Publikované: 03.03.2020

Na rovine v údolí Megidda

pokračovanie…

Napriek svojej horlivosti pre Jehovu Boha a reformy, ktoré uskutočnil, Joziáš bol tragicky usmrtený v nerozumnej vojenskej bitke proti faraónovi Nechovi. Záznam v 2. Kráľov 23:29-30 hovorí: “Za jeho čias vytiahol egyptský kráľ, faraón Necho, na pomoc asýrskemu kráľovi k rieke Eufrat. Kráľ Joziáš vytiahol proti nemu, ale Necho ho zabil pri Megidde, hneď ako ho uvidel. Jeho mŕtve telo sluhovia previezli na voze z Megidda do Jeruzalema a pochovali ho v jeho hrobe.” Jeremiáš a celé Judsko opakávali predčasnú smrť Joziáša počas generácií.

Je jasné z niekoľkých dôvodov, že pád kráľa Joziáša pri Megide bol predobrazom. Jeden dôvod je ten, že výraz “Armageddon” je odvodený od Hebrejského “Megiddo”. To ale nemusí znamenať, že historický opis je prorockým vzorom väčších skutočností; predsa len proroctvo Zachariáša, o ktorom môžeme myslieť ako o Hebrejskom predchodcovi knihy Zjavenie, dáva prorocký význam k plaču nad Joziášom, hovoriac: “V ten deň sa bude v Jeruzaleme ozývať veľký nárek, aký sa ozýval v Hadadrimmone na rovine Megiddo.” (Zechariáš 12:11)

Aká spojitosť existuje s Joziášom? Encyklopédická kniha Náhľad do Písiem píše nasledovné pod titulkou Hadadrimmon: “Čo bolo ‘nariekanie Hadadrimmonovo v údolnej rovine Megidda’? Judský kráľ Joziáš bol zabitý v boji s egyptským faraónom Nechom ‘v údolnej rovine Megidda’ a jeho smrť bola ešte roky oplakávaná v ‘žalospevoch’. (2. Paralipomenon 35:25) Preto sa ‘nariekanie Hadadrimmonovo’ môže vzťahovať na smútenie nad Joziášovou smrťou.

Ale v súvislosti s proroctvom v Zechariášovi proroctvo má do činenia s plačom ohľadne smrti Mesiáša – a nie Joziáša. Mesiášska súvislosť proroctva bola potvrdená, keď apoštoli prirovnali Zechriáša k exekúcii Krista. Ale, ako je to s mnohými proroctvami, Zechariáš bezproblémovo viaže spolu aspekty prvého aj druhého príchodu Krista. V druhom príklade Kristus prichádza ako zdokonaľovateľ a očišťovač svojho ľudu. Tak, ako Joziáš, začína odstraňovať všetky modly z ‘krajiny’.

Zechariáš 13:1-3 predpovedá: “V ten deň sa Dávidovmu domu a obyvateľom Jeruzalema vykope studňa, aby sa očistili od hriechov a nečistoty. V ten deň, vyhlasuje Jehova vojsk, vymažem z krajiny mená modiel a už si na ne nikto nespomenie. A zbavím krajinu prorokov a ducha nečistoty. Keby ešte niekto prorokoval, jeho otec a matka, tí, ktorí ho priviedli na svet, mu povedia: ‚Zomrieš, lebo si v Jehovovom mene hovoril klamstvá.‘ A jeho vlastný otec a matka ho prebodnú za to, že prorokoval.”

“Studňa vykopaná Dávidovmu domu” má význam, že sa aplikuje plne provízia zadosťučinenia hriechu Kristovou obeťou; do tej miery sa uskutoční dokonalé odstránenie hriechu “Dávodovho domu”, kde patrí 144 000 spoluvládcov Ježiša Krista.

Je ale viditeľné, že význam výrazu – “v ten deň”- sa nevzťahuje na kresťanský zbor v prvom storočí. To preto, že je faktom, že Božie súdy na Kresťanský zbor v prvom storočí neočistili “kajinu” od modiel a falošných prorokov. Naopak, apoštoli špecificky varovali Kresťanov, aby sa varovali pred falošnými prorokmi vo vnútri zboru. Okrem toho, prvý list apoštola Jána stroho končí s napomenutím pre Božích synov: “Dieťatká, vyhýbajte sa modlám.”

Z toho je jasné, že konečné splnenie proroctva Zechariáša je spojené so zriadením Božieho Kráľovstva – keď konečne, “Syn človeka vyšle svojich anjelov a tí zozbierajú z jeho Kráľovstva všetkých, ktorí zvádzajú iných na hriech, a tých, ktorí páchajú zlo.” Len potom bude Kristov zbor dokonale očistený od klopýtajúcich sa vecí, a to falošných prorokov a modiel.

Ale tak, ako poctivé snahy Joziáša neoddialili navždy Božie odsúdenie, tak ani snahy obnovenia Spoločnosti Strážna Veža nezmenili Božie rozhodnutie urovnať veci “na rovine Megidda”. V skutočnosti potreba aby Boh urovnal veci je väčšia dnes ako kedykoľvek. Dôvodom je to, že napriek tomu, že Svedkovia Jehovovi opustili do oči bijúce babylonské modlárstvo, v procese sa Strážna Veža stala organizačným zlatým teľaťom.  A napriek tomu, že Strážna Veža obnovila základné Kresťanské náuky, Svedkovia Jehovovi pokračujú pod váhou falošného proroctva. Nepochybne z dôvodu, že Strážna Veža a Svedkovia Jehovovi hovoria “v mene Jehovu Boha”, ako to bolo citované vyššie, sme to my, čo sme najviac zodpovední zo všetkých ľudí z celého sveta.

Zechariášovo proroctvo pokračuje o Božom bližiacom sa súde: “V ten deň sa bude každý prorok hanbiť za svoje prorocké videnie, a aby druhých oklamal, nebude nosiť odev zo srsti. Bude hovoriť: ‚Nie som prorok, som roľník. Keď som bol mladý, kúpil si ma istý človek.‘ A keď sa ho niekto opýta: ‚Čo to máš na tele za rany?‘, odpovie: ‚Zbili ma v dome mojich priateľov.‘”

Za horecitovaným veršom následuje rozkaz zabiť pastiera a nech sa ovce rozptýlia. Toto proroctvo Zechariáša sa v pravde splnilo, keď Ježiš bol uveznený a popravený a jeho opoštolovia dočasne rozptýlení. Ale v pravde kontext proroctva sa dá použiť vo väčšom splnení s Kristovým druhým príchodom. V tom prípade ale “prorok”, ktorý je odsúdený na to, aby bol “zbitý v dome jeho priateľov” korešponduje s verným a rozvážnym otrokom Krista, ktorý, podľa Lukáša 12:48, bude bitý s malým množstvom rán pre svoje neznalé zanedbanie, keď Kristus príde súdiť Božiu domácnosť.

Boží dom Betel si nárokuje postavenie Jeremiášovej triedy a Ezechielovej triedy prorokov a podobne. Avšak evidencia prezentovaná v tejto práci je určená na to, aby ukázala, že väčšina prorockých interpretácií Spoločnosti Strážnej Veže je alebo nesprávne mierená ku svetovému Kresťanstvu alebo nesprávne aplikovaná na roky 1914-1919. Seriózne, Svedkovia Jehovovi sú jediný ľud, proti ktorému sú mierené slová: “Vy, ktorí prisaháte na Jehovovo meno a chválite Boha Izraela, ale nie v pravde a spravodlivosti.”

Z dôvodu skutočnosti, že Strážna Veža priniesla takú potupu na meno Boha – akoby “prisáhaním na Jehovovo meno” – je len rozumné, že sú oficiálnym prorokom, ktorý sa “bude hanbiť” pre chyby a klam, ktorý spáchali v mene Jehovu Boha. Avšak, tak ako inštitucionálne uctievanie sústredené v Jeruzaléme v čase Krista, Strážna Veža tak isto poslúžila na Boží účel. Ale aj tak, napriek služby, ktorú vykonala v prospech pravdy, je tiež odsúdená na zánik ako zastaraná.

Naštastie však, tak, ako formálne náboženstvo sústredené v Jeruzaléme bolo nahradené nadriadeným spôsobom uctievania na základe plnšej miery ducha a pravdy, prítomné usporiadanie musí, nevyhnutne byť nahradené najplnejším výrazom Božieho ducha a pravdy, presne tak, ako Ježiš uistil všetkých, ktorí milujú pravdu: “Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.”

 

 • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Daniel Nosky

  Kniha sa dá stiahnúť zadarmo v anglickom jazyku vo forme pdf dokumentu z internetovej stránky https://jehovah-is-king.com/…

  1. Daniel Nosky

   Ale môže sa čítať v šiestich jazykoch.

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?