Publikované: 02.12.2020

Nové trestné činy a vydieranie euro fondmi

Pojem sexuálna menšina nie je ľudsko-právne definovaný. Neexistuje. Základné ľudsko-právne dokumenty definujú len pojmy národnostná a etnická menšina.
K stratégii ochrany a podpory LGBTIQ Európskej komisie na roky 2020-25 (článok, názory a komentáre)
: 

Podľa názoru Európskej komisie niektoré členské štáty ešte nedostatočne pokročili v podpore sexuálnych menšín. Uvádza denník Postoj na začiatku druhého odseku článku: https://www.postoj.sk/66745/nove-trestne-ciny-aj-vydieranie-eurofondami
Pojem „sexuálna menšina“ s úplnou ľahkosťou a “samozrejmosťou“ ako keď sa chlieb krája, na dennej a hodinovej báze skloňujú všetky aj „konzervatívne“ médiá, novo ľavicový neomarxistický tretí sektor a jeho liberálne politické extra ľavicové spektrum.

Cluster (strapec) LGBTIQ  tvoria skupiny osôb s ne-hetero sexuálnou orientáciou a preferenciami. Z pohľaďu definície pojmu normalita (sexuológia, psychológia, psychiatria) ide o odchýlky, úchylky od všeobecnej hetero normy, označené pojmom deviácie (poruchy sexuality).
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=normalita
https://slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=devi%C3%A1cia
Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie „zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“.
Interval medzi zdravím a chorobou neriešim (mimo moje oprávnené kompetencie).
Beriem na vedomie pojem porucha sexuality:
https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=porucha
Postoj APA a WHO k LGBTIQ neriešim.
Riešim pojem sexuálna menšina (pokračovanie článku)
„Sú to skupiny ľudí, ktorých sexualita, sexuálne a emocionálne vzťahy a preferencie sa líšia od väčšinovej či prirodzene biologicky dominantnej heterosexuálnej normy.“
Ide o jeden z prvých pojmov základnej rodovej ideológie novej progresívnej ľavice neomarxistov; ako ukážka v opore o feministický časopis Aspekt:
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=71
Feminizmus je súčasť neomarxistickej rodovej ideológie za emancipáciu, nezávislosť a oslobodenie žien spod mužského otroctva; táto časť gender ideology zakladá novoveký ostrov Lesbos bez mužov.
Pojem menšina je založený na homogenite skupiny, ktorá sa sama vydáva alebo je označovaná ako menšina.
LGBTIQ nevykazujú znaky homogenity, sú heterogénne a osobnými záujmami vzájomne indiferentné.
Preto nie sú definovanou menšinou, lebo nemajú spoločné, spájajúce a zjednocujúce definičné zázemie!
Nemožno ich teda vnímať ako pars pro toto tobôž totum pro parte (časť za celok, celok za časť) jednej veľkej menšiny.

Príklad 1: Športových rybárov delíme na kaprárov, pstruhárov, sumčiarov…
Príklad 2: Telesne a mentálne postihnutých delíme do skupín mobilní a vozíčkári a tých na ďalšie skupiny a podskupiny.
Osoby zmienené v príklade 2 možno označiť ako ľahko zraniteľné osoby a skupiny.
Osoby a skupiny LGBTIQ sú zdravé a „normálne“ preto ľahko zraniteľnými nie sú (iba sa za také samé a ich predákmi vydávajú).
Prečo nie sú osoby a skupiny uvedené v bode 2 príkladu označené ako menšiny? Lebo nie sú zároveň LGBTIQ?
Ostatok okolo LGBTIQ zneužitých na osobné ciele a „neziskový“ biznis ich predákov a Sorosových “neziskoviek“ (ako údajne nový, utláčaný, ostrakizovaný a diskriminovaný proletariát neomarxistov, ich rodových ideológov a politikov (liberáli, liberálni demokrati krajnej ľavice) sú kecy v opore o nič. V rozpore s vedeckou antropológiou a filozofiou človeka „zdola“ ktorou je exaktná prírodno-filozoficko-sociálna veda, aj „zhora“ (Boh stvoril človeka; ako muža a ženu ich stvoril. LGBTIQ sú tiež „božie dietky“ ale nie súčasť stvorenstva.
Rozsudky všeobecných súdov a ESĽP vo veci LGBTIQ sú arbitrárne, svojvoľné a v opore o nič (riešim inde).
Slovenská judikatúra v časti slobody a práva LGBTIQ osôb neeviduje ani jeden „anti diskriminačný“ rozsudok.
Slovenská dúhová ombudsmanka vo výročných správach nepredložila žiadny dôkaz o tom, že Slovensko porušuje základné ľudské práva osôb a skupín LGBTIQ. Jej správanie a osobný dúhový aktivizmus je v rozpore s jej povereniami zo zákona o verejnom ochrancovi práv.
Anticena Homofób roka vykazuje znaky neo Norimberských zákonov a homo fašizmu. V súlade s európskymi “hodnotami demokracie a právneho štátu”. Proti aplikácii týchto hodnôd do vnútorných autonómnych právnych systémov protestuje Maďarsko, Poľsko, pridalo sa Slovinsko a Portugalsko.

Kandidát na GP Tomáš Honz sa do toho kresla možno zvezie na vlne boja proti pravicovému extrémizmu. Nová „superstar“!
Voliť ho budú liberáli, liberálni demokrati a neomarxisti novej progresívnej ľavice.
A vy budete voliť neomarxistické Progresívne Slovensko (tichá podpora Antifa a BLM).
Už to robíte v prieskumoch. S Matovičom vám to „nevyšlo“ (opreli ste sa o „Matovičov efekt“), chcete ďalšiu zmenu.
Neomarxistická ultra ľavica ostane zasa na dlho „neošetrená“.

Ak ktokoľvek prijme pojem sexuálna menšina (menšiny), podieľa sa na
a/ zmene definície pojmu menšina,
b/ zmene pojmu normalita.
Berie na vedomie, že je povinný správať sa k osobám LGBTIQ  ako k menšine (menšinám) a priznať im právo na zvláštne osobitné zaobchádzanie v ľudsko-právnom a ústavno-právnom režime menšín tak ako k Maďarom, Rusínom, Rómom.
Obvyklá osvedčená salámová metóda zakladá postupnú predikciu registrovaného partnerstva, manželstva a postupnej až úplnej autonomizácie a oddelenia od štátu LGBTI osôb a skupín.
Otvárané sú ďalšie Overtonove okná… (pedofília…).
Houston, Houston, máme problém: Európske hodnoty takzvaného liberálno-demokratického právneho štátu a postavenie rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Slovensko, Maďarsko a Poľsko nie sú ústavami definované ako liberálne demokracie. Sú štandardnými parlamentnými demokraciami so svojimi osobitosťami, ktoré sú vnútornou záležitosťou každého členského štátu EÚ…
Zmluvou ZEU (Lisabonská zmluva) sa potvrdzujú základné zásady demokratickej rovnosti, zastupiteľskej demokracie a participatívnej demokracie.
Čl. 67 Zmluvy, odsek 1.„Únia vytvára priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pri rešpektovaní základných práv, rozličných právnych systémov a tradícií členských štátov.“
Citovaný článok sa podrobuje najmä osobitnému právu (law) Brexitánie. Po jej odchode sa otvára cesta k jeho úprave (zjednotenie práva pevninskej EÚ).
EÚ má výhrady k vnútornému ústavnému a právnemu poriadku Maďarska a Poľska.
Ak ste nečítali, odporúčam svoj predošlý článok:
http://www.blogovisko.sk/polsko-a-madarsko-su-otvorene-novym-navrhom.html
Cieľ neomarxistov (pokračujem) je rozbiť rodinu založenúmanželstvommuža a ženy a vytesniť ju na okraj štátu a spoločnosti ako rovnú s menšinovými nedefinovanými pseudo rodinami.
Za „civil convivencion“ lobuje aj „pápež“ Bergoglio. V súlade so pseudo (európskymi) a novými „kresťanskými“ hodnotami neomarxistického „pápeža“ Bergoglia a “právnym štátom” na obraz EÚ. Ale to predbieham.


Slovensko má Radičovej a Žitňanskej “Národnú” stratégiu ochrany a podpory ľudských práv s časťou LGBTIQ a osobitnú Stratégiu ochrany a podpory práv osôb LGBTIQ napísanú ich tretím sektorom. V garancii vtedajšieho MS a Žitňanskej a MPSVaR Pietruchovej. Obe neomarxistickej proveniencie.
Súčasný minister MPSVaR “posledný križiak” (“konzervatívny” bloger) Krajniak Pietruchovú, riaditeľku Odboru rovnosti a rovných príležitostí nahradil právničkou Zuzanou Brixovou (čo sa deje za dvermi od rodovej ideológie “očisteného” odboru nevieme…). Slovensko sa sústredí na “čistenie” OČTK a justície…
Slovensko odmietlo Istanbulský dohovor; EÚ a Rada Európy len vzala na vedomie, hodlá ho ratifikovať za celú 27-mičku.
V zásuvkách „nespia“ len spočívajú Jogjakartské princípy, ktorými sa riadila „tvorba“ obsahov oboch stratégií ochrany a podpory ľudských práv a osobitne LGBTI osôb a skupín („sexuálne menšiny“).
Finančne sa masívne investuje do LGBTIQ propagandy,ochrany a podpory cez librálne a neomarxistické médiá, mimovládky, školstvo, osvetu spridanou hodnotou: represia prejavov homofóbie a transfóbie. a represiu prejavov homofóbie. Obe stratégie spolu s covid-necovid “oživenou” o stratégiou EK sa objemovo, hustotou a váhou venujú viac LGBTIQ osobám a skupinám, než oprávneným, zdravotne postihnutým, reálne sociálne slabým, a preto ľahko zraniteľným osobám. Prednostne chránené inak zdravé osoby, o ktorých je reč v stratégii, potrebujú špeciálne, osobitné empatívne zaobchádzanie.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?