Publikované: 20.01.2016

Médiá, web, sloboda slova a cenzúra

Surfujúc po fejzbúku sa zastavím tam, kde sa čosi deje. So záujmom som sledoval jedno diskusné vlákno na stránke anti konšpirátora Juraja Smatanu pod článkom Štefana Šveca: Pravdoláskaři a fašouni. Nesmysly v debatě o uprchlících…
Nie pre článok, ale reakcie naň a jedna otázka: „Mra Vy Mojenervy neviem co je to “hate speech” – aka je definicia? kto a ako to posudzuje. Ako moze perzekucia na zaklade tohto obvinenia koexistovat so slobodou prejavu?“ https://www.facebook.com/smatana?fref=ufi
Hate speech rovná sa prevažne nenávistný prejav.
Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
Cenzúra sa zakazuje.
Sloboda prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
Aj keď sa to na prvý pohľad môže javiť inak, aj na internet a naše správanie na ňom sa vzťahujú právne predpisy, ktoré platia v reálnom svete. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že hoci sa cítia na internete anonymne, vzťahujú sa na nich aj v tomto priestore rovnaké pravidlá a zákony ako v ostatných oblastiach života.
Napriek množstvu problémov, ktoré súvisia s charakterom internetu ako nadnárodnej siete, existuje niekoľko základných princípov, ktoré by mal každý používateľ internetu ovládať a zároveň mal by si byť vedomý následkov, ktoré pri ich porušení musí znášať:
Sloboda prejavu nie je absolútne právo a niektoré verejné formy prejavu sú zakázané – trestné.
Slobodu prejavu je možné v zmysle Ústavy SR obmedziť, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti
Každý občan Slovenskej republiky je viazaný Trestným zákonom, bez ohľadu na to, kde nastáva jeho konanie.
Konanie, ktoré je na území SR trestné podľa zákonov platných v Slovenskej republike je trestné aj v prípade ak k nemu dochádza v prostredí internetu na serveroch, ktoré sú fyzicky umiestnené mimo územia SR slovenskými občanmi.
Trestné sú výroky hanobiace národnosť, rasu, etnikum a vierovyznanie, podnecujúce k nenávisti z týchto dôvodov, obhajujúce a propagujúce ideológie smerujúce k potláčaniu práv a slobôd…
Rovnako trestné je verejné podnecovanie na spáchanie trestného činu, či verejné schvaľovanie trestného činu (§ 337 a 338 Trestného zákona).
Podmienky používania mnohých služieb, vrátane sociálnych sietí ako Facebook, či nástrojov ako Youtube obsahujú ustanovenia zakazujúce prejavy útočiace na jednotlivca či skupinu osôb kvôli ich pohlaviu, rase, etniku, národnosti, vierovyznaniu, veku či sexuálnej orientácii.
Takéto obmedzenie vo verejnom prejave názorov nemožno stotožňovať s „politickou korektnosťou“, ktorá je častokrát napádaná. Ústavné obmedzenie slobody prejavu a z neho vychádzajúce znenie trestného zákona má chrániť každého človeka pred tým, aby sa nestal obeťou výrokov zasahujúcich do ľudskej cti a dôstojnosti len preto, že je príslušníkom určitej národnostnej, etnickej, rasovej alebo náboženskej skupiny.
V prípadoch, kedy sa dostávame obsahom svojho výroku za hranicu zákona, už totiž nejde len o porušenie akejsi „morálnej slušnosti a korektnosti“, ale o vážny zásah do práva na ochranu ľudskej dôstojnosti, ktoré sa vzťahuje aj na príslušnosť jednotlivca k etnickej, národnostnej či rasovej skupine.
Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Nen%C3%A1vistn%C3%BD_prejav
K druhej otázke: Je šírenie Main Kampf trestné? Odpoveď: Ďalšie edície Mein Kampf sú možné len s odborným komentárom… (v pohode).
Z môjho pohľadu by MK mal byť povinným učivom (priestor: etika a občianska náuka). Tak, ako Komunistický manifest.
Pridám: Označenie Protokolov sionských mudrcov (Kniežatá zloby) ako pamflet, podvrh, považujem za neuspokojivé a nepresvedčivé…
Fakt: Existujú. Tak, ako sionizmus. Ako zdroje konšpirácií a mohutnejúceho antisemitizmu en bloc.
Pozn.: Holocaust poprieť nemožno. Ani ho zneužívať!
Odporúčam oba tituly.
K sionizmu (trebárs) Nidal Saleh: Proč se vraždí v Izraeli
Pridávam do pozornosti: Sociálna filozofia Frankfurtskej školy, ako zdroj novej, ultra liberálnej (extrémnej) ľavice verzus extrémna pravica.
O tom je ideový a hodnotový priestor Európy…
Vážny problém vládnucej moci v Česku: White Media (spôsobil paniku hackom mailovej korešpondencie predsedu vlády a nielen… usilovne sa pracuje na likvidácii tejto stránky… pre istotu bol označený za extrémistický.
P.S. Za každý extrémizmus je vždy plne zodpovedná vládnuca moc. Jej opatrenia proti extrémizmu typu cenzúry a represie sú spravidla kontraproduktívne. Neodstraňujú jeho príčiny, len následky…
K cenzúre a autocenzúre: Problémom slobody slova verzus zákon nie sú samotné hatespeech ale kazajka politickej korektnosti, ktorá ide nad rámec ústavy a zákona…
…slovo ostane slovom, pokým sa nestane telom a skutkom: trebárs Andreas Breivik vo svetle dneška…
Problémom sú tzv. lugenpresse: mlčiace, pravdu zamlčujúce médiá, tabu témy, pokusy zatajiť trebárs silvestrovské sexuálne násilie v Kolíne nad Rýnom. Prevalilo sa dvojnásobne, spolu už aj s inetu dávno známym sexuálnom násilí v Škandinávii. Aj s uvedením dôvodu, ktorým bola práve politická korektnosť.
Aj preto verejnoprávne a ostatné tiež „slobodné a nezávislé“ médiá strácajú dôveryhodnosť a verejnosť sa presúva na web. A “konšpiruje”.
Pravda vždy dostihne rýchlejšiu lož. Tá ale stihne napáchať množstvo zla.
Ale aj: Pod pätou pravdy vždy klíči pochybnosť.
Toľko aj k konšpiračným teóriám…

http://www.infovojna.sk/facebook-spusta-celoeuropsku-kampan-proti-extremistickym-prispevkom

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?