Publikované: 10.03.2019

Kresťanofóbna nenávisť sa stupňuje

Proti kresťanským cirkvám sú vedené nenávistné, kresťanofóbne útoky, ktoré sa stupňujú od „Chromíkovho“ referenda „Za rodinu“ v roku 2015. Referendum podnietilo otvorenie ústavy a definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Od toho času sa kresťano fóbna nenávisť voči kresťanskej veriacej časti občianskej spoločnosti stupňuje 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Referendum_na_Slovensku_v_roku_2015#Pet%C3%ADcia_za_referendum
„My, predstavitelia kresťanských cirkví, chceme pripomenúť, že genderová ideológia je pseudovedeckou ‘náukou’, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna. Pohlavie a rod sú v nej úplne oddelené, rod v ponímaní tejto ideológie je len kultúrnym konštruktom. Z tohto hľadiska je sexuálna identita ľudskej osoby v spoločnosti vyhlasovaná iba za kultúrny produkt, ktorý vraj nemá nijaký základ v ľudskej prirodzenosti. Upozorňujeme na úlohu, ktorú pri šírení genderovej ideológie zohráva manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak namiesto otca a mamy hovoríme o rodičovi jeden a rodičovi dva, ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy. Je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali,” uvádza sa vo vyhlásení cirkevných predstaviteľov.

https://www.napalete.sk/krestanske-cirkvi-a-zidovska-nabozenska-obec-odmietli-genderovu-ideologiu/
https://www.svetlosveta.sk/cirkevasvet/dianievcirkvi/vyhlasenie-najvyssich-predstavitelov-krestanskych-cirkvi/
Donedávna trpezlivo mlčali, ustupovali priamej agresii ideologických genderistických a politických mimovládok, a dnes, v stave otvoreného a stupňujúceho sa nenávistného tlaku,  postavili sa čelom voči nim a reagujú, odpovedajú slovom, a vo svojich odpovediach, stanoviskách a vyhláseniach, v súlade s princípmi nutnej obrany, postavili sa čelom zoči-voči neo (a post) liberálnym  útokom protagonistov militantnej, neo fašistickej, novej, progresívnej ultra ľavice kultúrnych neomarxistov…
Útoky sú v edené v dvoch rovinách:
Neomarxistická ultra ľavica, najmä z prostredia genderistických, dúhových a feministických hnutí, upiera kresťanom a ich cirkvám participáciu na príprave legislatívy, a pripomienkových procesoch vo veciach ich súladu-nesúladu s kresťanskou vierou, kresťanskou etikou, učením a výhradou vo svedomí;
Veriacim kresťanom sú odopierané ich základné ľudské, občianske, politické a náboženské práva, ktoré im garantuje Ústava SR, počnúc preambulou ústavy…
Nová, neomarxistická „kultúrna“ ultra ľavica koná v rozpore s Ústavou SR a článkom 1 odsek 1:
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ V časti ideológia.
Tieto fakty a reálie dávam dávam do pozornosti Ústavno-právnemu a branno-bezpečnostnému výboru Národnej rady Slovenska, a rovnako povinným Generálnej prokuratúre a OČTK, a opakovane odkazujem aj na trestne neodstíhané „Vyhlásenie vojny kresťanom“ Petrom Weisenbacherom (Inštitút ľudských práv) z roku
“Chceli ste mať vojnu, budete ju mať, sľubujem, že to budete ešte dlho ľutovať!” 

OČTK (prokuratúra a policajný zbor) tieto informácie odignorovali, sú voči nim hluché a slepé, čím sa podieľajú ich krytím na pokračujúcom rozdúchavaní napätia v spoločnosti na osi veriaci kresťania verzus neveriaci ateisti, najmä z prostredia ultra liberálov novej progresívnej a agresívnej ultra ľavice;
Slovenská legislatíva vykazuje zjavné deficity vo veciach definície anti demokratických síl a extrémizmu, čo zakladá nečinnosť orgánov zriadených ústavou a zákonom. Príliš explicitne a prednostne precizuje rasizmus, antisemitizmus, xenofóbiu, homofóbiu, a svoju pozornosť zameriava kontraproduktívne na údajný nacizmus Ľudovej strany Naše Slovensko;
Súdne konanie vo veci charakteru ĽSNS na návrh prokuratúry trvá príliš dlho, čím súdna moc zneisťuje slovenskú občiansku verejnosť, čo zakladá aj pokračujúce silnejúce „anti systémové“ občianske a politické hnutie, ako reakciu „zdola“…
Zjavné a pozoruhodné je, že v ochrane a obrane náboženských práv a slobôd má v EÚ aj v OSN navrch a prednosť islam pred kresťanstvom.
Mimovládny genderový a dúhový aktivizmus aj zahraničím platených „neziskoviek“ vedie priamy útok na demokratické spoločenské a politické zriadenie Slovenska!
Útok je vedený na základné ľudské, občianske, politické a náboženské práva kresťanov, ako riadnych občanov, proti ich právam, podieľať sa na správe vecí verejných a spoločných, na území ich domovskej vlasti, ktorou je Slovensko… (s masívnou podporou nášho „partnerského a spojeneckého“ zahraničia a centrál, riadených z prostredia liberálnych demokratov USA).
K vojne proti kresťanom (poznámka): Nebezpečenstvo ohrozenia slobody a demokracie a ľudských práv na Slovensku potvrdzuje aj, že ide o finančne mocné a vplyvné sily, schopné s Google dojednávať odstraňovanie pre tento systém matrixu „nepohodlné“  informácie, články, správy aj s odkazmi na zdroje; extrémistické a nenávistné výroky Petra Weisenbachera, viem, lebo ich sledujem, sú čoraz menej ako dôkazný materiál dohľadateľné, ide zjavne o aktívne mazanie a zahladzovanie kriminálnych, elektronických, digitálnych stôp…
Úplne v pohode a systémom matrixu chránený, úraduje tu: https://www.facebook.com/ludskeprava/?fref=ts
https://www.facebook.com/weisenbacher?fref=ts
Detto fejzbúk robí, čo by nemal, a nerobí, čo by mal, na margo ním aj na objednávku vykonávanej cenzúry mazaním a blokovaním príspevkov, komentárov a čoraz viac celých „antisystémových“ stránok a osobných profilov, pod rúškom boja protio extrémizmu, nepohodlných proto systému a metasystému matrixu budúceho New World Order, o existencii ktorého, niet pochýb (explicitne G. Bush ml., Obama, a podobne, dnes dark deep State…). Tento tu (skeny) predstavuje koho a aký a čí systém zastupuje?

Z iného príbuzného súdka: USA pokračujú vo svojich zahraničných politikách aj proti Slovensku, á la „jednotne proti Rusom“ cez ich systém vojenskej obrany a ochrany ich „demokracie“ budovaním a posilňovaním nielen vojenskej ale ideologickej prítomnosti (Poľsko); Slovensko v utajení rokovaní o letiskách a s týmto našim „partnerským a spojeneckým“ systémom, kolaborujúcim slovenským ministerstvom zahraničných vecí, a až diktátorským mentoringom veľvyslanectva USA na Slovensku voči “samostatnému a zvrchovanému” Slovensku…
Čo to chystá Lajčákovo ministerstvo zahraničia? A zasa „pod stolom“ ako marrákéšsku a newyorskú deklaráciu (migranti, utečenci)? „Kto zadarmo dáva, dvakrát dáva“. Otázka: Čo za to? Verejnosť má právo vedieť, čo je v jej záujme. Čo sme od USA dostali zadarmo? Čo sa vykľuje z „dotácií“ USA pre dve slovenské letiská..?
Uvedomme si na všetkých úrovniach, že posilňovanie fyzickej vojenskej prítomnosti USA na východných hraniciach s Ruskom a blízo nim, zakladá nebezpečenstvo odvetného útoku Ruska na tieto územia, pretože pozície NATO v EÚ majú prednostne účel ochrany USA… (v prípadnej horúcej vojne USA majú USA EÚ na odpis v prvom slede…).
Poznámka: Poľsko trpí post traumatickou poruchou, s Rusmi ale aj Nemcami a Banderovcami si užilo svoje, a k tomu sa dnes pridružila rusofóbna paranoja (americká základňa na území Poľska za 2 miliardy USA dolárov)…
Slovensko je umelo, v záujme pochybnej jednoty a solidarity vťahované do konfliktov USA verzus Rusko, Ukrajina (Krym) verzus Rusko, tobôž do výlučného konfliktu Brexitánie verzus Rusko (kauza novičok…). Čo malo a má s tým Slovensko..?!
Krym bol, je a ostane súčasťou Ruskej federácie a scestné, slovenskej ekonomike a vzťahom s RF ubližujúce sankcie na tom nič nezmenia (Nemci si v pohode budujú Nord Stream 2) sankcie-(ne)sankcie). Slovensko má plné právo zakladať a budovať svoje ekonomické a obchodné vzťahy dvojstrannými zmluvami a dohodami slobodne s kým chce… (tobôž po prípadnom brexite) v súlade s medzinárodným právom…
A prečo tie otázky? Lebo netransparentné rokovania a konanie ministerstva zahraničia (zasa Lajčák) vzbudzujú už bez tak narušenú dôveru občanov Slovenska…

Mazanie, odstraňovanie a blokádu používateľov a ich statusov a komentárov a celých fb stránok robí fejzbúk na objednávku, a koná tak intenzívne pred prezidentskými voľbami, pričom EK pripravuje podobné ochranné opatrenia na zachovanie nadnárodného systému matrixu pred euro voľbami, koná vo veci zaistenia ich pre systém a meta systém matrixu žiaduceho výsledku…
Bolo „vzrúšo“ (až také „volty“; Blaha verzus Matovič): https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1134
https://www.facebook.com/LBlaha/?modal=admin_todo_tour&notif_id=1552199057828239&notif_t=page_invite
Fejzbúčik ma na sedem dní „antisystémovo“ zablokoval, čím mi znemožnil zdieľanie a čítanosť mojich článkov, mám indície o pôvode objednávky a personálnom prostredí, odkiaľ objednávky prichádzajú…
Pre systém som zrejme nebezpečný. A to je dobre.
Nič nie je zadarmo, za slobodu a demokraciou treba viesť každodenné zápasy na všetkých jej frontoch. Než sa zo Slovenska opäť stane právny a spravodlivý štát, štát, v ktorom znova zavládne právo, poriadok a ľudsky prirodzená hodnotová normalita v opore o preambulu ústavy a samotnú Ústavu SR, bude treba priniesť mnohé obete. Chcem veriť, že proces prebehne úspešne a pokojnou cestou, bez jedinej asymetrickej kvapky krvi… (ako obete na oltár systému…). Ktorého? Čieho?
Proti komu, čomu, za čo? Len nech je „vzrúšo“. Bude. Kto seje vietor, zožne búrku.
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Existuje ženské a mužské pohlavie, ženský a mužský rod. Tvrdil to aj Boh, keď ľudskú bytosť ako muža a ženu ich stvoril. Ak to neurobil aj s vami, a vaše pohlavie sa nezhoduje s vaším rodom, máte problém.
Akékoľvek odchýlky od tejto normy a normality nezmieňuje veda o stvorení, ani základná biológia človeka.

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?