Publikované: 05.03.2020

Koniec Istanbulského dohovoru na Slovensku nie je jeho koncom v EÚ

Prezidentka Čaputová neratifikuje Istanbulský dohovor. V nadväznosti na rozhodnutie Národnej rady vo štvrtok odoslala list Rade Európy, v ktorom informuje, že Slovensko sa nemôže stať jeho zmluvnou stranou.

Časť spoločnosti adoruje prezidentku za jej vraj korektný prístup k výsledku mimoriadnej schôdze parlamentu. Prezidentka ale vykonala len to, čo musela, už bez inej možnosti. Ako liberálka PS/SPOLU/SaS do posledného momentu verila, že ID bude ratifikovaný.
Problém bol v ústavnom práve. Vyzeralo to na ústavnú krízu ústavných kompetencií. A postupnosti krokov parlamentu.
Trnul som, či prezidentka nebude rigorózne trvať na „obídenom“ (preskočenom) 30-dňovom čase na prerokovanie ID v parlamentných o výboroch. Sama ale  zrejme uznala, že ID bol sústavne prejednávaný priaznivcami a odporcami, a celá spoločnosť ním bola trápená celých 9 rokov…
Viem, o čom píšem. ID som sa publicisticky a kriticky venoval od momentu jeho podpisu v roku 2011.
Čaká sa na reakčný cirkus liberálnych médií a neomarxistických mimovládok novej progresívnej ľavice, ktorá prepadla vo voľbách. A sklamanú reakciu EÚ…
Slovensko zo seba po 9-tich rokoch zhodilo jarmo záťaže v podobe tohto kontroverzného dokumentu ako Trójskeho koňa v ňom vloženej rodovej ideológie. Nasledujú konzekvencie.
Na stole novej vlády a parlamentu ležia tieto úlohy:
1. Otvorenie a revízia schválenej Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv a všetkých vládnych dokumentov, ktoré boli spracované v intenciách Istanbulského dohovoru;
2. Spracovanie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory práv nielen žien ale aj všetkých osôb bez rozdielu pohlavia, veku a postavenia, pre Policajný zbor SR vo veci:
Boj, ochrana a prevencia pred násilím všetkého druhu; s osobitným zreteľom na
a/ ochranu obetí násilia,
b/ represiu a ochranné opatrenia proti páchateľom násilia.
3. Zrušenie Odboru rodových rovností a rovných príležitostí na MPSVaR ako nežiaduci a nepotrebný;
4. Posilnenie antidiskriminačného zákona a nástrojov na dosiahnutie účelu zákona a tohto práva.
5. Analýza činnosti verejného ochrancu práv  vo vzťahu k dikcii zákona a osobnému aktivizmu mimo zákon ombudsmanky Patakyovej a jej podpory a lobby za údajné porušované práva LGBTI dúhy.
Poznámka 1: Odporúčam porovnať činnosť českej ombudsmanky Anny Šabaové a program jej nástupcu Stanislava Křečka; nahliadnuť pod pokrievku cirkusu proti Křečkovi zo strany českých ľavicových liberálov a neomarxistov (jablko sváru: menšiny).
Poznámka 2: Nie je preukázateľné (judikatúra) že na Slovensku dochádza k diskriminácii a porušovaniu základných ľudských práv s akoukoľvek inou, než heterosexuálnou orientáciou.
Osoby postihnuté rodovou dysfóriou si vyžadujú osobitný prístup, ale:
Zákonná podmienka invazívneho chirurgického zásahu do anatómie pohlavných orgánov transsexuálnych osôb v rámci ich tranzície, vykazuje znaky mrzačenia pohlavných orgánov, ako podmienky pre úradnú zmenu pohlavia a rodu.
To je asi tak vo vzťahu k ID všetko, čo má a musí Slovensko vykonať bez toho, aby ratifikovalo ID a ratifikáciou sa pripravilo o ďalšiu časť svojej zvrchovanosti a suverenity.
Súčasťou ratifikácie ID by bolo podriadenie sa Slovenska orgánu Rady Európy GREVIO (gestapo). Toto nepotrebujeme. S bojom, ochranou, prevenciou a opatreniami proti násiliu všetkého druhu si na Slovensku vystačíme sami.

Pozor! SaS má nominanta na ministra školstva, obhajcu agendy LGBTI. Pozor! V OĽaNO ale aj Za ľudí, sú persóny so zmiešanou hodnotovou orientáciou v kultúrnych a etických otázkach;
Vyhodíte ich dvermi, vrátia sa oknom, alebo ich kanálmi…
Vláda a parlament by si pred každým rokovaním mali odrecitovať preambulu Ústavy SR a jej Článok 1 odsek 1 „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“
Tieto texty musia byť mantrou pri otváraní hodnotových, kultúrnych a etických otázok vo vzťahu k základným ľudským právam a právam, ktoré tvoria jadro ústavy.

Stalo sa. Ibaže v rámci EÚ, Istanbulskému dohovoru nie je koniec; zatiaľ je ale len na Slovensku: EÚ/EP čaká odpoveď Súdneho dvora EÚ na prejudiciálnu otázku, či možno ID ratifikovať za celú EÚ…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Napísal som  vám to, čo som  napísal aj preto, že v prvom rauši, hoc sa právom „vytešujú“ dámy a páni, majúce cez parlament priamy dosah na finalizáciu odmietnutia ID; Verešová, Grausová, Záborská, Vašečka, Paška a ďalšie nemenované osoby, práca s ID vo vzťahu k EÚ nekončí… (posledná veta môjho článku).
Za nimi na pozadí je aj množstvo osôb a občianskych združení, ktoré prispeli svojím dielom hovoreným slovom a písmom…
Persóny SaS ako Baránik, Dostál, Zimenová, Cigániková, Klus a ďalšiu liberastiu konečný skutok prezidentky nepotešil…
Slovensko si ale musí chrániť ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy, ako jedinej entity, ktorá definuje rodinu.
Pojem tradičná a netradičná rodina neexistuje. Existuje len rodina
. Ostatné spolky sú takejto rodine s jej biologickým základom postaveným na mužovi (otec) a žene (matka) podružné. Bezdetné manželstvo nie je rodina. Manželstvo s biologickými deťmi pochádzajúcimi z takéhoto manželstva rovná sa rodina. Ostatok je umelá pseudo rodina.
Európska únia a jej parlament pre ratifikáciu ID robia všetko, bez ohľadu na to, či ho Slovensko ratifikovalo alebo nie…
Čaká sa na zodpovedanie prejudiciálnych otázok, ktoré Súdnemu dvoru EÚ položil Európsky parlament…
Ak EÚ rozhodne pre celoplošnú ratifikáciu ID, bude problém; myslím si ale, že sa tak nestane. ESD to nedovolí…
Pre každý prípad: Odchod Brexitánie z EÚ nevykazuje znaky katastrofy.

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?