Publikované: 14.05.2016

Liberálna demokracia a libertariánstvo

Klasický liberalizmus sa učebnicovo delí na liberalizmus sprava a liberalizmus zľava. Pravicoví liberáli kladú dôraz na hmotnú vrstvu ľudských práv a slobôd, ľavicoví liberáli na ich nehmotnú vrstvu.

Marxizmu-leninizmu sa kapitalizmus zničiť nepodarilo. Naopak, idea komunizmu sa nenaplnila, socializmus zničil sám seba.

Po páde socializmu a rozpade svetovej socialistickej sústavy kapitalizmus žije a slobodne sa rozvíja všade, kde sa Globálnemu Prediktorovi podarilo nastoliť pluralitnú liberálnu demokraciu.

Pokračovaním klasického liberalizmu je ďalšia individuácia a individualizácia podľa ja, jástvo (ego) ľudských práv a slobôd: človek vlastní sám seba, nie je majetkom štátu. Smie nakladať s vlastným telom, hmotným a nehmotným vlastníctvom ako uzná za vhodné.

Libertariáni chcú čo najmenej štátu a čo najviac hmotných a nehmotných osobných práv a slobôd. Ústava a zákony štátu majú garantovať len ochranu a bezpečnosť občanov a dodržiavanie zákonnosti, ktorá potvrdzuje ich slobody a ľudské práva (minarchizmus).

Liberálna demokracia predstavuje dvojhlavého draka, démona s dvomi tvárami
a/ liberálnej demokracie sprava (právo mať, vlastniť, podnikať, voľne nakladať s kapitálom, užívať si zisk…),
b/ liberálnej demokracie zľava (ľudské práva).
Žijú vo vzájomnej symbióze a vzájomne si neprekážajú a obe sa vzhliadajú v ľudskej slobode. Každá inak.
Ich riadiacim krkom je Globálny Prediktor, ktorý je aj strojcom, scenáristom a režisérom Nového svetového poriadku.

Radikálna časť neo liberálov a libertariánov, najmä  ľavicovo orientovaní ľudsko-právni mimovládkari, miešajú základné ľudské práva s akcesorickými právami…

Libertariáni zľava (ľudské práva a slobody) aj sprava (obhajujúci ekonomické slobody a práva) veria, že ľudské práva a slobody sú založené na otvorenom súbore prirodzených zákonov, vlastným ľudstvu, ibaže nepátrajú po jeho pôvode a zdrojoch, iba uznávajú, že ich idey môže potvrdiť alebo vyvrátiť len Veľká libertariánska revolúcia.

Politizáciou svojich požiadaviek zaťažujú väčšinovú časť spoločnosti, ktorá o ich bezbrehé slobody ale nestojí…

Pravicové libertariánstvo sa opiera o ekonomické myslenie Friedmana, Hayeka, Hoppeho, Rothbarda (definoval pojem anarchokapitalizmu), v opozícii voči úplnej voľnosti je trebárs zástanca slobodného, nie voľného trhu, za vzor považujúci Baťov ekonomický systém, globálny ekonóm a vysokoškolský učiteľ Milan Zelený, žiak Miltona Friedmana.

Ľavicové libertariánstvo ľudských práv a slobôd vychádza najmä z učenia a kritickej teórie marxizmu, sociálnej filozofie a ideológie Frankfurtskej školy, na pozadí sociálnej evolúcie post a neo darwinizmu a hodnotovej kultúrnej revolúcie druhej polovice predošlého milénia.

Novodobý proletariát už nereprezentuje len robotnícka a roľnícka pracujúca trieda, ale všetky sociálne vrstvy a skupiny spoločnosti, ktoré sú údajne utláčané, diskriminované a ostrakizované.

Podľa ľavicových libertariánov je ľudskú bytosť potrebné oslobodiť od spoločenský vývoj brzdiacich dynamických stereotypov a vzorcov správania, čo je blízke komunistickému: „Rozboríme sveta starý základ…“ (Internacionála). Svoj cieľ chcú ale dosiahnuť pokojnou nekrvavou cestou, kultúrnou revolúciou…

Požiadavky ľavicových liberálov v oblasti ľudských práv a slobôd sú až tak absurdné, že vyvolávajú napätie, paranoju a schizofréniu spoločnosti, rozdeľujú ju a sú zdrojom nevraživosti a pokračujúceho úpadku kultúry komunikácie v parlamente…

Libertariánsky človek je oslobodený od svojho ľudského étosu, a ako boh sa stavia nad seba a sám seba oslavuje ako boha. Cestou k dokonalej ľudskej božskosti blízkej libertariánom je sociálne inžinierstvo a eugenika: metódy regulovanej populácie, reprodukčná sloboda, regulované tehotenstvo, antikoncepcia, sloboda interrupcií a k nim má pribudnúť aj právo na samovraždu a eutanázia (aj detí) a zo zoznamu ľudských práv má ubudnúť (čo sa deje) výhrada vo svedomí…

Človek boh, odmieta štátny etatizmus, svoju osamelú persónu nadraďuje nad štát á la hadovo Adamovi a Eve: „Budete ako Boh.“ Ide o ideu Nového svetového poriadku, ktorý má  byť nadradený všetkým známym náboženstvám ako jediné hlavné a povinné náboženstvo. V pokrvnom príbuzenstve s NWO je hnutie oslavujúce človeka ako boha a ním je New Age.

Liberáli a libertariáni nás lákavo a zaliečavo škrabkajú pod bradičkami slobodami, ktoré sú slobodami len navonok, bez ich ukotvenia vo vnútorných slobodách a tobôž v slobodnom ľudskom duchu, ktorý je nad nimi. Pridávajú k nim údajné pokrokové a humánne európske hodnoty, ktoré sú len utilitárnym, duchovne vyprázdneným a flexibilným argumentom v presadzovaní mocenských záujmov najmä ľudskému duchu a étosu nadradeného liberálneho kapitalizmu.

Ak tradičná rodina bola prirodzeným základom, na ktorom bol vybudovaný zdravý, silný a úspešný štát, štát, pre libertariánov je dnes práve táto rodina najväčšou prekážkou k naplneniu ich predstáv ľudskej slobody, akú si podľa nich len možno predstaviť…

Konečným cieľom ultra libertariánov je popri likvidácii pojmu národ a národný štát aj likvidácia rodiny a štátu (paneurópanstvo) a spojené transatlantické spoločenstvo (jedným z kľúčových krokov je aj kontroverzná dohoda TTIP).

Globálny Prediktor prostredníctvom liberálnej demokracie a libertariánstva znásilňuje pôvodnú ľudskú identitu a integritu, vnáša do hláv občanov EÚ tzv. európske hodnoty, ktoré už nie sú ale tými, ktoré Európa poznala pred Veľkou francúzskou revolúciou, a na ktoré sa súčasná  novodobá Európa a EÚ odvoláva. Schengen je len slobodou voľného pohybu osôb, kapitálu, tovarov a služieb. Voľný obchod a pohyb pracovnej sily potrebuje najmä liberálny kapitalizmus sám pre seba. Flexibilnú pracovnú silu núti vyrábať, produkovať a konzumovať, čo si sama vyrobila a vyprodukovala, čím pripomína sopku, ktorá svojou erupciou zasypáva samú seba.

Liberálna demokracia a libertariánstvo je extrémne nebezpečná dvojtvárna lož a pretvárka. Idea liberálnej demokracie je sama o sebe extrémistická! Doslovne diabolská! Lebo: „Si Diabolus non esset mendax et homicida. Diabolus est dicis et non facis.“ Približný význam: Diabol má dve tváre, tvári sa že nie je, je ale luhár a vrah. Prevzaté z Dante Alighieri, Peklo (1265-1321).

Kalergiho plán, Barnettova doktrína a plynulé nastoľovanie Nového svetového poriadku, sa v experimentálnom laboratóriu NWO, ktorým je  EÚ, zadrháva, je zjavne živelný a bezradný, dokonca to s nevôľou a sklamaným konštatovaním priznalo aj SME 28.4.2016: „Spoločný konsenzus o integrujúcej sa Európskej únii končí…“ čo je vlastne jedna z mála pozitívnych správ, vydaných redakciou tohto „tiež slobodného a nezávislého“ denníka.

OSN je nástrojom Globálneho Prediktora, GLOBSEC tiež, ultra ľavicové ľudsko-právne mimovládky tzv. tretieho sektora detto…

Ideál údajne slobodného európskeho človeka je bezduchý robot, produkujúci rôzne mnohé a množiace sa podoby, formy a varianty hmoty a prachu, meniac ich zasa len na hmotu a prach, konzumujúci iba hmotu a prach tovarov, služieb a vecí, ako zombie sa “slobodne potulujúci” Schengenom alebo mimo neho za hmotou a prachom…

Na vrchole hmotného blahobytu hmoty a prachu čaká euro a transatlantickú civilizáciu diabolsky sa rehotajúca a posmešne sa vyškierajúca totálna a večná smrť totálne slobodných Európanov a Američanov, po totálnych slobodách túžiacich, reálnu ľudskú slobodu nenachádzajúcich, slobodne a demokraticky si voliacich svoju konečnú podobu a formu, ako konečný vrchol svojej totálnej pseudo slobody, ktorou nie je nič iné, len hmota a prach…

Aj Slovensko, nielen EÚ, stojí na prahu zásadných nevyhnutných zmien systému moci a vládnutia, inak: „Do videnia v pekle, priatelia!“

 

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?