Publikované: 15.05.2020

Michal Havran

Michal Havran je stíhaný za text Pošlite Kuffu do cirkusu, ktorý vyšiel v denníku Sme. Hovorí, že v uznesení o stíhaní sa vôbec neriešia Kuffove urážlivé a extrémistické výroky voči sexuálnym menšinám, feministkám, liberálom či Istanbulskému dohovoru.Havran: „Mňa si však predvolali a obvinili.“
https://dennikn.sk/1893466/michal-havran-kuffa-nam-nadava-a-ked-sa-ohradime-stihaju-nas/
Na politickú objednávku bol trestne odstíhaný Rostas s peňažným trestom 4 tisíc eur za citácie Štúrovcov v článku Klin Židov medzi Slovanmi.
Ak ale istý darebák po nebezpečnej vyhrážke “nakládačkou” obhajuje sa, že “citoval” (“Hej, ty, čo sa žaby bojíš!”) Ľuda Ondrejova a jeho Zbojnícku mladosť, mal sa dopustiť len priestupku… (príde čas a zvecním, zosobním).
Štúrovci ”by mali byť odsúdení” najmä „zaprdený hlupák Vajanský“ (Havran) in memoriam. Zatiaľ sa liberáli neodhodlali pre kampaň za odstránenie pamätníkov Štúrovcov…
Rostas mal vraj “zabudnúť” odsúdiť holocaust.
Koľko rozličných metrov majú OČTK a kým sú a na čiu politickú objednávku riadené? Ale od toho tu máme vládu, jej koalíciu a opozíciu! A kontrolné orgány! Pre koho pracujú tie? A koho chráni a komu pomáha policajný zbor?
Čo považujú liberáli za legitímne, nie je legitímne zo strany ostatných. Ale to je už neo fašizmus!
Ak Fialová označí Kuffu za blázna, a Havran, že ho treba „do cirkusu“, Marián Kuffa v ľudskom, ľudsko-právnom, občianskom aj trestno právnom kontexte má právo na nutnú obranu. A tú, mu je povinný potvrdiť každý právny štát. Ak je právnym štátom.

              

Na politickú objednávku liberálov na Slovensku dochádza k vecnému ohýbaniu a kriveniu práva  a ústavného práva v časti sloboda slova, názoru a presvedčenia.
Peter Weisenbacher 
z Inštitútu ľudských práv predák dúhovistov, vyhlásil vojnu kresťanom. Zľakol sa, že to (reakcie verejnosti) “prehnal” a zo strachu (hrozba trestného stíhania!) svoje články s doplnkovým výrokom:
A ešte dlho potom to budete ľutovať!” odstránil. Mal byť dávno odstíhaný a odsúdný za odopieranie práv veriacich kresťanov… (nebol).
Zo Sudorovho článku (Havran): „Homosexuálov tiež verejne označujú za bláznov a obviňujú ich z podplácania zákonodarcov a novinárov, aby títo prijímali zákony, respektíve písali články v prospech homosexuality.“
K prvej časti vety: Nie homosexuálov ale ich predákov. Druhá je pravdou: Áno, ide o dúhovú loby. Ňou sú zneužité a použité osoby skupiny dúhy, hnané na dúhové prajdy, aj s ombudsmankou. Sudorova otázka Havranovi: Čo vás vlastne vytáča? Majú právo na svoju vieru.
Havran: „Majú, ale premýšľam, či vôbec títo ľudia poznajú sekulárny charakter nášho štátu, ústavu, či aspoň tušia, že Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo, hoci má podpísané zmluvy s Vatikánom.
Moja odpoveď Havranovi: Sekulárny štát neznamená ateistickú štátnu moc (už sa navážate aj do veriaceho Krajčiho!); zvažujem podnet na trestné stíhanie (sám nie som kresťan), dôvod: Útok na náboženské slobody a práva! Aj preto, že Slovensko sa neviaže na žiadnu, tobôž Havranovu liberálnu ideológiu!

Slovenský akademický vzdelanec a „osvietenec“ vyštudoval teológiu vo Francúzsku, krajine Veľkej francúzskej liberálnej a osvietenskej revolúcie. Tá, svojím ideologickým dielom: „Liberté fraternité, égalité!“ založila krvavé utrpenie dvoch svetových vojen. Ostatok boli mocenské aspekty.
Pôvodne vznešené idey a hodnoty VFR sa zvrhli z estetickej kategórie vznešeného do kategórie nízkeho: komunistická a nacistická ideológia. Fašistickou bola boľševická, talianska aj nemecká.
Michal Havran nie je veriaci kresťan, teologické vzdelanie nadobudol pre boj proti kresťanstvu z pozície neoliberálneho fašistu (tvrdí, že je veriaci; ako teológ je ale heretik, tak ako ako O. Prostredník).
Je slovenský Nietzsche: „Boh neexistuje, boh je mŕtvy, dovolené je všetko“. V priereze antroplógie a ľudskej, antropologickej etiky.
ĽSNS je podľa nich „nacistická a fašistická“ aj pre to, lebo tvrdo nesúhlasí s Havranovou liberálnou kaviarňou a ich mediálnym aparátom. Veciam a týmto persónam dáva ich pravé mená…
Rovnako nedovzdelaný a ľudsko-právne negramotný Karol Sudor je verný svojmu zamestnávateľovi podľa: Koho pieseň spievaš, toho chlieb ješ. A to je „slobodný, nezávislý ešte aj liberálny“ s preň príznačným: Denník Nenávisť. Samá nežnosť, tolerancia a rešpektovanie práv druhých a ich názorov; na skutočný obraz “liberálnych demokratov”… 

Liberalizmus hlása nekonečne slobodnú (a „liberálnu“) toleranciu. Podľa knihy Francisa Fu©kuyamu (Koniec dejín) bude nekonečne liberálna a nekonečne tolerantná spoločnosť nekonečne šťastnou… (ideologický boj stratí zmysel).
Francis Fukuyama nemal byť trestne stíhaný ale zavretý do blázinca. Vlastne aj Hitler. Nie! Obaja mali byť trestne odstíhaní za šírenie ideológií, nezlučiteľných so základnými ľudskými právami; Hitler cez Mein Kampf a Fukuyama jeho Koniec dejín a posledný človek, šírili protichodné anti ľudsko právne ideológie.
Ak by sa naplnila scestná vízia Francisa Fukuyamu aj na Slovensku, tým posledným človekom by bol Michal Havran.
Odpoveďou na Fukuyamove spoločensky nebezpečné pseudo ľudsko-právne a verejne neodsúdené bludy,  je kniha autora Samuel Huntington, Stret civilizácií (kultúr a náboženstiev).
Na sociálno-ekonomickej báze prebieha v celom „pokrokovom, osvietenskom“ svete Westernu v časti
1. Ekonomika: „Obchodné záujmy sú nadradené ľudským právam“ (už len otázka voľných nedieľ…); lebo Nicholsonovej „čerstvé“ škatuľové mlieko a Sulíkove „teplé“ mrazené a dopekané rožky…
2. Sociálna filozofia a ideológia neomarxizmu: noví „proletári všetkých krajín, spojte sa!“ Ide o boj za práva všetkých, ktorých možno zahrnúť pod pojem „menšina“.
Poznámka k článku: Sudor je negramotný; takzvaná „sexuálna menšina“ nevykazuje definičné znaky menšiny.  Do hláv nám je tlačená liberálna demokracia s jej falošnými sladkými motúzmi.
Slovensko je z Ústavy štandardná, nie liberálna demokracia. Zvrchovaný demokratický štát, ktorý sa neviaže na žiadnu liberálnu ideológiu ani náboženstvo. Ústava má preambulu, určujúcu národný a kresťanský charakter Slovenska.
Liberálmi (všeobecne, všetkých odnoží) je vedený vecný ideologický a politický útok na preambulu a od nej na hmotné a nehmotné jadro Ústavy SR v časti ideológia:
Ide o liberálnu a neo liberálnu (ultra) ideológiu novej, progresívnej ľavice na báze sociálnej filozofie a ideológie neomarxizmu (k havranovmu výrezu v perexe):
Potratárstvo je v rozpore s ústavným: „Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením“. Platný zákon je čiernou dierou v Ústave SR. Ombudsmanka bojuje za právo na potrat aj v dobe koronakrízy, nechráni a nebojuje za počatý ľudský život. Lebo „reprodukčné práva žien“.
Feminizmus sa zo ženskej emancipácie stal bojom za oslobodenie žien od mužov. Na Lesbos s nimi!
Istanbulský dohovor pre boj a prevenciu proti násiliu nepotrebujeme. Máme legislatívu. Treba ju uvádzať do života. To je všetko. Vec OČTK. A na to netreba ani mimovládky. Tie nech pomáhajú slabým, odkázaným a zraniteľným (kecy nepotrebujeme).
Vysvetlivka k pojmu fomo fascism vychádza zo všeobecnej definície pojmu fašizmus: https://www.conservapedia.com/index.php?title=Homo-fascism
Odporúčam Michalovi Havranovi a liberálom trestné oznámenie proti Wikipedii. Zvažujem proti Havranovcom.
A nechápem, čo ešte tá persóna hľadá v RTVS. Kdesi so, v prostredí parlamentnej debaty k ombudsmankinej správe o stave ľudských práv na Slovensku začul či prečítal čosi o liberálnej politickej loby…
Rovnako nechápem, čo ešte na MPSVaR hľadá Odbor rodových rovností a rovných príležitostí (Pietruchová). Je hniezdom ideologickej diverzie liberálov…
Ale od toho predsa máme máme tohto pána (popísal toho vo veci rodovej ideológie dosť, než sa mu “až podarilo” dostať do politiky a ministerského kresla, treba mu to dať čítať):

Máme predsa antidiskriminačný zákon! K otázke práva nenarodeného dieťaťa Patakyová v pléne uviedla, že: “Ústavný súd SR vo svojom náleze interpretoval, že dieťa pred narodením nie je subjektom práva na život.” To znamená, že Kuffovo “Nezabiješ!” pre liberálov neplatí!
Poznámka: Podmienky stanoví svetský zákon (tu a teraz neriešim).

Úlohou ombudsmanky je rešpektovať ústavnú definíciu, že „ľudský život je hodný ochrany už pred narodením“. Zjavný rozpor potratového zákona s nálezom ústavného súdu a jeho neústavnosťou.
Áno, aj ústavný zákon môže byť neústavný. Áno, aj nález ústavného súdu môže byť v rozpore s ústavou (zákon o potratoch je proti ústavný v časti 12 “liberálnych týždňov”).
Musím poznámku: Poľský zákon je tvrdý, a zákonodarcovia ho chceli ešte krutejší… (Protestujem: Bol by proti minimálnym základným právam žien aj z pohľadu katolíckeho učenia a viery!). Musí byť rešpektované základné ľudské právo na výhradu vo svedomí, a to tehotnej ženy aj výkonného “potratára” verzus Hippokratova prísaha: “Budeš liečiť, nie zabíjať!
Poslancom ombudsmanka vysvetlila, že v oblasti párov rovnakého pohlavia volá po minimálnom právnom rámci a štandarde, ktorý sa požaduje z medzinárodnej úrovne.
Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) v diskusii v pléne vyjadril podporu Patakyovej; verí, že z funkcie neodstúpi. Patakyovej sa ospravedlnil za osobné invektívy niektorých poslancov a upozornil, že diskusia má byť kultivovaná.
Ja verím, že ombudsmanka alebo odstúpi alebo bude odvolaná.
Dôvod: Osobný aktivizmus vo veciach “dúhy” s príslušenstvom, nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv.
Ombudsmanka zrejme rozumie obchodnému právu. Vo všeobecnej teórii ľudských práv a v ústavnom práve má ale riadny hokej. Koná nad rámec a proti duchu zákona o verejnom ochrancovi práv. Ak sa rozhodla že ona „just“ neodstúpi, treba ju odvolať. Ale na to máme parlamentný ústavno-právny výbor a opozíciu.
Mala by sama prísť na to, že s kvalifikáciou pre obchodné právo, celú, komplexnú problematiku ľudských práv nezvláda. Ak na to nepríde, treba jej pomôcť.
Do slovenského ústavného systému počnúc preambulou ústavy a pokračujúc jej hmotným a nehmotným jadrom, vnáša neomarxistickú ideológiu:
Už v Čl. 1 odsek l Prvej hlavy Ústavy SR: “Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.” V časti ideológia. Ide o liberálnu neomarxistickú ideológiu novej, progresívnej, neomarxistickej ľavice. Ibaže ona o tom nemá šajn. Slovo “nijakú” znamená žiadnu!
Liberáli, s ktorými kolaboruje Patakyová a vnáša napätie do spoločnosti, aj s ich “neziskovkami” (Soros, USAID, nórske fondy) vťahujú do diskurzu údajnú “sexuálnu menšinu” (či “menšiny”).
Nič také neexistuje. Nie sú ani ľahko zraniteľnými skupinami. Tými sú dôchodcovia, starí a chorí, odkázaní…
Takzvaná “sexuálna menšina” neomarxistických liberálov nevykazuje definičné znaky menšiny.
Slovensku chýba kvalitný ombudsman, odborník na ľudské práva.
Liberáli v Česku vrieskajú proti Křečkovi (nástupca Šabatovej). Prvý špičkový (!) český ombudsman: Otakar Motejl. Pán Křeček ide v jeho šľapajach: Ruší časť agendy Šabatovej: Nič spoločné so zákonom, právomocami a povereniami zo zákona o verejnom ochrancovi práv…
Stanislav Křeček odmieta pseudo, domnelé, ľudské práva a drží sa jadrovej definície pojmu základné ľudské práva a práva.
ZĽP delíme na základné, a od nich odvodené, doplnkové (akcesorické) práva (vodičák, rybársky, ale aj manželstvo, registrované partnerstvo). Ostatných dvoch sa nemožno domáhať vreskotom na dúhových prajdoch. Ani adopcií; nie sú základné ľudské právo.
Patakyová zamieňa a mieša základné ľudské práva s právami, ktoré
a/ stotožňuje so základnými právami,
b/ akcesorické práva má za základné práva.
U mňa z ľudských práv ombudsmanka “nezmaturuje”. Ani Sulík, Dostál či Baránik a ďalší liberálni parlamentári.
Tobôž Havran. Pošlite ho za mnou a “dovzdelám ho”. Namiesto toho ma zablokoval. Áááách, tí liberáli..!

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan.

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?