Publikované: 12.02.2015

Náboženstvo a ideológia

Ústavné: „Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ je lož. Na náboženstvo sa naviazalo Vatikánskou Zmluvou. Na ideológiu gender mainstreamingom.
Rovnako je lžou, že gender mainstreaming  sa nenesie na vlne liberálnej ľavicovej neomarxistickej teórie. Neomarxizmus je sociálnou filozofiou 60-tych rokov minulého storočia ako teória kritiky pôvodného marxizmu reprezentovanej Frankfurtskou školou. Je zdrojom dvoch ideológií – multikulturalizmu a genderizmu.
K prvej – v náboženskej rovine zmierenie nikdy nenastane. Ekumenizmus je iba zbožným prianím. Zmierenie nenastane ani v schizmou (rozkolom) rozdelenom kresťanstve (katolíci versus protestanti). Tobôž rovnako – v islame. Judaizmus má osobitné vnútorné a vonkajšie parametre.
K druhej – tá je vnášaná do života spoločnosti ako „evolučná teória“ základných ľudských práv a slobôd. V časti rodovej ideológie narazila na úspešné ale neplatné referendum (neprekonateľné kvórum). Jeho výsledky posunuli Čierneho Petra do kompetencií vlády. Rozdelená spoločnosť čaká riešenie. Referendum otvorilo spoločenskú diskusiu. Na ťahu je vláda.
K základnému školstvu – povinnú voliteľnú alternatívu etika/náboženstvo treba zrušiť. Etika a etická výchova poskytuje priestor pre svetský i náboženský uhol pohľadu.
Náboženstvo – vytesniť zo štátnych škôl. Etike treba dať jej pravé miesto včítane obzvlášť citlivých otázok humánnej bioetiky (výhrada vo svedomí, interrupcie, sociálne inžinierstvo, eugenika a eutanázia).
Sexuálna výchova – gender ideológia do nej nepatrí (protiústavné). Rovnosť pohlaví je výlučnou parketou občianskej náuky.
Z pohľadu teórie ľudských práve je Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v časti rodová rovnosť a rovnosť pohlaví aj s jej predpokladanými dôsledkami pre školstvo a spoločnosť zmätočná, scestná a protiústavná. Naráža na základné neodňateľné ľudské práva detí, dospelých (rodičov). Dotýka sa slobôd názoru, presvedčenia a výhrady vo svedomí (základné ľudské práva). To právo vám chcú vziať. Ak budete ostražití a aktívni, nepodarí sa im to.
Práva LGBTI osôb – nie sú menšinou. Iba rôznorodou skupinou. Majú právo na individuálnu ochranu, ktorú im poskytuje antidiskriminačný zákon.
Ich partnerské vzťahy rovnoprávne s hetero sexuálnymi pármi v ich spolužití v spoločnej domácnosti technicky upraví a zjednoduší novela občianskeho zákona s právnou silou porovnateľnou s manželstvom muža a ženy. Dovnútra i navonok. Registrované partnerstvá nepotrebujú.
K adopciám – súčasný právny stav je postačujúci a nediskriminačný. Nerozlišuje sexuálnu orientáciu, ani pohlavie (rod). Je podriadený najlepšiemu záujmu detí (Dohovor o ľudských právach dieťaťa).
Toľko stručne k súčasnému stavu spoločnosti po referende a k ďalšej spoločenskej diskusii. Aj k prípadnej odluke cirkví od štátu. Ňou sa cirkvi zbavia bremena a záťaže podozrení z teokratizácie spoločnosti (všimni silne religiózne a mariánske Poľsko). Vo vlastnom záujme by mali spolupracovať.
Poznámka k pojmu homofóbia – je prekážkou korektnej diskusie oslobodenej od predsudkov a obranno-útočným, značkovacím, nálepkovacím a stigmatizačným nástrojom homo a LGBTI loby voči oponentom v momente stavu argumentačnej a dôkaznej núdze (anketa Homofób roka).  Nástrojom vyvolávania strachu pod hrozbou represie. Kontraproduktívne generuje sekundárnu (nepravú) homofóbiu voči ich predákom (Weisenbacher, Schlesinger a im podobným). Vo vzťahu k ateistom, veriacim a cirkvám. Homofóbia je trestný čin od 1.7.2013. Iniciátori novely trestného zákona – páni Sulík, Matovič.
P.S. Mali by chodiť kanálmi. Na toto dávate svojim politikom mandát vo voľbách? Aby sa vám na druhý deň po nich vymkli z rúk? Ak raz toho „svojho“ dostanete do politiky, tak ľahko ho znej už preč tak ľahko nedostanete. Dosaďte si do vlastnej tajničky tie vaše mená… a jedného z nich ste poslali do Bruselu (aj s tou pomätenou “smeráčkou”…).
Nemáte čas, chuť a záujem? Tak si užívajte. Oni si zatiaľ posedeli aj v ústrednej komisii pre občianske referendum.
Teraz vám ho idú vziať úplne. Alebo – nie ste na Slovensku doma?!

Poznámka autora:
Jedna z kľúčových problematík multikulturalizmu – súžitie imigrantov s autochtónnym (pôvodným, domorodým) obyvateľstvom v krajinách EÚ a ich vzťah k hosťujúcemu štátu a radikálny islamizmus, nie je predmetom tohto blogu.

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?