Publikované: 13.03.2021

My body, my choice (lož!)

Budem “stručný” (no, máš ho vidieť!) vyjadrím sa len v ľudsko-právnych tézach, a to v prvej časti článku (hnutie pro choice) ako k údajnému základnému právu žien, v rámci ich reprodukčných práv, ktoré je údajne porušované obmedzovaním práva na slobodný potrat bez obmedzení
Ide o lož a manipuláciu vo veci obsahu a štruktúry základných ľudských práv a práv žien, ktoré sú  dezinterpretované neomarxistickou ideológiou a politikami, a v ich zdeforomovanej podobe prenášané indoktrináciou a nástrojmi manipulácie, do ženských hnutí feminizmu a pro choice (slobodná voľba).
V druhej časti článku sa vyjadrím k pro choice súvisiacimi ďalšími ľudsko-právne falošnými slobodárskymi a ultra ľavicovými liberálnymi hnutiami (Antifa, BLM) a LGBTI

Článok bude dlhší o jeho druhú časť (dá sa aj po častiach, času dosť, ste zväčša doma aj v “dobrovoľných” karanténach )

 

                        

Takzvané reprodukčné práva žien sú smrtiaca zbraň neomarxistov a liberálnej ľavice v hybridnej kultúrnej vojne proti ľudstvu v globálnom rozmere.
Ženské právo na potrat nie je základné ženské právo.
Reprodukčné práva žien sú základným ženským právom len vo veci práva voľby (pro choice): počať alebo nepočať. (Metódy tu neriešim. Nad nimi je zodpovednosť oboch partnerov; dobre plánované rodičovstvo má prednosť pred nezodpovedným sexom!).
Právo na potrat nie je súčasť základných reprodukčných práv žien.
Právo na potrat je akcesorické právo odvodené od základného práva práva počať-nepočať, len ak také právo pozná zákon (znásilnenie, tehotenstvo ako kontraindikácia).
Po počatí (okolnosti neriešim, poziri vyššie) neplatí My body my choice ( moje telo, moja voľba)!
Počatý plod nie je „My body!“ (moje telo!) ale nová ľudská entita s potenciálom samostatnej ľudskej osoby!
Ľudský plod od počatia v prenatálnom štádiu nie je ničím vlastníctvom, nie je majetkom tehotnej (samodruhej) ženy ani v prípade, že počatý plod ešte nie je ľudskou osobou!
Aj počatý plod je subjekt ľudských práv, aj práva dediť, ak sa dieťa narodí živé!
Nasciturus je nenarodené dieťa od počatia do pôrodu, ktoré je spôsobilé nadobúdať, ak sa narodí živé, subjektívne práva ľudskej osoby.
O počatí rozhodujú dve ľudské osoby (muž a žena). Znásilnenie je prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý pozná zákon.
Prípad hodný osobitného zreteľa je zdravie a život tehotnej ženy ohrozujúce tehotenstvo, kde primárnym ohrozením je plod.
Reprodukčné právo žien nesmie byť nadradené právu počatého plodu na život v tele tehotnej ženy s potenciálom matky!
Počatý plod a narodené dieťa nie je vlastníctvom ženy ani sploditeľa!
Rodičovské práva nie sú vlastnícke práva!
Počatý plod a narodené dieťa nie je vlastníctvom ani rodičov, ani štátu, ani EÚ!
Štát ani EÚ nemajú právo rozhodovať o otázkach miery slobody potratov (výnimky, uvedené vyššie).
My body (moje telo) ženy je len jej prázdna maternica!
Reprodukčné práva žien treba upraviť novým zákonom, ktorý bude v súlade s Ústavou SR! Zo zákona musí vyplynúť, že o okolnostiach počatia v prípade nechceného počatia musí individuálne rozhodnúť súd!
Právo na potrat nie je a nesmie byť liberálny automatizmus ani v opore o zákon.
Slovenský potratový zákon je v rozpore so slovenskou Ústavou v časti pro choice (sloboda voľby potratu do 12. týždňa).
Na rozsudok smrti počatého ľudského života na Slovenku stačí žiadosť tehotnej ženy, ktorá sa „pro choice“ rozhodla potratiť počatý plod, a ktorá sa založí do zdravotnej dokumentácie ženy.
To je asi tak všetko. Celkom zle. Úplne zle. Proti ústavné!

Reprodukčné práva žien a ich právo „pro choice“ sú súčasťou politík a obmedzujúcich a regulatívov pôrodnosti a tým rastu počtu obyvateľov planéty Zem.
Ide o súbeh s postupným uznávaním práva na eutanáziu ako základného ľudského práva dokonca už aj detí…
Česko: Za rok 2020-21 narástol počet detských samovrážd z 20 na 40ročne. Aj v dôsledku pôsobenia reklám na návodov na samovraždu na sociálnych sieťach…
K tomu opatrenia RF vo vzťahu k Twitter a Facebook:
http://www.blogovisko.sk/pokrytectvo-twittera.html
Ženám na celom svete je zákerne podsúvaná false flag ich údajných liberálnych reprodukčných práv a slobôd.
Ľudstvu sú z toho istého dôvodu podsúvané pseudo ľudské práva dúhy, účel: Oslabenie a konečné rozbitie rodiny založenej manželstvom muža a ženy a uprednostňovanie voľných zväzkov a manželstiev neplodných párov rovnakého pohlavia.
Ich odkaz k adopciám: „Vychováme aj vaše deti“.
Pojem klasická a tradičná rodina neexistuje! Existuje len rodina etymologicky odvodená od významu slova rodiť, rodina, rodičovstvo.

Obavy z preľudnenia planéty možno rozptýliť najmä urýchlenou ekologizáciou životného prostredia a náhradou fosílnych energií voľnou energiou (Nikola Tesla!).
Po vyčerpaní všetkých scestných možností, vráťte sa k tomu, čo vám radí “šéf” (v opore o dobré vzdelanie, dostupné informácie a poznatky z vedy, výskumu a vývoja). Kdesi tam je aj “pro choice”.

V tieni covidu a reakcii na Maďarsko, Poľsko a ďalšie krajiny EÚ Európsky parlament včítane slovenských zástupcov s výnimkou slovenskej europoslankyne Lexman vyhlásil EÚ za zónu slobody LGBTI:
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210304IPR99219/europsky-parlament-vyhlasil-eu-za-zonu-slobody-pre-lgbtiq-osoby
https://euobserver.com/political/151196
Vyhláseniu predchádzal návrh uznesenia:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0166_SK.html
EÚ chce byť a stala sa zónou LGBTIQ! Jej parlament Ide meniť legislatívu pojmu manželstvo a rodina, rodičovstvo; aj pokračovaním rušenia označenia rodičov ako otec, matka, a ich náhradou za rodič 1,2!
Zavádza „rodovo korektný jazyk“ (poznámka: už samotný pojem rodič je rodovo nekorektný mužského rodu!). Poznámka: Frankofónne Francúzsko taký zákon už má! Prvá krajina, ktorá sa dostala do konfliktu s vlastným jazykom! O “rodovo korektnom” jazyku nižšie.
Uznesenie tiež spomína problémy v Lotyšsku a Rumunsku a nedostatočné vzájomné uznávanie partnerských, manželských a rodičovských práv párov rovnakého pohlavia medzi členskými štátmi.
Z Postoja: Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann uznesenie kritizuje. Pripomína, že pri výkone svojho mandátu vychádza zo základných zmlúv EÚ, Ústavy SR a tiež Deklarácie NR SR o zvrchovanosti členských štátov EÚ v kultúrno-etických otázkach. „Na základe týchto dôvodov som nemohla podporiť Uznesenie o vyhlásení EÚ za zónu slobody pre LGBTIQ osoby v predloženom znení,“ uviedla vo svojom stanovisku.
https://www.postoj.sk/74110/europsky-parlament-chce-vyhlasit-eu-za-zonu-slobody-pre-lgbti-ludi
Európsky parlament otvára priamy útok na Ústavu SR, jej preambulu, a zmenu definície charakteru Slovenska!
Kedy sa už ozvú „normálni“ slovenskí politici? Kedy sa už konečne ozve aj JUĽS? Vo vzťahu k „rodovo korektnému jazyku“ a bezprecedentnému pŕzneniu slovenčiny a jazyka v časti identita a afirmácia ľudskej osoby na základe jednoznačne označeného pohlavia a rodu (v anglofónnom jazyku použité neurčité gender, v preklade ako ako „to, ono“!) stále mlčí!
Najmä “slobodný, nezávislý a objektívnene neideologický, nestranícky a apolitický” mediálny mainstream, či „verejnoprávna“ RTVS či TA3 a ďalšie neštátne televízie a médiá, slovenskú občiansku verejnosť neinformovali! Tá o ideologickej a politickej totalizácii a fašizácii EÚ nemá šajn.
Ostatok (zanedbateľná menšina!) má tieto info z tzv. otvorených zdrojov tzv.  „alternatívnych a akože inak, konšpiračných“ médií!
Otázka: Sú alternatívnou voľbou „pro choice“ len v možnosti alebo reálny imperatív Európskeho parlamentu!“!!?
Odchádzam z EÚ. V opore o moje základné ľudské, občianske a politické práva.
Nie som neomarxista ani ľavicový ultra liberál. Tobôž nie ani „pravičiar. Odmietam pro choice aj pro life a akýkoľvek extrémizmus zľava aj sprava. Som „normálny“. Štandardne mysliaci a cítiaci „neutrál“. Proti akémukoľvek násiliu.
EÚ je kontaminovaná mega náložou neomarxizmu, sociálnej filozofie, ideológie a politík novej neomarxistickej „progresívnej ľavice“, ako covidom! Reakcia pravice a extrémnej pravice vs. extrémna ultra ľavica je prirodzená. Jej zdroj je v extrémnej ľavici.
Víťazstvom Joe Bidena nálož posilňuje! V súbehu s obomi nákazami nastupuje v EÚ obdobie post demokracie. Príprava na tretiu totalitu v EÚ je to, čo sa práve po prezidentských voľbách deje v USA…
Pozor! Táto dúhová vlajka nie je aktuálna! V Nemecku obsahuje aj hnedý a čierny pás, čo si vymohli nemecké a európske odbočky BLM USA a Antifa!
Súbeh hnutí pro choice, BLM, Antifa a LGBTI (pro choice a prolife vyššie, pod titulkou); tu BLM a Antifa v USA, Nemecku a v Bratislave (aj aby sme nezabudli, kto je kto a za koho…):

                                 

                

Mimochodom, na dúhových prajdoch na Slovensku bola zaznamenaná aj účasť satanistov a tvrdiacich, že “Ježiš bol gej”:
                

Viac tu: https://sclabonia.sk/2019/08/otvoreny-list-liberalnej-fasistke/
Vyvracač hoaxov a konšpirácií o Pizzagate, denník SME, tri krát obhajoval pedofíliu. K tomu si vygúglite pojem adrenochrome (v angličtine). Už bez môjho ďalšieho komentára. Nie je žiadnou konšpiráciou. Je. Ide o chemickú zlúčeninu s molekulárnym vzorcom C 9 H 9 NO 3. Vyrába oxidáciou z adrenalínu (epinefrínu).

Toľko aj k presahom, prienikom a vplyvu USA do prostredia EÚ (USA ako miesto rozvoja neomarxizmu a kultúrnej revolúcie, od 60-tych rokov predošlého milénia prenikajúceho do prostredia EÚ a ešte Československa…
Rovnako k dôsledkom pádu „železnej opony“ a Veľkému „víťaznému“ Novembru 1989, tej Westernom organizovanej davo elitársky riadenej oranžovej revolúcii a ľudsko-právnemu mega podvodu. Tu niet o čom.
Pridajte k tomu hlbokému hodnotovému marazmu, mentálnej politickej a mediálnej biede niektorých denníkov, politicky a ľudsko-právne zneužívaný covid a pokračujúcu, prehlbujúcu sa vládnu krízu.
A lásku k USA a “európskym hovnotám”. A užite si. Platí pre Matovičovo voličstvo, na ktorého voľbu dopláca celé Slovensko.
A hurá k “svetlejším zajtrajškom na krídlach liberálnej slobody a demokracie”!
Práve som vystúpil z EÚ. Aspoň symbolicky. Za seba.
Môj pohár pretiekol.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?