Publikované: 28.09.2015

Nový svetový poriadok alebo začiatok „doby súženia“?

Na reštrukturalizáciu a zmenu starého systému svetských vecí (poriadku) je potrebné vytvorenie totálneho chaosu tak, ako bolo „na počiatku“ pred Slovom (pre vedeckých ateistov známym ako Veľký Tresk).
Nová svetová vláda (New World Order) bude vytvorená z tohto umelo a novo vytvoreného chaosu a na troskách úplne rozpadnutého a demoralizovaného a totálne skolabovaného “starého sveta”. Je cieľom slobodomurárov, v ich réžii…
Chaos je tvorený procesom predstieraných vojen, operáciami pod falošnou vlajkou, propagandou, vymývaním mozgov. Režisérom je slobodomurárstvo, nové svetové náboženstvo svetových „elít“, ktoré má nastúpiť po zničení všetkých troch dnes hlavných svetových monoteistických náboženstiev. Tvrdím, že ďaleko východné „náboženstvá“ nie sú náboženstvami, skôr kultmi uctievania a „cestami“ odkiaľsi-kamsi. Sú „mimo hru“. Na svetovej kataklizme Západu planéty Zem sa ako „náboženstvá“ podieľať nebudú.
Východiskom „nového svetového náboženstva a uctievania“ je židovská Kabala a svetová finančná oligarchia.
Sme svedkami vyvrcholenia tisícročnej kampane židov za zvrhnutie a likvidáciu časti ľudskej civilizácie, založenej na pôvodných judaistických a kresťanských tradíciách. Má svoj začiatok v období zničenia jeruzalemského chrámu Rimanmi a tzv. diaspore. Židia sa rozptýlili do celého sveta ako pôvodní, veriaci a praktizujúci judaisti, konvertiti na kresťanstvo a svetskí (sekularizovaní) židia, a/ politicky neaktívni,
b/ aktívni sionisti (budovanie silného pozemského štátu Izrael ako svetovej mocnosti).
Nábožensky veriaci židia majú v izraelskom Knesset(e) minimálne zastúpenie, len ako málo významná náboženská menšina, robiaca iba „problémy“ izraelskej vláde…
K Protokolom sionských mudrcov: prečo sú označované za pamflet a podvrh? Nie sú podvrh. Dôvod: ide o príliš sofistikovaný „produkt“ extrémne vysokej inteligencie, ktorý mal údajne lživo ospravedlniť prenasledovanie židov a antisemitizmus. Náboženskí aj svetskí židia sa od neho dištancujú.
NWO zahŕňa deštrukciu štyroch pilierov našej ľudskej identity, rasy, náboženstva, národa a rodiny.
To je skutočný význam a poslanie nastoľovania diverzity, multikultúrnosti, miešania rás, etník, emancipácie žien, feminizmu, sexuálneho oslobodenia, práv gayov a ostatných sexuálnych deviantov, prezentované ako pozitívny obohacujúci prvok ľudskej kultúry, údajne ako dôsledok prirodzených procesov, artikulovaný  pseudovedou strojcov NWO a vymyslenej „sociálnej evolúcie“.
Na tento účel sú masívne zneužívané a štedro platené „ľudsko-právne“ mimovládky, čo je ich obživou a biznisom.
Nachádzame sa v poslednej fáze dlhodobo a vo fázach pripravovaného svetového, globálneho prevratu.
Toto nie je ďalšia kríza, je to posledný smrteľný uder ľudskej civilizácii takej, akú ju poznáme po stáročia,  v boji o moc jednej malej skupiny „vyvolených“, vmiešanej aj do osvetia kléru kresťanského katolicizmu v jeho krvavých dejinách.
Satanská sekta ilumináti vnútorne rozkladá všetky národy a náboženstvá a chystá sa teraz sa nastoliť svoju moc.
Naši lídri vedomky-nevedomky, chtiac-nechtiac, „oddane“ slúžia tejto sekte. Príkladom je aktuálny, umelo vyvolaný konflikt vo vnútri EÚ  vo veci kvótizmu utečencov (ale aj žien, pod maskou údajnej rodovej rovnosti). Je zároveň testovacím, lakmusovým papierom reakcií na priamo „elitami“ EÚ pripravovaný trvalý program riadenej alokácie a realokácie obyvateľstva EÚ. Dôvod: ekonomické a sociálne stropy najsilnejších ekonomík (HDP, počet obyvateľov, miera zamestnanosti…). Kľúčovou „mantrou“ je solidarita, humanizmus, princípy, idey a hodnoty  EÚ…
EÚ je najvhodnejším „laboratóriom“. Logické a racionálne riešenia migračnej a imigračnej vlny sú umelo zdržiavané. Dôvod: vytvoriť chaos natlačením čo najväčších počtov cudzincov rôznych kultúr, náboženstiev, najmä islamu (použitý nástroj strojcov NWO) do vnútorného (schengenského)  priestoru EÚ. Schengen je umelo vytvorená  lož. Prirodzená logika a racionalita vecí je vedome a zámerne stavaná z nôh na hlavu (Maďarsko je vinné za dodržiavanie zákonov EÚ (…) Slovensko za poukaz na to, že možnosti demokracie narazili hlavou na svoj strop (väčšina diktuje menšine, pácha na nej násilie, čo je v rozpore s ľudskými právami (…), prerozdeľovanie imigrantov podľa kvót je v rozpore s ľudskými právami utečencov, detencia (ich internácia v ochrannom režime) utečencov, najmä žien a detí, je v rozpore s ľudskými právami najmä a osobitne právami žien (aj tehotných), matiek a ich detí.
Vedome a úmyselne akcelerovaný príliv imigrantov má za cieľ vyčerpať a zničiť najvyspelejšie európske ekonomiky, ich finančný (rozpočtový) a sociálny systém (Markéta Šichtařová:  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nemecko-skutecne-pacha-sebevrazdu-Je-cim-dal-jasnejsi-ze-bezenci-neprinesou-ekonomice-nic-Ekonomka-Sichtarova-natvrdo-hovori-o-rozkladu-socialniho-systemu-400937
Dôvodom, pre ktorý sa imigranti tlačia najmä do Nemecka a bohatších krajín EÚ je práve ich štedrosť voči imigrantom (okrem ubytovania, stravy a príslušenstva dostávajú príspevky, ktoré urážajú a ponižujú dôchodcov a pracujúcich za minimálnu mzdu v stredo a východných krajinách EÚ).
Satan ovláda svetový finančný aj morálny kredit a vládne prostredníctvom nespočetnych zastupcov. Je rozhodnutý zničiť civilizáciu a zriadiť orwellovský policajný štát.
Morálny úpadok západnej spoločnosti podrytej luciferskou sektou je maskovaný materiálnou prosperitou. Vo vládnutí postupne nastupuje policajný režim a obmedzovanie slobody prejavu, slova, názoru a presvedčenia. Inteligencia, prostý ľud a mlčiaca väčšina (ignoranti a odmietači) sa nechávajú kúpiť za svoje vlastné peniaze. Všetko je inscenované v súlade so storočnými plánmi. Ako postupne hasnú  posledne lúče kresťanskej civilizácie, za prispenia zmanipulovaných kresťanofóbov, rozprestiera sa nad zemou temnota a neistota. Žijeme vo svete, kde sa dominantné elity spojili v hrozivý tajný spolok proti ľudstvu.
Našu civilizáciu ničí a rozožiera rakovina. Jej zdrojom sú iluminátski bankári, ktorí ovládajú naše ekonomické, politické, kultúrne aj duchovné inštitúcie. Vedie nás okultná neo imperiálna moc, ktorá vedie proti nám rafinovanú sofistikovanú vojnu a my si to ani neuvedomujeme, pretože naše tradície už boli podryté a spochybnené relativizáciou hodnôt, individualizáciou a individuáciou, a expanziou ľudských práv, ktoré ako sopka zasypávajú samé seba, narážajú na seba, iskria a sú zdrojom ohnísk reálneho alebo potenciálneho konfliktu.
Žijeme v raji hlupákov. Nanešťastie sa ľudia neprebudia, pokiaľ im nezoberú dobroty, civilizačné výdobytky, ktoré budú použité na ich nové zotročenie. Ochotne a radi vsúvajú svoje hlavy do tohto chomúta a nechajú sa ako poslušné, pokorné ovce viesť do pomyselného košiara. Pod zásterkou humanistickej utópie sa podieľajú na budovaní vlastného orwellovského pekla tretej totality, akú nepoznalo hitlerovské Nemecko a fašistické Taliansko (Maďasko) a boľševické Rusko. Sme pri plnom vedomí pripravovaní k otroctvu a zničeniu.
Dôvod: je nás na zemi priveľa a potravinových zdrojov i pitnej vody ubúda. Energetických zdrojov sa to netýka, pretože po vyčerpaní zásob fosílnych palív nastúpi ich náhrada ekologicky čistými zdrojmi a technológiami (sú pripravené a pokračuje sa v ich vývoji).
Zatiaľ nás médiá privykajú na apokalyptickú brutalitu a násilie. Nastoľujú posadnutosť sexom, nahotou, telesnými funkciami a homosexualitou. Keby mediá neboli vlastnené iluminátmi, tak by sa zaoberali otazkami pravdy a klamstva, dobra a zla, krásy a škaredosti. Boli by sme duchovne a kultúrne povznášaní a inšpirovaní. Miesto toho sú naše duše kŕmené pilinami, považovanými za umenie („umelecká skupina“ Ztohoven, Pussy Riot, a kadejaké sračky zvané ako performance, happeningy a pod., ktoré už bezmála nemožno ani len kritizovať). Sme degradovaní, rozptyľovaní, klamaní a podvádzaní.
Tmu najlepšie zdoláte, keď budete vyžarovať svetlo a toho sa ilumináti boja. V Protokoloch sionských mudrcov sa píše: „Medzi milónové masy treba zasiať spor a konflikt.“ Potom sú ľahko ovládateľné.
Na pečati rítu iluminátov jedného zo systému vyšších stupňov je napísané: „Ordo ab chao“, čo znamená poriadok z chaosu.
K tomu aby sa ustanovil nový poriadok, je potrebné zničiť ten starý. Tajní, tieňoví  vládcovia sveta podporujú chaos, ako sa len dá, podľa vopred pripravených plánov, koncepcií a metodík (brainwashing, Overtonovo okno, memetika).
Rušia regionálne hranice, lebo idey VFR a EÚ, nechávajú hrubnúť deti a celú spoločnosť prostredníctvom násilia a sexu v televízii, videohrách a internetu. Naoko bojujú proti pornografii (aj detskej – až po „snuff“), drogám a ostatným závislostiam. Ničia hodnoty ako sú rodina, deti, tradícia, zvyky, kultúra, reálne umenie, religiozita, hrdosť a česť pomocou perverzity, pornografie a drog. Veľmi dôležité je zámerné presúvanie ľudí z kontinentu na kontinent alebo migrácia cudzích kultúr (do vedomia spoločnosti „vdýchli“ xenofóbiu a homofóbiu). Výsledkom sú čoraz častejšie a silnejúce nepokoje medzi domácimi a cudzincami, ľudia sa necítia bezpečne, boja sa a volajú po ochrannej ruke. Tu im pribehne pomôcť vláda vo forme občianskych čipových preukazov, osobnej kontroly, kamier čo vás zoblečú, kontrole diaľnic, miest, pomocou pozorného zraku Velkého Brata a nakoniec čipov pod kožu.” Prvé experimenty boli vykonané už aj na Slovensku so psami a mačkami.
Asi tak. A to všetko v záujme vašej (našej) bezpečnosti.
OSN je nesvojprávne a impotentné, závislé na finančných sponzoroch a príspevkoch. Nie je slobodné a nezávislé. Výboru pre ľudské práva OSN bude v nastávajúcom čase predsedať Saudská Arábia (!).
Zastavme ten horor, pokým je ešte čas. Je? Kráti sa.
Fejzbúk je v západnom svete považovaný za indikátor slobody prejavu a demokracie. To je lož. Iba fikcia. Fejzbúk je sieť. Network.
Katolícku cirkev tvorí množstvo falošných prorokov. Katolicizmus a Vatikán (pápež) reprezentujú falošnú kresťanskú cirkev, plnú herézy. Skutoční a praví kresťania nie sú z tohto sveta (Ježišovo podobenstvo o dvoch stranách jednej mince), regulárnou hlavou pravej kresťanskej cirkvi je výlučne Ježiš. A učením Písmo (Slovo), Nový Zákon. A ten káže: „Oddeľte sa od falošných náboženstiev!“.
Islam nie je náboženstvo, ale totalitná ideológia s politickými ambíciami ovládnutia sveta globálnou islamizáciou a nastolením extrémne totalitného režimu, v tieni ktorého bledne aj hitlerovský fašizmus.
Poznámka (hypotéza): Uveďte ma do tranzu a diktujte: Napíšem vám také náboženstvo, aké si len budete priať.
Islam je vnútorne kontroverzným výberovým eklekticizmom rigorózneho judaizmu, Starého Zákona, biblickej genealógie a kresťanstva.
Americká demokracia (náš vzor?) je falošná a dočasná pseudo demokracia, smerujúca k jednej centrálnej svetskej svetovej vláde (po zničení svetových náboženstiev). Tento „vrchol“ možnej demokracie sa po zrážkach so svojím stropom rúca sám do seba ako čierna diera.
Svetovú medzi náboženskú vojnu rozpútal islamský štát. Islamský štát vznikol v moslimskom prostredí (šiiti verzus sunniti – wahábizmus a saláfizmus v jednom, ako dve vetvy fundamentalistickej, extrémne džihádistickej sunny a jej učenia) na troskách USA rozbitého Iraku, Sýrie a Levanty.
Zastavenie tohto hororu a celosvetového moru a rakoviny je možné len spoločnou vojenskou koalíciou EÚ, USA, Saudskej Arábie, Turecka, Iránu  a Ruska.
Vraj: ozbrojené sily NATO nemajú mandát? Lož. Členské štáty NATO boli napadnuté zvonka i z vnútra.
Ibaže, komusi to vyhovuje.
Poznámka k Sýrii: Bašár Háfiz al-Asad nesmie byť zvrhnutý a nebodaj zavraždený ako Kaddáfí alebo Husajn. S al-Asadom treba rokovať a v procese oslobodzovania Sýrie pripravovať krajinu na slobodné voľby, v súbehu s jej hmotnou a duchovnou rekonštrukciou a obnovou, a tiež, postupným návratom utečencov domov, do ich vlasti.
Otázka: Má islamský štát vážne dôvody na obavu o svoju existenciu? Práve prebieha summit OSN. Pozorne sledujme jeho výstupy.
Predikcia odpovede: islamský štát má v geopolitike podľa USA dočasnú úlohu. Ak po jej naplnení nebude zničený on, islamský štát zničí aj USA.
Takže, dámy a páni: predsalen svetlejšie zajtrajšky? Nie. Zabudnite. To je iba začiatok.
http://www.gotquestions.org/Slovencina/Suzenie.html
Riešte svoju politickú reprezentáciu. Aj tú, ktorá sa vám chystá vládnuť po marcových parlamentných voľbách 2016…
Som občan, nevolič. Až do času reálnej zmeny štatútu (postavenia) politických strán a ich financovania, zmeny kontroly a ich komunikácie so svojimi voličmi aj po voľbách. Presne tak, ako chcú odluku cirkvi od štátu. Nech konajú rovnakým metrom aj voči sebe…
Rovnako nepôjdem k voľbám až do času reálnej zmeny volebného zákona.
Ak prejavia úprimnú, nielen pred voľbami deklarovanú politickú vôľu, oba zákony do konca roka v pohode stihnú… (potom, po parlamentných voľbách 2016, nech riešia odluku cirkvi od štátu a reálne naplnenie ústavného: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.“).
Práve stroskotávajú vo vytváraní predvolebných koalícií…
Buďte ostražití. Lebo všetci politici chcú len a len naše (aj vaše!) dobro!
P.S. A sarkastická poznámka (aspoň jedna čerstvá pozitívna správa. Ale len pre vyvolených): Na Marse bola dokázaná prítomnosť vody…
 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?