Publikované: 24.11.2019

Nápravnovýchovný efekt výkonu trestu je chronický mýtus

Do roku 1989 šlo o nápravnovýchovné ústavy s nápravnou výchovou a prevýchovou. Dnes ústavy na výkon trestu. Vtedy i dnes pod egidou penitenciárnej pedagogiky. Penológia je veda o výkone trestu. Penitenciárna pedagogika je druh špeciálnej pedagogiky dospelých a mladistvých.
Vychádzkový dvorec väznice Leopoldov a Alcatraz USA:
          

Pre túto tému som sa rozhodol pod tlakom stavu spoločnosti v rámci EÚ, ktorý vyžaduje aj zmeny prístupu k inštitútu odňatia slobody. Článok si „nepovinne“ prejdite hoc len ako úvod k jeho záveru.
Obligatórnou témou je ilustračná príloha pod článkom. Vo vzťahu k požiadavke povinnej politickej korektnosti voči systému EÚ a jej ním chráneným hodnotám zvažujem, ako som na tom so slobodou svojho myslenia, slova, názoru a presvedčenia. Skúmam sa, či moja sloboda a práva nie sú znova v zajatí starej totalitnej tézy spred Novembra 1989: „Mám názor, ale s ním zásadne nesúhlasím!“ Teda – autocenzúry. Pod prvou časťou článku sa nachádza príloha k stavu vecí v multikultúrnom Švédsku a Škandinávii (premietnite si prvú tému do tamojších migračných polititík na tamojší stav ochrany práva, prokuratúry a polície, ľudských práv, súdnictva a väzenstva.
Téma 1 – slovenské väzenstvo, stav plnenia účelu výkonu väzby a trestu, trendy:
Najvyšší štátny zástupca ČR Zeman: „V preplnených väzniciach je malá šanca na nápravu.“ Preplnenosť ústavov na výkon trestu odňatia slobody spochybňuje účel výkonu uloženého trestu odňatia slobody. Podľa generálneho prokurátora preplnenosť väzníc spôsobuje, že sa len ťažko odsúdenec napraví. Je to dané aj počtom väzenského personálu, ktorý je k dispozícii,” zmienil Zeman a spresnil, že má na mysli nielen pracovníkov väzenskej stráže, ale aj psychológov, vychovávateľa a podobne. Justícia by mala prehodnotiť prísnosť ukladaných trestov odňatia slobody. Zeman volá po viac náramkoch.
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2984318-v-preplnenych-veznicich-je-mala-sance-na-napravu-rika-nejvyssi-statni-zastupce-zeman
Dnes výkon trestu odňatia slobody (VTOS) nie je o nápravnej prevýchove ale o „resocializácii“ po dobu výkonu trestu odňatia slobody a po ňom.
Postpenitenciárnu starostlivosť resocializačných procesov po VTOS zaisťuje systém post penitenciárnej sociálnej a psychologickej práce, ako špecifickej oblasti psychológie a sociálnej práce a probačných úradníkov, zaoberajúcich sa dohľadom a pomocou pri začleňovaní sa jednotlivcov do „normálneho“ života po výkone trestu, často po viac rokoch (problémy adaptácie na spoločenské, ekonomické zmeny a nové technológie).
Po dobu výkonu trestu (VTOS) ju vykonáva vychovávateľ a pedagóg, v súčinnosti s psychológom a sociálnym pracovníkom plus podľa potreby s odborníkmi z iných odborných okruhov.
Zmena asociálneho a antisociálneho nekriminálneho a kriminálneho správania na pozitívne pro sociálne správania sa dosahuje zaobchádzaním a špeciálnym zaobchádzaním.
Nástrojmi na dosiahnutie účelu výkonu trestu a penitenciárneho zaobchádzania sú odmena a trest, úľavy alebo sprísnenie výkonu trestu. Odmenou a trestom plus úľavy alebo sprísnenie výkonu trestu. Odsúdené osoby sú na výkon trestu zaraďované súdom do ústavov na výkon trestu s prísnejším alebo menej prísnym strážením, zaobchádzaním a režimom, v závislosti od charakteru prečinu, trestného činu alebo obzvlášť závažného trestného činu.
Odsúdená osoba môže byť preradená do prísnejšieho alebo voľnejšieho režimu a ústavu s takým režimom.
Výkon väzby a trestu odňatia slobody z Listiny, ústavy a zákona obmedzuje väznenú osobu a osobu vo výkone trestu odňatia slobody najmä na slobode pohybu.
Výkonom väzby trestu odňatia slobody nesmie byť ponížená ľudská dôstojnosť.
Základným medzinárodným dokumentom sú Minimálne základné pravidlá pre zaobchádzanie s väzňami, odsúdenými osobami (dospelé,  osoby mužov a žien, mladistvé osoby).
Ich dodržiavanie sleduje a vyhodnocuje Amnesty International.
Výkon väzby a trestu upravuje zákon a poriadok pre výkon väzby a trestu.
http://82.119.102.197:8080/webisnt/fulltext/publikacie/2015/Z%C3%A1klady%20penol%C3%B3gie.pdf
Do pozornosti dávam, že o preradení osoby vo výkone trestu do iného ústavu s menej prísnym režimom alebo podmienečnom prepustení na slobodu, rozhoduje súd na návrh riaditeľa ústavu alebo na žiadosť odsúdenej osoby. Podkladom k návrhu je hodnotenie odsúdenej osoby riaditeľom ústavu v zastúpení vychovávateľom odsúdeného. Hlavným kľúčom je pomer odmien a trestov ako súčasť písomného hodnotenia.
Nápravnovýchovný efekt je chronický mýtus. Ľudská bytosť v pozícii osoby vo výkone trestu odňatia slobody nie je Pavlovov pes. Chronickou otázkou je aj prísnosť a dĺžka ukladaných trestov odňatia slobody a efekt vyšších a prísnejších trestov na stav trestnosti a kriminality z aspektu odstrašujúcej funkcie trestu odňatia slobody.
Zmierniť negatívne následky väzby a VTOS na psychické kvality osobnosti obvinených a odsúdených, môže len vzdelávanie, práca a záujmová činnosť obvinených a odsúdených. Väzba a výkon trestu má spravidla najmä efekt osobnej zážitkovej skúsenosti, ktorá môže osobnosť aj poškodiť viac, než pred nástupom trestu; odsúdené osoby vychádzajú z basy viac narušené, než predtým, plus „naučené“…
Viacnásobne trestané osoby každý ďalší trest odňatia slobody znášajú lepšie, a a nemá na ne žiadny nápravný účinok.
Aj v nemocniciach hospitalizovaná pacientska klientela neraz umiera aj na vyliečiteľné choroby.
Na stav trestnosti má aj nemá vplyv stav ekonomiky a spoločnosti. Fenomenológia reflektuje jav, je náukou o javoch. Trestnosť a kriminalita sú trvalý spoločenský fenomén. Kriminológia a penológia sú aj preto fenomenologickými (filozofia) vednými odbormi, trvale saturovanými idealistickým voluntarizmom, to znamená, že:
„Prianie je otcom myšlienky a tá matkou skutku.“ Preložene: „Čo sa babe chcelo, to sa jej aj snilo.“ A s tým má odborná vedecká komunita z odboru kriminológie, ktorej súčasťou je aj forenzná psychológia, ale aj oblasti druhov ukladaných trestov včítane výkonu trestu odňatia slobody, penológie a penitenciárnej pedagogiky, ako špeciálnej vetvy andragogiky (pedagogika dospelých) chronický problém.
Nad ním sa vznáša akútny deficit predškolskej, školskej a rodinnej výchovy a vzdelávania v oblasti občianskej náuky a etiky.
Zakladá ho (ne)záujem záujem spoločnosti a ňou volená reprezentácia, ktorého výstupom je miera saturácie štátnych programov vzdelávania v oblasti občianskej náuky a etiky.
V každej spoločnosti platí, že príklady a vzory priťahujú. Aké má spoločnosť vzory vo svojich volených a nevolených elitách a príklady, takou bude.
Mimochodom, Slovensko ešte stále nemá detenčný ústav s najprísnejšou ochranou a strážením, pre odsúdené osoby za obzvlášť závažné trestné činy proti zdraviu a životu, s pozadím patických porúch osobnosti a psychiatrickým pozadím plus osoby spojené s terorizmom…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

K elektronickým náramkom - úspora priestorových kapacít väzníc, pod zákonným ľudsko-právnym limitom na jednu odsúdenú osobu. Ale – sú predzvesťou rozsiahlejšej a rozšírenejšej kontroly pohybu istých osôb (dohľad, dozor) prostredníctvom čipov, pekne osvedčených na psoch…
Kričíme proti porušovaniu ľudských práv v Číne, pracovných prevýchovných táboroch pre moslimských Ujgurov a iných odporcov systému jednotnej Číny, kontrole správania a pohybu vonkajšímim kamerami, cez osobné mobilné zariadenia, bodovaniu správania občanov Číny, a tak ďalej; pamätajte a spomeňte si neskôr, lebo tieto veci budú riešené aj u nás, na úrovni EÚ, a nájde sa cesta a spôsob, ako to “prekryť” a legalizovať v opore o ľudské práva…

Téma 2 – stav vecí v multikultúrnom Švédsku a Škandinávii z aspektu následkov otvorenosti migrácii a dôsledkov post socialistických a neomarxistických novo ľavicových progresívnych politík (súvislosti s pripravenosťou väzenských systémov na imigrantmi vynútenú represiu):
Ak sa k myšlienke EÚ a jej hodnotám, politicky korektné slniečkárske médiá odhodlajú vyjsť s farbou von a prezentovať to, čo „konšpiračné médiá“ už dávno prezentujú vo svojich „hoaxoch a fake news“, o situácii v západnej časti a na severe EÚ, dnes v úžasnom socialistickom a multikultúrnom Švédsku a Škandinávii, tak je zrejmé, že „súdruhovia“ z EÚ, ešte pred rokom 2015 a Merkelovej „Welcome to refugees“ niekde urobili chybu (a budú ju musieť vysvetľovať)…                   

Cieľovými destináciami migrantov boli a sú zväčša západné a severné krajiny EÚ, majú tam aj rodinné príbuzenstvo, zabehnuté no-go-zones (svoje štátiky v štátoch)…
Členské krajiny EÚ:  https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_sk
Denník N bojuje proti hoaxom a propagande:
https://dennikn.sk/592909/facebookom-sa-siri-propaganda-ako-migranti-rozvratili-svedsko/
Realita dnes, už ju nemožno skrývať (znova prezentované a aktualizované 23.11. ČT24):
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2585023-horici-auta-a-pocit-ztraty-kontroly-kdysi-klidne-svedsko-celi-dusledkum-migrace-z-obav
Český rozhlas: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/dansko-svedsko-kontroly-na-hranicich-kodan-malmo-kriminalita-gangy_1911122210_ako
Nielen Švédsko ale aj Dánsko:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/kodan-druhy-vybuch-policejni-stanice-premierka-ctvrt-norrebro_1908100920_cha
Si „nesmelo“ ale myslím, že je načim, aby Slovensko, Česko a krajiny V-4 spustili cerebrálne procesy a konzultácie o zadných vrátkach so zrejme chronicky ideologicky a politicky chorej a zrejme nereformovateľnej EÚ, relevantné dôvody pribúdajú…
Iba také „blbosti“ ako zbrojná smernica EK, bezpečnostná a obranná politika EÚ, jej vektory  (von i dnu), konflikt záujmov na osi národno-štátny záujem členských štátov, ich suverenita, zvrchovanosť   a bezpečnostná politika verzus paneurópsky záujem centralistickej EÚ bez bezpečnostnej politiky, ekonomika, obchod, prerozdeľovanie migrantov, ľudské práva a slobody verzus ľudské slobody a práva, diskriminačné poľnohospodárske dotácie, stratená EMA, dnes na stole ELA, pre tu a teraz repka a biopalivá… (doplňte chýbajúce); ako ste na tom vy?
Prešiel som si minútu po minúte slovenský Denník N a jeho český klon Deník N, aktuálne sa téme nevenujú: https://dennikn.sk/svet/page/2/?ref=listhttps://denikn.cz/svet/?ref=menu; Denník SME: https://svet.sme.sk/?ref=menu; denník Pravda tiež nie. Prejdite rubriky svet. Márne. Nemá to cenu. Lebo čo sa nehodí, o tom neinformovať alebo škrtnúť ako hoax a fake news.
O stave zákonnosti vo vnútorne rozpadajúcom sa Švédsku informovali slovenské „alternatívne  a konšpiračné“ Denníky Postoj, Hlavný denník, český Reflex, Hlavné správy, Aktuálně.cz, tie dokonca až ako o apokalypse, Eurozprávy.cz, hlavná vlna info prešla médiami už v roku 217-8, a to Českou Šifrou, časopisom Argument.cz, dnes sa postupne téma vracia:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/terorismus-dopadne-dansko-stejne-jako-svedsko.A191017_180302_p_zahranici_wag
https://www.postoj.sk/49119/poulicne-gangy-menia-atmosferu-lavicoveho-svedska
https://www.hlavnydennik.sk/2019/07/11/svedsko-trpi-vojnami-gangov-vacsina-zlocincov-aj-obeti-patri-medzi-imigrantov/
O migračnej kríze vo Švédsku postupne píše aj Wikipedia: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopady_evropsk%C3%A9_migra%C4%8Dn%C3%AD_krize_ve_%C5%A0v%C3%A9dsku
Proti imigračná strana sa stala najpopulárnejšou vo Švédsku:
https://www.teraz.sk/zahranicie/svedsko-protiimigracna-strana-sa-st/430334-clanok.html
A mňa osobne ešte v lete informovala rodina, žijúca vo Švédsku, po manželke Slovenke, na návšteve s manželom a tromi deťmi doma, u svojich rodičov…
Bol-nebol som  zaviazaný mlčanlivosťou? Ne-prezrádzam všeobecne známe utajované skutočnosti? Nebude o tom Bezpečnostná rada štátu? Je mlčanlivosťou viazaná najmä “verejnoprávna” RTVS a TA3? Niečo som teda vykecal, čo som “ešte” nemal? Aj o väzenstve?
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?