Publikované: 23.02.2015

Krvné transfúzie, riziká, bezkrvná liečba

Všetky tri monoteistické náboženstvá zachovávajú odstup vo vzťahu k krvi. Paradoxne práve im vďačíme za vývoj bezkrvných metód medicínskej liečby a možnostiam, ako sa vyhnúť priamym krvným transfúziám, ktoré čoraz viac vítajú aj neveriaci ateisti. Dôvody nie sú len náboženské, súbežne s nimi sú prítomné všeobecne medicínske a zdravotné riziká, potenciálne ohrozujúce zdravie a život pacientov.
Pokrok v lekárskej vede viedol k vývoju a rozvoju bezkrvnej liečby. Aký vývoj možno očakávať ďalej? Profesor Luc Montagnier, objaviteľ vírusu HIV, hovorí: „Naše rozširujúce sa poznatky v tejto oblasti ukazujú, že krvné transfúzie musia jedného dňa zaniknúť.“ Zatiaľ však už náhrady za krv zachraňujú život mnohým ľuďom.
Darcovstvo krvi ešte dlho bude zdrojom získavania krvi na výrobu krvných derivátov na medicínske liečebné účely. Medicína postupne minimalizuje známe a najmä neznáme riziká krvných transfúzií.
Pri chirurgických operáciách sa nedá vyhnúť strate krvi. Medicína umožňuje voliteľné postupy pre pacientov, ktorí sa z rôznych dôvodov vyhýbajú transfúziám krvi.
Rizikom krvných transfúzií je podanie nesprávneho typu krvi a prenos známych a neznámych infekcií, hoc krv je laboratórne kontrolovaná, je na mieste ostražitosť.
Charta práv pacienta umožňuje dobre informovaný súhlas, a ak je to za daných okolností možné, prijatie alebo odmietnutie liečby pacientom a hľadanie konsenzu pacienta s lekárom v spôsobe dostupnej liečby.
Pacient má právo vedieť a slobodne sa rozhodnúť, akú liečbu prijme, a čo sa bude diať s jeho telom po dobu liečby.
Krv je životne životne dôležitá tekutina, roznášajúca kyslík a živiny. Po strate krvi prichádza smrť.
Znížený objem krvi sa dá upraviť podaním iných vnútro žilových tekutín. Je možné vybrať si z viacerých druhov tekutín a nie je pritom vždy nevyhnutné podať krv.
V multikultúrnej a pluralitnej spoločnosti sa stále viac pacientov z rozličných osobných dôvodov vyhýba transfúzii krvi.
Dnes už asi 80 percent pacientov dáva prednosť možnosti liečby bez transfúzie krvi. Transfúzia krvi, ktorá sa tradične považovala za normálnu súčasť operácie sa dnes považuje za niečo, čomu sa v rámci medicínskych možností je správne sa vyhnúť.
Transfúzia je lekársky výkon, pri ktorom sa prevádza krv zdravého človeka do krvného obehu chorého. Krv je telesný orgán, teda ide o čiastočnú alebo úplnú transplantáciu. Podávanie krvi a krvných derivátov sa tiež označuje ako hemoterapia.
Vyskytujú sa aj reakcie na transfúziu. Sú nebezpečné až smrteľné. Zaujímavé zistenia súčasnosti – transfúzie neplnia vždy ten účel, na ktorý sa používajú. Pooperačné komplikácie alebo smrť pacienta môžu byť aj následkom transfúzie.
Medicínska veda používa alternatívne možnosti bezkrvnej liečby. Nimi sú chirurgické metódy (technika a technológie umožňujúce minimálnu stratu a uchovanie vlastnej krvi pacienta miestnymi koagulantmi, okamžitým uzatváraním poškodených ciev a kapilár ich lepením) a spôsoby pracujúce dočasne, po dobu operácie s riedeným objemom krvi v tele pacienta. Napríklad
a/ minimalizáciou straty krvi pri zákroku zberom krvi z operačnej rany a jej uchovávaním mimo tela pacienta po dobu operácie. Po operácii a prečistení sa krv vracia do krvného riečiska,
b/ hemodilúciou – krv sa odvedie z tela, nahradí sa objemovým expanderom (príklad – vodou rozriedené mlieko) a neskôr sa po odstránení prebytočnej tekutiny sa krv vráti do krvného obehu pacienta,
c/ uchovaním červených krviniek a stimuláciou tvorby krvi podaním prirodzeného hormónu erytropoetín, ktorý produkuje kostná dreň.
Počet lekárov ochotných pracovať pre pacientov na ich bezkrvnej liečbe s minimalizáciou použitia cudzej krvi na pozadí humánnej bioetiky, ľudských práv a ochrany zdravia a života pacientov rastie.
Podpora a propagácia homosexuálneho spôsobu života na Slovensku volá po odvete – ostražitosti voči darcovstvu krvi a jej príjmu.
Gayovia a darcovstvo krvi – ich nedbalostné alebo úmyselné šírenie nákazy je rovnako nebezpečné ako konanie drogovo závislých.
Takzvaná „Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv“ má dohliadať aj na diskrimináciu homosexuálov v dotazníkových otázkach adresovanej darcovi pred odberom. Podľa Stratégie je problematický dotazník darcu, ktorý obsahuje vraj diskriminačnú otázku, či mal kandidát na darcovstvo-muž za posledný rok pohlavný styk s mužom. Môže vláda uprednostniť tzv. „nediskrimináciu“ GAY osôb pred zdravím a životom občanov? Sme presvedčení, že nie! Na toto riziko upozornili aj naši odborníci z odboru transfúziológie a hematológie.
Dá sa očakávať masívny protest voči „stratégii“ a súčasne masívny odlev a odmietanie transfúzií zo strany potenciálnych príjemcov rizikovej cudzej krvi.
Toto nie je poplašná správa, ale legálny apel na podporu ľudských práv nepromiskuitne a zdravo žijúcej časti ľudskej populácie, v opore o Chartu práv pacientov, v komplexe katalógu všetkých ľudských práv, nielen práv vybraných a privilegovaných skupín.
http://www.krvinka.estranky.sk/clanky/dotaznik-darcov-krvi.html
Medicínske podrobnosti pre bližší záujem (bezkrvná liečba a chirurgia, niektoré metódy):
Tekutiny: Ringerov laktátový roztok, dextrán, hydroxyetylškrob a iné látky sa používajú na zachovanie objemu krvi a na predídenie hypovolemickému šoku. Niektoré tekutiny, ktoré sú teraz testované, môžu prenášať kyslík.
Liečivá: Bielkoviny vyrábané technikou génového inžinierstva môžu podporovať tvorbu červených krviniek (erytropoetín), krvných doštičiek (interleukín-11) a rôznych druhov bielych krviniek (GM-CSF, G-CSF).
Ďalšie lekárske prípravky výrazne znižujú stratu krvi počas operácie (aprotinín, antifibrinolytiká) alebo pomáhajú obmedziť akútne krvácanie (desmopresín).
Biologické hemostatiká: Kolagénové a celulózové tampóny sa používajú na zastavenie krvácania priamou aplikáciou.
Fibrínové lepidlá a tmely môžu uzavrieť bodné rany alebo zakryť veľké plochy krvácajúceho tkaniva.
Zber krvi: Zariadenia na zber krvi zachytávajú krv, ktorá uniká pri operácii alebo pri úraze. Krv je prečistená a môže sa vrátiť do tela pacienta v uzavretom obehu. V mimoriadnych prípadoch môžu byť pomocou tohto systému zachytené litre krvi.
Chirurgické nástroje: Niektoré nástroje režú a zároveň uzavierajú krvné cievy. Iné nástroje môžu na veľkých plochách tkaniva zastaviť krvácanie. Laparoskopické a iné nástroje, ktoré spôsobujú minimálne rany, umožňujú vykonávať operácie bez straty krvi spojenej s veľkými rezmi.
Chirurgické metódy: Dôkladná príprava operácie vrátane konzultácie so skúsenými lekármi pomáha chirurgickým tímom vyhnúť sa komplikáciám. Keď dôjde ku krvácaniu, je nevyhnutné rýchlo ho zastaviť. Krvácanie, ktoré trvá dlhšie ako 24 hodín, veľmi zvyšuje úmrtnosť pacientov.
Celkovú stratu krvi znižuje aj rozdelenie veľkých operácií na niekoľko menších.

  • SlabéVýborné (+12 skóre, 16 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?