Publikované: 28.05.2016

Mesiac LGBTI pod Urpínom alebo dobrý tip pre karneval ľudských pohlaví a rodov…

Základná škola SSV na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici plánuje v dňoch 30.5. až­ 3.6. 2016 uskutočniť Tematický týždeň na základe iniciatívy žiakov školy. Témy na jednotlivé dni schválili v rôznych variantoch, pričom žiak sa nemusí zúčastniť ani jedného z nich, prípadne si vyberie ten variant, ktorý mu vyhovuje. Hlavné správy dodávajú: “Pôjde skôr o zábavu, na ktorú sa všetci tešíme”, píše sa na stránke školy.

http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/na-zakladnej-skole-v-banskej-bystrici-sa-chlapci-maju-prezliekat-za-dievcata-primator-smersd-mlci/
https://www.google.sk/search?q=Mesiac+LGBTI+pod+Urp%C3%ADnom&oq=Mesiac+LGBTI+pod+Urp%C3%ADnom&aqs=chrome..69i57.11622j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.hlavnespravy.sk/vymyvanie-hlav-slovenskym-detom-v-ramci-prezliekacieho-tyzdna-sa-ziaci-maju-prezliekat-za-ine-pohlavie/787057
https://www.facebook.com/inakost/
http://bystrica.dnes24.sk/mesiac-lgbti-pod-urpinom-kde-sa-mozete-dozvediet-viac-o-ludoch-z-duhovej-komunity-239113

Treba ale uviesť, iba tak, pre poriadok, že rodová ideológia nie je nosnou témou štátneho programu vzdelávania
a/ sexuálnej výchovy, ktorá ako vyučovací predmet neexistuje,
b/ výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktorá ale nie je povinná.
Ide o umelé podsúvanie rodovej ideológie do vzdelávacieho a výchovného a formatívneho pôsobenia na deti I. a II. stupňa základných škôl inou cestou (Iniciatíva Inakosť -LGBTI Slovakia) o „nevinné“ ale účelové miešanie karnevalu, fašiangov, s halloween, vedomé a úmyselné rodové „scitlivovanie a „vyviklávanie“ rodovej identity detí („na základe iniciatívy žiakov školy“).
Ibaže treba uviesť aj to, že zmyslom tretej platnej (!) referendovej otázky bolo aj zachovanie práva rodičov na výchovu svojich detí podľa ich presvedčenia a práva rodičov i žiakov na výhradu vo svedomí.

Rada pre ľudské práva NYC zverejnila zoznam 31 rôznych rodov chránených genders (sexuálnych pohlavno-rodových identít, požívajúcich ochranu štátom New York. Zoznam chránených rodových identít bol zverejnený v decembri minulého roku a očakáva sa, že sa bude ďalej dopĺňať…
Všetky zmienené pohlavia a rody požívajú zákonnú antidiskriminačnú ochranu mesta a štátu New York.

Ak si ktokoľvek, laici, odborníci, ateisti či veriaci kladú otázky, prečo dochádza k pozvoľným zmenám ľudského genotypu a fenotypu aj v oblasti pohlaví a rodov, odpovede nech hľadajú najmä v správaní sa ľudského rodu a ľudstva, s ktorým ateistický ani žiadny boh nemá vôbec nič spoločné.
Židovský a kresťanský Boh napokon už na začiatku ponechal Adamovi a Eve a ich potomstvu (ľudstvo) slobodnú vôľu, do ktorej vstúpil boží odporca Had: „Jedzte a budete ako Boh.“ (Neposlúchajte, ste slobodní!).
Na druhej strane ale, ak by Darwin tušil (mal šajn) o genetike, jeho teória by nevznikla, alebo by mala úplne iné obsahy (v kontexte s genetikou je táto teória biologickej evolúcie, na vrchole ktorej má stáť ľudská bytosť ako jej konečný produkt, blud  nezmysel).

Príčiny súčasného stavu „objavovania“ a rozširovania pohlaví a rodov treba hľadať „doma“. U seba. Dole na Zemi. V poruchách a poškodeniach ľudského genotypu a následne fenotypu. V jeho postupných, plazivých zmenách, najmä v období po nástupe buržoáznej priemyselnej revolúcie, neskôr liberálneho kapitalizmu, globalizácii a nadvláde človeka nad sebou samým, najmä v jeho hmotnom (telesnom) rozmere,  sebazotročovaním hmotou a konzumizmom, zmenou hodnotového systému a hodnotovej orientácie a rozmachom teórií ľudských práv a slobôd…
K nevratným zmenám genotypu dochádza v dôsledku chemizácie a geneticky modifikovaného poľnohospodárstva (insekcitídy, herbicídy, GMO), potravinárstva (aditíva zvané „éčka“), produktov farmaceutického priemyslu, nezdravého životného štýlu (chemická a hormonálna antikoncepcia, užívanie návykových látok, fajčenie tehotných žien počas tehotenstva), očkovania a vakcinácie detí (narúšanie a poškodzovanie ich prirodzenej imunity aj priskorým odstavením od materského mlieka), nadužívania liekov, včítane antibiotík a antivirotík, onkologickej chemoterapie, nadmerného používania rádioterapie, v podozrení sú aj chemtrails, atď.

Zoznam pohlaví a rodov posktuje zároveň dobré tipy na voľbu masiek a prevlekov školopovinných detí (karneval sa môže začať):
Bi-Gendered, Cross-Dresser, Drag-King, Drag-Queen, Femme Queen, Female-to-Male, FTM, Gender Bender, Genderqueer, Male-To-Femal,  MTF, Non-Op, Hijra, Pangender, Transexual/Transsexual, Trans Person, Woman, Man, Butc, Two-Spirit,  Trans, Agende,  Third Sex, Gender Fluid, Non-Binary Transgender, Androgyne, Gender-Gifted, Gender Bende, Femme, Person of Transgender Experience, Androgynous (…)
Kdesi na ich stránkach som čítal, vraj, že heterosexualitu (mužov a ženy) LGBTI vnímajú zhovievavo, ako takú istú sexuálnu orientáciu, akou sú ostatné sexuálne orientácie, preferencie a rody…
Pojem normalita s jeho význammi a obsahmi sa od 60-tych rokov predošlého milénia posúva odkiaľsi-kamsi…
Nech sa páči, detičky, môžete si vybrať a prezliekajte sa…
Do ktorej skupiny sa ktoré z vás zaradí?
A ktorú si neskôr osvojíte a prijmete za svoju?
Hmm…

          

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?