Publikované: 12.02.2021

Núdzový stav v Česku končí 14. februára

Je známe, že návrhy českej vlády na predlžovanie núdzového stavu podľa Ústavného zákona o bezpečnosti Česka schvaľuje česká Snemovňa.
Slovenská vláda si novelou Ústavného z. č. 227/2002 Zb. toto právo od 29. 12. 2020 v skrátenom legislatívnom konaní uzurpovala len pre seba, parlament odstavila na druhú koľaj  a ústavnému súdu zakázala posudzovať ústavné zákony. Prakticky odstavila parlament aj ústavný súd.
NOUZOVÝ STAV (Ústavný zákon 110/98 Sb. o bezpečnosti České republiky):
Čl. 5
(1) Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
(2) Nouzový stav nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů.
(3) Je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší.
(4) Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.
Čl. 6
(1) Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti stanoví zákon.
(2) Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.
(
3) Nouzový stav končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110 (o bezpečnosti štátu)
Čo v Česku aktuálne platí do 14. februára:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
Česká Poslanecká snemovňa na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi neschválila vládny návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Súčasný núdzový stav platí do 14. februára.Za predĺženie núdzového stavu hlasovali len ANO a ČSSD už aj bez kľúčovej podpory KSČM. Rokovanie snemovne skončilo konfliktom, ktorý sa rozbieha smerom odiaľsi kamsi (plus zákon o voľbách)…

               

Opozícia Babišovej vláde v celodennej debate vytýkala, že v Snemovni doteraz nepredložila pandemický zákon (nemá ho ani Slovensko!) na základe ktorého by sa opatrenia schvaľovali. Vláda by tak nepotrebovala núdzový stav.
Kompetencie po 14. februári prechádzajú na hejtmanov jednotlivých krajov.
Česko po 14. februári prechádza do režimu Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně a podpoře veřejného zdraví:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
Český ústavný zákon je paralelnou obdobou slovenského ústavného zákona č. 335/2007 Zb.:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355
Kabinet českého premiéra Andreja Babiša vo štvrtok zakázal ľuďom z okresov Cheb, Sokolov a Trutnov vycestovať. Ostatní občania ČR, naopak, nesmú pricestovať. Z obmedzenia pohybu v týchto troch okresoch budú výnimky ako napríklad dochádzka do škôl či do zamestnania. Po rokovaní vlády to oznámil minister zdravotníctva Jan Blatný.
Po zrušení celoplošného núdzového stavu prestáva platiť zákaz vychádzania, respektíve obmedzenie voľného pohybu osôb, pričom väčšiu zodpovednosť by potom zrejme mali hajtmani krajov, keď by vyhlásili stav nebezpečenstva: stav potenciálnej alebo reálnej hrozby; aktivujú sa príslušné bezpečnostné zložky v danom regióne (kraj, okres, mesto). Ak treba aj armáda (ministerstvo obrany).
Česká vláda a jej zložky sú z verdiktu snemovne zdesené
Hejtmani môžu vyhlásiť stav nebezpečia (§ 3) podľa „krízového zákona“:
https://www.epi.sk/zzcr/2000-240
Podľa Babiša je jedinou možnosťou ďalšieho núdzového stavu žiadosť hajtmanov. V názore sú nejednotní.
Rokovanie prebehne v sobotu večer. Rozhodnutie musí padnúť do nedele.

Večerná parlamentná hádka, ktorá spôsobila rozruch do nezvyčajne neskorých hodín aj v ČT24 a bude pokračovať dnes, ako hlavná mediálna téma, pritom nemohla byť pre pozorovateľa celodenného rokovania prekvapivá. To, že vláda nepresadí predĺženie núdzového stavu, bolo zrejmé už od rána, kedy sa premiér Andrej Babiš stretol s predsedami všetkých parlamentných strán…

Vo veci nevidím len populistické politikárčenie ale aj to, čo následne artikulujem:
Česká aj slovenská vláda priskoro vystrieľala „náboje“ zásobníka ochranných a odvetných opatrení proti covidu. Dnes je zásobník prázdny.
Česko si parlamentnou ústavnou cestou vyriešilo problém kompetencií už na jar, keď upravilo kto a v akom rozsahu a kto môže vydávať všeobecné záväzné nariadenia vo veci (mienim skratkovité zjednodušenia) a „upratala“ ich po náleze súdu do súladu s českou Ústavou (zo dňa na deň).
Slovenská vláda „dnes v ohrození“ si uzurpuje moc  najmä s dôrazom na slobodu zhromažďovania (potvrdzuje sa aj vyhrážkou rebélii samospráv kriminalizáciou rebelov v režime núdzového stavu a vysokých trestných sadzieb; plus zákaz verejných protestných aktivít).
Už mi “chýba” len “úžasný” nápad: Kontrola osôb v karanténe monitorovacími náramkami (väzba “na slobode”).
Slovensko aj Česko ale môžu čeliť covidu (plus ďalšie kmene, varianty, mutácie) aj v režime zákona o ochrane a podpore verejného zdravia, o čom som písal už tu:
http://www.blogovisko.sk/zrusenie-nudzoveho-stavu.html
„Žiadam o okamžité zrušenie núdzového stavu a režimu Ústavného zákona č. 227/2002 Zb. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu) a prechod do režimu Zákona č. 335/2007 Zb. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Dnešným dňom v reflexii odmietnutia núdzového stavu stavu Česka, Slovenska, a vecí covidu verejných a spoločných, svoju požiadavku na zastavenie účinnosti zákona o núdzovom stave potvrdzujem. Táto eventualita mala a má byť použitá v poslednom rade ako ostatná z možností…
Dôvod: Prognóza ďalšieho vývoja multi pandémie je otvorená…
Covid krízu nie je možné riešiť trvalým núdzovým stavom, totalizujúcim obmedzovanie ľudských práv a slobôd.
Úrad verejného zdravotníctva má a tobôž po novele zákona, ktorú výnimočne žiadam v skrátenom legislatívnom konaní, môže mať podobné kompetencie, aké zakladá Ústavný zákon o bezpečnosti v časti núdzový stav.
Samotná premenná mapa covidu potvrdzuje, že ochranné a bezpečnostné opatrenia treba prijímať flexibilne a prednostne individuálne a cielene, najmä v ohniskách nákazy…
Chce to viac úprimnosti v praktickom dokazovaní záujmu na zdraví a životoch spoločnosti, ponad osobné mocenské záujmy Matovičovej už polo totalitnej vlády. Nevie zaobchádzať s covidom ani s demokraciou.
Žiadam vládu s ľudskou tvárou!
A predčasné voľby.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?