Publikované: 08.10.2014

Najhorší „izmus“ je egoizmus

   Putin, Obama,  kresťania, hinduisti, židia, budhisti, islamisti, ateisti, politici, atď., atď., počúvajte. Nad nami všetkými svieti len  jedno slnko, nad nami všetkými je len jedno nebo, pod  nami všetkými je len jedna zem, všetci žijeme na tej istej planéte zem, všetci dýchame ten istý vzduch, všetci sme súčasťou toho istého  ľudstva a aj preto  všetci  máme len jedného Boha, hoci rôzne náboženstvá ho uznávajú, vyznávajú a vysvetľujú rôzne.

   Pre to je nelogické a hlúpe, keď sa správame tak, akoby každý z nás  mal nad sebou len to svoje slnko, akoby každý z nás  mal nad sebou len to svoje nebo, akoby  každý z nás  mal pod sebou len tu svoju zem, akoby každý z nás  dýchal len ten svoj vzduch, akoby každý z nás  tvoril len to svoje ľudstvo, akoby každý z nás  mal  len toho svojho pravého Boha a Boh tých ostatných bol iný.

   Všetko to zlo na svete však spôsobuje jeden najhorší a najhlúpejší  „izmus“, ktorým je egoizmus. Náš egoizmus a nie naša láska nás doviedol k hlúpej „privatizácii“ slnka, neba, zeme, vzduchu i Boha v zmysle hesla: „Rozdeľ a panuj.“  Tento náš najhorší a najhlúpejší  „izmus“, ktorým je egoizmus vedie rôzne národy i rôzne náboženstvá a dnes i celý svet  od lásky a spolupráce k zbytočným vojnám a zbytočnej nenávisti. Preto namiesto toho, aby sme spolu v spolupráci budovali pozemský raj, tak  v bojoch proti sebe budujeme pozemské peklo.  Raj je však o láske, tak ako peklo je o egoizme.

   Pritom stačí tak málo a to robiť to, čo robí denne naše telo. Preto moja rada všetkým mocným tohto sveta znie:  „Začnite robiť len to, čo pre vás neustále robí i teraz vaše srdce, váš mozog, vaše pľúca, vaša pečeň, vaše obličky, váš žalúdok a vôbec všetky vaše vnútorné orgány vášho tela a ľahko zistíte, že tak, ako egoizmus pracuje pre peklo a smrť a život zabíja, tak len láska a spolupráca pracuje pre raj a život rozvíja. Najmocnejší egoisti tohto sveta však vidia len seba a svoje záujmy a myslia si, že slnko, nebo, zem, vzduch, alebo Boh je tu len pre nich. Sú zaslepení svojou tak krátkou a tak dočasnou mocou, ktorá im bráni vidieť  až za svoju smrť,  akoby im vôbec nezáležalo na tom, čo s nimi bude aj po ich smrti.

   Pritom zákony vesmíru i Boha sú tak jasné a tak ľahko zrozumiteľné: „Čo v živote zaseješ, to po smrti zožneš.“ Tento univerzálny zákon platí tak pre veriacich i neveriacich. Preto veriaci i neveriaci egoisti robia chybu v tom, že obrazne povedané pre ten svoj strom nevidia potom celý les a pre jeden strom sú potom schopní obetovať aj celý les. To je však vždy egoistické a hlúpe nevidieť  celok, a vidieť len tú svoju časť z celku. Pre túto svoju egoistickú slepotu a hlúposť  sa potom ľahko delíme politicky, územne, národne i nábožensky a potom namiesto toho, aby sme spolupracovali a budovali na tejto zemi pozemský raj, tak budujeme na tejto zemi pre svoj egoizmus pozemské peklo. Ľudia zabíjajú ľudí a svet sa rúti  pre nezvládnutý egoizmus a egoistov do istej katastrofy. 

   Existuje však okrem tohto nášho sveta  aj iný neegoistický svet? Existuje! Tento neegoistický  svet však nehľadajte mimo túto našu galaxiu lebo tento neegoistický svet je bližšie, ako si myslíte. Viete, kde sa nachádza tento neegoistický svet?  Tento neegoistický svet sa nachádza v každom z nás. Neveríte? Tak, viete prečo môžete toto teraz čítať? Viete prečo vidíte, počujete, dýchate, prečo vám aj teraz bije vaše srdce a žijete? Lebo hoci vo vonkajšom  svete existuje egoizmus, tak vo vašom zdravom tele neexistuje egoizmus, ale vo vašom zdravom tele existuje láska a vďaka nej aj teraz ešte stále žijete.

   Predstavme si však, že by teraz aj vo vašom tele zvíťazil egoizmus nad láskou. Viete, čo by sa stalo?  Viete si  vôbec predstaviť, čo by sa s vašim telom odrazu dialo? Vaše egoistické srdce by prestalo milovať ostatné orgány tela a začalo by tak pracovať len pre seba. Vaše egoistické pľúca by prestali milovať ostatné orgány tela a začali by tak pracovať len pre seba. Váš egoistický mozog by prestal milovať ostatné orgány tela a začal by tak pracovať len pre seba. Vaša egoistická pečeň by prestala milovať ostatné orgány tela a začala by tak pracovať len pre seba. Vaše egoistické obličky by prestali milovať ostatné orgány tela  a začali by tak pracovať len pre seba. Váš egoistický žalúdok by prestal milovať ostatné orgány tela  a začal by tak pracovať len pre seba. Vaše egoistické črevá by prestali milovať ostatné orgány tela a začali by pracovať len pre seba. A takto  by som mohol pokračovať po celom vašom tele orgán po orgáne. Viete, čo by sa s vami stalo hneď teraz, keby vo vašom tele prestala existovať láska a spolupráca a začal by existovať len najhorší a najhlúpejší „izmus“ egoizmus? Zasiahla by vás ihneď smrť lebo egoizmus je o smrti a nie o živote. Vaše doteraz živé telo by sa odrazu stalo len mŕtvym telom.

    Je naozaj isté, že keby  naše vnútorné orgány začali fungovať na základe egoizmu a prestali by tak fungovať na základe lásky, služby a spolupráce, tak naše celé telo by ihneď vďaka egoizme orgánov skolabovalo a rýchlo by sa do smrti rozpadlo. Aj toto je predsa  jasný dôkaz a príklad toho, že egoizmus nie je zlučiteľný zo životom. Aj toto je jasný dôkaz a príklad toho, že bez lásky a spolupráce sa nedá žiť a nič veľké, dobré a prospešné sa bez lásky nedá vytvoriť. Aj toto je jasný dôkaz a príklad toho, že bez lásky a spolupráce nastane nielen smrť jedného človeka, ale že bez lásky a spolupráce nastane smrť aj celého národa, že bez lásky a spolupráce nastane smrť všetkých náboženstiev, že bez lásky a spolupráce nastane napokon  smrť i celého ľudstva. Vďaka najhoršiemu a najhlúpejšiemu „izmus“ – egoizmus, by sa z našej živej planéty zem, stala mŕtva planéta zem.

   Naše múdre telo nás každý deň učí, že len láska a spolupráca môže spasiť tento svet. Naše múdre telo nás každý deň učí, že naopak egoizmus a sústavné boje a vojny môžu navždy zlikvidovať tento svet. Egoizmus je smrťou. Láska je životom. Jedinou zbraňou proti egoizmu je preto láska. Tak, ako  láska a spolupráca našich všetkých vnútorných orgánov nám umožnila teraz a tu dýchať a toto všetko čítať, tak opäť len láska a spolupráca našich všetkých vnútorných orgánov nám umožňuje ďalej aj po prečítaní toho článku žiť. Naše vnútorné orgány sú múdre a často múdrejšie ako my. Tieto naše vnútorné orgány nám jasne ukazujú, čo majú robiť aj tie politické, i tie náboženské orgány všetkých národov a všetkých štátov. Keď chceme na tomto svete vybudovať pozemský raj, tak nemôžeme egoizmom budovať pozemské peklo. Darujme si preto život a nie smrť. Darujme si preto lásku a nie egoizmus. Egoizmus zabíja.

   Naše vnútorné orgány nášho tela na rozdiel od nás ľudí nepracujú egoisticky len pre seba, ale pracujú pre všetky ostatné orgány tela a len vďaka tomu, vďaka tejto NON STOP láske, NON STOP službe a NON STOP spolupráce  ste sa aj vy dnes opäť zobudili do nového dňa. Koľko by nás tieto naše vnútorné orgány nášho tela dokázali naučiť o láske, o spolupráci, o tímovej práci, o mieri, o prosperite, o raste? Prečo si neberieme vzor od nich? Potom všetkom, čo som tu uviedol a po tých všetkých vojnových konfliktoch a vraždách nám ešte naozaj patrí označenie homo sapiens, teda človek rozumný?

   Dnes sa nebojuje len na Ukrajine, Ukrajina je pritom len jedným z ďalších vojnových konfliktov, kde i dnes vo svete zbytočne potečie krv. Bojujme preto láskou a nie egoizmom. Bojujme preto pravdou a spravodlivosťou lebo len pravda spravodlivosť  prináša medzi ľudí mier a lásku, tak ako lož a nespravodlivosť prináša medzi ľudí zlosť, nenávisť a vojnu. Preto sú aj tí najväčší egoisti aj tými najväčšími klamári. Preto sú aj tí najväčší egoisti aj tými najväčšími zlodejmi, ktorí sa neboja okrádať aj vlastných spoluobčanov. Je preto zle, že aj medzi našimi egoistickými politikmi je ich stále dosť. Jediným liekom proti egoizmu človeka, egoizmu politika, či egoizmu hociktorého náboženstva je len pravda a spravodlivosť. Len pravda a spravodlivosť  je totiž láskou ku všetkým a len láska ku všetkým môže ľudstvo zjednotiť. Naopak len lož a nespravodlivosť , ktorá je vždy súčasťou každého egoizmu  dokáže národ, národy i náboženstvo v zbytočných vojnách rozvrátiť. 

   Preto, aby sa svet  zlepšil musí už vo voľbách vyhrávať láska nad egoizmom a teda spravodliví a spravodlivosť nad nespravodlivými egoistami a nespravodlivosťou. Nevoľte už preto v žiadnych  voľbách egoistov. Egoisti myslia vždy len na seba, a potom je jasné, že robia politiku len pre seba, pre svojich straníkov, ale už nie pre vás voličov. Egoizmus je preto najväčším a najhorším  „izmom“ aj v politike. Egoizmus je preto najväčším a najhorším  „izmom“ tohto sveta a preto sa netreba diviť, že všade, kde budú vo voľbách vyhrávať egoisti, tak tam bude vyhrávať ich lož a ich nespravodlivosť a miesto mieru a rozvoja budú len vojny a nepokoj. Nezabúdajme, že naše vnútorné orgány nám každý deň dávajú lekcie o láske a spolupráci,  a nie lekcie o egoizme a smrti. Keď však sledujeme  tento krvavý svet plný konfliktov a vojen, tak my ľudia sme naozaj nepoučiteľní.  Prečo naše vnútorné orgány vedia  spolupracovať  medzi sebou a rôzne národy sveta a rôzne náboženstva sveta to nedokážu? Nie sme aj my ľudia, nie sú všetky národy a národnosti tohto sveta len súčasťou toho istého ľudstva? Nie sú všetky náboženstvá  tohto sveta len súčasťou toho istého Boha? Naše orgány tela to dokázali, tak prečo to nevedia dokázať celé telá, národy a náboženstvá?

   Egoizmus zabíja a ničí lásku, egoizmus zabíja a ničí pravdu, egoizmus zabíja  a ničí spravodlivosť, egoizmus zabíja  a ničí  naše svedomie a egoizmus zabíja  a ničí  aj náš život po tomto živote. Stačí pritom tak málo, nezabudnúť na naše neegoistické srdce, pozrieť sa aj teraz cez okno a uvidíme  len jedno slnko, jedno nebo a jednu zem. Egoisti však nedokážu ani toto.  Egoisti chcú všetko mať len pre seba. Egoisti chcú aby im patrila celá zem.

   Putin, Obama, kresťania, hinduisti, židia, budhisti, islamisti, ateisti, politici, atď., atď., počúvajte aj vy ste tu len na veľmi krátko a aj vy ste tu len dočasne, a aj na vás platí večný zákon vesmíru: „Čo vy konkrétne svojimi skutkami tu v tomto živote zasejete,  to si po svojej smrti aj zožnete.“  Kto seje chudobu, bude chudobný, kto seje smrť bude usmrtený, kto klame, bude oklamaný, kto kradne bude, okradnutý, kto vraždil bude zavraždený … Nemyslíte si, že keď spravodlivosť nefunguje na tomto stále egoistickom svete, tak nefunguje ani na inom svete. Keď si to myslíte, tak sa mýlite. Celý  vesmír nás učí, že všetko dobré i zlé sa nám vráti. Stačí sa pozrieť do seba, ako pracujú naše orgány a stačí sa pozrieť  von oknom, aby ste sa presvedčili, že je tu len jedno slnko, jedna zem a jeden Boh. Stačí si uvedomiť, že egoizmus zabíja. Stačí si uvedomiť, že láska je o živote. Stačí si uvedomiť, že kde je láska, tam nie je egoizmus a kde je egoizmus, tam nie je láska. Stačí si uvedomiť, že láskou sa buduje raj na zemi a egoizmom sa buduje peklo na zemi.

P.S. Už keď sme opäť svedkami udeľovania Nobelových cien, tak jedna by sa mala dať tomu, kto ukáže cestu, ako sa dá naozaj reálne zničiť  ten najhorší „izmus“  – egoizmus. Veď aj fašizmus, komunizmus, kapitalizmus a iné  známe „izmy“ sú tiež len rôzne formy egoizmu.

Autor: E – knihy „Lekcie z demokracie“  www.bindas.eu

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?