Publikované: 07.09.2020

Maltuziánstvo alebo koľko ľudí môže žiť na Zemi?

Maltuziánstvo alebo maltuzianizmus alebo maltuziánska populačná teória je demografická a národohospodárska teória (respektive smer), prvýkrát sformulovaná britským económom a reverendom Thomasom Robertom Malthusom (1766-1834). Hovorí, že kým obyvateľstvo má prirodzenú tendenciu rásť geometrickým radom, ponuka potravín a prostriedky na existenciu majú tendenciu rásť aritmetickým radom; z toho vyplýva, že produkcia potravín na hlavu klesá v čase a brzdí rast obyvateľstva.

Závery sú jednak, že príčinou hladu v spoločnosti je príroda, a jednak, že sa civilizácia časom musí vrátiť k pravekému spôsobu života. Maltuziánstvo spája možnosť prekonať spomínané problémy vyplývajúce z rastu obyvateľstva s predchádzaním takému rastu obyvateľstva, ktorý nie je ekonomicky zabezpečený, ako aj s prirodzenou reguláciou obyvateľstva ľuďmi prostredníctvom hladu, epidémií, vojen atď. Moderný variant je neomaltuziánstvo, názor, že je potrebné regulovať prírastok obyvateľstva kontrolovane.

Na druhej strana ľudia sa niekedy pýtajú: ´Ak v Božom novom poriadku nebude nikto zomierať, ako sa všetci pomestia na Zem´? Zabúdajú, že Božie predsavzatie od začiatku bolo: ‘A Boh ich požehnal a Boh im povedal: ´Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte Zem…’ -1. Mojžišova 1:28. Všimnime si, prosím, že Boh chcel len ´naplniť´ Zem a nie aby sa ľudia rozmnožovali do takej miery, že by si konečne ´liezli po hlavách´. Boh dal človeku rozmnožovaciu schopnosť, aby splnil svoju úlohu!

Možnosť ľudí rozmnožovať sa a oľudniť iné planéty nie je vylúčená, ale najprv sa musí urobiť ´poriadok´ na tejto planéte Zem. Podľa vedcov počas poslených 6,000 rokov od stvorenia Adama, prvého človeka, na tejto Zemi až dodnes žilo asi 20 miliárd ľudí. Dnes počet je asi 8 miliárd. Vedci odhadujú, že táto planéta môže pohodlne uživiť asi 50+ miliárd ľudí s viac ako dostatočne veľkou plochou pre lesy, lúky a úrodnú pôdu, pre dostatok čerstvej a výživnej potravy pre všetkých a pre všetky zvieratá!

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?