Publikované: 06.11.2020

Mimo iné, lex Blaha a Fico

Stíhanie vo veci hrozí osobám, predvádzajúcim sa s nacistickým hákovým krížom, fašistickým symbolom zväzku prútov so sekerou, kosákom a kladivom. Nesmie sa platiť sumou 1488 eur (ani v splátkach).
Na Slovensku bude od 18. novembra zákonom zakázané toto:
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3221023-slovensky-parlament-zakazal-propagaci-predstavitelu-obdobi-nesvobody

Zákon (na šťastie) nepozná pojem ikonoklastia (odstraňovanie sôch a obrazov); nepoznajú ho ani USA, ani v UK ani v Česku (odstránenie sochy Koneva bolo vyhodnotené ako vnútorná vec Prahy 6 a Kremľom ako problém).
Nepozná ho ani novela zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.
Ikonoklastia je porovnateľná s deštruktívnou činnosťou islamského štátu v Mezopotámii. Opak je ikonolatria: uctievanie sôch a obrazov.
Nacizmus, fašizmus a komunizmus boli odsúdené, komunizmus sa z legislatívy po Novembri 1989 vyšmykol“ a „prešmykol“ do režimu pluralitnej demokracie a ideologicko-politickej parlamentno-volebnej súťaže. V časti ideológia si na miesto komunizmu a marxizmu na miesto komunistov a SDĽ do parlamentných lavíc sadol neomarxizmus.
Pod rúškom parlamentnej demokracie tam prebieha debata liberálov s konzervatívcami na tému sloboda potratov, pričom zákon stále ostáva proti ústavný.
.. (nález Ústavného súdu je tiež oproti ústavný).
Môže ústavný súd prijať kompromis (miera slobody tehotnej ženy) prižmúrením oka slepej spravodlivosti? Nie. Môže vo veci potratov zákonodarca zmeniť ústavu ďalšou liberalizáciou potratov? Môže.
Bude taká ústava v súlade Listinou základných práv a slobôd (hmotné jadro ústavy)? Nebude. Je možná taká ústava? Nie.
Amy Barret (práve zvolená sudkyňa NS USA): „Vo svojom rozhodovaní sa budem riadiť originalitou výkladu Ústavy USA“ nie arbitrárne (svojvoľne), v opore o nič“;
a z toho sú priam zdesení liberálni demokrati a neomarxistickí kultúrno-etickí revolucionári novej progresívnej svetskej aj „kresťanskej“ (heréza) neomarxistickej ľavice…
http://www.blogovisko.sk/joe-biden-prehral-volby-na-najvyssom-sude-usa.html
Marxizmus a komunizmus sú mŕtve, ale zanechali potomka: Neomarxizmus (kultúrna revolúcia). Otázky etiky. Otázky normality. Otázky antropológie „zdola“ a „zhora“.
Neomarxisti a ich nová progresívna ľavica prevzali a osvojili si toto:
„Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach.“ 
Pozoruhodné, signifikantné a referenčné je, že o túto definíciu sa opierajú všetky ľudsko-právne subjekty tretieho (mimovládneho) „neziskového“ sektora (prevzali moc v štáte, bojí sa ich už aj Matovič):
https://www.ludskeprava.sk/o-nas/vseobecna-deklaracia-ludskych-prav/#sthash.Dw7fldx4.dpbs
A to je lož. je lož. Neomarxistickými mimovládkami, politikmi a médiami, aj RTVS, do prostredia ľudsko-právne laickej verejnosti podsúvaná lož!
1. Neopierajú sa o ňu ale vo veci definície manželstva a rodiny (Čl. 16);
2. Svojsky vnímajú definíciu voľného pohybu osôb (Čl. 13,14).
Ľudia si rovní nikdy neboli, nie sú ani nebudú. Ľudia sú si rovní len pred ústavou a zákonom, inak nie! Platí aj pre Čl. 13,14 a 16.
Čo zákon odsudzuje na komunizme, je ale dnes úplne rovnako a beztrestne hlásané neomarxistami.
Zákonodarca neodmietol a neodsúdil:
1. Neomarxistickú ideológiu rodu a multikulturalizmu;
2. Islamistickú ideológiu (jednota náboženstva, džihádu a politiky islamu)
.
Obe ideológie sú v rozpore s Ústavou SR, Čl.1 odsek 1 v časti ideológia
.
Pojmy xenofóbia, islamofóbia a homofóbia pochádzajú z prostredia neomarxistov. Laická verejnosť sa len nemo a bezmocne prizerá, lebo „Zákonodarca…“ a vo veci nekonal ústavný súd.
Parlament odsúdil antisemitizmus (správne) ale neodsúdil neomarxizmus. A bolo by po nálepkách a  anticene Homofób roka, ktorá je neofašistická a vykazuje znaky Norimberských zákonov.
Nebezpečnosť islamskej ideológie potvrdil expresis verbis neo Osman a Turek Erdogan vyhlásením: “Islam nie je radikálny ani umiernený, islam je len jeden! Islam je nadradený kresťanstvu. Dialóg medzi náboženstvami je neprijateľný!
Z povahy islamu plynie aj, že nepozná odmieta pojem sekulárny štát. Svet je podriadený iba vôli Allaha
.
Pracovnou náplňou islamun je násilie, trest a pomsta, kresťanstvo vo svojej náplni násilie nemá.
https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/haber/2017/07/KENDI-DILINDEN-FETO-20170725son.pdf
Kresťanstvo sa riadi Ježišovým podobenstvom o dvoch stranách jednej mince: Mt 22, 15- 21
Toľko aj k tak diskutovanej a stále otváranej politickej téme odluka cirkvi od štátu.
Porovnajte s témou politický islam.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému sa mení a dopĺňa takto:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=482414
Detaily návrhu zákona:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7912
Mám problém s označením „komunistický režim“ (§ 1 a ďalej…)
.
Priznávam oprávnenú existenciu Ústavu pamäti národa s príslušenstvom, uznávam zločinnosť režimu (potláčanie ľudských práv a slobôd).
Nešlo o komunistický ale stalinsko-Gottwaldovský,  v skutočnosti socialistický režim, ktorý prijala Gottwaldova vláda, a ktorý v plnej sile jeho obludnosti trval do smrti Stalina v roku 1953 a ktorý postupne odoznieval po nástupe Chruščova až do roku 1963 a neskôr až do príchodu Pražskej jari…
Blaha
je dobre vzdelaný ľavicový politik, vedec a odborník, Dostál, navrhovateľ zákona, je vo veci negramotný a nekompetentný niktoš, stelesnená zloba a nenávisť, neo fašista:

                
https://www.youtube.com/watch?v=-B8DKo1cvPs

1. Hlavnú zodpovednosť za nástup režimu v Československu mala Praha (gottwaldovský februárový puč);
Zoštátnenie, znárodnenie, kolektivizácia poľnohospodárstva, zákaz súkromného podnikania nie sú ešte znaky komunizmu, ale socializmu. Politická agenda a rétorika marxizmu-leninizmu bola prijatá a označená spätne ako komunistická.
Československo budovalo socializmus a sekulárny štát stalinskými metódami. Aj nadprácou.
Nedeliteľnú zodpovednosť mala vtedajšia komunistická strana.
2. Gottwald „stihol“ po vzore paranoidného Stalina, pozri Ústav pamäti národa;
3. Pozor! Pred Stalinom (povaha) varoval už Lenin;
4. Postupné “odoznievanie“ stalinizmu trvalo do roku 1963 (Chruščovov prejav ako nástupcu Stalina o zločinoch stalinizmu);
Z obsahov vzdelávania sa postupne vytrácalo explicitné učivo o etapách budovania a cesty k komunizmu. Ostali v nich päťročné plány budovania socializmu.
V ZSSR „komunizmus“ tiež skončil smrťou a zánikom kultu osobnosti Stalina. Stalinizmus odoznieval v Rusku i Československu…
Druhá polovica 60-tych rokov sa niesla v duchu uvoľňovania atmosféry a do prostredia “ústredného kúrenia” sa dostávali revizionisti a oportunisti typu Ota Šik a jeho rakúsky vzor pre Československo, a demokrati a slobodári za “socializmus s ľudskou tvárou”. Nastúpila spoločenská diskusia o ľudských právach a slobodách, cenzúra bola zrušená, potvorili sa okná prienikom západnej  kultúry…
5. Pražská jar (a dubčekizmus) boli potlačené 21. augusta 1968 naplnením Brežnevovej doktríny obmedzenej suverenity v sektore vplyvu ZSSR po II. svetovej vojne (Rumunsko sa dištancovalo);
6. Nástup obdobia   viet, pád Berlínskeho múra a 17.november, generálny štrajk a zrušenie vedúcej úlohy jednej strany…
Nemám žiadnu úctu ani rešpekt voči tým, čo odsudzovali tých, ktorí podpísali Antichartu. Pýtam sa ich: “Kde si bol “hrdina” keď pršalo; bojoval si a či si sa skrýval..?”

Takzvaný komunistický režim by sa bol rozpadol aj sám, už ho nemal kto „podržať“ (Kremeľ) a po etapách socialistickej a rozvinutej socialistickej spoločnosti skončil v období reálneho socializmu.
V dôsledku rokovaní Gorbačova s Reaganom nasledoval  pád Železnej opony, Berlínskeho múra, opustených socialistických režimov, RVHP a VZ, (naivný Gorbačov si nenechal na “papieri” potvrdiť aj rozpustenie NATO) a rozpad ZSSR…
Sorry za rýchlosť a stručnosť.
Filozofiu a ideológiu Marxa, Engelsa a Lenina a Komunistický manifest zavrhli a “prepísali“ neomarxisti kritickou teóriou sociálnej filozofie Frankfurtskej školy a ideolhrdina,ke´D PRšALO,ógie neomarxizmu  v časti gender, multikulti a údajné práva údajných nových “sexuálnych” menšín…
Ekonomika socializmu doplatila najmä na jej strnulé päťročné plánovanie v rámci RVHP, ktoré nestíhalo dynamiku rozvoja technológií už blízkej PR.40; Západ medzitým „rozkvitol“ a RVHP „nestíhala rýchly rozvoj kapitalizmu“  s potenciálom a silou súkromného kapitálu a slobodného podnikania.
Varianty pseudo komunizmu:
1. Maova Čína; viac neomarxistická kultúrna revolúcia, než pôvodný marxizmus-leninizmus;
2. Čína okrem centrálneho riadenia a kontroly „správnosti“ života spoločnosti a selekcie podpory ľudských práv (útlak menšín, náboženstiev), nemala a nemá nič spoločné s komunizmom, len názov: KS Číny (centrálne klanové riadenie a nedemokratické voľby).
Ostatok sú tiež len pseudo komunistické totalitné, monokratické alebo pseudo socialistické rovnako totalitné pseudo ľudové režimy potláčajúce základné ľudské práva a slobody.
Komunisti sa po oranžovej revolúcii „stiahli“ a preformátovali na dve čerešne a SDĽ; tá sa „našla“ v sociálnej demokracii a v sociálne orientovanej voľnej trhovej ekonomike (akceptácia odborov a tripartita).
Slovensko okrem zahraničných automobiliek viac-menej nezvláda vlastnú ekonomiku, lebo ide proti logike veci slobnody podnikania, nekvalifikovanou slobodu obmedzujúcou ingerenciou; daňovými a odvodovými politikami brzdí slobodný rozvoj malého rodinného a stredného podnikania… (problém s rovojom strednej triedy majú aj USA). Podporil by som paradigmu systému Baťa (pozri Milan Zelený, významný český ekonóm).
Komunistická strana Slovenska (KSS) je už mŕtva a nevoliteľná. Staro dôchodcov neoslovuje KS ale socializmus (ich „zlatí komunisti“ je nesprávne vyhodnotený dôvod ich nostalgie). V Rusku zasa žije nostalgia za Stalinom.
Odporúčam názov KSS odkliknúť do koša, zabudnúť na Marxa a Engelsa a Komunistický manifest a začať rokovania o spolupráci za daných okolností najmä so Smerom a Hlasom.
Spoločný nepriateľ: Neomarxizmus (post marxistická revizionistická a ďalšia vraj „liberálna“ ale reálne totalitná, až potenciálne neo fašistická sociálna filozofia a ideológia novej, progresívnej neomarxistickej lavice.
Jej nový proletariát už nie je robotnícka a roľnícka trieda ale takzvané ľudsko-právne nedefinované „sexuálne pseudo menšiny“; s nimi hnutie feminizmu, Me too, neofašistické BLM, Antifa (nenávisť k bielej rase) a „multikulti“ EÚ na ktoré nástupom islamizačného islamského terorizmu fatálne dopláca Západná Európa…

A v tomto všetkom sa dnes riadne hlboko „máčajú“ USA v prezidentských voľbách… (Svet a my. Čakajúc na výsledky).
Trump a republikáni zjavne „vyhrali“ Najvyšší súd USA v pomere 6:3 pre republikánov… (nesmierne dôležité)! Lebo.
Na výsledky prezidentských volieb si vyčkáme možno do piatka. Možno si vyčkáme až na výsledky súdov. Ak bude problém, a ak Trump „padne“ ohlásil, že voľby nechá rozhodnúť hoc aj Najvyšším súdom.
Vysielanie RT (štvrtok): https://www.facebook.com/watch/live/?v=3574575189247817&ref=watch_permalink
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9927203
Problém: covid obmedzenia, korešpondenčné hlasy, podozrenia s manipulácie s volebnými hlasmi, falošné manipulatívne prieskumy, podozrenia z údajnej likvidácie volebných lístkov pre Trumpa, mŕtve duše (hlasy, mená), čo môže znamenať, že výsledok dozvieme neskôr, než by bolo žiaduce.
Bude musieť byť rozhodnuté v súlade s Ústavou USA. Inaugurácia prezidenta bude 20.1.2020…
Prokurátori Trumpom napadnutých štátov jeho obvinenia, podnety a žiadosti odmietajú…
Biden má nakročené k víťazstvu. Obaja kandidáti dostali najviac voličských hlasov osobitne aj spolu, v dejinách dnes extrémne hlboko rozdelenej Únie USA. Dnes úniou (jednota) USA nie sú.
Integrita demokratov je vnútorne zneistená. Čohosi sa boja. Ich výhra je pre nich existenčne a existenciálne dôležitá.
Trump americkú spoločnosť nespája ale rozdeľuje tým, že si je istý, že vie presne, čo chce a od toho nehodlá ustúpiť. Pôsobí ale dojmom narcistu. Biden je bábka “zhora” riadená ako marioneta, zdola (deep state) ako javajka. Bidenov Biely dom mieni pritvrdiť postoj k Kremľu.
Chýba mi krik o ovplyvňovaní volieb Ruskom.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?