Publikované: 31.10.2019

Nalejme si víno globalizmu a rodiny s príslušenstvom, predvolebné etudy

V reakcii na údajné presvedčenie Georga Sorosa vyjadrujem svoje vlastné presvedčenie, že rasa, etnikum a štátotvorný národ nezaniknú ani ako pojmy, ani ako realita, v nepriestrelnej vedeckej opore o ľudskú genetiku (všeobecný a pre všetky ľudské bytosti spoločný ľudský genóm) opore o fylogenetiku (rasa, etnikum, štátotvorný národ), základné ľudské práva a slobody so špecifikami slobôd a práv všetkých národných štátov v časti kultúra a tradície v spoločenstve EÚ alebo mimo neho…  

           

Údajné Sorosovo presvedčenie odmietam. Je prinajmenej ľudsko-právne negramotný viac, než len prefíkaný, ako s jemu podobné a uctievajúce ho persóny; George Soros je Knieža lži, zloby a nenávisti, tváriaci sa ako filantrop (reálny finančný a burzový špekulant); jeho filantropia a filozofia nemá oporu o vedeckú antropológiu:
https://www.infovojna.sk/article/soros-vyjadril-presvedcenie-ze-globalizmus-zvitazi-nad-nacionalizmom?
Najskôr skrátený exkurz do antropológie verzus fiolozofie, ideológie a politiky: Antropológia je komplexná vrcholová veda o človeku a ľudských bytostiach v opore o genetiku. Každá rasa a etnikum majú svoju mentalitu (genetika rasy a etnika). Nevylučuje globalizmus, ale prípustný je len vo všeobecnom ľudskom rozmere, ktorý zakladá ľudský genóm, pri akceptácii fylogenetických rasových, etnických a národných zvláštností, zakladajúcich mentalitu, kultúru a tradície jednotlivých národných štátov…
Ľudský genotyp je podmienečne univerzálny, globálny, ľudský fenotyp je lokálny a regionálny. Od týchto antropologických faktov sa majú a musia odvíjať globálne a regionálne a lokálne a miestne politiky.
Ak miestne, lokálne, regionálne, národno-štátne a nadnárodno-štátne politické “elity” vedome odmietajú rešpektovať tieto zákonitosti, dopúšťajú sa ľudsko-právneho násilia na občanoch…
Filozofia, sociológia a politológia nie sú pravé exaktné vedy (delenie vied na prírodné a spoločenské); z pohľadu metodológie vied, tvorby a dokazovania vedeckých hypotéz, spoločenské vedy nedisponujú takými matematicky nepriestrelnými vedeckými dôkazmi ako fyzika, matematika, chémia a ostatné prírodné vedy.
Príznačný pre špekulatívne vedy (hoc majú vyspelé metodiky) je ich idealistický voluntarizmus; “Čo sa babe chcelo, aj sa jej snilo, prianie je otcom myšlienky a tá matkou skutku a výsledku.“ Toľko len na úvod k sociálnej filozofii neomarxistov novej „progresívnej“ ľavice a ideológiám multikulturalizmu, rodovej a tiež aj ideológie svetového globalizmu.
Personálne relácie (vzťahy) na osi Čaputová-Soros a výstupy prezidentky Čaputovej:
https://www.infovojna.sk/article/tomio-okamura-caputova-naplnuje-agendu-george-sorose-na-podporu-masove-imigrace-a-rozbiti-visegradske-ctyrky?
K problematike a difinícii pojmu rodina: Nie rod ani rodina je „sociálny konštrukt“ (Istanbulský dohovor); rodina je odveký sociálny a právny inštitút. Pravý konštrukt sú pseudo sociálne filozofie a pseudo sociálne vedy. Pod pätou pravdy klíči pochybnosť aj vo vzťahu k politológii; pozor, neexistuje politická veda, existuje apolitická politológia, čo si mýlia a nechápu ani niektorí politológovia; žiadna veda nie je a nesmie byť politickou vedou, môže mať len filozofické, ideologické a politické pozadie (politológia nečerpá svoj „vedecký“ materiál s teórie politiky, naopak, teória politiky (politológia) čerpá poznatky na zovšeobecnenie jej premís a hypotéz, a to vždy z politickej praxe a spätne tak preveruje platnosť politologických teórií; najskôr bola politika, potom politológia. Rovnako aj: najskôr bola spoločenská prax, potom sociológia. Čistá veda je apolitická. Sociológia má v sebe aj politický aspekt.
Sociológia a politológia pracujú trebárs s predvolebnými prieskumami verejnej mienky a názoru, ale priznávajú aj štatistické chyby (tolerancia od do je prípustná, tvorí medián výskledku):

Matematický, fyzikálny a chemický vzorec pojem štatistická chyba nepozná (ak aj, tak v inom kontexte, vedeckej metodike a súvislostiach, čo platí pre štatistické metódy výskumu všeobecne). Vo výsledku exaktnej vedy je vždy presný a nepriestrelný výsledok.
Ústavná ochrana rodiny nie je “konzervatívna”. V európskom civilizačnom a kultúrnom prostredí ide o ochranu pôvodnej, nie “tradičnej” monogamnej, heterosexuálnej rodiny, založenej manželstvom muža a ženy. Toľko aj k ideologicko-politickému konfliktu liberálov verzus “tradicionalisti”.
Pojem tradičná rodina neexistuje, len rodina, ktorú zakladá manželstvo muža a ženy a ich vlastné biologické potomstvo. Rodina nie je tradičná ani netradičná, rodina je rodina.
Nepoužívajte pojem “tradičná rodina” dávate tým liberálom do rúk otvorenie “dúhového vejára” takzvaných “netradičných rodín”.
Definičným východiskom pojmu rodinaje len muž a žena v manželskom zväzku a ich spoločné biologické potomstvo, deti, splodené v takom manželstve. 
Rodina je základnou stavebnou jednotkou štátu v národno-štátnom, ekonomickom aj sociálnom rozmere.
Nepoužívajte ani pojem “sexuálna menšina”. Taká neexistuje. Len ňou chce byť. Pomáhate jej v tom. Ide o nehomogénnu dúhu, nie homogénnu menšinu (homogenita ako základný parameter definície pojmu menšina).
Liberáli vám pojmom “tradičná rodina” podsúvajú pojem “netradičná rodina”. Memeticky vás infikujú a manipulujú…
Existuje len rodina, založená manželstvom muža a ženy, ktorú explicitne definuje Ústava SR a zákon o rodine.
Liberálmi je vedený útok na Preambulu ústavy a charakter Slovenska.

Rodina zakladá aj právo mať, vlastniť a slobodne nakladať s jej majetkom (aj kapitálom) ako zdrojové východisko pre podnikanie. Už chýba len rovnosť práv a rovnosť príležitostí všetkých, lebo všetci majú svoje rodiny. Cudzím alebo vlastným pričinením (nepričinením) majú-nemajú svoju rodnú a rodinnú postať, rodinný majetok a vedia-nevedia ho zveľaďovať (metódy investícií, a tak ďalej…). Prečo nie sú si všetci ľudia v praxi a realite rovní, vieme, ale tu pre objem textu a mimo tému príčiny nerovností ďalej rozvádzať nebudem.
Vlastenectvo, národovectvo, patriotizmus a lokálpatriotizmus nie sú žiadne expirované konzervy. Sú ale nesmrteľnou živou súčasťou otvorených a prirodzených vlastností každého národa (trebárs Arméni, Kurdi, Katalánci, Ukrajinci, Tatári, Rusi, Slováci, Česi, Maďari, Poliaci…). Toto bude platiť až do konca dní ľudstva…
Ani kresťanské učenie nie je alebo moderné alebo nemoderné, fundamentalistické, pokrokové či spiatočnícke alebo progresívne, či tradičné alebo netradičné, lebo kresťanské učenie je len jedno.
A nebude ho revidovať a prepisovať žiadny Prostredník (Progresívni veriaci), ani iný kresťanský heretik (na tenkej hrane herézy balansuje neomarxistický pápež František; Svätá stolica je dnes  v ďalšej schizme).
O fundamentalizme možno písať a hovoriť vo veci islamu a sunnitského islamu. O ortodoxii alebo ultra ortodoxii možno vo veci judaizmu. Nie kresťanstva. Kresťanstvo je ako islam globálne náboženstvo. Židovstvo je v diaspore a sústreďuje sa na biblický Jeruzalem ako jedno zo svätých a najsvätejších miest troch údajne abrahámovských náboženstiev. Islam chce byť fundamentalisticky násilnícky globálny, je jednotou pseudo náboženstva, ideológie a politiky renesancie mohamedánskeho sunnitského islamu 7. stor. Svojimi islamskými objektmi od 7. storočia okupuje Jeruzalem.
Pravé kresťanstvo je šírené len (!) Evanjeliom (v preklade dobrá správa). Tiché kresťanstvo na rozdiel od islamu aj judaizmu nemá a nechce mať nič spoločné so svetskou ideológiou ani politikou. Pravý islam sa stavia vždy nad svetskú politiku. Judaistický Talmud je horší ako Mein Kampf (ideológia a politika v jednom). Sionizmus je zmes judaizmu a politiky Štátu Izrael (ideológia a politika v jednom). Aj preň a preto boli Norimberské zákony a potom holocaust. Áno, bol. Ten horor bol reálny. Ale nielen židovský; na truc a na priek Erdoganovi, americký kongres v utorok prijal rezolúciu o uznaní genocídy Arménov; ten agresívny a expanzívny sunnita a osman, zúri. Rovnaký „osud“ mal postihnúť aj Slovanov. A Rusov. A nielen (Maďari, Poliaci…). Pozri Kalergiho plán, ale aj Harwardský projekt a Barnettovu doktrínu a Torontský protokol (živé).
Problém globálneho antisemitizmu je najmä globálny a negramotný vrecizmus. Všetci Židia ani veriaci iných náboženstiev nepatria do jedného vreca. Vatikán sa snaží ale márne o ekumenizmus náboženstiev a cirkví. Nad antisemitizmom a všetkkou zlobou a nenávisťou sa vznáša kresťanské Nezabiješ!
http://www.blogovisko.sk/obmedzovanie-slobody-volneho-obchodu.html
Pre národno-štátny záujem v časti vnútorné a zahraničné politiky a pre ekonomiku a obchod každého národného štátu aj v spoločenstve EÚ musí platiť: „Mysli globálne, konaj lokálne!“ Ibaže voľný obchod á la cezhraničný Schengen a mimo hraníc EÚ nerovná sa slobodný obchod; EÚ národným štátom bráni rozvíjať slobodný obchod (plus sankcie tam, sankcie sem; aj proti Rusku). To je „na hlavu“ a v konflikte s ľudskou a národno-štátnou prirodzenosťou, viazanou Lisabonskou zmluvou.

https://dennikn.sk/1627960/magda-vasaryova-tradicna-rodina-nikdy-neexistovala-je-to-len-sucast-hybridnej-vojny-o-moc/
V európskom civilizačnom a kultúrnom priestore nezanikne ani pojem rodina. Neznášam pojem “tradičná rodina”. Rodinu definuje a zakladá manželstvo muža a ženy od slova rodiť a rod (biologicky spoločné deti). Nepriestrelné. Ostatné “rodiny” sú pojmu rodina podružné ako pseudo rodiny alebo umelé rodiny. Už len poznámka pre dôslednosť: Bezdetné manželstvo nie je rodina; je len manželstvo. Manželstvo s adoptovanými deťmi je umelá rodina. Registrované (životné) partnerstvo nie je manželstvo a nemá definičný predpoklad byť rodinou; ide len o partnerstvo. Rodinu zakladá len manželstvo muža a ženy ako ústavou chránený spoločenský záujem, nadradený nad pseudo rovnosť LGBTI a heterosexuálnej väčšinovej spoločnosti, čo ale nezakladá definičné zázemie pre používanie neexistujúceho pojmu „sexuálna menšina“. Tá nevykazuje definičné znaky ľudsko-právnej menšiny pre jej nehomogénnu heterogenitu (rozličnosť a diverzitu).
Rozhodnutie o prijatí inštitútu zákona registrovaného (životného) partnerstva alebo manželstva pre LGBTI dúhu alebo všetkých, čo nechcú alebo nemôžu do manželstva, je v hlavách, rukách a nohách (hlasovanie) zákonodarcov a ich (našej) politickej povolebnej vôli (rozum, nohy a ruky a volebné urny).
K poháru vína: Pre optimistov a pesimistov je poloplný alebo poloprázdny. Pre realistov je v pohári vína toľko nápoja, koľko v ňom je. Slovenský pohár je naplnený horkým blenom.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?