Publikované: 07.05.2016

Libertariánstvo ako pokračovanie liberalizmu

Klasický liberalizmus chápe slobodu ako absenciu jej vonkajších obmedzení. Libertariánstvo pokračuje ďalšou individuáciou a individualizáciou slobody odstraňovaním aj jej vnútorných obmedzení: človek vlastní sám seba, nie je majetkom štátu. Reprezentuje úplnú osobnú a ekonomickú slobodu.
Každý smie a má právo nakladať s vlastným telom a ďalším svojím hmotným a nehmotným vlastníctvom ako sám uzná za vhodné.

Libertariáni chcú vo vzťahu k občianskej spoločnosti čo najmenej štátu a viac občianskych slobôd v oblasti hmotných a nehmotných práv.
Funkcie štátu redukujú na ochranu bezpečnosti vnútorne i navonok slobodných občanov a jeho dohľade nad dodržiavaním zákonov, ktoré zaručujú ich občianske slobody a práva (minarchizmus).
Ceria zuby a ježia sa zoči-voči organizovanej štruktúre, regulačnému systému a poriadku, ktorý obmedzuje ich osobné slobody a práva…
Vytesňujú obmedzenia osobných slobôd morálkou, etikou, mravnosťou, ktoré si reálne slobodné ľudské bytosti vytvárajú a regulujú individuálne.
Extrémistická časť neo libertariánov svojím odporom k štátu a jeho funkciám speje až k anarchizmu. Oduševnene tárajú o bezbrehých slobodách, pričom nevedia nakladať ani so základnými.

Libertariáni zľava i sprava veria, že ekonomická a ľudsko-právna sloboda je prirodzeným ľudským právom, založeným na súbore zákonov, vlastných ľudstvu a ľudskej prirodzenosti.
Odkiaľ súbor pochádza a otázky ontológie (pôvodu) človeka a ľudstva ako pseudo ateisti neskúmajú a teda, neprinášajú na ne odpovede…

Uznávajú ale, a pripúšťajú, že ich idey môže potvrdiť alebo vyvrátiť len Veľká libertariánska revolúcia a otravujú nimi spoločnosť, ktorá o ich bezbrehé slobody ale nestojí.

Súčasné libertariánstvo sa v oblasti ľudských hmotných práv a slobôd opiera o pravicový liberalizmus ekonomické myslenie Miltona Friedmana a Fridricha Hayeka. Teoretikom libertarianizmu je americký ekonóm Hoppe.
V oblasti ľudských práv a slobôd je v silnej opozícii proti marxizmu-leninizmu, v opore o sociálnu filozofiu a ideológiu Frankfurtskej školy, najmä súčasného neoľavicového hnutia hodnotovej a kultúrnej revolúcie neomarxizmu druhej polovice predošlého milénia.

Libertariáni svojím politickým myslením vnímajú človeka ako sociálne podmienenú ľudskú bytosť v prirodzenej opozícii voči spoločnosti a štátu.
Na pozadí post a neodarwinizmu ju jej individuáciou a individualizáciou ľudských práv a slobôd robia závislou a podradenou len hmotným záujmom a ekonomickým vzťahom, čím ju robia osamelou s jej egom a sebectvom bez prirodzených povinností a zodpovednosti voči ostatným členom spoločnosti.
Človek, libertarián, vlastnú slobodu zredukoval na ekonomicky podmienený prirodzený výber, v rámci ktorého prežijú len najsilnejší jedinci s čo najširšími lakťami…

Libertariáni odmietajú štátny etatizmus a ľudskú individuálnu slobodu nadraďujú nad štát.
Libertariánsky človek je oslobodený od vlastného ľudského étosu a ako boh sa stavia nad seba samého a oslavuje sám seba ako boha.
Liberáli a libertariáni milovníkov slobody škrabkajú pod ich bradičkami slobodami, ktoré sú slobodami len navonok, bez ich ukotvenia vo vnútorných slobodách a tobôž v slobodnom ľudskom duchu.
Svoje hlavy si nimi nechávame otĺkať o údajné moderné a pokrokové humánne európske hodnoty, ktoré nik nevidel, lebo sú len utilitárnym, vyprázdneným a ohybným argumentom v presadzovaní mocenských záujmov liberálneho kapitalizmu.

Politická moc a kapitál sú dve strany jednej a tej istej mince svetského systému vecí a v liberálnom kapitalizme vzájomne prepojené.
Liberálny kapitalizmus je ústredným páchateľom násilia na človeku a jeho slobodách.

Európske hodnoty sú už len súborom premenných dogiem, legitimizujúcich výkon reálnej moci nad Európanmi.
Nie sú to už ale pôvodné stavebné kamene európskej civilizácie, preverené časom a potvrdené históriou.
Európske hodnoty by mali byť niečím, čím Európania vymedzujú sami seba a tým, čo môžeme všetci zdieľať. Sú vytesňované za hranice EÚ a mimo Schengen.

Nový libertariánsky manifest v slovenčine (výňatky):
„Súkromné vlastníctvo je nielen v zhode s našou morálnou intuíciou, a jediným spravodlivým riešením spoločenského usporiadania, ale tiež základom ekonomickej prosperity.“
„Kde štát rozdeľuje a poráža svoju opozíciu, tam libertarianizmus spája a oslobodzuje. Kde štát zahmlieva, tam libertarianizmus objasňuje. Kde štát utajuje, libertarianizmus odkrýva. Kde štát odpúšťa, libertarianizmus obviňuje. Celá filozofia libertarianizmu je založená na jednoduchom predpoklade: iniciácia násilia alebo jeho hrozba (donucovanie) je zlá (amorálna, diabolská, nesprávna, maximálne nepraktická, atď) a nie je dovolená. Všetko ostatné dovolené je.“
„Zatiaľ čo nikto nevie predpovedať následnosť krokov spoľahlivo vedúcich k slobodnej spoločnosti pre jednotlivcov so slobodnou vôľou, jedným švihom možno vylúčiť všetkých, ktorí nebudú podporovať slobodu.“
„Pre takmer každý aspekt ľudskej činnosti je určená štátna legislatíva, ktorá ju zakazuje, obmedzuje alebo riadi.“
„Základnou organizačnou zložkou spoločnosti (nad rodinou) nie je komunita (alebo kmeň, alebo rozšírený kmeň alebo štát), ale agora.“
http://vlastnictvo.freedom-blogs.com/739/novy-libertariansky-manifest-v-slovencine/
http://www.menejstatu.sk/

Libertariánstvo je jedným z najnebezpečnejších svetových ziel post liberálnej demokracie (republikáni USA). Títo utopistickí veriaci dogmatici, ktorým všetko vždy ako puzzle sedí, otravujú republikánske politické ovzdušie v USA (Tea Party).
Tvoria debatné krúžky aj v prostredí pseudo slovenskej a pseudo intelektuálnej bratislavskej kaviarne, ktorá dostáva svoj priestor v printových aj elektronických a najmä „slobodných a nezávislých“ mainstreamových médiách…

Na Slovensku čistá pravica ani ľavica neexistuje. Politické subjekty typu KDH a Smer sociálna demokracia sú mačkopsy: KDH spája demokraciu (svetský systém vecí) s teokraciou (vláda Boha), SMER osciluje zľava doprava a naopak (Ústavné: „Slovensko je sociálne orientovanou trhovou ekonomikou“ je príznačné pre pohlavnú neurčitosť (bisexualitu) Smeru.

V súčasnosti nie sú aktuálne vládne subjekty presvedčivo politologicky definované. Štandardná politológia to veselo či so smútkom môže pomaly baliť…
Dôvod: Postupná strata čitateľnosti a zrozumiteľnosti politických subjektov, odchylujúcich sa a vzďaľujúcich od tzv. obvyklého štandardu.
S istotou však možno konštatovať, že Slovensku ale plnokrvný libertarianizmus nehrozí. Občania ho nevolili a ani voliť nebudú.
Voličov zaujal program SaS a ľúbivá nálepka politickej strany, hlásiacej sa k liberálnym hodnotám…
Za zmienku a podrobnejšie skúmanie stojí liberálna až libertariánska SaS a jej odpadlícka odnož SKOK.
Ľúbivosť liberalizmu ľudia podvedome prežívajú ako nedostatok slobody, o ktorú falošným poňatím demokratizácie a liberalizácie spoločnosti prichádzajú.
Nemajú definovaný pojem slobody a demokracie.
Parlamentná zastupiteľská demokracia nie je žiadnym demokratickým skvostom a v pozícii k definícii demokracie a štátu platónskeho a aristotelovského typu má značné deficity demokracie a občanom neprináša skutočné ale len pseudo slobody. Koncept slovenskej demokracie a jeho efekt slúži na ochranu štátu a štátneho zriadenia aj proti pseudo slobodnému občanovi.

Slovenská pseudo občianska spoločnosť si stále viac uvedomuje, že Slovensko potrebuje zásadné systémové zmeny moci a vládnutia cestou reálnych, nie fiktívnych a falošných a pravé slobody ľudí obmedzujúcich pseudo demokratizačných procesov a slobôd, ktoré ale slobodami nie sú, odmietajú polopravdy a lži, chcú len čistú pravdu, skutočnú demokraciu a svoj reálny a oprávnený podiel na moci a vládnutí.

Živá hmota, živé organizmy disponujú telom, dušou, inštinktmi a pudmi, vedomím a seba uvedomením, len podľa jednotlivých kvalitatívnych úrovní ich biopsychickej štruktúry.
Človek je živá aktívna bytosť so zatiaľ najzložitejšou poznanou biopsychickou a sociálnou štruktúrou, ktorého vedomé a sebauvedomujúce bytie presahuje samé seba…
Charakteristiky ľudských bytostí, ich rozumových schopností a mohutností sú vrcholom všetkého živého, čo vzniklo a vyvíja sa na jedinečnej planéte Zem.

Ľudia všade na svete chcú, aby bola rešpektovaná ich plná trojrozmernosť a dôstojnosť ontológie ľudského bytia v totalite a úplnosti ľudskej osoby disponujúcej telom, dušou a duchovným, spirituálnym rozmerom…
Ľudia nie sú príbuzným dvojnohých klokaních vačkovcov a s láskavým dovolením nemajú ani opičích predkov, sú originálnymi bytosťami s osobitnými vlastnosťami a jedinečnou výbavou, odlišnou od ostatných živých bytostí s osobitným a zvláštnym postavením na Zemi a vo vesmíre, s plnou vedomou zodpovednosťou za svoje slobodné rozhodnutia a skutky (majú slobodnú vôľu a svedomie).

P.S. Aj aby bolo jasno, o čo ide slovenskému mimovládnemu ľudsko-právnemu sektoru najmä v oblastiach „vedeckej genderológie“ práv skupín s inou, než heterosexuálnou orientáciou a preferenciami, rovnosti mužov a žien, práv žien, feministkám, kvótistom, slniečkárom, multikulturalistom, anti extrémistickému odboju ľavicových extrémistov proti pravicovému extrémizmu…

Ale libertariáni, ako odmietači etatizmu, so svojimi proti štátnymi agendami, žijú pokojne zo štátu a na štátnej prížive, a okrem príspevkov zo Sorosovej nadácie otvorenej spoločnosti, najmä z daní občanov a z verejných financií…
Lebo štát a rodina ako prirodzený základ štátu je podľa libertariánov tou najneslobodnejšou z vecí, akú si podľa nich len možno predstaviť…

                          

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?