Publikované: 27.05.2022

Lekári sa cítia pod násilným tlakom transgender loby

Prinášam poznatky a názory odbornej medicínskej obce z Austrálie, Spojeného kráľovstva a USA. Uvádzajú, že transgender loby vyvíja tlaky na podporu práva na zmenu rodovej dysfórie na rodovú eufóriu a chce aby medicínske úkony včítane práva na kombinovanú hormonálnu terapiu a psychoterapiu boli hradené z Mediacare (verejné zdravotné poistenie)Transgender loby naráža na odpor väčšiny medicínskej obce, ktorá pociťuje násilie voči svojmu odbornému názoru, presvedčeniu a základnému právu na výhradu vo svedomí.Pridávam svoj názor: Nemám žiadny problém, ak by som sa mal podieľať na zdravotnom poistení aj transgender osôb, ak by ich terapia viedla k pozitívnemu výsledku. Záleží mi na zdraví, spokojnosti a šťastiu každej ľudskej osoby. Problém ale mám, ak terapia vedie k opaku a prináša viac škody ako osohu.

Vo svetle čakávaného rozsudku SCOTUS vo veci práva na umelé ukončenie tehotenstva, problému s Druhým dodatkom Ústavy USA o zbraniach „pre účel osobnej obrany“ v opore o ostatný masaker 19 detí a dvoch zamestnancov školy 18-ročným tínedžerom, tu je problém prístupu k osobám postihnutým diagnózou rodová dysfória ako nesúlad pohlavia a rodu.
Zbrojárska loby je za zachovanie status quo. Potratári bojujú za práva žien. Spoločný menovateľ nie sú ľudské práva, slobody ani osobná bezpečnosť a pohoda, ale medicínsky, farmaceutický a zbrojársky biznis. Farmaceutický sa „zviezol“ na kovide. Všetkým sa máli. Lebo ľudský faktor. Práve odštartovali „súťaž“ o najlepšiu a najpredávanejšiu vakcínu proti opičím kiahňam. Ľudské zdravie a bezpečnosť je len vedľajší produkt biznisu.
Hippokratovu prísahu možno porušiť tak, že z osobného pocitu “slabo platená” časť lekárskej a farmaceutickej obce vo výskume a medicínskej praxi je štedro dotovaná farmaceutickými firmami vo forme úhrady nákladov lekárov na vedeckých lekárskych a vzdelávacích kongresoch alebo skrytými nevykázanými a nezdanenými príjmami navyše za prednostnú reskripciu liekov určenej proveniencie… ak by mali zdokladovať nadobudnutý majetok (bývanie, počet áut v rodine, životný štandard plus dovolenky…) verzus ich ročný príjem, bolo by ich dosť na trestné stíhanie za nepriznané a nezdanené príjmy… obzvlášť dobre je “legálne” platený personál potratových a transrodových kliník…
Dodávam kontrolnú otázku: Prečo sa Ústav na kontrolu liečiv zdráha legalizovať preukazne zdravotne šetrnú potratovú pilulku? Zrejme viete a odpovedali ste správne.
Počty transrodových kliník a filantropické financovanie LGBTI+ v krajinách západného sveta každým rokom rastie. Rovnako aj potratárskych kliník, zneužívajúcich potratovú turistiku. Zbrojárska loby sa bráni obmedzeniam (výnosné zisky bude mať z lend lease 40 mld. US dolárovej vojny na Ukrajine).

Lengvarského smernica nemá oporu o nič. Diagnózu F 64.0 možno objektívne popísať a subjektívne prežívať ako poruchu integrity známu pod označením rodová dysfória (nesúlad rodu a pohlavia), ibaže nevratné „terapeutické“ chirurgické, hormonálne a kozmetické zmeny spôsobujú nevratné dramatické až tragické následky na tele a duši „pacientov“.

Podľa randomizovnej štúdie nárast prípadov z veľkej časti spôsobuje „sociálna nákaza“. Potvrdzujú to správy o dospievajúcich a mladých dospelých, u ktorých sa zistil syndróm rodovej dysfórie tu.
Viac o tom infekčná memetika; mimochodom, napríklad príklad: už vážne vady spisovnej verejnej slovenčiny v ignorancii spodobovania a asimilácie, dĺžne a akcenty na spoluhláskach a hezitácia, šíria sa rýchlosťou kovidu aj cezhranične; zo Slovenska prešli do Česka a pŕznia aj verejnú češtinu; memeticky infikovaná je už aj značná redaktorská a moderátorská časť ČT24. Toto mi napadlo v súvise so sociálnou nákazou transgender, celej “hrdej dúhy” a ich prajdov, a že práve tu, mi to náhodou prišlo vhod. Otázka LGBTIQ hrdej dúhe: A na čo všetko ste ešte hrdí/é? Mám byť hrdý na svoju heterosexualitu že je v súlade s antropologickou normou? Alebo ako člen hetero väčšiny? A mám preto nastúpiť cestu pokánia ako utláčateľ práv “sexuálnych menšín”? A mám im bozkávať nohy ako chcú BLM? Či? Hmm…   

Emócie a afekty nie sú samé o sebe príjemné či nepríjemné, takými sú v závislosti na spôsobe ich prežívania. Všetky osobné pocity aj z našich hendikepov máme vo svojich hlavách. Najlepšou cestou je pokora seba prijatia takých akých sme. Tam by mala smerovať individuálna a skupinová psychoterapia.
Objektívne treba pokročiť vo výskume porúch vývoja v ontogenéze psychiky ľudskej osoby. Problém je „rázštep“ jednoty pohlavia a rodu.
Normou je, že rodíme sa ako muži a ženy. Ostatok je mimo normu ako štatistická odchýlka od antropologickej konštanty. Ak rastie, niečo sa deje s ľudským genómom. Alebo v našich hlavách…

Ak ide o následky rodovej ideológie, ktorá oddeľuje pohlavie (sexus) od rodu (gender) a politík pseudo liberálov neomarxistov, kde dôkaz ako corpus delicti je mimo iné Istanbulský dohovor, treba ju označiť za liberálno-neofašistickú, páchajúcu zločiny proti ľudskosti.
Časť slovenskej ústavy v Čl. 1 odsek 1 že „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ visí vo vzduchoprázdne. Chýba explicite zákon o ideologickom a politickom lobingu „ľudsko-právnych“ neziskoviek.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Viac a doplnkové zdroje tu. A tu:  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15242

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?