Publikované: 10.09.2019

Kauza Michaláková pred ESĽP zaznamenala úspech

Prípad Evy Michalákovej, ktorej nórsky úrad Barnevernet v roku 2011 odobral synov, sa od roku 2017 dostal na Európskom súde pre ľudské práva do konečnej fázy, v ktorej sa súd tiež priblížil k rozhodnutiu v prospech práv matky a jej detí…

Rozsudkom ESĽP z utorka, v prípade Trude Strandovej Lobbenovej, dal súd jasne najavo, že stojí za biologickými rodinami detí a že k ich odoberaniu by malo dochádzať len vo výnimočných prípadoch.
Súd v Štrasburgu vyzval nórsku vládu, aby sa vyjadrila k sťažnosti, ktorú Michaláková podala v polovici roka 2017.https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/evropsky-soud-pro-lidska-prava-strasburk-barnevernet-norsko-michalakova.A190910_123421_zahranicni_remy
Rozsudku s právom na odškodnenie zo strany Nórska predchádzalo toto: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/kauza-michalakova-barnevernet-odebrane-deti-evropsky-soud-pro-lidska-prava-posun_1909070600_tec
Eva Michaláková sa na súd v Štrasburgu obrátila v polovici roka 2017. O zhruba rok skôr ju nórsky súd zbavil rodičovských práv k obom synom, otcovi práva ponechal (podozrenie zo zneužívania detí matkou). Deti matke úrad odobral v roku 2011.
Európsky súd pre ľudské práva, ako súdny orgán Rady Európy, konštatoval porušenie rodičovských práv, práv detí a práva na súkromie zo strany nórskeho Barnevernu.
Táto inštitúcia, pod krytím údajnej ochrany práv detí v ich najlepšom záujme, už veľa rokov odoberá deti najmä cezhraničným rodičom ako na bežiacom páse.
Súd predtým vyzval nórsku vládu, aby sa k sťažnosti vyjadrila. Podľa českého splnomocnenca (Vít Schorm) sa jedná o úspech, keďže až 90 percent sťažností bolo do momentu rozhodnutia kauzy Michaláková, spravidla zamietnutých.
Do rovnakej fázy sa dostalo už aj ďalších pätnásť sporov, medzi nimi aj prípad Maxine, ktorú úrad vzal Slovensko-nórskym rodičom pred štyrmi rokmi.
Zástupkyňa Slovenska pred ESĽP v Štrasburgu Marica Pirošíková, potvrdila 17 sťažností proti nórskej vláde. Podľa údajov hashtag Twitter ale súd uznal už 26 podobných sťažností…
https://twitter.com/hashtag/michal%C3%A1kov%C3%A1
Nórska vláda, aby zastavila boom úspešných rozsudkov, upláca ESĽP finančnými darmi: https://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=722634
Podľa štrasburského súdu Barnevernet uviedol ako hlavný dôvod na odobratie chlapca “neschopnosť matky sa riadne o syna starať, najmä s ohľadom na ich špecifické potreby”.
Barnevernet sa však opieral o minimálne dôkazy aj vzhľadom na to, že sa matka s dieťaťom, ktoré umiestnili do pestúnskej starostlivosti, v tom čase vídala málo (samozrejme, po odobratí detí, plus obštrukcie).
Všetky z toho vyplývajúce psychologické posudky strácajú pre sledované obdobie hodnotu. Spravidla nasleduje zbavenie rodiča, rodičov ich rodičovských práv. Sociálna kuratela je v roli poslušnej bábky.
Sleduje jediný cieľ: Dôvod pre odobratie vopred vyhliadnutých detí (za čím je korupcia a úžasný biznis nórskeho štátu). Barnevern sa ale tvári s podporou nórskej vlády ako inštitúcia plne slobodná a nezávislá na chorom štáte nórskom (podobnosť s shakespearovským štátom dánskym).

Odoberanie detí rodičom Barnevernom je drastické, spravidla bez relevantného dôvodu, údajne pre „nezvládnutie výchovy, alebo citový chlad, alebo…“ ba, dôvodom býva (často) aj ich údajné sexuálne zneužívanie jedným z rodičov (otec, matka), pričom odobraté deti vraj bývajú zverované aj homosexuálom a pedofilom. Obrázok odoberania syna otcovi:

Nórsky Barnevern (Youtube):
https://www.google.com/search?q=Youtube+N%C3%B3rsky+Barnevernet+Barnevern&oq=Youtube+N%C3%B3rsky+Barnevernet+Barnevern&aqs=chrome..69i57j33.14512j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Slovenské médiá venujú problému najlepšieho záujmu detí minimálnu pozornosť, čo je ich škaredá vizitka vo veci napĺňania dikcie Dohovoru o právach dieťaťa a práva rodičov a detí na ich rodinný a súkromný život v ich pôvodnej biologickej rodine.
Sledovaním a porovnávaním mám poznatky, že Slovensko vo veciach v cudzine odoberaných detí ich cezhraničným rodičom, vyvíja menej energie a úsilia, než Česko.
O aktuálnom stave kauzy Michaláková slovenské médiá neinformujú.
Dôvodom slovenského „ticha“ je aj Istanbulský dohovor, rodová ideológia a expanzia požiadaviek na „práva“ jednej údajnej diskriminovanej „sexuálnej menšiny“ v časti právo na adopcie a osvojenie.

http://archiv.netky.sk/clanok/video-bezpravie-v-norsku-z-rodin-nasilim-beru-deti-socialna-sluzba-ich-predava-i-pedofilom
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/evropsky-soud-pro-lidska-prava-strasburk-barnevernet-norsko-michalakova.A190910_123421_zahranicni_remy
Nórsky denník konštatoval, že skutočnosť, že pred Nórsko, odsúdené za porušovanie ľudských práv, budú mať tieto nálezy a rozsudky v zásade veľký význam vo význame brzdy. Zdroj: https://www.tv2.no/a/10835141/
Krajinou s najvyšším počtom odoberaných detí je Britské Spojené kráľovstvo. Na jeho právo detí a mladistvých (juvenile law) a mentálne zvláštnosti tejto anglofónnej krajiny, doplatilo množstvo slovenských detí a ich rodičov.
Problémom boli a sú aj stále nedoriešené a dnes do stratena „zabudnuté“ cezhraničné adopcie a osvojenia. Vypuklým prípadom bolo najmä Taliansko, s priamou zodpovednosťou Centra pre medzinárodnú právnu ochranu detí a mládeže (https://www.cipc.gov.sk/). Na MPSVaR a CIPC prebehol poslanecký prieskum, kde sa zistila neúplnosť adopčných spisov (chýbali aj spätné správy z Talianska o tom, ako prosperujú tam adoptované deti).
Slovensko s pamäťou si spomína na hororovú kauzu Ivany Bóorovej a jej dvoch synov, odobratých ich matke juvenilným kráľovským súdom v UK (prípad som sledoval, komunikoval so starou mamou jej vnukov a písal články; kto ma pozná, vie, čítal…).

„Slovenská vládna zástupkyňa pre ESLP (Marica Pirošíková) v tejto súvislosti na stránke Ministerstva spravodlivosti uvádza, že prípady týkajúce sa odoberania detí zo starostlivosti biologických rodičov bez relevantných dôvodov a ich adopcií bez súhlasu rodičov, ku ktorým dochádza v niektorých krajinách Rady Európy, víta rozsudok veľkej komory v prípade Strand Lobbenovej, s poukazom na Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa.
Súd potvrdil svoju doterajšiu judikatúru, ktorá primárne chráni biologickú rodinu s tým, že rodinné putá majú byť zachované s výnimkou prípadov, keď je to úplne nevhodné pre dieťa.
Ďalším princípom, ktorý ostáva rozsudkom veľkej komory zachovaný, je ten,  že odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti by malo byť považované za dočasné opatrenie, ktoré bude ukončené hneď, ako to okolnosti dovolia a každé vykonané opatrenie musí byť v súlade s hlavným cieľom, ktorým je spojenie biologického rodiča s jeho dieťaťom.
Na nevyhnutnosť udržania týchto princípov poukázala vo svojej intervencii vláda Slovenskej republiky, ako aj vláda Českej republiky.”
https://www.hlavnespravy.sk/intervencia-slovenskej-vlady-prispela-k-uzavretiu-sledovaneho-pripadu-barnevernetu-existuje-medzinarodny-konsenzus-ze-dieta-sa-nesmie-odlucit-od-svojich-rodicov-proti-ich-voli-uvadza-slovenska-za/1881762
Okrem „konšpirátorských Hlavných správ“ sa kauzám odoberania detí ich biologickým rodičom najmä nórskym Barnevernom ale aj vo viacerých štátoch Európy nevenovalo zatiaľ žiadne iné slovenské médium. Pre denník N a SME sú dôležitejšie “práva” pedofilov a tehotných transgenderov.
Pre denník Pravda sú dôležitejšie kecy Petra Weisenbachrea (IĽP) než práva rodičov a detí.
https://www1.pluska.sk/regiony/zapadne-slovensko/kam-stratili-patrali-sme-ivane-boorovej-jej-detoch
Tomuto treba urobiť prietrž. Po rokoch utrpenia dotknutých otcov, matiek a ich detí, v objektívne nedôvodných prípadoch hádam už stačilo krádeží detí na objednávku pre pestúnsku starostlivosť a ich adopciu, často nevedno komu a kam. Odoberania detí je príliš nápadne a až príliš priveľa. Podobnosť čisto náhodná, v časoch ukrutnej hitlerovskej poroby bolo množstvo českých a slovenských detí odoberaných na nemeckú „prevýchovu“.
Samozrejme, zatiaľ len konšpirácie, podobnosti a súvislosti vedú odkiaľsi-kamsi…
Pravda je na ceste.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?