Publikované: 13.02.2017

Monetárna detoxikácia. Ako na ňu.

    Ohľaduplne voči slabým, nekompromisne voči silným. Znie to socialisticky, ale je to pragmatický prístup.

   Svet je presýtený inflačnými peniazmi a inflačne podmienenými vzťahmi, ktoré sa vytvárali desiatky rokov. Plány nového amerického prezidenta by mohli byť prvými pokusmi o zmenu prístupu k týmto vzťahom. Nech urobí čokoľvek, nie je nádej pre elegantné a pokojné riešenie. Inflačné pseudopeniaze pôsobia v pravom slovazmysle toxicky na všetky spoločenské vzťahy. Čím dlhšia intoxikácia, tým ťažšia závislosť a ťažšia terapia. Pri jednotlivých záchvatoch toxickej peňažnej závislosti (napr. internetová kríza, hypotekárna kríza) sa ukázalo, že chýba pochopenie problému a odhodlanie urobiť nevyhnutné. Raz to ale prísť musí …

    Prvým krokom musí byť pripravenosť na mimoriadne situácie.

   Druhým krokom pokus o koordinovaný medzinárodný postup. Svetový finančný systém je tak prepojený, že pokus o individuálnu záchranu jednej krajiny je odsúdený na neúspech. Netýka sa to jednotlivcov, alebo krajín s minimálnym zapojením do svetového obchodu.

   Tretím krokom musí byť nahradenie intoxikácie detoxikáciou (inflácie dezinfláciou). Znižovať teda emisiu peňazí, zrušiť ich dlhovú podstatu a počas detoxikácie používať emitované peniaze výlučne na sociálne účely.

   Štvrtým krokom musí byť riadená redukcia dlhov reálnej ekonomiky vrátane štátov. Ekonomiky sú zaťažené dlhovou defláciou, ktorá vytrvale spomaľuje obeh peňazí a rast produktivity i produkcie.

   Piatym krokom by mala byť nútená správa pre krach**úci bankový sektor a jeho zoštátnenie. Ak sa to neurobí, banky prakticky prestanú fungovať a obeh peňazí sa radikálne spomalí. Po ozdravení a stabilizácii nového peňažného systému je logická privatizácia bánk.

    Šiestym krokom môže byť riešenie dlhov medzi krajinami. Tu niet žiadneho návodu.

  Siedmym krokom snaha o nezavádzanie zlatého štandardu a rokovania o budúcej podobe svetového peňažného poriadku. Individuálny pokus o zlatý štandard spôsobí viac problémov ako úžitku. Zabezpečenie sociálnych systémov s pevnou menou (krytou zlatom) vo fáze detoxikácie nemôže fungovať. Rýchlo posiľňujúca mena by ubíjala zahraničný obchod (iné krajiny by s vysokou pravdepodobnosťou oslabovali menu) i domáci dopyt (odlivom peňažnej zásoby do zahraničia). Nevylučuje to ale použitie zlata ako monetárnej rezervy.

   Ďalej je potrebné:

  Radikálne znižovať výdavky štátu na byrokraciu, ideologické a megalomanské projekty (vzájomné záchrany štátov, diaľnice a vojenské výdavky v niektorých štátoch, olympiády, atď.). Uvoľňovať regulácie, znižovať daňové a odvodové povinnosti pre zintenzívnenie individuálnej aktivity a tvorivosti.

    Mimoriadne zvýhodniť malé podnikanie pre podporu nezávislosti a zníženie odkázanosti na štát.

   Zavádzať len takú ochranu domáceho trhu, ktorá bude vylučovať dotovanú zahraničnú produkciu a produkciu spôsobujúcu veľmi vážne ekologické, zdravotné alebo spoločenské problémy. (Krach**úce štáty zrejme beztak nebudú mať dosť prostriedkov na dotácie.)

   Toto je len základná osnova, ktorá by mala nádej na relatívne dobré výsledky, t.j. minimalizáciu škôd počas procesu detoxikácie. Celý proces môže trvať desiatky rokov. Záleží to do veľkej miery aj od vývoja v jednotlivých krajinách a od spoločenskej situácie. Prípadné prevraty a vojny by celý proces skomplikovali, ale treba s nimi počítať.

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?