Publikované: 17.03.2020

Kód

Môj (!) „einsteinovský“ (!) nepriestrelný (!) vzorec psychických porúch (ešte som nepublikoval) a ciest k ich neutralizácii a likvidácii.
Nobelovku nechcem, zaobídem sa, ponechávam psychiatrom, oni si preberú…
           
Pozrite, ako na vás nedočkavo čakajú, a s nimi zdravotné poisťovne a vaše peňaženky…

https://klocher.sk/takto-vidi-umelec-dusevne-poruchy/
Neverte im. Len v krajných prípadoch! Psychiatria nie je úplne rigorózna, čistá a exaktná medicínska veda! Pre psychiatriu príliš zložitá. Chirurgia je jednoznačne jednoduchšia.
Psychiatria rovná sa najmä chémia! Psychoaktívne látky! Ostatok okolo je vata. Pozor, inou kávou je, ak k psychickej normalite chýba špecifický enzým…
Psychiatria rovná sa ambulantná alebo ústavná liečba plus príslušenstvo, ktorým je individuálna a skupinová psychoterapia, ergoterapia, arte terapia a ďalšie doplnkové relaxačno-rehabilitačné a kompenzačné techniky…
Odporúčam celostný, holistický prístup (psychosomatika a rovnováha v trojuholníku: telo, duša, duch).
Problém: psychológia a psychiatria zanedbávajú tretiu, duchovnú zložku ľudskej osoby.
Psychiatria si trúfa na viac, než má. Pokorná medicínska veda to nerobí…
Lieči cudzími produktmi (psychofarmaká). Má svoje temné dejiny (spojenie s exorcizmom); priamu závislosť na mikrobiológii, neurológii, biochémii… (experimenty s elektro šokovou terapiou) a ďalšie “skvosty” psychiatrie…
Problematickými sú aj Freudova psychoanalýza a hlbinná psychológia na osi Freud-Adler-Jung…
Platí aj pre hypnózu.
Ľudská psyché rúach, néfeš, majú psychiatriou nedosiahnuteľné a nedotknuteľné pozadie…
Pre svetskú vedu tabu.
Kompulzívnym poruchám, neurózam, depresiám ale aj paranojám a schizofrénii alebo aj fóbiám, dá sa predísť

v prvom slede svojpomocne. Racionálne.
Poznámka navyše: Aj paranoidnej rusofóbii. :-)
Ide často o psychickú poruchu najmä profesijne deformovaných bezpečnostných analytikov, politológov, analytikov, politikov (hrozí v kresle nového slovenského ministra obrany a ministerstvu zahraničia).
Príklad: Ako sa Rusko a Putin tešia, aké ekonomické, hospodárske problémy a problémy so súdržnosťou a jednotou v súvise s Covid-19 našu EÚ čakajú…
Ná, však keď moja koza, tak nech aj susedova…
Ibaže na EÚ padnú aj proti ruské sankcie. Rusko nemá čo stratiť. Robí si svoje veci.

Niektoré poruchy tlejú od detstva (kód) a neodhalené, neodstránené, prepuknú až v dospelosti alebo v seniorskom veku. Riešenia sú možné…
Individuálna a skupinová psychoterapia
Prednostne ju venujem dotknutým „pacientom“ na osi: ľudský faktor-kód-ľudský faktor
Kód rovná sa
zdrojový problém. Je v ňom algoritmus odstránenia poruchy.
Zdravá a normálna persóna so štandardnou mentálnou výbavou a vôľovou zložkou sa nevrhá oddane vždy do náručia nebezpečných psychiatrov. Koná podľa: Pomôž si sama, aj Boh ti pomôže.
Ak to nezvláda, vzorec má túto podobu: ľudský faktor-vôľa-ľudský faktor
Často ide o oslobodenie sa od istých nevhodných algoritmov a paradigiem v reagovaní a správaní a vyžaduje to individuálny mentálny alebo sociálny výcvik.
Ak je problém s vôľovou zložkou, platí: ľudský faktor-rigidita-ľudský faktor. Pozor! Rigidita je tou sviňou! Ona je hlavnou blokačnou zložkou, kľúčom k ceste oslobodenia a uzdravenia. Platí pre veriacich aj ateistov.
Veriacim: Nezdržiavajte sa modlitbami, venujte sa svojej racionálnej a vôľovej zložke. Najskôr bez podpornej psychiatrickej intervencie a invazívnej „chemoterapie“. Hrozí, sa môže zmeniť na nevyhnutnú závislosť a už len pod kontrolou psychiatra.
Ak to nezvládnete, lebo nezvládate seba, až potom navštívte odborníkov v poradí odborov: poradenská, klinická psychológia, psychiatria.
Rozhodujúca je existencia a funkčnosť auto regulačných a opravných mechanizmov. Ide o váš softvér, ktorý máte alebo nemáte.
Ak nie, vo výnimočných prípadoch sa inak, než “odovzdať sa do rúk odborníkov a špecialistov” nedá…
Buďte samoliečiteľný štandard. V prvom slede na to nepotrebujete papiere na psychológiu ani psychiatriu.
Vy si môžete a máte byť pre seba psychológmi a psychiatrami. Ak sa dokážete mať pod sebareflexívnou kontrolou. Na všetko je záplata, každý problém má riešenie.

Do vzorca ľudský-faktor-KÓD-ľudský faktor možno dosadiť PROBLÉM (kód rovná sa problém).
Indíciou suspektnej rigidity môže byť aj tento kód (doporučovať-odporúčať; problém spisovnej slovenčiny; alebo zmena tvaru potencionálny na skrátené potenciálny); som vybral len náhodne, z množstva možných príkladov; zle sa mi počúva a číta nespisovná slovenčina. Ale ten problém nie je problém, môj problém. Kód je mimo mňa. Ide o jazykovú rigiditu (hluchotu, slepotu); problém je aj memetika: Ak sú všetci potencionálni (…), musím byť aj ja.
Bez samostatného kritického jazykového myslenia. Správne: potenciál-potenciálny. Bodka.
Je potešujúce, že sa už prestáva doporučovať (najmä lekári) ale odporúča sa…
Takže, čo odporúčate ďalej..?
Príkladov je na mraky. Skúsený psychológ alebo psychiater pozorovaním v rozhovore odhadne mieru a hĺbku rigidity svojej klientely, s ktorou pracuje ambulantne alebo v rámci hospitalizácie. Poznatky určujú a zakladajú spôsob terapie (anamnéza, diagnostika, liečebný postup).
Ide o symptóm syndrómu (príznak súboru príznakov) oveľa závažnejšej a hlbšej rigidity.
Rigidita, rigídnosť, znamená tuhosť, stuhnutosť, nemennosť, neschopnosť, neochota meniť sa, pracovať na sebe: https://slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=rigidita
Liečba prebieha v trojuholníku: pacient-kód-liečiteľ. Ak pacient nechce, liečiteľ sa môže aj rozdrapiť.
Poznámka: Kód (problém) môže byť alkohol či drogy, patické, patologické gamblerstvo, fajčenie…
Problém (kód) je spravidla “doma”. V pohode ukážem prstom aj na seba.
Mám ich tiež dosť. :-)

Ľudia kedysi žili normálnejšie. Splácame vysokú daň za úžasnú pokrokovú modernitu, zle definovanú a zle používanú slobodu a demokraciu.
Počet postihnutých depresiami rastie. Neriešené a neliečené končia samovraždami.
Nepýtam sa prečo, viem prečo.
Ako ste na tom vy? Nehrozí? Alebo to ešte viete skrývať? Lebo svet sa nesmie nič dozvedieť? Nič si nesmie všimnúť? Preč s takým svetom! Vy ste svet!

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?