Publikované: 25.01.2015

Normalita

Pojem normy a normality v oblasti ľudskej sexuality je stále viac neurčitý a nejasný. Posúva sa odkiaľsi – kamsi…
Vyňatie homosexuality ako choroby hlasovaním (!) APA (1973) a vyškrtnutím zo zoznamu psychických chorôb WHO (1993)  je len vecný začiatok „evolučných“ zmien v náhľade na ľudské práva na pozadí sociálnych filozofií a vied prvej polovice 20. storočia.
Postupné pretváranie spoločnosti na obraz hegemóna ľudských práv (USA) masívne a celoplošne prebieha aj v rámci EÚ – špeciálnymi metodikami inštitucionálnej a mediálnej manipulácie (od Brusela smerom k jednotlivým členským štátom).
Ide o sociálne inžinierstvo (socialengineering) na pozadí neomarxizmu a ultra ľavicových liberálnych ideológií ľudských práv (multikulturalizmus, multigender, feminizmus) s príslušenstvom a dôsledkami pre celú západnú civilizáciu a jej pôvodné, tradičné hodnoty.
Prebieha premyslený inštituciálny a mediálny tlak na spoločenské vedomie. Podieľa sa na ňom aj Slovensko: Celoštátna stratégia podpory a ochrany ľudských práv, školstvo (občianska náuka, sexuálna výchova), mediálny mainstream, tretí sektor, platený Sorosovou nadáciou.
S ich podporou a v ich réžii prebieha vymývane mozgov (brainwashing) metódou slabnúcej pružiny (odporu) a salámovej metódy (postupné odkrajovaniekoliesok). Efekt – odpor spoločnosti slabne, spoločnosť nové pojmy postupne akceptuje, prijíma a zvnútorňuje si ich ako pravdu a normu.
Aktuálny stav – spoločnosť postupne prijíma akceptuje práva homosexuálov rovnako ako práva heterosexuálov (manželstvo, partnerstvo, adopcie). Popri akceptujúcej empatii jej uniká súbežné rozbíjanie a redefinícia pojmu normalita a tradičná rodina, snaha obe rozšíriť o všetky odchýlky od prirodzenej biosociálnej determinácie ľudstva.
Snahu o rozbitie tradičnej (aj kresťanskej) rodiny a manželstva ako zväzku muža a ženy popierajú, registrovanými partnerstvami sa pokúšajú oslabiť model tradičnej rodiny založenej na manželstve jedného muža a ženy. Masírujú mozgy ľudí pseudo vedeckými dôkazmi, že pedofília je prirodzená a správna, a mala by byť legálna…
Odmietnuté a neplatné referendum im otvorí cestu vpred – k ďalším kolieskam salámy…
Obhajoba práv homosexuálov na registrované partnerstvo (manželstvo) argumentáciou s poukazom na výskyt homosexuality v nižšej živočíšnej ríši je blud a nezmysel. Žiadne homosexuálne zviera nezakladá trvalý vzťah, nežijú v páre (zväzok vo dvojici). Po lesoch a savanách nebehajú homosexuálne svorky, čriedy ani stáda…
Smer prerušil prípravu stratégie a čaká na výsledok referenda. Už vopred pripravovaná následná legislatíva prinesie niečo, zrejme poburujúce, škandalózne a neuveriteľné, ale, vedzte, že toto je strojcami NWO pripravovaný, umelo rozdúchavaný konflikt civilizácií, kultúr a náboženstiev:
“Na vaše hlavy vám vysypeme všetky možné i nemožné ľudské práva… postavíme vás nimi proti sebe… zneistíme, rozoštveme a zbláznime… ich dodržiavanie budeme vyžadovať zákonom a represiou… budete chodiť so sklopenými hlavami, začnete sa báť jedni druhých… vzájomne žrať medzi sebou… potom vás ovládneme…” Lobisti, aktivisti a agenti LGBTI komunity netušia, že sú zneužití, a po použití budú odhodení…
Je heterosexualita norma ľudského správania, alebo nie? Heterosexualita ako norma je v ohrození. Normou ľudského správania je heterosexualita. Všetko mimo ňu je odchýlka, úchylka od normy, a ak nie choroba, tak deviácia (odchýlka od normy) s rozličnou mierou spoločenskej nebezpečnosti, vyžadujúca osobitný a prípad od prípadu diferencovaný prístup bežných, poradenských, klinických, ale aj forenzných psychológov, psychiatrov a znalcov, ako aj štátu a celej spoločnosti.
Chorí zasluhujú liečbu, nebezpeční páchatelia detenčnú ochranu, ostatní súcit, empatiu a spoločenskú akceptáciu so zmyslom pre mieru vecí a hranice akceptovateľnosti ich sexuálneho správania navonok (etika, morálka, mravnosť, estetika), s rešpektovaním ich ľudského práva na súkromie.
PRAVDA vás klame, SME zavádza, oba denníky odopierajú prezentáciu názorov za referendum, oba nastúpili režim ich cenzúry. RTVS sa spreneveruje pojmu verejno-právne médium, zlyháva v slobode slova a poskytovaní priestoru názorovej pluralite, TA3 supluje verejnoprávnu RTVS. Ostatné neštátne médiá iba zarábajú  - na lacných telenovelách, kadejakom už nerecyklovateľnom dramaturgickom odpade, príjemných, ľahkých, relaxačných, rozum nezaťažujúcich formátoch, a reklame. A “bijú sa o diváka”. Mnohí sa pri telke „preberajú“ z driemot až pri reklame. Potom zasa zaspia…
Sloboda slova nie je bezbrehá. Nositeľ a používateľ slobody slova musí mať zvnútornený zmysel pre osobnú zodpovednosť a mieru vecí… musí byť pripravený čeliť následkom – tie boli krvavé (Charle Hebdo).
Slovenské mainstreamové médiá a najmä RTVS sa boja priamej konfrontácie s poslucháčom a divákom a bezprostrednej interaktívnej komunikácie s občanom (laikom) i odborníkmi, ako napr. ČT24. Za November a dopredu sa prakticky neposunuli a ustrnuli pred ním (verejné fóra sú pre RTVS neznámy a obávaný pojem). Diváckej verejnosti, koncesionárom a rukojemníkom „zástrčkového zákona“ RTVS odkazuje: „Priatelia, je po Novembri, revolúcia sa skončila, ďakujeme, zabudnite!“.
Ak vám odporcovia referenda a ignoranti budú tvrdiť, že hrozby, o ktorých sa zmieňujem v súvise s odmietnutým, odignorovaným a neplatným referendom sú len konšpiratívne teórie, neverte im.
To je nástup New World Order.
Prebuďte sa! Reklama!

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?