Publikované: 14.02.2020

Neomarxizmus Progresívneho Slovenska

Dlhý pochod inštitúciami podľa A. Gramsciho, zakladateľa neomarxizmu, znamená pretváranie ľudského a inštitucionálneho myslenia a prístupu k problematikám práv menšín a kultúry.

https://www.ta3.com/clanok/1176159/duel-v-teme-dna-jaurova-proti-ozvaldovej.html
Zora Jaurová je spoluzakladateľka Progresívneho Slovenska, pôsobí v oblasti kreatívnej kultúry. Pojem kultúra je všetko, čo spoločnosť charakterizuje ako kultúrnu spoločnosť. Kreatívna kultúra je podľa Jaurovej progresívna kultúra.
Alžbeta Ožvaldová pochádza z prostredia Droba (SaS) a Most-Híd.
K menšinovej politike: Ide o politiku najmä národnostných a etnických menšín, Jaurová k nej pridáva tiež politiky pre ostatné „menšiny“ a najmä ženy v neomarxistickom koncepte novej ľavice v časti rodová rovnosť a rovné príležitosti (rodová ideológia).
Neomarxizmus nemá za menšiny len národnostné a etnické skupiny, ale všetky skupiny, s ktorými sa zaobchádza diskriminačne a sú prehliadané…

Za osobitné menšiny má tzv. „sexuálne menšiny“, ktoré vyžadujú špeciálny prístup a ľudsko-právne zaobchádzanie.
Pomer žien v politike má Jaurová za menšinový (ženy sú vo verejnej politike v menšine). Podľa nej, len 29 žien v 150-člennom parlamente je problém, podobne aj zastúpenie žien vo verejných funkciách. Má blízo k ženským kvótam, čo znamená feministický prístup (od ženskej emancipácie k feminizmu). A to je súčasť náplne „dlhého neomarxistického progresivistického pochodu inštitúciami“ a politík progresívnej novej neomarxistickej ľavice.
Krajný feminizmus má dokonca prednosť ženám vo dverách za sexistický, ale umiestňovanie žien na volebných kandidátkach vyššie, nad ostatnými mužmi (zvoliteľnosť) zakladá diskrimináciu mužov.
Dôležité je vedieť, že neomarxisti postupne stavajú menšiny proti väčšine.
Menšiny sú novodobý neomarxistický proletariát.
Program Most-Híd vo svojom programe nemá problematiku ženských kvót, jeho kandidátka Ožvaldová uprednostňuje prirodzenú súťaž žien, podľa ich schopností, kvalít a výkonu: „Nebola som trikrát zvolená do zastupiteľstva preto, že som žena, ale preto, že som niečo dokázala…
Politické strany spravidla zakladajú muži, lebo to vyplýva z povahy mužského elementa, ženy sa k nim pridávajú (Ožvaldová). Žena, ktorá je silná, môže byť vodkyňa.
Poznámka: Tento typ ženskej sily závisí od miery prítomnosti mužského elementa (asertivita, agresivita): Annegret Krampová-Karrenbauerová, Margaret Tatcherová, sčasti Angela Merkelová, Theresa Mayová, ale aj (vizuál, dikcia, mimika, gestika, haptika) Ožvaldová… (jednoznačne odmieta kvóty; chce si to „užiť“ :-) sama).
Doplnok: V každej žene je kus mužského a mužovi ženského elementa. Aj preto, väčšinu žien (ženský štandard ako norma) nedostanete do politiky ani párom volov, tobôž povinnými kvótami.
Prítomnosť mužského a ženského elementa v politike a verejných funkciách je naopak vítaný práve preto, že ženský element politiku a funkciu obohacuje ženským elementom, spôsobom myslenia, cítenia a prežívania.
Nesmie ale byť prioritou, umelo vtláčanou do princípu rovnosti mužov a žien.
Rodová ideológia a feminizmus sú pre zdravý a normálny vývoj spoločnosti aj z pohľadu definície pojmu normalita scestné…
Dávam do pozornosti tému menšín (čas od 18); pristavím sa pri Zore Jaurovej:
Okuliare sa mi zarosili tu: „…politici by sa mali ospravedlniť maďarskej menšine za nacionalizmus 90-tych rokov, ktorý spôsobil obrovský až generačné traumy…“ (olej do ohňa prilievali obe strany): „Väčšina má byť tá, ktorá sa ospravedlní menšine…“ (vráťte sa k perexu článku).
Ožvaldová správne uvádza, že každá národnostná a etnická menšina má svoju genetickú identitu a dodávam, aj štátotvorný charakter (Rómovia tieto ambície nemajú): „Maďar bude snívať, bude rozmýšľať a cítiť v maďarčine“.
Škandalózne je, že Maďari sa Slovákom za ich maďarizáciu a národnostný útlak dokonca ani po Trianone v roku 1920 vôbec neospravedlnili, majú ho za svoju trvalú traumu; bez komentára.
V deň volieb Slovensko slávi schválenie Ústavy 1920:
https://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html
Maďari „oslavujú“  sto rokov od Trianonu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trianonsk%C3%A1_mierov%C3%A1_zmluva
Ústava SR počnúc jej preambulou je v otázkach vzťahu štátotvorného národa Slovákov voči menšinám úplne v poriadku.
Diktát menšín je neprípustný. Okrem toho, Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.
K náboženstvu: Liberálna ideológia je nový typ náboženstva, ktorý prirodzené právo stavia na hlavu a zakladá konflikt na osi: Ľudské práva a slobody proti ľudským právam a slobodám v esenciálnom zmysle základných ľudských práv a slobôd.
Liberálna ideológia popiera prirodzenú antropológiu ľudských bytostí zdola aj zhora. Vychádza z filozofie Nietzscheho nihilizmu: „Boh je mŕtvy, povolené je všetko.“ A za tým a potom nasleduje cesta do ničoty. Ľudská osoba je materializovaná, inštrumentalizovaná ako predmet, vec, na účelové použitie, čo zakladá jej osobné seba odcudzenie ako ľudskej osoby, od jej bytostných koreňov a základných celostných ľudských atribútov v ich hmotnom a nehmotnom význame a zmysle pojmov identita, afirmácia, existenčne a existenciálne (rodina, vlasť, národ, vzťah k nadnárodným štruktúram, domáce a zahraničné politiky).
Toto treba hnať z politickej scény preč ako ktorýkoľvek extrémizmus či sprava alebo zľava.
Zora Jaurová v závere vysvetlila jej progresívne chápanie kultúry v zmysle neomarxistickej kultúrnej revolúcie naprieč inštitúciami (perex článku).
Neomarxisti miešajú pojmy: estetika, teória umenia a kultúry, dobro a krásno (ako dva jednotné aspekty estetiky a teórie umenia a kultúry v jednom).
Som si úplne istý, že svoj hlas PS/SPOLU (ani SaS) Most-Híd, ani Za ľudí, plus ani KDH a Progresívni veriaci (tiež falošná kresťanská demokracia) nedám. OĽaNO a Za rodinu možno podporím, len ak podporia utorkovú schôdzu  parlamentu a dajú svoje hlasy predloženým návrhom zákonov, včítane odmietnutia Istanbulského dohovoru.
Pozor! Pokračovanie prezidentkiných obštrukcií vo veci ID očakávam z ústavno-právneho pohľadu na dikciu ústavného protokolu aj po utorkovej parlamentnej schôdzi, ak sa schôdza uskutoční…
Ostatok si premyslím. Tak, a je to vonku.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?