Publikované: 07.04.2014

Návrat zneužitej moci do rúk občanov

Návrat zneužitej moci do rúk občanov

Moc občanov sa realizuje priamo väčšinou cez verejné zhromaždenia. Pri zväčšení samosprávnych území sa priama moc v praxi nedala realizovať, preto sa pristúpilo k zastupiteľskej demokracií, v ktorej občania delegovali svoju moc zvolených zástupcov. Zvolení zástupcovia boli povinní presadzovať voľu voličov – občanov v prospech občanov. To znamená, že zvolení zástupca nemôžu presadzovať vôľu občanov v prospech politickej strany, alebo v prospech sponzorov politických strán.

Čím bolo spravované územie väčšie, tým sa naskytla väčšia možnosť zneužitia moci, keď zvolení zástupcovia presadzovali zákony a rozhodnutia v neprospech voličov – občanov. Nakoniec to vyústilo až do vojen a iných zločinov proti ľudskostí.

Väčšina štátov vo svete, poučení z nehumánnej druhej svetovej vojny, v dobe keď sa zlo ukrylo pred svetom, uzatvorila dve obsahom mimoriadne humánne dohody, ktoré mali zabezpečiť, že zverstvá druhej svetovej vojny sa už nebudú viac opakovať. Bola to:

1.  Charta OSN, ktorá bola prijatá dňa 26.6.1945 a doteraz ratifikovalo 193 štátov

2.  Všeobecná deklarácia ľudských práv. ktorá bola prijatá dňa 10.12.1948

 

Po čase zlo vyšlo z úkrytov a dostalo sa do miest, ktoré s zodpovedné za realizáciu uvedených dohôd. Zlo sa tam dostalo preto, lebo bola v demokratických krajinách znovu zneužitá moc občanov. Zneužili ju zvolení zástupcovia a tiež tí, ktorí boli štátmi priamo delegovaní do týchto postov v OSN. Od začiatku studenej vojny až dodnes sa svet  zmieta v neustálych konfliktov, v ktorých sa porušuje Charta OSN a Všeobecná deklarácia ľudských práv.

Dnes v 21. storočí sú vyvinuté technológie, ktorými možno štát spravovať priamo občanmi. Vo svete internetu a sociálnych sietí je štát ako jedna dedina a svet ako väčšie mesto.

Už si nemusíme si voliť svojich zlodejov, ktorí nám doteraz znefunkčnili právny systém, rozkradli štátny majetok, uvrhli väčšinu občanov do neznesiteľnej sociálnej biedy a odmietali sfunkčniť náš právny systém, keď naše podnety a petície neprerokovali v súlade s ústavou.

Podrobnosti:  http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/346695/Korupcia-a-pravo.html
Už sa nemusíme bať, že títo zločinci. potom ako nás predali zločineckým korporáciám a miesto demoktatického štátu nám vytvorili protektorát, budú o nášej slobode ďalej rozhodovať.

Podrobnosti:  http://stefanstefanides.blog.sme.sk/c/350576/Slovensko-je-republikou-alebo-protektoratom.html
Čo však preto musíme urobiť?

Musíme si zobrať svoju slobodu do vlastných rúk a musíme rozumne s ňou naložiť.

Napríklad, môžeme sa pridať k občanom, ktorí to už urobili a zneužitú moc si zobrali späť do svojich rúk.
Kto sa k nám chce pridať, nájde nás na tomto internetovom odkaze:

http://obcianskytribunal.sk/signatari/

alebo sme v skupine na sociálnej sieti na tomto odkaze:

https://www.facebook.com/groups/povstalci/

 

Tí občania, ktorí nechcú byť členmi tejto skupiny a chcú sa podieľať na zmene môžu sa pridať do tejto skupiny:

https://www.facebook.com/groups/Antitotalita/

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?