Publikované: 15.09.2014

Majú byť učitelia verejní činitelia?

V dnešnej dobe keď narastá čoraz väčšie napätie medzi rodičmi a žiakmi na jednej strane a učiteľmi na strane druhej a narastajú čoraz väčšie obavy že môžu vznikať častejšie aj násilné útoky na učiteľov, začínajú sa čoraz viac ozývať požiadavky, aby boli učitelia verejnými činiteľmi.  Argumentuje sa ochranou najmä pred násilím a zvýšením spoločenského statusu učiteľských autorít.

Požiadavka aby mal učiteľ postavenie verejného činiteľa zaznieva ja zo strany časti učiteľov.

Tu si musíme položiť niekoľko otázok.

Ako je to s ochranou pred násilím u učiteľov dnes a ako by sa dal zvýšiť ich spoločenský status? Pomôže tomu to aby získali postavenie verejných činiteľov?  Aké nevýhody by prinieslo učiteľom ak by sa stali verejnými činiteľmi?

Čo sa týka zvýšenie spoločenského statusu, neznamená že učiteľ získa väčšie spoločenské postavenie hlavne za to, že by bol verejným činiteľom. Hodnotu pedagóga v očiach verejnosti ovplyvňuje najmä jeho postoj voči žiakom, priateľský prístup, schopnosť naučiť a spravodlivo hodnotiť a tiež postoj spoločnosti ktorý sa nemusí zmeniť len preto že by mal učiteľ postavenie verejného činiteľa.

Čo sa týka ochrany pred násilím zo strany žiakov, učitelia majú postavenie chránenej osoby, čiže kto použije násilie voči pedagogickému pracovníkovi vo vzťahu k výkonu jeho činnosti, dopúšťa sa útoku na chránenú osobu, čiže keď niekto udrie učiteľa napr. kvôli tomu že dal niekomu horšiu známku dopúšťa sa trestného činu útoku na chránenú osobu. Tu sú učitelia chránení pred násilím.

Ak by sa učitelia stali verejnými činiteľmi malo by to tieto nevýhody. Okrem výhody že by boli chránení pred násilím vo vzťahu k výkonu svojej pedagogickej činnosti (to sú aj dnes tým že sú chránenými osobami), okrem ochrany pred násilím (podobne ako u chránených osôb) vo vzťahu k záujmu ktorý je týmto chránený, by učitelia mali zodpovednosť a mohli by byť trestne stíhateľní aj za zneužívanie právomoci verejného činiteľa a marenie výkonu verejného činiteľa. Tak isto ako osoby v postavení verejných činiteľov by mali problém prijať napr. bonboniéru alebo kvety od svojich žiakov na konci školského roka. Dnes učitelia nesmú prijímať dary, ale legislatíva vyslovene vyníma z toho drobné pozornosti(kvety a bonboniéry) ktoré žiaci nosia učiteľom ako znak úcty a tento zvyk má u nás dlhoročnú tradíciu a preto učiteľov nikto nemá právo šikanovať ako porušovateľov zákonov za to, že prijmú  kvety alebo bonboniéru na konci školského roka. Preto s týmto učiteľ nemusí mať ani morálny a ani legislatívny problém že prijíma dary, alebo že sa jedná o korupciu, lebo takéto konanie je legislatívou právne ošetrené. Ak by mal učiteľ postavenie verejného činiteľa už by mohol nastať problém aj s prijímaním drobných pozorností.

Najväčšiu nevýhodu a riziko prináša postavenie učiteľa ako verejného činiteľa v tom, že by mohol napr. za horšiu známku, alebo prijatie určitého  výchovného opatrenia voči nejakému žiakovi (napr. poznámku) čeliť trestnému oznámeniu za zneužitie právomocí verejného činiteľa. Tu by mohlo nastať to, že učitelia by mohli mať väčší strach alebo by sa báli dať žiakovi napr. horšiu známku len preto, že by mohli čeliť trestnému stíhaniu a aj keď by predpokladali že je pravdepodobnosť že to dopadne v ich prospech každý, aj len čisto trestné stíhanie ako také je nepríjemná vec. Čo ak by viacerí učitelia čelili aj niekoľko rokov viacerým trestným stíhaniam za viac trestných oznámení? Tu by bol problém zisťovať či učiteľ spravodlivo alebo nespravodlivo hodnotil žiaka, alebo či dal spravodlivo alebo nespravodlivo poznámku a do akej miery zneužil právomoci verejného činiteľa a čo ak by aj napr. trojka namiesto dvojky bola zneužitím právomocí a ako by sa to dokazovalo že tá trojka bola naozaj nespravodlivá a zneužitím právomocí? Čo ak by niektorí učitelia mali strach urobiť s nejakým žiakom s vážnymi poruchami správania poriadok len preto že by im dal najavo on alebo dokonca rodičia že bude na neho podané trestné oznámenie? Čo ak by viac kvalitných učiteľov odišlo zo školstva kvôli strachu že budú čeliť trestným oznámeniam alebo stíhaniam ? Dnes kontrolu nad spravodlivým hodnotením žiakov učiteľmi a prijímaním výchovných opatrení vykonáva štátna školská inšpekcia ktorá má tiež možnosti ako zvoliť vhodné korigujúce prostriedky voči učiteľom alebo škole ktorá by nesprávne postupovala voči žiakom. Z  týchto dôvodov možno usúdiť, že nie je správne navrhovať aby sa učitelia stali verejnými činiteľmi a že dnešná legislatíva dostatočne chráni učiteľov pred násilím a žiakov pred nespravodlivým zaobchádzaním a status učiteľa ako váženej autority treba navrátiť zmenou morálnych postojov spoločnosti a nie vynútením legislatívou.

 

Použité zdroje:

  1. 1.        Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  1. 2.       Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

  • SlabéVýborné (0 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?