Publikované: 05.03.2021

Konferencia o budúcnosti Európy

Európska únia by podľa jej otcov zakladateľov mala byť budovaná na občianskom, nie národnom princípe (scenár: odkaz na Schumanovu deklaráciu z roku 1950 a Kalergiho plán, v ktorom je všetko aj o migrácii). Spoločným zjednocujúcim a integračným menovateľom nemajú byť národné ale občianske štáty v jednoliatom celku a bez hraníc; predchodcom a najvyššou hodnotou EÚ je Schengen.


https://www.politico.eu/article/european-parliament-approves-plan-conference-future-europe-eu/

Účelom konferencie je prechod od „prirodzeného k temperovanému“ ladeniu a „prirodzené ladenie“ v rámci „orchestra“ EÚ vypustiť. Vysvetlivka (podobnosť s ladením v hudbe a orchestra):
Vynález temperovaného ladenia v hudbe okolo roku 1700 (súvis so vznikom klavíra) je rozdelenie oktávy na 12 rovnakých poltónov, čo umožňuje plynulý prechod medzi tóninami. Rozdiel medzi prirodzeným a temperovaným ladením je pre sluchový štandard hudobných sluchárov relativistov nepostrehnuteľný, pričom absolútnymi sluchármi tá štvrtina poltónu počuteľná je (pytagorejské kóma). Pracujú s ním ladiči klavírov a organári.
Fakt a pravda: Orchester zložený z nástrojov s prirodzeným ladením (husle, dychy) plus spevácky zbor a sólisti a temperovaným ladením (klávesy) znie „tak trochu“ falošne. Hudobné vnímanie ho “ignoruje“ (psychológia hudobného sluchu). Pokračovanie k téme:
EÚ má dnes 27 tónovú prirodzenú škálu. Riadi sa deklarovanými a nejasne definovanými hodnotami demokracie, právneho štátu a Schengenu v rámci EÚ.
Súčasťou hodnôt sú univerzálne ľudské práva a slobody. Je to ale tak aj v praxi? Pridávam kontext covidu…
Problém 1: Definícia európskych hodnôt na osi univerzálne nemenné hodnoty (antropológia) verzus neomarxizmus a kultúrna revolúcia na základe sociálnej filozofie a ideológie novej progresivistickej ľavice čo zasahuje oblasť migrácie, integrácie , pojem pohlavie, rod (dúha) manželstvo a rodina, feminizmus, tzv. „reprodukčné práva žien“ (potraty) eutanázia, a ďalšie (zásahy do etiky);
Problém 2: Definícia demokracie a právneho štátu (Listina základných práv a slobôd, ústava);
Problém 3: Polymorfná všeobecná kríza demokracie (parlamentná vs. „autoritárska“).
Je pre spoločnosť a štát lepší ideologický a politický pluralizmus a čo najširšia, diverzifikovaná vládna koalícia (Slovensko) alebo užšia (Česko, Maďarsko) s podporou a dôverou parlamentu?
Na jednej strane liberalizácia spoločnosti v rámci EÚ a jednotlivo, individualizácia a individuácia ľudských práv a slobôd až na doraz liberalizmu a za jeho hranice, k libertariánstvu i ďalej, a na druhej jej unifikácia. Forsírovanie pseudo práv rozličných pseudo menšín sa dostáva do konfliktu s právami prirodzenej väčšiny.
Ide o dva protichodné a vzájomne nekompatibilné ideologicko-politické systémy, ktoré priniesli aj Matovičov efekt a následne výsledky a spôsob vládnutia škandalóznej štvorkoalície, často mimo štandardných pravidiel demokracie a vážne dotknutej ústavnosti…
Čo na to liberáli a liberálni demokrati? Ich ideológia a politiky majú strašný výsledok: chaos, rozkol, rozvrat, rozpad a rozklad spoločnosti a štátu; Slovensko funguje už len mechanickou zotrvačnosťou jeho štátnej a verejnej správy, ktorá sa nemá o koho a čo oprieť (vláda) a tak už nevládze a nestíha (detto školstvo, zdravotníctvo…).
Na mieste nie je rekonštrukcia vlády ale už len komplexné riešenie: predčasné voľby.
Konferencia o budúcnosti EÚ bude hľadať nie riešenia krízy EÚ, ale možnosti postupnej redukcie jej diverzity, založenej národnou a kultúrnou podstatou a odlišnosťou členských štátov, založených na princípe štátotvorného národa (jeho história, národné, jazykové a kultúrno-hodnotové a náboženské, tradície, zvláštnosti a znaky, ktoré daný národný štát odlišujú od ostatných národných štátov).
Konferencia sa v osobnom a nadosobnom rozmere dotkne definície a atribútov pojmu osobná a národno-štátna identita
.
Odpadnú problémy so sčítaním ľudu v časti občianstvo a národnosť (konflikt Korčok-Szíjartó), ďalej: migráciou, hodnotami, ale aj so svetonázorom a náboženstvom.
EÚ sa má zjednotiť na nadnárodno-štátnych unitárnych európskych transatlantických a podľa aj nadnárodnej OSN „univerzalistických“ princípoch a hodnotách.
Lídri EÚ liberálneho, liberálno-demokratického a neomarxistického razenia novej progresívnej ľavice pracujú na unitárnej a unikátnej definícii európskych hodnôt v teórii a praxi.
Proti sebe stoja identitársko-národno-štátny  a nadnárodno-štátny občiansky princíp, ktorý ale redukuje základné ľudské právo v časti identita ako právo na sebaurčenie ľudskej osoby.
Ide o umelý neomarxistami vyvolaný násilný konflikt s definíciou prirodzených základných ľudských práv, nie prirodzená dialektika európskej integrácie .
Národno-štátny princíp je antropo geneticky a historicky či z pohľadu základných ľudských práv a medzinárodného práva prirodzený, takým ale nie sú opačné sily, brániace jeho naplneniu (vnútorná Ukrajina, Katalánsko, Baskicko, Brexitánia…)
Ak sa kto oháňa základnými ľudskými právami, a sú to najmä OSN, EÚ a USA, plus tretí sektor, tak nech o nich len netárajú, ale dbajú o ich dodržiavanie a nepoužívajú rozličné metre podľa geopolitických záujmov rôznych mocností (západná pologuľa Zeme je v sektore „slobodného a demokratického“  Westernu s „posvätnými ľudskými právami a slobodami“. Či? Kde, ako a pre koho?
Prirodzené je, že EÚ nie je skalnou veličinou ale plynule prechádza súbežnými procesmi integrácie a dezintegrácie.
Ak sa EÚ bude správať tak ako doposiaľ, dezintegračné procesy v nej budú pokračovať.
Týmto pre národné štáty neprípustným EÚ politikám sa bránia členské štáty najmä skupiny V-4 a čelia obvineniam z deficitov demokracie a právneho štátu (Maďarsko, Poľsko); pridáva sa Slovensko.
Naostatok tu je odchod Orbánovho FIDESZ z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) parlamentu EÚ (Orbán a Weber):

:
https://www.politico.eu/article/viktor-orban-hungary-fidesz-leaves-epp-parliament-group/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/snews/madarsky-fidezs-opusta-europsku-ludovu-stranu/

Ak EÚ  (EK a EP) neprestanú Orbána ako šéfa maďarského vládnuceho FIDESZ provokovať, dezintegračný proces bude pokračovať…
V médiách sa objavili správy, že po FIDESZ by z EPP odišla aj talianska konzervatívna strana Forza Italia a ďalšie stredoeurópske identitárske strany. Orbánov Fidesz rokuje s poľskými a talianskymi spojencami o vytvorení novej frakcie v Európskom parlamente.
Slovensko má zmenu, akú si zvolilo
Ak slovenské občianstvo a voličstvo dalo liberálnym zástupcom ľudu v parlamente a euro parlamente plus komisári EK moc rozhodovať aj o Slovensku, tak ako to robí Šimečka ml. a spol., bude zakrátko čeliť priamemu útoku na preambulu Ústavy a zmene definície charakteru štátu.
(Tu a teraz neriešim dilemu predčasných volieb, ale kvality občianstva a voličstva, plus mentálny voliteľný potenciál a ich zodpovednosť za Slovensko…)
EÚ je podľa Lisabonskej zmluvy dobrovoľné spoločenstvo postupne v časti suverenita a zvrchovanosť slabnúcich národných štátov, ale nie „ešte“ super unitárny štát podľa blízkeho vzoru USA.
Charakter Únie je výlučne na vôli zástupcov jednotlivých členských štátov
.
Konferencia o budúcnosti a charaktere EÚ bude hľadať spôsoby a nástroje ako suverenitu a zvrchovanosť národných členských štátov neutralizovať.
Ústava EÚ ako super štátu federatívneho charakteru (obdoba USA) nie je mŕtva, len spočíva a čaká…
Mŕtve nie je ani identitárske, národno-vlastenecké obrodné hnutie
druhej polovice 19. storočia…

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Prílepok 1:
USA nie sú objektívny ani univerzálny a globálny zdroj a vzor demokracie. Po amerických prezidentských voľbách sú USA ešte viac rozdelené (dejú sa veci… o tom potom). Odvádzajú pozornosť od seba na Rusko. Boh buď milostivý Amerike! Koľko si USA vypýtajú, dostanú…
Ako sa tomu vraví? Hmm.. (aha, už to mám: „hybridná vojna“). Rusko sa zaobíde. Western zo Sputnika V urobil niečo nebezpečnejšie, než je  samotný covid. Ide o geopolitiku. Globálny a apolitický covid je ľahko zneužiteľný zdroj porúch demokracie v rúšku boja o záchranu zdravia a životov ľudských osôb ako subjektov a nositeľov ľudských práv a slobôd…
Len tak mimochodom, povedľa:
Tvorivé a kreatívne sankcie USA a EÚ proti Rusku a ostatným štátom sveta podľa OSN porušujú základné práva nimi dotknutých fyzických aj právnických osôb.
Prílepok 2 (k slobode očkovania a výberu vakcíny):
Slobodná vôľa a voľba osoby ako subjektu ľudských práv je základné individuálne ľudské právo v postavení nad rozhodnutím EMA alebo ŠÚKL! Sputnik netreba vracať ale ním očkovať!
Základné ľudské právo je neodňateľné. Toľko aj k „covid pasom“. Covid nie je „dobrý dôvod“ pre redukciu základných práv a slobôd inštitútom núdzového stavu; ide o negatívne politikum, ako výraz nespôsobilosti Matoviča a jeho vlády zvládnuť pôvodom záhadnú a bezprecedentnú multipandémiu.

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?