Publikované: 01.09.2015

Mediálna manipulácia, Overtonovo okno a memetika

Ak vás budú vytrvalo, sústavne a opakovane presviedčať, že rozhodnutie Najvyššieho súdu USA a následne séria rozhodnutí ESĽP Štrasburg je logickým dôsledkom svetových trendov, ide o doktrínu rozrastajúceho sa konsenzu, súdneho trendizmu a dobrovoľného súdneho aktivizmu, súdnu revolúciu v rezorte justície (moc do rúk preberajú súdne senáty), rozumej: zmenu pozície súdov vo vzťahu k štátu, jeho ústavnému zriadeniu, právnemu systému a ústave, na pozadí globalizácie, postupnej aproximácie, vzájomného zbližovania  a integrácie euro-transatlatlantického sveta pod egidou Nového svetového poriadka…
Ak sa necháte presvedčiť (lebo súdy tak rozhodli!), nechali ste sa nakaziť infekčným mémom (pozri memetika/google). Inkubačná doba je rôzna, než sa choroba prejaví, medzitým nákazu (infekt) šírite „úspešne“ vo svojom okolí…
Najmä neomarxistické, ľavicovo orientované médiá a rodovou ideológiou presiaknuté médiá na vás rafinovane chŕlia tieto infekčné mémy: „LGBTI sú menšina, dieťa sa stáva človekom a nadobúda ľudské práva až jeho narodením, tehotná žena má právo na potrat, manželstvo je zväzok kohokoľvek s kýmkoľvek, na adopciu má právo ktokoľvek, školopovinné dieťa je povinné podrobiť sa sexuálnej výchove aj proti vôli svojich rodičov/opatrovníkov, neexistuje právo na výhradu vo svedomí, rodinou je skupina osôb, ktorá sa za rodinu označí, manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia má tú istú spoločenskú hodnotu ako zväzok muža a ženy, mužský a ženský rod je len spoločenský konštrukt, dôsledok opakujúcich sa rodových stereotypov, všetci ľudia majú právo vybrať si svoj rod nezávisle na svojom pohlaví, ak sa dvaja majú radi, na pohlaví nezáleží, orálny, análny a močovo pohlavný sexuálny styk sú si rovnocenné…“
Princíp: to, čo ste včera považovali za blud, lož, nemožné, vymykajúce sa z rámca bežnej normality, priečiace sa pravde, dnes už nad tým premýšľate a zajtra to prijmete ako normálne a správne. Prešli ste procesom osvojenia a zvnútornenia infekčného mému, vykazujete znaky klinického rozvinutia nákazlivej choroby (porovnateľné s infektom HIV a klinickými prejavmi AIDS).
Príklady: „Homosexualita je fakt, ktorý spĺňa kritériá normality“. Pokračovanie salámovou metódou: pedofília, nekrofília, zoofília… (pre nárast objemu textu v uvádzaní ďalších príkladov nebudem pokračovať).
ESĽP Štrasburg vydal populistický nález a rozhodnutie, vytvorením neexistujúceho práva, na základe všeobecného trendu. Prepisuje tým právnický slovník, do ktorého zavádza „právnický“ pojem (termín) „trend“. Pre porovnanie: ekonomický slovník zatiaľ (Grécko) pojem solidarita nepozná. Svojím rozhodnutím zároveň ESĽP zakladá pôdu pre celoeurópsky konsenzus, ktorý bude všetkým členským štátom oktrojovať (nanucovať) Brusel. Lebo tak rozhodol Európsky súd pre ľudské práva. Jednotlivé štáty budú musieť rušiť, prinajmenšom (zatiaľ) „len“ prepisovať svoje ústavy, meniť a upravovať vlastné právne poriadky (zákony, legislatíva).
V oblasti aplikácie práva nastúpi právo na rovnaké zaobchádzanie (manželstvo pre všetkých bez rozdielu pohlavia, sexuálnej orientácie…).
ESĽP zároveň ignoruje práva rodičov/opatrovníkov na slobodnú voľbu a spoluúčasť vo veciach účasti svojich a zverených detí  na sexuálnej výchove
a/ odopieraním práva na výhradu vo svedomí, uplatniteľnú prostredníctvom inštitútu dobre informovaného rodičovského súhlasu,
b/ posunutím práva na vzdelanie do režimu bezvýhradnej povinnosti (tretia referendová otázka).
Vo veci nastupuje aplikácia rozhodnutí ESĽP do represívnej praxe namierenej proti namietajúcim rodičom detí, odoberanie detí rodičom a sankcionovanie (tresty) rodičov pokutami a odňatím slobody (Nemecko, Švédsko…).
Asi tak…

http://postoy.sk/content/virus-obergefell
http://www.blogovisko.sk/k-jednemu-rozhodnutiu-eslp.html
http://www.blogovisko.sk/strucne-k-pravam-dietata.html
http://www.blogovisko.sk/zvrat-v-biohumannej-etike-ludskeho-plodu.html
http://www.blogovisko.sk/este-raz-k-sexualnej-vychove-lebo-fejzbuk.html

Pomocné vzdelávacie texty:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Memetika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Memetika
http://holbachia.sweb.cz/texty/jine/memetika.htm

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?