Publikované: 07.05.2019

Kto vládne nad svetom?

Biblia je unikátne dielo v mnohých formách. Poskytuje nám krátku históriu o začiatkoch vesmíru, vrátane existencie sveta pred našim v duchovnej sfére. Od šťastného začiatku Adama a Evy v záhrade potešenia a ich tragické vyhostenie z Edénu, cez Veľkú Potopu a zmeny ľudského originálneho hebrejskeho jazyka v meste Bábel, až po Abraháma, Izáka a Jakoba. Potom biblický detailný opis rokovaní Boha s potomkami Abraháma, Izraelitov, počas asi 2000 rokov histórie až ku začiatkom Kresťansktva.

Lenže Biblia je ďaleko viac ako len opis Božích minulých činov! Vytvára model jeho budúcich vzťahov s ľuďmi, to jest zjavuje budúcnosť, dokonca ešte nevypovedané slová a výroky a činy v budúcnosti, ktorých vyvrcholenie je spojené s odhalením Ježiša Krista.

Cez Bohom inšpirovaných prorokov ako Ámosa, Micheáša, Izaiáša, Daniela a Zechariáša, až po apoštolov Petra, Jána, Pavla a najväčšieho z nich, Ježiša Krista, Boží Svätý duch zjavuje súdy a sudcovské rozhodnutia! Jeho nikým neprekonateľné predsavzatie obhájiť jeho Zvrchvanosť a očistiť vesmír od všetkého zla a napraviť všetko na nebi i na Zemi cez jeho špeciálnu vládu – Božie nebeské Kráľovstvo!

Jeho už predurčený budúci kráľ Kráľovstva, Jšžiš Kristus, zjavil mnoho o budúcom súde. Napríklad, vo všetkých hebrejských Písmach Satan Diabol je spomenutý len niekoľkokrát a o jeho vplyve sa nehovorí veľa. Ale počas Ježišovej krátkej pozemskej služby zjavil, že Diabol bol prvým luhárom v záhrade Edén a on vlastne je ten, ktorý je neviditeľný vládca tohoto sveta a nepriateľov všetkých, ktorí uctievajú Jehovu!

Dodatočne Ježiš vysvetlil, že Diabol bude zvrhnutý dole, ako blesk z neba a v konečnom dôsledku navždy zničený! V skutočnosti Ježišova úspešná služba, jeho obetná smrť a vzkriesenie ako nesmrteľná osoba je absolútna záruka konečného zničenia Diabla a jeho démonov!

Okrem toho Stvoriteľ už nariadil, že sa blíži zmena vlády nad svetom, kde vláda Diabla bude nahradená vládou Kristovho Kráľovstva, keď v krátkosti tieto dve vlády budú vládnuť spoločne. A táto búrlivá a klimaktická dočasná doba bude poznačená vojnami, hladom, zemetraseniami, chorobami a v konečnom dôsledku súžením, aké ešte nikdy nebolo, ani nikdy viac nebude!

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?