Publikované: 06.04.2015

Minimálny dôchodok a spravodlivosť

Úvod

Pozmeňovacím návrhom poslanca Podmanického chce SMER zaviesť nespravodlivosť    do  tzv. minimálnych dôchodkov. Štátom garantovaná suma najmenšieho možného dôchodku má byť nižšia pre ľudí, ktorí si sporili na dôchodok v druhom dôchodkovom pilieri. Podľa názoru opozície SMER takto delí ľudí na občanov prvej a druhej kategórie. Pripravuje sa podanie na Ústavný súd.

*

Experti ministerstva práce zabudli na otvorenie druhého piliera

V rozprave v prvom čítaní k návrhu zákona o minimálnych dôchodkoch mohlo ministra Richtera aj poraziť. Spolu s ďalšími opozičnými poslancami sme mu totiž vyjadrili uspokojenie za to, že ním predložený návrh zákona do prvého čítania nerozlišoval medzi dôchodcami, ktorí boli len v prvom pilieri a dôchodcami, ktorí boli v prvom i druhom pilieri. Všetci dôchodcovia mali mať podľa pôvodného návrhu spravodlivo rovnaký nárok na garanciu štátu v podobe minimálneho dôchodku bez rozdielu, či boli alebo neboli v druhom pilieri.

Okamžite po skončení rozpravy v prvom čítaní k návrhu zákona o minimálnom dôchodku sa minister Richter spamätal. Uvedomil si, že minimálny dôchodok tak ako ho jeho experti na ministerstve práce polroka pripravovali, nezapadá do plánov vlády Roberta Fica - podvodnými argumentami vylákať čo najviac ľudí z druhého piliera.  A prikázal expertom na ministerstve pripraviť pozmeňovací návrh pre poslanca Podmanického, ktorým sa mal zákon zásadne zmeniť. Dôchodcovia, ktorí boli aj v druhom pilieri, budú mať garanciu štátu v podobe minimálneho dôchodku výrazne horšiu.

*

Druhý pilier

Dnes majú ľudia v druhom dôchodkovom pilieri na svojich osobných dôchodkových účtoch 6,62 miliardy eur. Aby ste si lepšie predstavili túto sumu, napíšme si ju takto:

 

 6 620 000 000 eur

Premiéra Fica a financmajstra Kažimíra táto suma láka. Idú voľby a nejaké tie sociálne balíčky financované z budúcich dôchodkov dnešných pracujúcich by mohli vylepšiť reputáciu Smeru. Po všetkých tých informáciách o rozkrádačkách počnúc predsedom parlamentu Paškom, pokračujúc ministrom Pavlisom či ministerkou Zvolenskou a končiac … napríklad sponzorom Širokým. A nezabudnime ani na poslanca Jánoša. Sám žijem z poslaneckého platu a k tomu mám na rozdiel od Jánoša slušné príjmy z kníh a prednášok – ale na rozdiel od neho nežijem v nehnuteľnosti za milión eur a jediné hodinky, ktoré vlastním, nie sú zo zlata ale mám ich zamontované v mobile.

*

Aký je cieľ zavedenia minimálneho dôchodku?

Pozrime sa, čo napísali úradníci ministra Richtera do dôvodovej správy k zákonu o minimálnych dôchodkoch:

“Cieľom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.”

Súhlasím. Občana, ktorý v produktívnom veku neležal za pecou, nečakal na dávky od štátu ale platil dane a odvody, by mal štát v dôchodkovom veku oceniť “na rozdiel od tých iných” dôchodkom aspoň v takej výške, aby nebol odkázaný na milodary od štátu.

*

Princíp minimálneho dôchodku

Fungovať to bude takto. Občan, ktorému vyjde pomerne nízka suma dôchodku zo Sociálnej poisťovne, okrem samotného dôchodku dostane ešte od štátu špeciálny doplatok do stanovenej sumy minimálneho dôchodku. Na takýto doplatok budú mať nárok tí občania, ktorí budú mať najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia (zjednodušene).

Príklad

Pani Božena počas svojho života bola vždy zamestnaná. Dosiahla 40 rokov dôchodkového poistenia, z toho si sama odpracovala 35 rokov a ďalších 5 rokov bola pri deťoch (vtedy za ňu dôchodkové poistenie platil štát). Problém je, že pracovala väčšinou za minimálnu mzdu alebo len o málo vyššiu sumu. Do druhého piliera nevstúpila.

Podľa platného zákona o sociálnom poistení jej dôchodok z prvého piliera bude:

D = 40 (rokov) x 0,6 (priemerný osobný mzdový bod) x 10,68 (dôchodková hodnota) = 256 eur

Suma štátom garantovaného minimálneho dôchodku po 40 rokoch dôchodkového poistenia však bude 314 eur. Štát preto pani Božene doplatí 58 eur do tzv. minimálneho dôchodku.

Pani Božena tak zo Sociálnej poisťovne každý mesiac dostane spolu 314 eur. Z toho 256 eur bude riadny dôchodok a 58 eur doplatok štátu do minimálneho dôchodku.

*

Výška minimálneho dôchodku

Občan, ktorý mal počas pracovného života najmenej 30 rokov príjem na úrovni životného minima a viac, bude mať nárok na minimálny dôchodok vo výške 1,36-násobku životného minima.

30 rokov dôchodkového poistenia = nárok na minimálny dôchodok 272 eur

S narastajúcim počtom rokov dôchodkového poistenia sa bude výška minimálneho dôchodku zvyšovať.  Napríklad:

40 rokov dôchodkového poistenia = nárok na minimálny dôchodok 314 eur 

45 rokov dôchodkového poistenia = nárok na minimálny dôchodok 344 eur

Ako uvádzajú v dokumentoch k zákonu o minimálnych dôchodkoch ministerskí úradníci, dorovnanie dôchodkov do sumy minimálnych dôchodkov bude financované zo štátneho rozpočtu (teda z daní všetkých pracujúcich) a štát takto zaplatí vyše 30 miliónov eur ročne.

*

Diskriminácia sporiteľov – dôchodcov ktorí boli v druhom pilieri

Podstatou dodatočne predloženého návrhu poslanca SMER-u a predsedu sociálneho výboru parlamentu Podmanického je krátenie garantovanej sumy minimálneho dôchodku pre ľudí, ktorí boli v druhom pilieri.

Krátenie bude podľa rovnakého vzorca, aký je (zatiaľ) v zákone o sociálnom poistení pri výpočte “klasického” starobného dôchodku pre sporiteľov.

Ide o komplikovaný postup a ukážme si ho na príklade dôchodcu, ktorý:

-  bol nepretržite poistený 40 rokov od 1.9.1975,

- šiel by do dôchodku k 1.9.2015 a

- od 1.9.2005 bol v druhom pilieri.

Označme ako “D” potenciálny dôchodok tohto dôchodcu v prípade, ak by nebol v druhom pilieri.

On však v druhom pilieri bol:

- v čase od 1.9.2005 do 31.8.2012 (7 rokov), vtedy bola výška jeho príspevkov 9% z vymeriavacieho základu

- v čase od 1.9.2012 do 31.8.2015 (3 roky), vtedy bola výška jeho príspevkov 4% z vymeriavacieho základu.

Podľa vzorca uvedeného v § 66 zákona o sociálnom poistení sa pomerná časť jeho dôchodku z prvého piliera kráti o polovicu za 7 rokov sporenia od 1.9.2005 do 31.8.2012 a o 2/9-tiny za 3 roky sporenia od 1.9.2012 do 31.8.2015.

Čiže:

- za prvých 30 rokov poistenia sa dôchodok nekráti, pomerná časť dôchodku za prvých 30 rokov je = (30/40) x D

- za ďalších 7 rokov poistenia sa dôchodok kráti o polovicu, pomerná časť dôchodku za 7 rokov je = (7/40) x D x (1/2)

- za posledné 3 roky poistenia sa dôchodok kráti o 2/9-tiny, pomerná časť dôchodku za 3 roky je = (3/40) x D x (7/9)

Ak to spočítame, výsledný dôchodok bude 0,895 x D, čiže približne o 10% nižší, ako keby v druhom pilieri nebol.

*

Veľmi zjednodušene to potom znamená, že napríklad pre sporiteľa, ktorý pracoval 40 rokov bude minimálny dôchodok nie 314 eur ale len 281 eur.

Štát tak v danom prípade občanovi, ktorý bol v druhom pilieri a pracoval 40 rokov, bude garantovať sumu dôchodku zo Sociálnej poisťovne o 33 eur nižšiu.

Je zbytočné špekulovať, či chýbajúci rozdiel sporiteľovi nahradí dôchodok z druhého piliera. Podstatné je, že vláda Roberta Fica má v období, kedy je druhý pilier otvorený (do 15. júna 2015) argument na tzv. “nízkopríjmových” sporiteľov – minimálny dôchodok je pre vás nevýhodný, preto vystúpte z druhého piliera.

******

Malé zamyslenie

Prečo bude minimálny dôchodok pre ľudí, ktorí boli v druhom pilieri menej výhodný ako pre ľudí, ktorí boli len v prvom pilieri? Nuž, nie preto, lebo také sú zákony prírody ale preto, lebo takéto zákony nám produkuje vláda Roberta Fica.

Podobne Fico argumentuje, keď hovorí o celkovej nevýhodnosti a neužitočnosti druhého piliera. Vraj málo vynáša, vraj DSS-ky nezhodnotili úspory sporiteľov ako mali. Nuž, za sedem z prvých desiatich rokov existencie druhého piliera DSS-ky naozaj nemohli zhodnotiť úspory lepšie – keď im prvá Ficova vláda (Madejova novela) zavedením nezmyselných garancií vo všetkých fondoch vlastne zakázala investovať a zhodnocovať majetok sporiteľov.

Fico hovorí – druhý pilier je kšeft pre DSS-ky. Nuž, prečo potom v roku 2012 zvýšil poplatky na úkor sporiteľov a na prospech DSS-iek? Poplatok DSS-ke za zhodnotenie sa zvýšil z 5,6% z výnosu na 10% z výnosu. V prípade indexových fondov dokonca z 0% (nula percent) na 10%. 

Spomeňte si prosím na tieto Ficove reči aj vtedy, keď sa budete rozhodovať či byť alebo nebyť v druhom pilieri. A spomeňte si na ne 5. marca 2016 kedy budú na Slovensku najbližšie parlamentné voľby.

******

Pozmeňovací návrh poslanca SMER-u Podmanického nemá nič spoločné ani so zdravým rozumom, ani so spravodlivosťou – ide len o účelovú zmenu zákona ktorá má pomôcť Robertovi Ficovi vyhnať ľudí z druhého piliera a vyplašiť tých, ktorí o vstupe do druhého piliera uvažujú. Drvivá väčšina ľudí netuší, ako sa vypočíta ich dôchodok a nevedia nič o minimálnom dôchodku. Propagandistická mašinéria Roberta Fica tak môže pracovať na plné obrátky.

Aj tak robí - viď aktuálny list zo Sociálnej poisťovne (kliknite tu: https://www.youtube.com/watch?v=9W575KBypFo&feature=youtu.be).

Naviac ide o návrh protiústavný.

*

Prečo je dvojaký meter pri zavedení minimálneho dôchodku protiústavný?

Tvrdím, že výška štátom garantovaného minimálneho dôchodku by mala byť rovnaká pre dôchodcu, ktorý nebol v druhom pilieri i pre dôchodcu, ktorý bol v druhom pilieri.

Z Ústavy Slovenskej republiky.

Článok 12 ods. 1:

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.”

Základné ľudské práva a slobody – článok 19 ods. 1:

“Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.”

A napokon článok 39:

“(1) Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.

(2) Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok.

(3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.”

Rozviňme si to v detailoch.

*

I. Doplatok do minimálneho dôchodku sa financuje zo štátneho rozpočtu.

Doplatok do minimálneho dôchodku nemá charakter skutočného dôchodku alebo inej porovnateľnej dávky vyplácanej zo sociálneho poistenia - ale má charakter štátnej dávky. Viete o nejakej štátnej dávke, ktorá by sa vyplácala podľa odlišných pravidiel sporiteľom a ne-sporiteľom? Poberajú snáď ľudia, ktorí sú v druhom pilieri nižšie prídavky na deti alebo rodičovské príspevky? Samozrejme že nie. V živote by vás to nenapadlo.

Ešte lepším príkladom je vianočný príspevok (nazývaný aj ľudovo “vianočný dôchodok”). Zákon o vianočnom príspevku priznáva vianočný príspevok  a určuje jeho výšku na základe dôchodkových príjmov občana – a nerozdeľuje dôchodcov na tých, čo boli alebo neboli v druhom pilieri. Dôchodca, ktorý má dôchodok 400 eur a bol len v prvom pilieri, bude mať rovnaký vianočný príspevok ako dôchodca, ktorý bol aj v druhom pilieri a jeho celkový dôchodok je tiež 400 eur.

Ďalší príklad – dávky v hmotnej núdzi.

Dnes ešte stále platí – ak má dôchodca príliš nízky dôchodok, štát mu prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny k nízkemu dôchodku dopláca dávku v hmotnej núdzi. Pravidlá vyplácania tejto dávky sú dnes rovnaké pre dôchodcov, ktorí majú dôchodok len z prvého piliera i pre dôchodcov, ktorí majú dôchodok aj z druhého piliera. Zákon o hmotnej núdzi dnes (do 30.6.2015) nerozdeľuje dôchodcov na dve skupiny.

Od 1.7.2015 po zavedení minimálneho dôchodku ale budú platiť odlišné pravidlá pre dôchodcov, ktorí si odpracovali 30 rokov a viac – a pre dôchodcov, ktorí si odpracovali menej ako 30 rokov.

Dôchodcovia, ktorí si odpracovali 30 rokov a viac budú mať nárok na minimálny dôchodok - a tu budú dôchodcovia, ktorí boli v druhom pilieri diskriminovaní.

Avšak dôchodcovia, ktorí si odpracovali menej ako 30 rokov a budú mať nízky dôchodok – dostanú dávky v hmotnej núdzi aj naďalej určené rovnako – či boli alebo neboli v druhom pilieri.

Toto by snáď mohlo stačiť ako dôkaz toho, že rozdielne pravidlá pre stanovenie minimálnych dôchodkov sú protiústavné.

Hovoríte, že to vás stále nepresvedčilo?

Tak ešte jeden príklad tohto typu - v samotnom návrhu zákona o minimálnom dôchodku.

V tomto zákone nájdeme okrem zavedenia minimálneho dôchodku ešte jednu novinku (veľmi pozitívnu) – dorovnávanie dôchodkov poberateľom nízkych dôchodkov z Českej republiky – tzv. vyrovnávací príplatok.

Ide o novú dávku z dôchodkového poistenia, ktorej cieľom bude odškodniť tých, čo do rozdelenia ČSFR pracovali na území súčasnej Českej republiky a rozdelenie Československa ich poškodilo pri výpočte dôchodku.

Hádajte – je výpočet vyrovnávacieho príplatku iný pre dôchodcu, čo bol len v prvom pilieri a pre dôchodcu, čo bol aj v druhom pilieri?

… Samozrejme že – nie je. Tento výpočet je úplne rovnaký. A to je ďalší dôkaz, že rovnaký by mal byť aj výpočet minimálneho dôchodku.

*

II. Nárok na minimálny dôchodok a výška minimálneho dôchodku závisí od počtu rokov poistenia

Nárok na minimálny dôchodok vznikne len občanovi, ktorý mal najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia s osobným mzdovým bodom najmenej 0,241 (čo zodpovedá mesačnému príjmu vo výške životného minima).

Suma minimálneho dôchodku sa zvyšuje s narastajúcim počtom rokov dôchodkového poistenia.

Tak je to v princípe správne – nič iné by nárok na minimálny dôchodok a na určenie jeho výšky nemalo ovplyvňovať.

*

III. Výška minimálneho dôchodku naopak nezávisí od výšky príjmov, respektíve odvodov

Suma minimálneho dôchodku podľa navrhovaného zákona nezávisí od výšky príjmov, respektíve odvodov občana. Čo je v zásade správne. Pri určení minimálneho dôchodku je dôležitý princíp solidarity.

Napríklad: Pri 30 odpracovaných rokoch bude mať občan, ktorý nebol v druhom pilieri,  zo Sociálnej poisťovne vyplácaný dôchodok vrátane dorovnania do minimálneho dôchodku vo výške 272 eur a to bez ohľadu na to, či zarábal 200 alebo 650 eur mesačne.

A to je veľmi dôležité – princíp solidarity pri určení minimálneho dôchodku. Ešte raz si spoločne uvedomme, že minimálny dôchodok bude zavedený s tým, že…

… pri 30 odpracovaných rokoch bude mať občan, ktorý platil odvody z príjmu 200 eur mesačne rovnaký dôchodok ako občan, ktorý platil odvody z príjmu 650 eur mesačne.

Ak občan – sporiteľ platil odvody zo 650 eur mesačne, tak s platnosťou do 31.8.2012 z celkových 18% na starobné poistenie a dôchodkové sporenie Sociálna poisťovňa preposielala na jeho osobný dôchodkový účet  do druhého piliera príspevok vo výške 9% a ďalších 9% zostalo v Sociálnej poisťovni. Tento občan tak platil na starobné poistenie sumu 58,50 mesačne.

Od 1.9.2012 sa príspevok do druhého piliera znížil na 4% a Sociálnej poisťovni tak zostalo 14%. Občan – sporiteľ s príjmom 650 eur mesačne tak platí na starobné poistenie 91 eur mesačne.

Iný občan, ktorý nebol v druhom pilieri a mal mesačný príjem 200 eur, z tohto príjmu platil celých 18% do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie – sumu 36 eur mesačne.

Máme tak príklad občana – sporiteľa s príjmom 650 eur mesačne a občana nesporiteľa s príjmom 200 eur mesačne. Ten druhý zaplatil do Sociálnej poisťovne omnoho menej – ale bude mať vyšší minimálny dôchodok. Má to logiku?

Ak znova – ak vás ani to nepresvedčilo – ďalším príkladom sú poberatelia predčasných starobných dôchodkov. O predčasný starobný dôchodok je možné žiadať o 2 roky skôr ako vznikne nárok na riadny starobný dôchodok za cenu krátenia dôchodku o približne 12%. Po dosiahnutí dôchodkového veku však štát dorovná predčasný starobný dôchodok do temer rovnakej sumy minimálneho dôchodku ako porovnateľnému občanovi, ktorý predčasný starobný dôchodok nepoberal.

Výsledok: občan ktorý poberal predčasný starobný dôchodok jednak čerpal zo zdrojov Sociálnej poisťovne dôchodok o dva roky skôr, jednak dostane od štátu fakticky vyšší doplatok do minimálneho dôchodku. Ak je niečo pri zavedení minimálneho dôchodku navrhnuté zle a nespravodlivo, tak to je práve táto skutočnosť. Predčasné starobné dôchodky sa pre ľudí s mesačným príjmom do úrovne 70-75% priemernej mzdy stanú omnoho atraktívnejšími ako boli doteraz.

Poznámka: Tento fakt si zaslúži osobitný rozbor s niekoľkými príkladmi ale to už bude obsahom samostatného článku.

*

IV. Samotný výpočet kráteného minimálneho dôchodku pre sporiteľa je nesprávny

Premiér Fico s obľubou hovorí, že dôchodky z prvého piliera sú výhodné pre ľudí s nízkym príjmom, lebo pri nízkom príjme si ľudia v druhom pilieri “nenasporia”.

Pozrime sa ako dnes funguje prvý pilier.

Za rok 2014 Sociálna poisťovňa vyplatila na dôchodkoch (všetkých – starobných, pozostalostných, invalidných) spolu 6,24 miliardy eur. Na poistnom na starobné a invalidné poistenie však vybrala len 4,07 miliardy. Sociálnej poisťovni tak v roku 2014 chýbala na dôchodky suma 2,17 miliardy eur. Z toho 470 miliónov je výpadok zdrojov z titulu zavedenia druhého piliera a 1,7 miliardy je “čistý” deficit (zdroj: www.socpoist.sk).

Odkiaľ Sociálna poisťovňa zobrala túto obrovskú chýbajúcu sumu, aby mohla vyplatiť dôchodky?

Po prvé, na výplatu dôchodkov použila všetky prostriedky z rezervného fondu solidarity a všetky nespotrebované prostriedky z prebytkových fondov nemocenského poistenia, poistenia v nezamestnanosti a úrazového poistenia. Spolu šlo o sumu vyše 1,3 miliardy eur. Dôchodky z prvého piliera tak dotujú samotní sporitelia svojimi platbami do rezervného fondu, na nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti a úrazové poistenie.

Po druhé, výplatu dôchodkov z prvého piliera (Sociálnej poisťovne) garantuje štát. A tak za rok 2014 štát nalial do Sociálnej poisťovne vyše 400 miliónov len na výplatu dôchodkov (mimo dorovnania chýbajúcich zdrojov z titulu zavedenia druhého piliera, spolu s týmito prostriedkami ide o sumu 900 miliónov za rok 2014).

Čiže – “to sa to prvému pilieru vyskakuje“, keď viac ako tretinu zdrojov potrebných na výplatu dôchodkov z prvého piliera financujú poistenci z iných poistných fondov a štát.

Ak by sa v tomto urobil poriadok, okamžite by sme zistili že krátenie dôchodku z prvého piliera je pre sporiteľa značne nevýhodné a nespravodlivé.

V druhom rade by sme sa museli zamyslieť ako do výpočtu minimálneho dôchodku spravodlivo premietnuť fakt, že dôchodky z prvého piliera každoročne štát dotuje stovkami miliónov eur.

Otázok je možno veľa – jedna odpoveď je jasná každému uvažujúcemu človeku – štát nesmie pri priznávaní minimálnych dôchodkov diskriminovať ľudí, čo budú poberať aj dôchodok z druhého piliera.

Nespravodlivosti v našom dôchodkovom systéme je už aj tak dosť. Ak Richter skutočne presadí rozdielny meter pri priznávaní minimálnych dôchodkov, urobí chybu podobne ako v roku 2004 Kaník pri rozdelení ľudí na staro- a novo- dôchodcov.

  • SlabéVýborné (+8 skóre, 12 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

2 Komentárov

Komentárov 1 - 2 z 2Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. Mám odrobených 32 rokov pri troch deťoch. Vyzerá to tak, že budem dostávať minimálny dôchodok a to idem teraz v máji do predčasného. Keď to tak rátam bez skrátenia, tak mi vychádza 9 e na deň a to nemám zaplatený byt a náklady s tým spojené. Neviem teda, či s toho čo mi ostane môžem slušne žiť…Čaká ma pekná staroba.

  2. Toľko sa hovorí o minimálnom dôchodku 270 Eur, ktorý ale nakoniec budú krátiť tým, čo boli v II.pilieri. A ako by si nikto nevšimol, že v súčasnosti sociálna poisťovňa spätne prepočítava a kráti už priznané dôchodky tým, ktorí boli určitý čas v II. pilieri. A nikto sa ani neozve.Som starodôchodca od roku 1999 (ukrátený už tým, že príjem nad 10 tisíc sa do výpočtu dôchodku nezarátaval), ale som ešte robil a poberal dôchodok a od 2005 do 2011 som bol aj v II.pilieri, a potom som aj skončil pracovný pomer. Od 1.januára 2015 mi bol zvýšený dôchodok na určitú sumu a teraz zrazu mi prišlo oznámenie, že od 16.júna 2015 budem dostávať dôchodok o 8 Eur menej. Keď som sa odvolal, prišlo mi na štyroch stranách rozhodnutie o znížení a nejaký spätný prepočet dôchodku od roku 2006.Zistil som,že preto,že som od 1.júla 2006 bol sporiteľom podľa zákona 43/2004 Z.z. Ale nenapíšu priamo, že preto, že som bol určitú dobu v II. pilieri. V celom liste slovo II. pilier ani nespomenú, zahmlievajú. Je to celé v poriadku?Prečo až teraz, keď sa odvolávajú na zákony z rokov 2003 a 2004? Chápem,keby išlo o nových dôchodcov.Ale spätne?

Komentárov 1 - 2 z 2Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?