu:
https://www.ta3.com/clanok/1169856/povinne-ockovanie.html
Zákon, ktorý upravuje prijímanie len zaočkovaných detí do škôlky, ministerka zdravotníctva stiahla z poslednej schôdze Národnej rady po tom, ako sa od predsedu Smeru Roberta Fica dozvedela, že jej návrhy nemajú politickú podporu. Návrh zákona umožňoval výnimky len pre kontraindikácie.
https://www.ta3.com/clanok/1168267/kalavska-stiahla-navrh-zakona-o-ockovani-nemal-potrebnu-podporu.html
Poznámka – MUDr. Andrea Kalavská je kvalifikovaná a kompetentná vo veciach svojho odboru, špecializácie a atestácie, ako ministerka zdravotníctva, ale nie je dostatočne gramotná v oblasti ľudských práv.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Andrea_Kalavsk%C3%A1
Odborné štúdie sú v dnešnom stave a štádiu vedy a výskumu vo veci ochranných vakcín proti infekčným chorobám v štádiu tvrdení proti tvrdeniam a nezakladajú garanciu úplnej zdravotnej bezpečnosti očkovania.
Zákon, ktorý prikazuje, zakazuje alebo nariaďuje, musí zodpovedať kritériám definovaným ako štátny a spoločenský záujem, hodný osobitného zreteľa (bezpečnosť občanov, štátu a verejné zdravie).
O podrobení sa ochrannej vakcinácii nerozhoduje nesvojprávne maloleté dieťa, ale zaň zodpovední rodičia.
Zákon o zdravotnej starostlivosti v opore o základné ľudské práva a slobody ukladá poskytovateľom a príjemcom zdravotnej starostlivosti povinnosť a právo na dobre informovaný súhlas (očkovanie).
Rozhodnutie je na slobodnej vôli príjemcov zdravotnej starostlivosti, v prípade očkovania maloletých detí, ich rodičia. Súčasťou takého práva a povinnosti je aj základné ľudské právo na výhradu vo svedomí. V opore aj o hypotézu: Ak sa po očkovaní dieťaťa, ku ktorému dali „dobre informovaný súhlas“ rodičia, vyskytne zdravotný následok na zdraví a živote očkovaného dieťaťa, a preukáže sa priamy následok, zodpovedný je rodič. No, rodičia, vezmite si to na svedomie…
Dobre informovaný súhlas vo vzťahu k očkovaniu nemožno odňať ani prikázať.
K predmetu veci, ktorým je očkovanie, excentrická poznámka: Dobre informovaný súhlas možno vynútiť zákonom, trebárs rozsudkom súdu, napríklad ako súdom uložený trest odňatia slobody.
K podobným ochranným opatreniam pristupujú a tým sa zbavujú zodpovednosti aj farmaceutické firmy, ktoré k ich vakcínam prikladajú dobre informovaný súhlas v písomnej forme a to v podobe príbalových letákov k vakcínam.
Umývajú si ruky ako Pilát. Nezbavujú sa svojej zodpovednosti vtedy, ak sa preukáže priamy súvis očkovania so zdravotným následkom alebo úmrtím. Ich zodpovednosť zakladá fakt, že na trh uviedli vakcínu, ktorej zdravotné riziká neboli jednoznačne vylúčené.
Štát ani v tom najlepšom záujme nesmie kalkulovať ani s „plánovanými“ stratami na zdraví a životoch očkovaných osôb a občanov; taký prístup by bol v rozpore so základnými ľudskými právami na zdravie a život od počatia po prirodzenú smrť.
Zhrnutie a záver: Návrh zákona o povinnom očkovaní nie je v súlade s Listinou základných práv a slobôd a Ústavou Slovenskej republiky.
Štát cez svoje ministerstvo zdravotníctva priznáva reálne existujúce riziká následkov očkovania v opore o reálne fakty, a preto je namieste aj zákon o odškodnení následkov očkovania, ktorý nesúvisí so stiahnutým zákonom:
https://domov.sme.sk/c/22255586/ministerstvo-zdravotnictva-pripravuje-zakon-o-odskodneni-ujmy-po-ockovani.html
Dostupným riešením, prinášajúcim efekt, je persuázia, teda presviedčanie a osveta o prospešnosti a bezpečnosti očkovania a súbežne pokračujúce výskumy bezpečnosti aktuálnych očkovacích vakcín.
Otvorenou otázkou je aj miera, hĺbka a hranice ingerencie štátu do práva, ktorú zakladá všeobecná teória štátu a práva a ústavný charakter Slovenska.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Ak som vo vlastnom článku ponúkol najmä svoje ľudsko-právne stanovisko, dodatočne ho dokladám aj ďalšími zdrojmi:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_k%C3%B3dex
https://www.dieta.sk/pripomienky-k-stanovisku-kbs-vo-veci-povinneho-ockovania/?
https://www.hlavnespravy.sk/pripomienky-stanovisku-kbs-vo-veci-povinneho-ockovania/1964517

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?