Publikované: 28.09.2019

Kto nebude mať znak 666 nebude môcť kupovať ani predávať

Proroctvo je zaznamenané v poslednej biblickej knihe Nového zákona Zjavenie, Apokalypsa. Evanjelista Ján na Ježišov podnet doopatroval Máriu (podnet matke z kríža: „Hľa tvoj syn.“).
Znak 666 je karta a po nej inteligentný čip. Znak šelmy. Znak človeka.

Aký a v čom vidíte význam, zmysel a prínos zrušenia platieb v hotovosti, teda, tlače a distribúcie hotových peňažných bankoviek a mincí, s výnimkou praktického zrušenia tých najdrobnejších, a ich postupnú náhradu za karty a čipy?
Ak sa  svet  nespamätá,  začne  sa  odvíjať  katastrofický  scenár, ktorý  je  prichystaný  pre  celé  ľudstvo, aj jeho nevinnú a „čistú časť“ (tretích krajín), len znášajúcich následky konania najmä osôb a skupín „elít“  z prostredia „pokrokového západného civilizačného a kultúrnych okruhov“, ako  odplata  za  väčšinovú a zmnožujúcu sa duchovnú  lenivosť, nevedomosť, egocentrickú a antropocentrickú sebastrednosť „hrdých západniarov“.
Lebo ľudské JA, jástvo, JA SOM. Niet dôvod na hrdosť v žiadnom význame a zmysle pojmu hrdosť: „Som hrdý Američan!“ Detto: „Som hrdý Európan!“ A na čo som ešte hrdý?

Tento, akýsi „divadelný“ scenár nájdeme  v  poslednom  biblickom  proroctve, v  Zjavení  apoštola  Jána.  V  gréčtine  sa  nazýva  Apokalypsa  čiže  Zjavenie,  lebo  zjavuje  deje,  ktoré  majú  nastať  v  období  súdu. Táto úžasná biblická kniha záveru Nového zákona bola  ako apoštolova vízia spísaná  približne  90 rokov po  Ježišovej  smrti  na  Zemi.  Obsahuje,  z  hľadiska  času  a  v  porovnaní  so  starovekými  tiež veľkými starozákonnými prorokmi Daniel, Ezechiel, Izaiáš, a ďalšími, „menšími“ prorokmi,  najskoršie  aj  najpresnejšie  oznámenia  o  budúcich  udalostiach  v  čase  očakávaného súdu v kódovaných časových údajoch.
Podáva  sa  zväčša  v  obrazoch  a  symboloch,  kódovaných číselných znakoch, aby  sa  ich  zmysel  vyjasnil  až  tesne  pred  ich  uskutočnením.
Názov knihy naznačuje, že jej pravdepodobným autorom bol, mal byť, apoštol Ján, a preto bola kniha kanonizovaná, hoc zaradená na záver Nového zákona, ktorý ako jediný z dvanástich apoštolov zomrel prirodzenou smrťou a ako posledný z nich. V samotnej knihe však autor sám seba pomenováva iba Ján a udáva, že počas zjavenia (mal zjavenie) a jeho zápisu, bol v exile na ostrove Patmos, takže sa o ňom hovorí aj ako o Jánovi z Patmu (okolo roku 96-8 n.l.).
Zvolil som tento zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zjavenie_J%C3%A1na
Ľudstvo  dostalo  Jánovo  zjavenie  ako  dar,  aby  vedelo,  čoho  sa  má  vystríhať  a  na  čo  má  s  dôverou  čakať.  A s ním dostalo slobodnú vôľu. Tá je interpretovaná inak reálne slobodnými a zodpovednými s funkčným svedomím a zmyslom pre mieru vecí, a inak „liberálnymi demokratmi“ razenia novej, neomarxistickej ľavice progresívcov.

Falošná „liberálna“ sloboda je nákazlivo, infekčne chytľavá…
Pravá sloboda vyžaduje nielen práva, ale aj zmysel pre povinnosť, svedomie, mieru vecí, a schopnosť rozlíšiť dobré od zlého a pre ľudstvo prospešné od škodlivého.
Ľudstvo sa nespamätáva. Jeho intelektuálna a duchovná elita je početne v slabej a bezbrannej menšine. Niet tu preto reálny a účinný obranný a ochranný odboj. Scenár sa bez prekážok a bariér napĺňa.

Významná česká ekonómka Markéta Šichtařová, Next Finance, https://www.nextfinance.cz/ tiež radostná matka šiestich detí (manžel Vladimír Pikora, tiež ekonóm Next finance) je systémom Veľkého Brata najvyššieho zvádzača, podvodníka, luhára a vraha Satana, diabla, s jej výnimočnými znalosťami a kritickými výstupmi, nežiaduca a mimo hlavný mediálny prúd. Systém „liberálnej demokracie“ ju trpí, súc viazaný jeho vlastným liberálno-demokratickým príkazom liberalizmu aj pre slobodu slova, názoru, presvedčenia, so všeobecným právom na príjem a šírenie informácií: Toto právo má slobodu preto, že front s polopravdami a lžami aj od tých, ktorí tvrdia, že len tie ich sú pravdy (printový a elektronický mediálny mainstream typu Denníky Nenávisť, SME, a s nimi akože „objektívne a nestranne“ sa tváriace verejno-právne médiá, majú s ich polopravdami, lžami a hoaxmi, vsúvanými do spravodajstva a rafinovane podprahovo podsúvanými príjemcom a adresátom navrch.

Z hoaxov a fejkov je vinená takzvaná mediálna alternatíva. Požiadavka „liberálov“ na samostatné kritické myslenie na ich obraz pravdy má dve strany jednej mince: Stranu mediálneho mainstreamu, ktorý si uzurpuje právo na jeho pravdy (Pravda pravdu nehľadá, Pravda ju pozná), to svoje, a stranu mediálnej alternatívy. Reálna, faktická a objektívna pravda je stále ťažšie „doslova forenzne“ vystopovateľná a dohľadateľná, nachádza sa a je kdesi v priestore medzi lžou a pravdou, ibaže chýba vôľa príjemcov informácií po pravde pátrať a dvoj-troj-násobne si overovať informácie, vydávané za pravdu; pridajte aj už známe podvodné videá…

Tieto médiá sú vlečené „zhora“ svetským metasystémom a systémom matrixu, prezentujú (hmotný prezentačný efekt; printové a elektronické vydania) reprezentujú, spolu dotvárajú, upevňujú a vplývajú tak na činnosť ostatných, metasystému a systému (Slovensko) podriadených subsystémov, v rámci trojuholníka: ekonomika-ideológia (a politika)-spoločnosť.
Odkazujem na Preambulu a Čl.1 odsek 1 Ústavy SR. Vyhodnoťte zmienenú dikciu s dnešnou realitou: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460 Prečo sa flagrantne necháte klamať a podvádzať?

S ľudskou lenivosťou a pohodlnosťou systém počíta. Nemá ho kto usvedčovať a klásť mu odpor. Vydáva sa za liberálno-demokratický; na reálnu demokraciu sa len hrá… (to je stav dnes našich vecí verejných po Veľkom, demokratizačnom Novembri 1989).
Babylonský bábel, čo je symbol a znak informačného zmätku a zmätenia jazykov, mohutnie. Už sa v ňom pomaly a isto ani to prasa nevyzná (Mann: Dr. Faustus). Orientácia v tej entropii (neurčitosť, neusporiadanosť systému) je už často nad sily štandardne vzdelaného a mentálne vybaveného jednotlivca, lebo pre tento typ rozlišovacej schopnosti nemá vzdelanie a teda, kompetencie.
Napĺňa sa vôľa a stratégia SATANA, nikým nevoleného babylonského primátora.
Práva a slobody, ktorými sa oháňajú „liberálni demokrati“ lebo písané je; Keď príde čas, tieto slobody a práva budú zrušené; a nastúpi totálna vláda Satana, tretia totalita. Posledná z totalít, strašná, ešte nepoznaná, pred konečným vyvrcholením svetovej apokalypsy.
Markéta Šichtařová sama Jánovu Apokalypsu (Zjavenie) nezmieňuje ani necituje, ale vie o nej, pozná ju, a doplnkovo to robím za ňu:
https://ac24.cz/-/marketa-sichtarova-vase-penize-jim-vadi?redirect=%2Fzpravy-z-domova
Predbežné overenie funkčnosti znaku v podobe čipu bolo vykonané na psoch. Sú registrované a pod totálnou kontrolou. Na rade sú ľudia. Proroctvo je tu, pre korektnosť som zvolil tento mnou citovaný zdroj):
https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/66/zjavenie-apostola-jana-kapitola-13/katolicky-preklad/
Z mojich štatistík, a tu ide o môj šesťsto tretí článok (!) konštatujem s úplnou istotou, že v možnosti potenciálna čitateľská obec je duchovne a mentálne natoľko lenivá a ľahostajná a svojím intelektom a „múdrosťou“ taká sebaistá, že drvivá väčšina tých ignorantov si môj a Šichtařovej úžasný článok ani nevšimne a nerozklikne, ale bude „zasvätene“ tárať v diskusiách na fejzbúku, len k titulke, ak ma Ten, a robí to rád, mienim fejzbúk, znova nezablokuje, alebo tak, ako „čitateľská“ obec zvykne, nanajvýš odignoruje, a tak ďalej…
Kto ma číta, pozná a sleduje, vie…

Napadá mi porovnanie Markéty Šichtařovej so slovenským „drasticko-brutálnym“ chladno-vecným ekonómom Petrom Staněkom, tiež mimo hlavný mediálny prúd a verejno-právne médiá. Zároveň tvrdím, že ľudia ich nechcú vidieť, počuť, čítať. Radšej priam s nadšením pozerajú, čítajú a počúvajú „najnovšie správy o konci sveta“ (Thomas Mann: Dr. Faustus). Hlavne, že práve im ešte neodvialo strechu, nezhorel dom, neodniesla ho voda, nezastrelil ich psychopat a islamista im nepodrezal krk. Pri sledovaní tej už bežiacej apokalypsy sa im nič, vôbec nič nevybaví…
Ich autoritami a elitami sú falošní proroci. Už takmer prasačím blahobytom (žrať, srať, spať, medzitým si slobodne, zmyselne, bezducho a bezduchovne sladko užívať…) ich zakaleným a lenivým, hnijúcim mozgom, falošných prorokov, už dávno nedokážu spoznať, a tobôž už verbálne, poukazom prstom (digitálne!) verejne odhaliť a ukázať na nich: „Toto sú ONI!“ Konštatujem, že na ich a našu fatálnu škodu také zrejme už ani „nehrozí“.

Subsystémy systému metasystému Globálneho Prediktora (Satan) a jeho Veľkého „liberálneho“ Brata s jeho a pre NEHO pracujúcim personálom (aj v oblasti umelej digitálnej a 5G inteligencie) „pre našu blaženú budúcnosť“ takmer nerušene, trebárs dnes im „načechráva perie“ malá Greta, pokračujú na diele skazy Zeme a ľudstva. Apokalypsa ľudstva začala vyhnaním Adama a Evy z raja a priemyselnými revolúciami: Od tkáčskeho stavu k PR.4-5.0.
Aj vy sa NÍM cítite byť príjemne zmyselne škrabkaní/né pod bradičkami? (Thomas Mann: Dr. Faustus).

Toto sú posledné, a predpovedám, márne varovania. Ich zriedkavé čítania a zvyčajný žiadny efekt sú bezvýznamné. Lebo ľudský faktor má číslo 666. To je číslo, znak Šelmy, a Šelma je znak človeka.
Ale to je už mimo mňa. Som zodpovedný len za svoju mentálnu výbavu. Všetkým nám bola daná slobodná vôľa a svedomie. To, občas zasmradí a rozplynie sa vo vetre. Niektorí ľudia sú ošľahaní svojimi vlastnými vetrami.

Budem písať, pokým nedostanem ďalšieho „zaracha“ ( a také sú…) si tu len-tak, zväčša zbytočne a navnivoč, iba nezáväzne píšem. Čitateľskú obec odkazujem aj na svoje osobné „curriculum“ v záhlaví článkov…
Pripomínam aj, že som anti ideologický, apolitický, relatívne slobodný a nezávislý autor, venujúci sa najmä ľudským právam a svetským politikám; za alebo proti nim.
Nie som viazaný na žiadne náboženstvo ani politický subjekt a politické ambície nemám.
Na každého, aj na seba, snažím sa mať a uplatniť rovnaký meter. Veciam a ľuďom sa snažím dávať ich mená s poukazom na semiózu (jeden z mojich predošlých článkov) s poukazom na Ogden-Richardsov referenčný trojuholník, majúci silu a platnosť vzorca E=mc².
Však sme si všetci rovní v dôstojnosti a právach, či nie? Nie. Už od ľudskej pamäte nie. Lebo. Prečo? Vráťte sa k perexu a téme článku. A dohľadajte v ostatných. A na webe. Platí len pre vážnych záujemcov. Pre ostatných platí: Žiaľ, nezáujem, ľahostajnosť a ignorancia padá na ich, aj svoju vlastnú a našu spoločnú apokalyptickú a totálnu fatálnu a smrteľnú chybu a škodu. Tieto “totálky” poisťovňa neuhrádza.
Tu a teraz vám garantujem, že Satan je extrémne inteligentná bytosť, ktorá si vytvára podmienky, aby mohol postaviť slobody a ľudské práva proti právam a ľudským slobodám.
Bude to najstrašnejší konflikt v ľudských dejinách. Všetci oproti všetkým. Pán Dicis et non facis, mindax et homicida, a liberáli spolu s Denníkom Nenávisť, SME, ateistami a liberálnymi demokratmi, progresívcami, včítane filiálky Progresívneho Slovenska Progresívni veriaci, detto “kresťanskí demokrati” (už sa nemáte v čom o koho oprieť!) vám budú tvrdiť, že ide len o vymyslenú bytosť; mne to je jedno, či jej existencia je obrazná, symbolická alebo reálna. Zjavuje sa vám, nám, denne, máme HO na stole, okolo nás, všade, kde sa len obzrieme. Lebo ho uctievame. A môj a Šichtařovej článok sú hoaxy.
Majte za istotu, čo ma nie len “akože” práve tu a teraz čítate, že scenár Jánovho Zjavenia beží a speje k jeho apokalyptickému záverečnému vyvrcholeniu.
Toto sú posledné varovania. Moje a nielen. So mnou alebo bezo mňa.
To bol môj šesťstý tretí článok. Bude aj šesťstý šesťdesiaty šiesty (666)?
Zatiaľ sa nikam natrvalo nechystám.
A vy?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickybcan

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?