Publikované: 27.02.2015

Mohamed, islam a islamizmus

Pravý a pôvodný mohamedánsky islam nemá nič spoločné s islamizmom, alebo, len veľmi málo. V islamizme prevažuje militantný džihád ako nástroj politickej expanzie a šaría ako represívny mocenský nástroj.
Islam tak, ako kresťanstvo a judaizmus svojim knihám a rabínom, podlieha výkladu Korána islamskými náboženskými „autoritami“ – porovnateľné s existenciou “tiež teológov” a už od dávnej biblickej minulosti – pravých a falošných prorokov. Sväté knihy troch hlavných svetových náboženstiev sa nevykladajú samé, ale sú vykladané…
Abrahám splodil Izáka – z jeho rodu pochádza Ježiš a kresťanstvo, Izmaelov Mohameda v r. 670 a islam. Všetky tri náboženstvá majú pôvod v semitskej rase. Islam je najmladším z troch náboženstiev oslavujúcich jedného a jediného Boha. Počty hlásiacich sa k kresťanstvu a islamu sú len štatistiky. Skutočných kresťanov a moslimov je oveľa menej. A viac svetských než “pravoverných” Židov. S každým náboženstvom je spojený životný štýl a kultúra.
Zdroj konfliktu medzi Židmi a Palestícami (nielen územný) tkvie v spore medzi Izmailom a Izákom o prvorodenstvo. Izmail vzišiel z lona  Abrahámovej slúžky Hagar. Izáka porodila Abrahámova žena Sára. Abrahám vyhnal slúžku s Izmaelom (a problém medzi Palestíncami a Židmi o dedičstvo a vládu nad spoločným územím bol na svete…). Je neriešiteľný.
Antisemitizmus je namierený prednostne nenávisťou voči Židom (Židia rovná sa semiti) a politickým (svetským) sionistom.
V islame sú duchovnými autoritami imámovia (duchovní vodcovia) a islamské školy. Ich poslaním je najmä politický islam a jeho expanzivita s vládou islamského práva šaría.
Dezinterpretácii islamu podľahol aj negramotný Charlie Hebdo karikatúrami Mohameda, čím vyvolal oprávnený rozhorčený odpor aj mierumilovných a dovtedy umiernených moslimov. Sloboda slova nie je bezbrehá. Nad ňou je zodpovednosť, právo a pravda. Ďalšie vydania Charlie Hebdo boli pacifikované vlastnou, hlúpo „hrdinsky“ vyprovokovanou popravou, ktorá sa rovná „samovražde“. Komu to prospelo? Slobode slova? Demokracii? Komu?!
Dobré riešenie – dôsledná odluka cirkví a náboženstiev od štátu. Náboženstvám treba vymedziť ich miesto na tejto zemi. Nie sú z tohto sveta.
Ale aj odluka od ideológií (Slovensko je indoktrinované „rodovou ideológiou“). Tieto ideológie sú predvojom iného svetového náboženstva.
K zahaľovaniu moslimských žien – je dobrovoľné alebo vynútené (ako a kde, podľa sily islamského práva v štáte): „Ženy vychádzajte vo vrchnom odeve.“ Korán. Dezinterpretácia viedla k burkám, hidžábom, nikábom, alebo, prinajmenej šatkám. Také Korán nepozná. Moslimky svoje vrchné odevy zdôvodňujú: “Budem čistejšia a skrytá, chránená, pred pohľadmi mužov” (viac pod článkom).
O zahaľovaní žien sa zmieňuje svojsky každé z troch monoteistických náboženstiev. Vráťme sa do biblických čias (voľne): Prirodzenou pokrývkou hlavy ženy sú vlasy. Žena na verejnosti – skromná, striedma úprava zovňajšku. Ženy majú tvárovú pokožku spravidla hladkú. Muži zarastajú. V možnosti –  fúze, briadka, alebo plná brada. Účesy a úprava vlasovej a tvárovej časti hlavy mužov a žien sa menila pod vplyvom dejín módy… Muži i ženy podľa národných zvykov všade na svete nosili a nosia osobitné pokrývky hlavy – šatky, klobúky, čiapky… bez priameho súvisu s náboženstvami.
K právu šaría – jeho najväčší rozmach bol zaznamenaný medzi 7-13. storočím (dávno po smrti Mohameda, odporcu násilia a neprávosti).
Šaría má súvis s rozvojom teórie teokratického kalifátu, o ktorom Mohamed ani len netušil. Tradične sa zaoberá běžnými záležitostmi života (politika, ekonómia, bankovníctvo, obchod, zmluvy, rodinného práva, hygieny, stravy, sociálnych vecí).
Súčasnosť – islamská právna veda. Podobne, ako kresťanské cirkevné právo, židovská Tóra (Pentateuch) a „nenáboženské“ spisy Talmud a Mishna.
Šaría je založená na výklade islamských náboženských textov, pôvodom a pravosťou problematických hadísov, ktoré, ako tzv. apokryfy v rámci kresťanskej spisby, neboli kanonizované a nestali sa súčasťou kresťanskej Biblie (Nový Zákon).
Teoretikmi „duchovnými“ islamského štátu je šaría a džihád nadradený pravému mohamedánskemu islamu (v preklade – mier a pokoj) a viere v „budovaní“ bezhraničného celosvetového kalifátu. Treba mu čeliť, zastaviť ho a zničiť všetkými celosvetovými spojenými silami.
Poznámka – ničenie umeleckých pamiatok islamistami s odvolávkou na Mohameda a jeho likvidáciu troch pohanských bohýň po obsadení Mekky je dezinterpretácia Mohamedovho myslenia. Paralela – podobným fundamentalizmom by bolo ničenie kresťanského umenia adorujúceho kresťanského Boha, Ježiša, svätých a všetkých umeleckých pamiatok, ktoré nám zanechalo kresťanstvo. Prvé prikázanie (desatoro): “Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.”
Islamské umenie je možné len ako nefiguratívne. V mešitách nenájdete sochy ani obrazy. Iba abstraktné arabesové vzory.
Islamisti sú pomätení a extrémne nebezpeční psychopati. Nemajú s islamom nič spoločné. Nič nebudujú, iba ničia všetko “neislamské” a vraždia.

http://www.sme.sk/c/7668054/islamista-na-videach-s-popravami-je-brit-z-londyna.html

http://islam.mypage.cz/menu/zahalovani

 

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?