Publikované: 25.12.2019

Nacionalizmus smerom dnu a von, nacizmus a fašizmus

V procesoch riadenia Ruskej federácie nájdete prvky nacionalizmu ale nie nacizmu. Údajná „anexia“ Krymu nemala nacistický ale identitársky nacionálny charakter. Konflikt Ukrajina verzus Donbas má podobné charakteristiky; navyše, ukrajinský nacionalizmus je umocnený oslavou nacistu Banderu.

Kremeľ sa snaží tlmiť expresívne a extrémne nacionálne a náboženské vášne v regiónoch, ale ak ide o ruské národné záujmy, tak aj vojenskou cestou (Gruzínsko, Abcházko, Osetsko, Náhorný Karabach, Čečensko, Beslan…). A samozrejme, dohliada si na rusky hovoriace národnostné menšiny na Ukrajine…
Rusko a Bielorusko podpísali v roku 1991 dohodu o zbližovaní na princípe etnickej príbuznosti, ktorá počíta s úzkymi politickými, ekonomickými a vojenskými vzťahmi, ale nezmieňuje sa o plnom zlúčení oboch krajín. Kremeľ nedávno zintenzívnil svoj tlak na Minsk, zvýšením ceny za energetiku a obmedzil dotácie. Moskva argumentuje tým, že Bielorusko by malo prijať užšiu ekonomickú integráciu, ak chce naďalej dostávať energetické zdroje za ruské domáce ceny. V Bielorusku to vyvolalo znepokojenie, že Moskva zvažuje zabratie krajiny. Rusko o ňom neuvažuje. Lavírovanie Lukašenka môže dostať „jeho“ Bielorusko do stavu Ukrajiny. Ak by povolil referendum, Bielorusi sa väčšinovo prihlásia k Rusku…
Debaty o tom, i je Rusko silné-slabé, sú plané. Je dostatočne silné, aby si ubránilo svoje záujmy.
Z pápežovho (politicky povrchného) Urbi et Orbi: „Ukrajina túži po poznaní riešení…“ Ukrajina ich pozná, ale nekoná (Minské dohody, jazykový zákon, Steinmeierov plán, a osobitný štatút Donbasu). 13 tisíc mŕtvych od roku 2014 už stačilo.
Niekoľko otázok: V čom je pre EÚ a USA problém Rusko ako transformovaný ZSSR? V čom sa líšia USA a EÚ od Ruskej federácie? Je-nie je EÚ kópiou ZSSR? Medzi odpoveď: RF ňou nie je ani nechce. Má-nemá EÚ politbyro? Je-nie je to „najvyšší soviet“? Prebiehajú v EÚ procesy integrácie ako v RF či nie? Aj s donucovacími nástrojmi? Hľadali ste zdroje nenávisti k Rusku? A na čo ste prišli?
Rozdiel medzi pojmami idea a ideológia: Idea je myslená, napísaná alebo vyslovená myšlienka. Ideológia (môže vzísť z filozofie) ju uvádza do politickej praxe. Aj podľa: „Čo sa babe chcelo, aj sa jej snilo“ alebo: Prianie je otcom myšlienky a tá, matkou skutku.
Nacionalizmus je idea ochrany a obrany národných záujmov. Ruský nacionalizmus má v sebe prvky identitárstva členských národných štátov, chránených zväzkom Ruskej federácie.
Extrémny nacionalizmus hlása nadradenosť národných záujmov nad všetkými záujmami, ktorých pôvod pochádza zo zahraničia (USA).
Šovinizmus je vyhrotený nacionalizmus, viera v nadradenosť vlastného národa alebo národnosti, hlásanie nacionálnej výlučnosti a roznecovanie nenávisti k iným národom. Predchádza nacizmu.
Nacizmus je ideológia, meniaca ideu nacionalizmu do agresivity štátotvorného národa smerom von. Nacizmus je ideológia diktátu nacionalistických národných záujmov mimo územie národného štátu.
Príklady:
1. Nacionalisticko „nacistické“ Francúzsko za Napoleona;
2. Nacistické Nemecko a USA.
Poznámka 1: Na Rakúsko-Uhorsku by bolo možné postaviť to, čo dnes znamená EÚ… (vznikala na spojenectve uhlia a ocele, ekonomickej a obchodnej spolupráci a začala sa nabaľovať na Benelux). Dnes už prfiamo zasahuje do národno-štátnych záujmov suverénnych a zvrchovaných členských národných štátov. Čosi dnes naznačuje spolok V-4 plus. V konflikte záujmov západ verzus stred a východ.
Poznámka 2: Brexit je príklad odporu proti jednotnému riadeniu EÚ Nemeckom a Francúzskom (plus Aachenská dvojstranná zmluva franko a germanofónnej časti západnej EÚ).
Poznámka 3:  V EÚ prebiehajú procesy integrácie a reintegrácie (nacionalizmus je súčasťou prirodzenej genetiky národných štátov) s čím EÚ zaobchádza necitlivo. Nie je vylúčené, že reintegračné procesy v EÚ budú pokračovať…
Nacionalizmus Slovenska smerom dnu i von zakladá Preambula Ústavy SR.
Odkazujem na internacionalizmus expanzívneho komunizmu (vývoz komunistickej ideológie do Číny, Severnej Kórei, do ČSR, Poľska, Maďarska… na Kubu a do južnej Ameriky…) v porovnaní s expanzívnym nacizmom (násilie smerom von a lebensraum verzus ekonomická spolupráca typu RHVP, a liberalizmus (neomarxistická obdoba “Proletári všetkých krajín spojte sa!”…
Obdobou a predchodcom nacizmu bol kolonializmus a „Lebensraum“ štátov západnej Európy a USA (v spojení s rasizmom)…
Obdobou komunizmu sovietskeho typu bola obmedzená suverenita členských štátov socialistickej sústavy na území Európy. Bez súhlasu kremeľského politbyra sa ani u nás neudialo, čo sa udialo, malo a mohlo.
Toľko aj k USA a ich „First America“ v svetovom globálnom rozmere dnes končiaci svetový hegemón aj ako svetový policajt, hybridným spôsobom okolo seba kopúci prostredníctvom ekonomiky a obchodu, rozdávajúci  sankcie na všetky svetové strany, ale aj vojensky, novodobo už od polovice predošlého storočia…
Dnes USA idú proti záujmom EÚ, najmä Nemecka, vo veci Nord Stream 2; chcú sankciami „chrániť EÚ pred závislosťou na ruskom plyne“ svojím drahším, dovážaným bridlicovým…
Rusko, samozrejme, primerane a pokojne odpovie.
Označovať nacionalistov (rozumej národovcov, vlastencov) a v podobe Kotlebovej ĽSNS koncentrovaný nacionalizmus ako nacizmus, je terminologická lož s ideologickým (liberalizmus) pozadím.
Takzvaná ostatná “národná a kresťanská vetva” má proti ĽSNS slabý volebný výtlak.
Liberalizmus je novodobá nadstavba „Liberté, fraternité, égalité“ (heslo VFR) s ľudsko-právnym pozadím, do ktorého je možné, a deje sa, vtesnať všetko a postaviť na ňom „európske hodnoty“ a na podpornej báze OSN rozširovať katalóg základných ľudských práv o práva migrantov, utečencov, už aj klimatických, aj s právom na zlučovanie rodín,  LGBTI dúhy, žien (feminizmus), a tak ďalej…
Toto všetko nepriaznivo mení charakter Európy ako kontinentu pôvodných národných štátov, ako civilizačného, kultúrneho a židovsko-kresťanského náboženského okruhu v ich vlastnej diverzite a prirodzených prienikoch…
Fašismus „je druhou alternativou ideologického řízení a systém vychází z myšlenky svazkového řízení národa, který je nejčastěji tvořen 5 svazky. Těmi svazky jsou armáda, banky, průmysl a kulturní fronta spojená s lidem.
Nacismus „prosazuje nacionální ideové teze směrem ven ze státu, fašismus naopak ze shora dolů ve státě. Hlavní myšlenkou fašismu je svazkové řízení elit a lidu, kdy elity mají funkci ideovou a říkají CO se má dělat, zatímco lid má funkci ideologickou a ví, JAK se to má dělat.“ (Mussoliniho ideologický systém riadenia, známy ako taliansky fašizmus). Tak píše www.Aeronet.cz
Ponúkam časť článku k hlasovaniu o rezolúcii OSN k „Boju proti nacizmu…“ z 19.12.2019:
„Už. 7. novembra 2019 prerokovalo Valné zhromaždenie OSN text o rezolúcii A / C.3 / 69 L.56 / Rev.1 Combating glorification of NAZIS, neo-NAZIS and other practices that Contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerancia.
V preklade ide teda o rezolúciu “Boj proti oslavove nacizmu, neonacizmu a iných foriem, ktoré prispievajú k eskalácii moderných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej netolerancie.”
Pod text dokumentu sa dokument pripojilo 60 krajín sveta a Ruská federácia bola medzi nimi. A minulý štvrtok 19. decembra sa o texte v OSN hlasovalo.
Delegácie Českej republiky a Slovenska sa pri hlasovaní o tejto rezolúcii zdržali! Mali totiž strach hlasovať za návrh rezolúcie, medzi ktorej predkladateľmi bola aj Ruská federácia ako jedna zo 60 krajín.
Lenže, to zdržanie sa hlasovania nebolo ani tak kvôli Rusku, ale kvôli tomu, ako škandalózne hlasovali 2 krajiny, konkrétne USA a Ukrajina. Tieto 2 krajiny ako jediné hlasovali ostro proti rezolúcii, čím sa postavili na stranu ochrany nacistov, ich odkazu, na stranu ochrany odkazu Waffen SS a ich esesákov. Ukrajina nás neprekvapí, pretože to je krajina, kde nacizmus zohráva ústrednú úlohu a vojnový zločinec Stepan Bandera je tam za národného hrdinu.
Česká a slovenská delegácia už 75 let po vojne nechce odsúdiť nacizmus, pretože by to prekážalo americkým a ukrajinským bratom.“
Zdôvodnenie nesúhlasu s rezolúciou Jasson Macka (delegát USA) nájdete v článku:
https://aeronet.cz/news/delegace-cr-a-slovenska-ve-valnem-shromazdeni-osn-se-zdrzely-pri-hlasovani-o-rezoluci-odsuzujici-oslavy-nacismu-proc-protoze-spolupredkladatelem-mezi-60-zememi-bylo-i-rusko-vladimira-vitova-z-ans/
Prečítajte si, čo mieni Aeronet paralelami mussoliniovského zväzkového riadenia štátu (regionálne samosprávy odtrhnuté od štátu) ale aj o sionistickom procese globálneho riadenia sveta.
Izrael pred súdom v Haagu (vojnové zločiny v Palestíne) samozrejme, vytiahol antisemitskú kartu. Ale Hamas je teroristická organizácia.
Slovensko, namiesto prihláseniu sa k svetovému boju proti nacizmu radšej schválilo uznesenie proti antisemitizmu.
Ak sa vám niektorým záujemcom článok Aeronetu neotvoril, lebo:

Na príčinu sa nepýtajte mňa. Skúste priamy kontakt (vyššie). Lebo.
No a skúste si pozorne prečítať volebné programy liberálov.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Na okraj pre bádavých a zvedavých:
https://www.hlavnespravy.sk/preco-je-sucasny-liberalizmus-novodobym-fasizmom/1856197
https://www.tyzden.sk/casopis/14342/lavicovo-liberalny-fasizmus/
Demokracia je alebo nie je. Nepotrebuje prívlastky typu „liberálna“. Slovensko je „zatiaľ“ z ústavy parlamentná demokracia, nie prezidentský „nežný“ Duceho systém.
Iste ste si všimli, že Slovensku je ako nacionalistické vytýkané národovecké a vlastenecké vo vzťahu k prijímaniu utečencov: “Cudzie nechceme, svoje si nedáme!”.
Nacisti mienili inak: “Vlastné sa im málilo, šli po cudzom.” A podrobovali si celé národy. Spomeňte Veľkú rímsku ríšu; o jej renesanciu šlo nacistovi a fašistovi Mussolinimu. EÚ ale takú minulosť nemá. Chce ňou byť dnes. Ako Veľký Babylon národov, etník, rás, kultúr a náboženstiev, ktorý padol dávno pred Veľkým Rímom.
V rámci EÚ prebieha proces zmätenia ideologických a politických jazykov. Lídri EÚ tomu vravia “demokracia”.
Slovensko stojí na pozícii odmietznia kvótizmu, ale na strane všestrannej finančnej, vecnej a personálnej pomoci na mieste (zdrojové krajiny, tábory utečencov).
Slovensko sa vo svojom postoji pridržiava sprostredkovanej zážitkovej skúsenosti so správaním utečencov, imigrantov a migrantov v krajinách s koloniálnou a nacistickou minulosťou.
A to je dobre.
Úplne si “vystačíme” s našimi rómskymi spoluobčanmi a ich asociálnym, antisociálnym, hostilným a maladaptívnym správaním (Važec, Rychnava, a dalšie incidenty predtým a zajtra…).
A nepotrebujeme k tomu mentorov a školiteľov. Ani vianočné emočné vydieranie.
Stačí, ak to nezvládajú naši, domáci (Ravasz, Bihariová, Progresívne Slovensko) a spol. Hoc z Denníkov N, SME, Pravdy, alebo z hradu.
Chcem veriť, že si aj s nimi poradíme vo voľbách.

Agentúra DPA uviedla výsledky prieskumu v Nemecku: Nemci majú Trumpa za významne vyššiu hrozbu pre svetový mier, než ruského Putina.
Zdroj: https://www.dpa-international.com/topic/poll-germans-think-trump-dangerous-putin-kim-xi-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A191225-99-261499
https://www.hlavnespravy.sk/harabin-sa-pyta-lajcaka-ci-podpora-nacizmu-oficialnou-politikou-slovenskej-republiky-ked-sa-slovensko-zdrzalo-hlasovania-osn-pri-rezolucii-odsudzujucej-oslavy-nacizmu/1998369

 

 

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?