Publikované: 29.06.2020

Koniec s privilegovanou kastou

Vláda na návrh ministerky spravodlivosti  Kolíkovej vydala vládne opatrenie, ktorým sa rušia odmeny pre prokurátorov a sudcov ako súčasť ekonomických opatrení na boj s pandemickou situáciou. O ich vrátení sa rozhodne po odoznení korono-ekonomickej krízy.

Vláda (ministerka Kolíková) vlastne nevykonala a/ ani /b a celé je úplne zle, chyba: Úprava všetkých náležitostí odmeňovania nemá byť krytá korono-ekonomickou krízou, má byť komplexná, mimo krízu, nemá byť vykonaná len ako pars pro toto ale aj totum pro parte.
Chybou bolo aj minulé pozastavenie rastu platov sudcov akože pod rúškom ekonomickej a sociálnej solidarity.

Takéto opatrenia vytvárajú ľudsko-právnu a právnu neistotu a sú v rozpore so základnými ľudskými právami v časti porušovania alebo obmedzovania práv a sociálnych istôt všetkých osôb v pracovnom alebo služobnom pomere (sľub a prísaha vedúcemu služobného úradu alebo prezidentke)…
Treba už konečne do hĺbky chirurgicky presne otvoriť a úplne rozobrať na súčiastky celý systém odmeňovania a postavenia prokurátorského a sudcovského stavu vo vzťahu k ostatnej spoločnosti.
Prokuratúra a súdnictvo je v pozícii „maloburžoáznej“ kategórie osobitnej privilegovanej, nadradenej stavovskej spoločenskej kasty, ktorá aj svoju trestnú činnosť kryje zásadou procesnej a rozhodovacej slobody a nezávislosti, založenej aj na výške príjmu v nadštandardnom rozmere.
Sloboda a nezávislosť  sudcov a prokurátorov, postavená na plate, príplatkoch, výhodách a bonusoch, ako ukázala a vyvrátila Threma a kočneriáda, je scestná lož, lebo ľudský faktor
Práve ľudsko-právna zásada, že ľudia sú si rovní pred zákonom, je flagrantne porušovaná v prípade prokurátorov a sudcov. Svojimi výhodami a osobitným postavením sú rovnejší medzi rovnými. Kasta.
A tá, zo svojej pozície, rozhoduje vo veciach základných ľudských práv a práv.

Osobná poznámka: Ak si kto sťažuje na nedostatok sudcov a prokurátorov, lebo ich spisová agenda a počet nápadov rastie, čo má za následok aj neprimeranú dĺžku konaní, za daného stavu by som sa do profesie prokurátora a sudcu „nehrnul“.
A to ešte si dovolia, kroky ministerky Kolíkovej odmietať, lebo vraj „Kolíkovej opatrenia nezakladajú ich dôveru“. Škandál!
Za seba vyhlasujem: Voči prokuratúre a súdnictvu strácam už aj ostatné zvyšky osobnej dôvery.
Mimochodom románsky (stalinský) typ monokratickej prokuratúry zakladá, že sťažnosť rieši orgán, proti ktorému podnet smeruje.
Príklad: Sťažnosť proti uzneseniu krajskej prokuratúry, adresovaná generálnej prokuratúre, pošle GP vecne príslušnej KP a vo veci koná prokurátor z vedľajšej kancelárie prokurátora, ktorý podľa názoru sťažovateľa vo veci rozhodol.
Mimochodom, Trnka behal po prokuratúre s nahrávkami Gorily, púšťal ju aj Čižnárovi, ale nik z nich nezačal konať vo veci ex offo…
Čižnár sľubované „peklo“ nerozpútal, len ticho pod stolom „šúcha nožičkami“ a čaká, že mu skončí mandát.

Vládna koalícia a ministerka Kolíková to chce ľudsko-právny aspekt ich postavenia zmeniť, sudcom siaha aj na príplatky k náhrade príjmu a k nemocenskému. V súčasnosti práceneschopný sudca dostáva celý plat.
Sudcovský stav sa búri, že to s nimi ministerka Kolíková neprediskutovala. Ten má pritom trináste a štrnáste platy (nad 3 tisíc eur). U bežnej populácie sa handrkujeme o trinásty dôchodok (480 eur).
„Pri sudcoch je aj z odporúčaní (zahraničie) zrejmé, že ďalší bonus vo forme odmien ani nie je na mieste,“ doplnila Kolíková. Tu niet o čom.
Prokurátorský a sudcovský stav by mal byť hodnotený podľa výkonov a ich kvality. Zrýchlenie a skrátenie prokurátorských a súdnych konaní a výsledok ich kvality treba docieliť špeciálnymi nástrojmi „cukru a biča“ plus:
Urýchlene treba zriadiť správny (kasačný súd) aj pre disciplinárne stíhanie prokurátorov a sudcov.
Osobitnú pozornosť treba venovať inštitútu „právneho názoru“ a k nemu vzťahujúcemu sa kolotoču odvolaní (dlhé roky); mal by sa otvoriť aj procesný poriadok smerom k skracovaniu lehôt.
Výsledok súčasného stavu benevolencie výkladu zákona v boji proti korupcii vzniká trestný skutok ohýbania práva „prikrmovaním“. Nesúhlasím s hranicou 100 eur, som za nulovú toleranciu. Nesmie prejsť ani jediná kabelka ani hodinky či lístok na futbal alebo koncert.
Nájdem si v schránke náboj?

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?