Publikované: 07.06.2014

Môžu nové médiá priniesť revolúciu v ďalšom vzdelávaní?

 Pri úvahe na túto tému som sa nechala inšpirovať prednáškou Sira Kena Robinsona, ktorú môžete nájsť tu: http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution?language=sk.

     O tom, že je potrebné vzdelávacie systémy neustále inovovať, snáď už dnes nikto nepochybuje. Táto potreba sa pritom zvyšuje s neustálym vývojom spoločnosti. Technologický pokrok spôsobil zmenu v myslení ľudí. To čo platilo včera, dnes už dávno neplatí. Rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce vyžadujú, aby bol obsah vzdelávania neustále inovovaný a prispôsoboval sa týmto zmenám.

     Vzdelávanie sa mení smerom od vzdelávania zameraného na celý život, k vzdelávaniu počas celého života. Ale nie len to je potrebné uvedomiť si, vo vzťahu k revolúcii vo vzdelávaní. Aby bolo  vzdelávanie účinné a malo význam, je treba vytvárať také vzdelávacie programy, ktoré by boli priamo prepojené na potreby praxe. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je individualizácia vzdelávania. Predovšetkým v ďalšom vzdelávaní by mal vzdelávateľ brať ohľad na individuálne odlišnosti a potreby každého účastníka vzdelávania. Nejde tu už len o odovzdávanie vopred stanovených obsahov. Je treba totiž tieto obsahy prispôsobovať tak, aby boli v čo najužšom prepojení s potrebami praxe a potrebami účastníkov vzdelávania.

     Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje priebeh a výsledky vzdelávanie je motivácia účastníkov vzdelávania. Neustále zvyšovanie motivácie u účastníkov, by malo byť predmetom každodennej snahy zo strany vzdelávateľa. Ako však efektívne motivovať účastníkov vo vzdelávaní? Túto otázku si istotne kladie množstvo vzdelávateľov. Práve v dobe, keď moderné technológie poskytujú toľko iných možností, než vzdelávať sa, je potrebné využiť tieto technológie v prospech vzdelávania.

     S rozvojom vedy a techniky sa vyvinulo množstvo produktov, ktoré umožňujú inovovanie, zefektívnenie a uľahčenie vzdelávacieho procesu. Revolúciu vo vzdelávaní umožňujú v súčasnosti realizovať  nové médiá, ku ktorým môžeme zaradiť  internet či rôzne multimédiá. Základom je vnášať do klasického vyučovania prvky moderných technológií. Ak lektor v ďalšom vzdelávaní ozvláštni prednášku zaujímavo spracovanou prezentáciou, môže tak niekoľkonásobne zvýšiť záujem u účastníkov. Vhodné je, ak počas prednášok vzdelávateľ využíva napríklad internet, prostredníctvom ktorého môže vyhľadávať množstvo ďalších informácií, prípadne hľadať odpovede na otázky zo strany účastníkov vzdelávania, na ktoré vzdelávateľ nevie odpovedať. Využívanie rôznych audio a audiovizuálnych nahrávok vo vzdelávaní, ako aj rôzne formy interaktívnych prezentácií a prednášok pomáhajú zefektívniť vzdelávací proces.

     Myslím, že odpoveď na úvodnú otázku je už teraz jasná. Nové média môžu pozitívnym spôsobom ovplyvniť vzdelávanie, či už ide o vzdelávanie detí a mládeže, alebo o vzdelávanie dospelých. Nové médiá prinášajú do vzdelávania prvok zaujímavosti, ktorý je významný najmä z hľadiska zvyšovania motivácie a záujmu vo vzdelávaní.

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?