Publikované: 22.01.2015

Napätie medzi pohlaviami…

Vo fyzike sú dva opačné magnetické a elektrické póly zdrojom vzájomne príťažlivého magnetického poľa a elektrického prúdu. Sexus rovná sa ženské alebo mužské pohlavie, porovnateľné s obrazným prímerom k fyzike: napätie, polarita, vzájomná príťažlivosť (rovnaké magnetické póly sa odpudzujú, rozdielne priťahujú… elektrický prúd „tečie“ len spojením kladného a záporného pólu so spotrebičom (motor sa točí, žiarovka svieti, sporák hreje…).
Sexuálne napätie medzi dvomi opačnými pohlaviami ľudských bytostí má zložitejšie, viacvrstvové (stupňovité) fyziologické bio-elektro-chemické charakteristiky odlišné od ostatného biouniverza (podľa druhu).
Argumentácia homo loby “homosexualitou” v živočíšnej ríši (etologické hľadisko) je blud a nezmysel. Žiadne “homosexuálne” zviera nezakladá trvalý vzťah. Nežijú v páre. Po lesoch, horách a savanách nepobehujú “homosexuálne” čriedy, svorky a stáda…
Človek disponuje zložitou výbavou emócií, afektov a citov (tri v jednom). Komunikácia medzi pohlaviami má sociálny a biologický (reprodukčný) aspekt, ktorý sa neredukuje len a iba na reprodukciu a zachovanie ľudského rodu… čoraz viac sa sex osamostatňuje a „očisťuje“ od kedysi prvotných funkcií, ktoré sa dostávajú mimo hlavného záujmu ako nežiaduce… dnes ide len o sex pre sex. Ako katalyzátor a umocňovač spojenia v láske telom i dušou sa stráca v dejinách ľudstva ako mýtus…
Sexualizácia a sexizmus mohutnejú a stávajú sa prednostnými ľudskými právami. Už nie v súkromí, čoraz viac na verejnosti. Obzvlášť verejne predvádzaný a propagovaný na dúhových pochodoch jednej „diskriminovanej“ údajnej (sama seba sa za ňu považuje) menšiny…
Emócie (afekty) vznikajú, ak určitým potrebám, vyžadujúcim odozvu je učinené zadosť oneskorene alebo vôbec. Emócie ako reakcie na vonkajšie alebo vnútorné podnety nie sú samé o sebe príjemné či nepríjemné, príjemnými (uspokojujúcimi) a nepríjemnými (opak) sú spôsoby ich prežívania. Na pozadí „chémie“… City sú trvalejšie, hlbšie, a vznikajú na vyšších úrovniach komunikačného vzťahu ľudí…
Sex hrá spravidla rolu v komunikácii opačných pohlaví, ale, aj v malej časti populácie medzi rovnakými pohlaviami. Ak aj v priestore medzi dvomi ľuďmi sexuálny aspekt nie je prítomný a dominantný, vždy ide prinajmenšom o vzájomnú príťažlivosť, sympatiu (pozitívne emócie) alebo ich opak – teda medzipersonálnu „chémiu“ (personal chemistry).
Na pozadí osobnej citovej väzby nemusí byť a nie je vždy sex, ale pre dotknutých vzájomný sociálne determinovaný, nielen blízky a priamy rodinný alebo iný vzťah. Vzniká tiež v prostredí trvalejších kolektívov a komunít – triednych (školských) detských i dospelých (pracovných) kolektívov spojených spoločnými záujmami.
Ľudská láska má rozličné podoby a množstvo adresátov (objektov lásky). Patrí k najvyšším ľudským citom… je viac, než len sexuálna príťažlivosť… je nad ňou.
Osobitným prípadom je vzťah a citová väzba manželov alebo členov partnerského zväzku (k sebe, svojim deťom) a celku. Štatistiky – kritickým obdobím pre hetero manželstvo je 8-10 rok, priemerná trvácnosť manželstva 18 rokov. Pri rovnako pohlavných vzťahoch 1,2 roka… (vyššia promiskuita) manželstvá uzatvárané veriacimi kresťanmi trvajú dlhšie…
Prevažná väčšina vzťahov (označovaných za lásku) vzplanie, horí, hasne a ich „chémia“ hasne a odoznieva s kratšou alebo dlhšou dobou „polovičného rozpadu“ na úrovni emócií a afektov. LGBTI loby sa v požiadavkách na homo manželstvá, registrované partnerstvá a adopciu detí veľmi rada „argumentčne“ opiera o právo na lásku. Chronicky vyššia promiskuita (striedanie sexuálnych patrtnerov) je výpovedná v neprospech gay vzťahov (menej lesbických). Ich argumenty sú zavádzaním, alebo neznalosťou pojmu láska.
Dôvody a príčiny rozvodovosti manželstiev sú ekonomické, sociálne (nevera, smilstvo, financie, závislosti…) a za každým rozvodom je osobitný jedinečný príbeh… spravidla zlyháva ľudský faktor najmenej jedného z manželov… stáva sa i to, že po vyprchaní a odoznení „chémie“ si manželia nemajú čo povedať za stolom ani v intímnej sfére… takéto manželstvá sú udržiavané umelo,  ak sú prítomné deti, pre nich, ak to je možné, až do ich dospelosti… sú manželstvá, trvalou a mocnou láskou, vzájomnou citovou väzbou a závislosťou viazané až do konca ich dní (labutia láska)… sú pozitívnym vzorom pre deti, pochádzajúce z takýchto manželstiev, pre bližšie, širšie okolie a spoločnosť…
Je pravdepodobné, že trvalý a pevný vzťah môže vytvoriť aj pár rovnakého pohlavia, tu a teraz nie je podstatná otázka, či sú, nie sú schopní vlastného biologického rodičovstva, výchovy detí pochádzajúcich alebo z lona jednej zo žien, surogátnym materstvom, alebo – adoptovaných…
Pre účel tohto článku je dobrou otázka – ako prežívajú osoby rovnakého pohlavia to sexuálne napätie, založené na príťažlivosti a sexuálnej orientácii na rovnaké pohlavie, ak ich opačné pohlavie necháva chladnými..? A bisexuáli?
Magnet sem – magnet tam, kladný pól sem – záporný inam… plus k plus, mínus k mínus, alebo – k obom naraz… kam sa na nich hrabe fyzika a elektrina… samé otázky… teória a prax (život)..?
Je rovnaké pohlavie pre to samé pohlavie opačným pohlavím tak, ako opačné pohlavie pre heterosexuálov? Homosexuáli a lesby tiež predsa „svietia a hrejú“…
Každý človek, muž či žena, disponuje dávkou mužského i ženského (maskulínneho, femínneho) elementa. Jeho pomer predurčuje „mužskú a ženskú“ rolu v manželstve muža a ženy navonok, v súkromí a intimite (práve vzájomne sa dopĺňajúcou komplementaritou inakosti a odlišností myslenia, cítenia a prežívania mužov a žien).  ale aj v spolužití gay a lesbických párov. Otázka, čo je príťažlivé medzi mužmi a ženami a ako to funguje v gay a lesbickom páre („manželstve“), kto je manžel a kto manželkou (sociálne role, ich deľba a dopĺňanie), je zásah do práv na ich súkromie…

REFERENDUM a jeho pridaná hodnota – otázka: Kto je v gay a lesbickom manželstve manžel a manželka (pred ním a sobášom snúbenec, snúbenica, ženích, nevesta)? Kto koho žiada o ruku? Kto sa vydáva, a kto žení..?
Rodová ideológia a schválenie homosexuálnych manželstiev priamo otvorí otázku rodovej korektnosti jazyka…
Chcete, aby toto spôsobila jedna skupina inak sexuálne cítiacich ľudí, ktorá sa vydáva za menšinu, pričom ústava ju ako menšinu nepozná a nedefinuje?! Nechoďte na referendum.
Chcete, a revízia bude masívna,  prepisovať slovnú zásobu (lexiku) slovenčiny a rozsiahle zmeny v označovaní a pomenúvaní vecí? Napr. likvidáciou pojmov otec, matka a ich náhradou za rodič (1,2…)? Kto je ZA, nech referendum odignoruje.

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 8 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?