Publikované: 12.03.2019

Liberalizmus verzus tradicionalizmus v prezidentských voľbách…

Pozorne čítajte aj túto ponuku, hoc je pre mnohých riadne „hustá“ ale vo vašom aj mojom a našom spoločnom záujme. Vzdelanie a pravda oslobodzujú. Spoliehať sa len na seba a vlastný rozum a intelekt je znásobená osobná zodpovednosť za seba aj druhých.

K tomu nás priamo, nepriamo, aj podprahovo vedú liberálni demokrati, a vedú nás k „kritickému mysleniu“ na ich obraz a podsúvajú nám s ním pre nás sladký a lákavý ale falošný liberalizmus, ako právo na bezbrehú individuáciu a individualizáciu ľudských práv a slobôd, a na podklade rozumu, intelektu a osobnej slobodnej vôle, odvádzajú nás na širokú a pohodlnú cestu do pekla, v biblickom aj svetskom zmysle pojmu slova sloboda a slobodná vôľa…

Hodnoty EÚ sú koncentrované v “esencii” a posvätnej mantre Schengenu, ktorý znamená: voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.
Ľudská bytosť ako osoba je v EÚ a Schengene zredukovaná na bezduchú ekonomickú jednotku.
K sémiotike a sémantike (významu a obsahu) slov (znaky) a slovných spojení „voľný, voľnosť, voľný pohyb, voľný obchod“: Voľný, voľnosť je v realite svojho významu a jeho obsahov polopravda a tá, rovná sa lož. Voľný nerovná sa slobodný, rovná sa viazaný, ide o viazanosť, väzbu, záväzok, zväzok (hoc aj prútov a sekery) prednostne na potreby globálneho, nadnárodného a korporátneho kapitálu, kde význam ľudskej osoby je zredukovaný na mobilnú ekonomickú jednotku s potenciálom miery jej ekonomického prínosu pre nadnárodný kapitál, podľa jej osobného ekonomického potenciálu: vzdelania, manuálnych a duševných spôsobilostí, kvalifikácie a schopností ekonomickej produktivity v oblastiach vývoja a obsluhy technológií PR.40 (plus digitálnych sietí 5G), výroby tovarov, podľa náročnosti obsluhy výrobných nástrojov a prostriedkov, v službách, a na konci tvorby, zhodnocovania a zveľaďovania čiehosi, kohosi, ale najmä cudzieho, nadnárodného, korporátneho kapitálu.
Ide o „voľnú“ a mobilnú ekonomickú jednotku, akou sú osoby zo slovenského východu, cestujúce za prácou na slovenský Západ alebo do zahraničia; rovnako nimi sú aj „voľné a mobilné“ ekonomické jednotky z tretích krajín, zamestnávané u nás na Slovensku v čase vrcholu ekonomickej konjunktúry; pozor, konjunktúra pozvoľna prechádza do cyklickej recesie a krízy globálneho kapitalizmu. Dôvod: Globálny nadnárodný, nie lokálny a regionálny kapitalizmus. …
Správne, bližšie k pravde: Voľný obchod je viazaný obchod, ošetrený nepriestrelnými obchodnými zmluvami typu TTP, TTIP, NAFTA, CETA (tie Trump zrušil a nechal prepracovať na jeho a obraz jeho videnia obrazu First America) bližšie k tomu, čo je slobodný obchod bez zaväzujúcich, viažucich a zväzujúcich a slobodu obmedzujúcich, zmluvných, a krutých sankčných „poistiek“.
Slobodu obchodu by bolo vhodné obnoviť a otvoriť obzvlášť po prípadnom brexite, lebo Spojené kráľovstvo chce byť veľkým, slobodným a samostatným, suverénnym a zvrchovaným, chce nastúpiť cestu ekonomiky a obchodu slobodných, dvojstranných obchodných zmlúv, slobodne, mimo a bez viazanosti na nariadenia a diktatúru centralistickej a federalistickej EÚ…
Každý členský štát pevninskej EÚ má slobodné právo uzatvárať slobodné obchodné zmluvy s kým chce, naprieč svetovými stranami, v súlade s medzinárodným aj európskym právom, nie už tak ale s právom EÚ (!) a Brusel, tobôž Nemecko alebo Francúzsko, ktoré nariaďujú sankcie proti Rusku, ale samé s ním veselo obchodujú, pričom Nemecko si chce prioritne pre seba stiahnuť  ruský plyn Nord Stream II., ale to „fšetci“ vieme, ale nepovieme (lebo poslušne dbáme na falošnú politickú korektnosť a false flag pseudo solidarity): Trebárs, vec Skripaľovci a novičok, je vec Brexitánie a Ruska, nie naša, a tak ďalej… (sankcie škodia nie Rusku ale nám… a Krym beztak bol, je a ostane ruský, a sankcie na tom nič nezmenia. A vojenská cesta “oslobodenia” Krymu by bola pre svet až fatálne kontra produktívna…
Slobodný obchod rovná sa sloboda obchodu, aj v intenciách všeobecnej slobody: Myslieť globálne, konať lokálne a regionálne; a o tom je aj ekonomická teória Milana Zeleného, ktorá nechce od štátu nič, len pokoj, slobodu podnikania, bez štátnych dotácií, ako čistý platca daní, na území štátu a ním zaregistrovaného materského podnikateľského subjektu…

Pre EÚ je príznačná voľná, neriadená, nekontrolovaná a za daného právneho stavu vecí ekonomiky EÚ nekontrolovateľná nadvýroba pre život úplne nepotrebného a nadbytočného tovaru, zakladajúceho náš blahobyt ale s ním aj apokalyptický marazmus ekológie životného prostredia vlastným sebazničením a znemožnením trvale udržateľného života;
A s ním trpí aj ekológia nášho materiálneho životného prostredia, a v súbehu so znečisťovaním prostredia nerozložiteľnými plastmi a chemikáliami, trpí aj ekológia nášho telesného ale aj mentálneho, duševného a duchovného prostredia, prepĺňaného aj rozličným mentálnym a ideologickým smogom genderovými a multikulti ideológiami…
Schengen predstavuje takzvaný „voľný pohyb“ otrokov a ľudských zombie vlastne za prácou a živobytím v rámci priestoru vymedzeného Schengenskou zmluvou… (tu i tam za kultúrou, umením, rekreáciou, turistikou a oddychom, čo platí pre movitých a dobre zarábajúcich, pre ostatných má v tomto zmysle Schengen hodnotu NULA).
V schengenskej definícii, ako hodnotovej paradigmy (vzoru) EÚ a Schengenu, sa nenachádza priestor pre pojem a existenciu ľudskej osoby s jej tromi ľudskými atribútmi, v jednote tela, duše, ducha, lebo predstavuje len telo (hmotná vrstva) a dušu (mentálna, intelektová a rozumová vrstva) a tretia zložka, duch a ľudská spiritualita sa v tejto triáde nenachádza, pretože bola a je vytesňovaná projektantmi a poskokmi, sluhami strojcov Nového svetového poriadku: všetci ľudské zombie si budú rovné a rovnaké a budú myslieť, cítiť a prežívať svoje neskonalé šťastie a šťastnú realitu rovnako. A nebudú problémy. Západná civilizácia stojí na prahu zrušenia hotovostného platobného styku čipovaním…
Schengen nie je povinnosť ale ľudské, európske právo, ešte raz: nie povinnosť! Podobne aj ako volebné právo je právo, nie povinnosť. Nesmie byť naoktrojované, a znásilnené, prípadný prechod od práva k povinnosti by úplne zmenil koncepciu základných ľudských práv na anti demokratický diktát!
Fukuyamov Koniec civilizácie (kniha, Martinus) treba doplniť a spojiť s koncom slobody a demokracie.
K vývoju a trendom v oblasti teórie ľudských práv: Zmysel, význam a obsahy pojmov rasa, etnikum, národ, pohlavie, rod, majú prestať existovať a s ním aj spory a boj za ľudské práva; dnes sa na tom pracuje implementáciou do jazykového prostredia a osvetia umelo vytvorených, odstrašujúcich nálepiek z oblasti mémov (memetika) typu rasizmus, xenofóbia a jej odnože a homofóbia, osobitne antisemitizmus, za účelom ochrany ideí sionizmu (Netanjahu vo svojej volebnej kampani pre Likud: „Izrael je len štátom židov…“) postupne viac-menej zakladajúcich trestnosť  myslenia a skutkov týmito nálepkami označených osôb…
V službách NWO pracuje propaganda a mediálna manipulácia mediálneho mainstreamu, jednotne s anti ruskou propagandou…
Odkaz aj na: Interview ČT24 a verejný prehovor, dnes zo sna vo vzťahu k EÚ a USA prebudeného Petra Pitharta: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/219411058040311/
Poznámka k tretej, duchovnej, spirituálnej zložke ľudskej bytosti ako jednoty tela, duše a ducha ľudskej osoby:
1. Telo a duša majú horizontálny rozmer, ide o jednoduchú dichotómiu, spätú so zemou, vodou, výživou pre život tela a duše, a vzduchom pre prežitie; porovnateľné so zložkami zvierat a nižších živočíšnych druhov;
2. Duchovná, spirituálna zložka má vertikálny rozmer, pôsobí skrz naskrz a naprieč  ľudskou bytosťou ako osobou, v priestore, ktorý poznáme a hovoríme o ňom ako „niečom, medzi nebom a Zemou…“; je tretím, výlučne ľudským rozmerom a aspektom ľudských bytostí, ako ľudských osôb.
Týka sa každej ľudskej bytosti, ľudskej osoby; u niekoho viac, u niekoho menej (popri IQ, EQ poznáme aj SQ, čo znamená v poradí inteligenčný, emočný (súcit, empatia) a spirituálny kvocient. Všetky tri sú merateľné a zakladajú ľudskosť v ich jednote. Duchovný rozmer a spirituálny rozmer ľudskej bytosti je prítomný u každej ľudskej osoby: u niektorej viac, u inej menej…
Môžeme hovoriť o vysokom alebo nízkom IQ, EQ a SQ, v závislosti ich existencie, čiastočného alebo úplného deficitu, alebo ich rozvinutosti.
Spirituálny kvocient (SQ) nespájame priamo a vždy len s aspektom prítomnosti náboženskej viery (omyl);  fenoménom SQ disponuje viac alebo menej, alebo ním nedisponuje, každá ľudská osoba, nielen veriaci, ale aj ateisti. Všeobecne je spájaný s vierou v niečo, vierou v niekoho…
Vo veci veda a viera: Vzájomne sa nevylučujú, ide o umelo vytvorený antagonizmus na osi veda verzus viera; raz sa niekde stretnú ako dve súbežné priamky v nekonečne, v potvrdení alebo vyvrátení hypotéz o existencii alebo absencie existencie Boha, ako stvoriteľa sveta, vesmíru, Zeme, jej prírody a ľudstva…
Boha a spiritualitu z hláv, myslenia a cítenia ľudských bytostí vytesňovali marxisti a marxisti-leninisti, dnes to robia neomarxisti a ich progresívna nová ľavica liberálov a neo liberálov; ak im, ctené voličstvo, dáte mandát na uchopenie moci v prezidentských voľbách na Slovensku a v euro voľbách do EP/EÚ, a po prípadnom a konečnom víťazstve v parlamentných voľbách 2020, takzvaní “baránkovskí liberálni demokrati” prejdú do fázy post liberalizmu a post liberálnej demokracie. A tá sa zmení na post liberálny neofašizmus.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Dnes mi uplynula doba blokácie fejzbúkom, na dobu 7 dní, bez ním udaného dôvodu, len s odkazom na pravidlá a normy fejzbúkovej komunity, ktoré ale ni sú v súlade s Ústavou a právnym poriadkom SR; s mojimi indíciami objednávateľov, zrejme zo strany „liberálnych demokratov“. Netrpím paranojou. Toto je reálna a faktická cenzúra, slúžiaca systému a metasystému svetového matrixu budúceho NWO, eliminácia nepohodlných z verejného digitálneho priestoru on line…
Prezidentské a euro, aj parlamentné voľby 2020 sú a budú pre Slovensko, a jeho ďalší spôsob existencie a charakteru, ako aj existencie a charakteru EÚ, nesmierne, obzvlášť dôležité a kľúčové, ako nikdy do teraz.
Urobil  som primerané preventívne opatrenia, ktorými som znížil pravdepodobnosť  opakovaných blokád a banov (zákazov zverejňovať príspevky a komentáre a moje články…).
Ak sa tak zasa stane, budem „hľadať“ ihlu v kope sena ďalej…
Ilustračne k kontra produktivite konania fejzbúku; aj ten je príčinou vzniku a rastu „antisystémových“ hnutí (tiež sa „učí a nič nenaučí“):

Toto sú zvyčajné reakcie na akciu, a sú kontraproduktívne: výslovne to uviedol a potvrdil aj Petr Pithart v interview, vyššie.

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?