Publikované: 16.10.2019

Niečo nás tlačí k rozvratu a vojne. 2.časť.

   Čo je teda príčinou silnejúcich krízových javov globálnej civilizácie a neschopnosti ich riešiť? Odpoveď je logická a v princípe jednoduchá. Dnes s ňou ešte nesúhlasí veľa ľudí. To mi je v zásade jedno. Úplne stačí malá a rastúca spoločenská skupina, ktorá bude ďalej rozvíjať argumentačnú základňu vytvorenú v minulosti, a ktorá poslúži celému historickému obdobiu pred nami. Ani najmenej nepochybujem, že túto historickú polemiku dokonale vyhráme … ak prežijeme. Na čase nezáleží.

   Základným vzťahom v ľudskej spoločnosti je kooperácia. Bez nej nemôže ľudská spoločnosť, či spoločenstvo vzniknúť a existovať. Kooperácia môže byť slobodná, alebo regulovaná. Evolučná selekcia si vyberá formy kooperácie podľa ich prosperity. Čím početnejšia spoločnosť(spoločenstvo), tým viac evolučne selektovanej regulácie s väčším dosahom na celú spoločnosť. Zlyhanie regulácie na centrálnej úrovni má logicky najväčší dopad na celú spoločnosť.

   Pred mnohými desiatkami rokov sa vo svetovom spoločenstve uchytila móda centrálne riadenej expanzie peňažných systémov. Neviem, či v evolúcii biosféry existuje zrovnateľný jav. Ide o prijímanie fiktívnej energie, ktorá mení až narúša kooperačné vzťahy. Miera tohto narúšania závisí od rozsahu a trvania peňažnej expanzie. Vytvoria sa vzťahy, ktoré by bez tohto dopingu neexistovali. Mnohé sa stanú nakoniec extrémne. Týka sa to samotnej tovarovo-peňažnej výmeny, dobrovoľných i regulovaných vzťahov v peňažnom systéme, riadenia centra i častí peňažného systému, politického a mocenského systému, v modernej spoločnosti aj sociálneho i zdravotného systému, samosprávy aj rodinnej a osobnej sféry. Záver je nevyhnutný – rozpad peňažného systému a tým aj rozpad, či aspoň zmena mnohých kooperačných vzťahov. Aj tých, ktoré sú viac regulované, aj tých, ktoré sú viac slobodné. Nachádzame sa práve v takomto období, období rozpadu. Rozpad sa zrýchľuje a šíri z peňažných do neobchodných vzťahov. Aj do ich najvyššieho poschodia – politických a mocenských vzťahov. Každá spoločnosť, ktorá sa v histórii ocitla v podobnej situácii, prežila búrlivé až fatálne obdobie. Teraz sa to týka celého svetového spoločenstva, celej civilizácie.

   Za radikalizmus a extrémizmus (všeobecne nedefinovateľné), ktoré sa napríklad v našej historickej dobe šíria západným svetom, môže rozpadávajúci sa peňažný systém sveta. Takže práve tento proces nám dnes robí problémy a môže sa stať príčinou blízkych vojen, či veľkej vojny.

   Tu sa hodí provokatívna otázka, čo je prapôvodnou príčinou rozpadu samotného peňažného systému. Odpoveď je jediná a zaujímavá – je to zase len zlyhanie politickej moci a radových občanov … Ale! Ale ešte pred niekoľkými generáciami. Nie je to naše zlyhanie! My len žneme plody z minulosti. Ak teda dnes elitári trúsia múdrosti na rôznych fórach, celkovú situáciu len zhoršujú. Keďže nie sú schopní pochopiť podstatu tohto globálneho problému, urobili by viac úžitku, keby boli úplne ticho.

   Elitári sú slepou vetvou evolúcie. Ničím nám neprospievajú. Svojim stereotypným prístupom k neobvyklému a rýchlo sa meniacemu vývoju sa sami stávajú exrémistami. Vyvolávajú domnelý aj ďalšie formy skutočného extrémizmu. Ak by ale poznali podstatu charakteru súčasného spoločenského vývoja, pochopili by, že riešenie je z pohľadu našich doterajších postupov naozaj extrémne. To platí tak pre riadený, ako aj samovoľný proces.

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?