Publikované: 28.06.2020

Nechajte Borisa na pokoji…

Na mieste Borisa Kollára (ktorého som nevolil) by som neodstupoval. Na parlamentných výboroch nemá čo vysvetľovať, nie sú mu partnermi. Neporušil zákon, a to, čo od neho žiadajú krvilační koaliční partneri a opozícia, nemá oporu o nič „len o osobnú etiku“. Či sa Kollár ospravedlnil alebo nie, či titul magister bude-nebude používať, je úplne jedno, pretože vo verejnej politickej komunikácii sa beztak tituly nepoužívajú…

https://www.ta3.com/clanok/1186492/tb-predsedu-nr-sr-b-kollara-k-jeho-diplomovej-praci.html
Vládna koalícia a opozícia „riešia“ originalitu magisterskej diplomovej práce predsedu parlamentu Borisa Kollára, za výdatnej asistencie médií…
Norma je norma, zákon je zákon. Harvardský systém je norma ISO 690, nie je zákon. Politici nie sú oprávnení posudzovať veci normy, veci zákona len v opore o rozhodnutie súdu. Ide o etický kódex politikov, vec osobnej sebareflexie a účtu politikov vo vzťahu k ich voličstvu podľa: „Má dať-dal“.
K tomu pridávam: „Hoďte kameňom, kto ste bez viny!“

K veci (norma ISO 690): https://www.uk.ukf.sk/data/epca/harvard-iso690.pdf
CRZP je Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác, ktoré kontroluje Antiplagiátorský systém (APS); ide o systém na detekciu a odhaľovanie plagiátov a kontrolu originality.
V CRZP sa ukladajú záverečné (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné (rigorózne a habilitačné) práce. Práca sa v CRZP uchováva spolu s menom a priezviskom autora, názvom vysokej školy, ktorá prácu zaslala a ďalšími metadátami po dobu 70 rokov odo dňa registrácie v CRZP. Mieru originality prác v CRZP overuje Antiplagiátorský systém.
Centrálny systém kontroly originality:  https://cms.crzp.sk/
Problém: Každá univerzita alebo vysoká škola tento systém vo svojich smerniciach uvádza inak; Riešenie: Normu STN ISO 690 treba zjednotiť zákonom; norma ostane vykonávacím predpisom.
Konzekvencie: Zákon určí hranicu, ktorá bude prípustná pre prijatie, akceptáciu práce ako etický kódex spracovateľa, autora práce, ktorého súčasťou je vyhlásenie spracovateľa, autora v závere práce…
Aktuálne: Ak sa „delikt“ začal odvíjať od Dankovej rigoróznej práce pre udelenie titulu JUDr., tak:
Koalícia aj opozícia si vymenili role; o práce ide až v druhom slede; ide o osoby, a politikum, teda, pozíciu podpredsedu parlamentu.
Poznámka 1: Boris Kollár sám o sebe za originalitu svojej magisterskej práce vinu nenesie, majú ju v rukách osoby a kvalita školiteľov…
Poznámka 2: Pri plošnej kontrole originality by sa zistilo množstvo prác, ktoré nespĺňajú ISO normu, a zrejme aj už u školiteľov…
Vysvetlivka: Školiteľ a dvaja oponenti Kollárovu magisterskú prácu vyhodnotili ako spôsobilú pre jej prijatie ako podmienku k vykonaniu štátnej záverečnej skúšky, ktorú študent Kollár absolvoval, a v súlade so zákonom ňou získal akademický titul magister vo svojom študijnom odbore. Originalitu práce jej autor a spracovateľ potvrdzuje osobným čestným vyhlásením v závere práce; overuje ju školiteľ a oponenti.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, alma mater Skalica, Borisa Kollára, sa svojho absolventa, v záujme obhajoby svojej úrovne, vo veci diplomovej práce zastala.
Politici by radi odoberať tituly. V opore o nič. Na to je treba zákon. Kollára ani Danka tobôž ďalších, sa nedotkne, dôvod: Retroaktivita v tejto veci je neprípustná…

Po dobu 30-tych rokov sa na Slovensku vyrojilo množstvo štátnych a súkromných vysokých škôl. Treba ich zredukovať podľa kritérií kvality a prínosu. Zo vzdelávania sa stal biznis a živnosť.

Originalita práce ani Kollárov titul nemá žiadny vplyv na život spoločnosti, má ho korono-ekonomická kríza. Konflikt na osi opozícia verzus koalícia zbytočne odoberá čas a energiu na ozdravné a preventívne opatrenia aj vo veci zrejme hrozby druhej vlny Covid-19.
Žiadam vládnu koalíciu aby upustila od svojho konania a venovala sa svojej práci.
Spoločnosť je zvedavá na jej odpočet a efekt. Nie na politické tančeky.
Spoluzodpovednosť za celý výsledok volieb nesie voličstvo, ktoré bolo povinné vedieť, komu dalo svoj hlas.
Napokon, politickú a štátnickú múdrosť nezakladajú akademické tituly a vedecké hodnosti, ale skutky.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?