Publikované: 05.11.2018

Lajčák nevidí dôvod na nepodpísanie globálneho paktu o migrácii

Miroslav Lajčák už tri krát v kresle ministra zahraničia je pre môj ľudský, občiansky a politický vkus v jeho spôsoboch zahraničnej reprezentácie a zastupovania Slovenska a jeho národno štátnych záujmov osobou, ktorá si vo vysokých nadnárodných kruhoch “tvorí vlastnú pridanú hodnotu” ako koncového užívateľa získaných benefitov. Cez polopravdy a nepravdy „zatĺka“ ako kedysi radil aj známy psychiater a sexuológ, tiež aj ako televízny zabávač Miroslav Plzák, ženatým chlapom pri ich nevere: „Zatĺkať, zatĺkať a zatĺkať!“
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska mi kariérou pripomína tiež podobného bývalého „súdruha“ Eduarda Kukana, ktorý plynule a bravúrne zvládol prechod od totality k demokracii, čo z KSČ prešiel do SDKÚ (wiki) dnes hlasujúci proti ústavnej demokracii v Maďarsku, Poľsku. Nedávno, v rámci iniciatívneho aktivistického brainwashing v hľadaní doplnkových mimo sankčných proti ruských opatrení, dostal nápad (!) europoslanec Eduard Kukan ako navrhovateľ Sacharovovej ceny Olehovi Sencovovi, ktorý bol trestným súdom právoplatne odsúdený v spolupáchateľstve za nevydarený pokus o terorizmus proti ruským inštitúciám na ruskom Kryme…
Eduard Kukan, ktorý v septembri 2016 opustil SDKÚ je naďalej europoslancom a  členom frakcie Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente: „Mám dostatočný priestor na to, aby som plnil sľuby, ktoré som dal svojim voličom. Cítim zodpovednosť voči nim, robím aktivity, ktoré som v minulom období nerobil.“ povedal bývalý člen politickej strany, ktorá v marcových voľbách 2016 získala 0,26 percenta hlasov voličov a dnes už neexistuje. Voči ktorým voličom plní Kukan jeho „záväzky“?
Podobne sa správa aj jeho kolega „spolustraník“ Ivan Štefanec. Či len hluchí, slepí, alebo vedome kolaboranti s matrixom meta systému, tlačiaceho Európu do záhuby. Aby bolo jasno, europoslanec nezastupuje svoju krajinu ale záujmy EÚ. Je to, čo obaja vyvádzajú v EP aj záujmom Slovenska? Je EÚ taká aká je, s jej výstupmi, záujmom Slovenska?
Je Miroslav Lajčák, od roku 1983 člen KSČ, osobou, ktorá na svojom polste reprezentuje záujmy Slovenska, vaše, moje? Napovie vám statok vám aj wikipédia:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Laj%C4%8D%C3%A1k
A či má podporu ako prípadný slovenský prezident? Má-nemá, ani on mojím prezidentom ale nebude, hoc by kandidoval, čo je možné, lebo tam, kde a ako chcel uspieť, ako “generál” OSN neuspel. Pre nadnárodnú EÚ a OSN nie je dosť dobrý. Preto bola do mediálneho priestoru vhodená testovacia “udička” ktorú mám za ďalšiu predvolebnú účelovú manipuláciu Lajčákom a stranou Smer, ktorá ešte nemá svojho prezidentského kandidáta…

O Newyorskej a Marrákéšskej „nezáväznej“ politickej deklarácii s príslušenstvom a konzekvenciami som popísal dosť a doložil overenými zdrojmi, v téme mám rámcovo jasno, teda nik, ani ten „chytrák“ podceňujúci mentálne kvality adresátov jeho vykrúcačiek (občianska verejnosť) minister Lajčák a tiež bývalý minister vnútra ČR, dnes obrany L. Metnar, na tom nič nezmenia.
Prečo je potrebný podpis pod medzinárodný dokument, ktorý je nezáväzný? Minister Lajčák klame. Treba ho „poučiť“ že politicky nezáväzné je a môže byť len memorandum, ktoré ako základný vstupný komunikát vo veci predchádza neskorším záväzným zmluvám a dohodám. Politická deklarácia má ale presné a záväzné politické výstupy. Je na tej istej úrovni ako Istanbulský dohovor a jeho „viaznuca“ ratifikácia, pričom podpis pod ním ministerkou spravodlivosti z roku 2011 z poverenia vládou, mal byť už dávno stiahnutý jeho späť vzatím, ako pre Slovensko nezáväzným.
Agenda 2030 OSN má prepojenie všetkých troch dimenzií udržateľného rozvoja: ekonomickej, sociálnej a environmentálnej (transformácia, integrácia a univerzálnosť). Agenda 2030 nadväzuje na Miléniovú deklaráciu OSN z r. 2000.
Global Compact je globálny komplot, súčasť sociálnej agendy 2030, majúci vecné výstupy tiež „nezáväznej“ Newyorskej „len“ politickej deklarácie, po obštrukciách a výhradách prijatej v septembri 2016, ktorú napokon odmietli USA, tvorí esenciu Agendy OSN 2030 Global compact 1 (utečenci) a 2 (ekonomickí migranti) a ku ktorej je pridané aj nové právo na klimatickú migráciu a zlučovanie rodín migrantov.
Dokument OSN stiera rozdiely medzi legálnou a nelegálnou migráciou. Má ísť o všeobecnú legalizáciu migrácie a riadenú globálnu migráciu. Nič, čo prinášajú „hoaxy“ a fake news, a „konšpirátori“ lebo toto to nie sú hoaxy a fake news ani konšpirácie.
Global Compact je súčasťou kontinuálneho plánu nie na obmedzenie migrácie ale jej legalizáciu a posilňovanie, na ktorého začiatku bol takzvaný Rabatský proces, ktorý mal migráciu najmä z Afriky, obmedziť a zastaviť. Globálny kompakt z neho preberá mnohé časti, ale nie len vo vzťahu Afrika Európa, týka sa všetkých kontinentov, vrátane Ameriky.
Globálny kompakt má podporu aj pápeža Františka, v jeho 20 bodovom Pláne bezpečnej migrácie, ktorý do OSN poslalo bergholiovské neomarxistické krídlo katolíckeho Vatikánu.
Idea EÚ a jej vzniku bola vytvorená (projekt) na tento účel. K Kalergiho plánu pridajte Barnettovu doktrínu (tagy pre Google ). Nové migračné, imigračné a azylové právo má byť v akomsi „prechodnom kritickom období“ nadradené právu Európanov na ich bezpečnosť.
Už od vzniku EÚ na tom pracuje OSN a aktívne s ňou spolupracuje pápež František. Koncom augusta 2017 vydal 20-bodové vyhlásenie k masovej migrácii: Jeho zámerom je položiť aj katolícke základy pre vypracovanie dvoch globálnych kompaktov o utečencoch a migrácii, ktoré by mali byť prijaté na valnom zhromaždení OSN v septembri 2018.
20 bodov dokumentu je zoskupených do štyroch výziev: Privítať, chrániť, podporovať a integrovať
„Ich konečným cieľom je budovanie inkluzívneho a udržateľného spoločného domu pre všetkých“.
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/21/pope-francis-prioritise-migrants-dignity-over-national-security?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Medzi akčné body tohto dokumentu patrí požiadavka na vytvorenie právnych ciest pre bezpečnú a dobrovoľnú migráciu a presídľovanie a zákaz svojvoľného a kolektívneho vyhostenia, písal som vo svojom článku.
V rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera pápež František vyhlásil: „Európa je ako biblická Sára, neplodná žena Abraháma, ktorú utečenci oplodnia. Európa sa musí zmeniť. Môže a musí sa reformovať. Pokiaľ nie je schopná finančne pomôcť krajinám, odkiaľ utečenci pochádzajú, potom musí čeliť problému, ako sa vyrovná s takou výzvou, ktorá je predovšetkým humanitárna. Sára sa tiež najprv zľakne, ale potom sa v kútiku duše raduje z toho, že je tehotná. Je nádej, že aj Európa sa bude čoskoro radovať.“
http://www.corriere.it/cronache/16_febbraio_08/francesco-il-mio-abbraccio-fratelli-ortodossi-739bf6ee-cdf6-11e5-9bb8-c57cba20e8ac.shtml?refresh_ce-cp
Medzi hlavné plány, ktoré sa snaží pápež a Vatikán presadiť, patrí vytvorenie právnych ciest pre bezpečné a dobrovoľné sťahovanie utečencov a imigrantov a ich udomácňovanie sa v nových krajinách. Pápež tiež tvrdí, že “ich osobná bezpečnosť by mala byť uprednostňovaná pred bezpečnosťou štátov” z čoho plynie aj obmedzenie ochrany a bezpečnosti pôvodných, domácich, občanov EÚ…
To znamená, že v mene všeobjímajúcej „kresťanskej lásky k blížnym“ mieni tolerovať straty na zdraví, životoch domáceho, pôvodného (autochtónneho) obyvateľstva Európy a Únie. Lebo za tie straty to stojí… (a Sára sa bude tešiť). Ale to je lož! Nik tu na Zemi, žiadny kresťan, nie je povinný položiť hlavu na klát v mene „kresťanskej lásky“ naopak, má povinnosť ju chrániť hoc aj formou nutnej obrany a krajnej núdze.
A tešia sa aj Abrahámov prvorodený syn Izmael  a jeho rod a potomkovia potomkovia, Arabi a moslimovia, si prichádzajú do Európy vziať to, čo im podľa dedičského práva právom patrí…). Pápež František zjavne počíta s ľudskými stratami. Iba nemám jasno v tom, či sa za ne modlí už vopred, alebo bude až potom.
Vatikánhttps://www.casopis-sifra.cz/papez-frantisek-opet-sokuje-osobni-prava-migrantu-by-mela-byt-nadrazena-bezpecnosti-evropskych-statu/
Vyhlásil aj, že migračné záležitosti budú hlavnými témami vo Vatikáne pred Valným zhromaždením OSN v roku 2018.
Pápež František pochádza z Južnej Ameriky, dýchajúcej marxistickou ľavicou. Papá je už ale ďalej, drží krok so slovenským Progresívnym Slovenskom, alebo ono s ním: Pápež František je prvý neomarxistický katolík novej „kresťanskej“ ľavice vo Vatikáne.
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/21/pope-francis-prioritise-migrants-dignity-over-national-security
Newyorská a Marrákéšska „nezáväzná“ politická deklarácia, cez Helsinský dohovor o zaobchádzaní s utečencami, skrachovaný Dublinský dohovor 4 aj s povinnými kvótami, Agenda OSN 2030 Global Compact, majú slúžiť najmä na legalizáciu migrácie. Dôraz na bezpečnosť a práva migrantov je silnejší, než právo občanov a autochtónnych obyvateľov Európy, na ich ochranu a bezpečnosť.
Európska únia vznikla práve preto, aby ňou bola oklieštená a zviazaná vôľa jednotlivých národov. Lebo práve ony majú byť exemplárnym príkladom budúceho rozpustenia hraníc a zmiešanie rás (bližšie pozri Kalergi). Schengen je predstupňom úplného zrušenia hraníc národných štátov EÚ…
Moje staršie články o Global Compact, toto je jeden z kľúčových podrobných popisov stavu vecí v ich procese:
https://blog.hlavnespravy.sk/2485/osn-global-compact-globalny-prediktor-eu-dublin-4-a-papez-frantisek/
https://blog.hlavnespravy.sk/6747/metodu-bica-vystriedala-metoda-cukru-a-judasskeho-grosa/
Prijímanie utečencov nie je povinnosť (čo ale platí dnes, nemusí platiť po podpise Global Compact):
https://blog.hlavnespravy.sk/1391/prijimanie-utecencov-ad-hoc-nie-je-povinnost/
https://www.hlavnespravy.sk/harabin-lajcak-klame-slovensko-nema-ziadny-pravny-zavazok-prijimat-ilegalnych-migrantov/1223830
Toto sa deje aj na báze ekumenizmu (katolíckeho vatikánskeho aj svetského):
https://blog.hlavnespravy.sk/470/postupna-politicka-a-nabozenska-islamizacia-europy/
Dokument, pripravený na decembrový podpis zdôrazňuje, že migrácia je trvalý, nekonečný a riadený proces dobre plánovanej a kontrolovanej migrácie. To dokazuje, že migrácia a vôbec ideológia neomarxizmu a multikulturalizmu prenikla už aj do OSN, ibaže neplní svoje nadnárodné mierové poslanie, aké je deklarované štatútom OSN, ale koná pod vplyvom síl nad OSN, ktoré patria do rámca projektantov Nového svetového poriadku. Hlási sa k nemu aj Macron svojím: „Prajem si nový svetový poriadok s ľudskou tvárou.“ (zrejme odpisoval od socialistu Alexandra Dubčeka).
Mimochodom, Macronova strana Francúzsko v pohybe má o dva percentuálne body menej (19) než 21-percentná nacionalistická strana Marine Le Pen. Voliči zrejme o Macronovu „ľudskú tvár“ nemajú záujem.
Miroslav Lajčák: „Počas môjho pôsobenia bola dosiahnutá dohoda o texte dokumentu, ktorý je politický, to znamená, že z neho neplynú žiadne povinnosti pre členské krajiny, ale dáva nejaký rámec, ako sa k migrácii postaviť. Sto deväťdesiat dva krajín, pretože Spojené štáty z neho odstúpili, sa 13. júla dohodli na jeho textovej podobe.“
A to sú polopravdy. Politický dokument má vždy reálne praktické a povinné politické výstupy.
https://www.ta3.com/clanok/1140197/lajcak-nevidi-dovod-na-nepodpisanie-globalneho-paktu-o-migracii.html?fbclid=IwAR17IZ56XKKSQZSpiWh6Q1faxHiSQBqYpUP8J-Vh3ak_brge6AQC4LPoc04
Ani český minister zahraničia Tomáš Petříček, hovorca vládnej zahraničnej politiky nemá jasno v tom, čo mieni Miroslav Lajčák svojou „pozitívnou“ rétorikou (jeho výraz, ako sleduje Lajčáka):


Nemajú problém s prijatím sýrskych sirôt, ale nemajú jasno v tom, čo znamená pojem sýrska sirota. Mienia „len“ dočasne prijať 250 utečencov, vraj na dobu 6 mesiacov, ktorí potom budú odídení inam…
Andrej Babiš dal návrh europoslankyne Šojdrovej za KDU-ČSL návrh na prijatie 50-tich utečencov Českom preskúmať ľudsko-právnym mimovládkam, no, s pánom bohom, o merite veci ale Babiš rozhodne s právom veta, prípadne v podriadení sa českej snemovni, či, a ktorých a koľko z nich napokon dostane-nedostane českú ochranu a pobyt na území Česka…
Podľa slovenského ministra Lajčáka je k tejto téme potrebná odborná diskusia vo vecnej rovine:
“Nemôžeme sa chovať v tejto oblasti ako trojročné deti a tváriť sa, že tu migrácia nie je. Stovky rokov tu bola a poďme viesť debatu o tejto téme,” uzavrel. Otázka: S kým? S „ulicou“? So „slušnými (a „kompetentnými“) ľuďmi“?
Podľa dostupnej verzie dokumentu by v podstate malo na migráciu vzniknúť právo patriace do kategórie základných ľudských práv. Organizácia migrácie by z rúk štátu mala prejsť na Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov UNHCR a na nevládne neziskové organizácie – inými slovami, do rúk nikým nevolených ľudí, platených temným prostredím USA a rovnakého európskeho deep state, ktorým už nič nebude brániť, aby boli poslušnými vykonávateľmi a užitočnými idiotmi vôle svojich „filantropických“ sponzorov.
OSN týmto dokumentom cielene presúva a ukladá zodpovednosť z materských krajín migrantov, kde príčina migrácie vzniká, na ekonomicky a sociálne veľkorysé krajiny vyspelého sveta, kam prevažne ekonomickí migranti mieria, čiže prevažne členské krajiny EÚ. Krajinám EÚ hrozí nebezpečenstvo: Európska komisia sa chystá Globálny kompakt podpísať v mene EÚ, ako akt spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Tým by sa mal “nezáväzný” dokument stať pre členské krajiny záväzným, to znamená, že je tu na mieste aj hypotéza, blízka pravde, že jeho neplnenie by mohlo byť trestané Európskym súdnym dvorom a bolo by po “nepovinnosti”.
Od globálneho paktu odstúpili USA, Austrália, Maďarsko, Rakúsko a Chorvátsko. Takýto krok už avizujú aj Poliaci, Česi a Dáni. Nespokojnosť hlásia aj Holanďania a Taliani. Diskusia začala dokonca už aj v politicky mŕtvom Berlíne. Kde sa tam nachádza Slovensko? Má hlavu strčenú v jadre“ EÚ? Aké výhody z toho farizejstva, ktorým Slovensku hrozí strata suverenity a zvrchovanosti očakáva? Slovenská vládna koalícia je vo viacerých častiach svojho vládneho programu i mimo neho (!)  stále viac nečitateľná a nedôveryhodná, pretože koná inak, než svojou rétorikou deklaruje.
Slovenská vládna koalícia, nemá Agendu OSN, v časti Global Compact (migrácia) vo svojom volebnom programe v časti zahraničná politika slovenskej vlády, a bez priameho mandátu voličov teda nemá slovenská vláda mandát tobôž na štátom neriadenú „Lajčákovu zahraničnú politiku“. Ale na to netreba referendum. Globálny pakt o migrácii by mal odmietnuť slovenský parlament verejným hlasovaním a súbežne ním potvrdiť jednotu krajín V-4 a spojencov.
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?