Publikované: 08.09.2019

Nutná obrana, krajná núdza a ľudské práva v občianskom a európskom rozmere

Euro federalisti a federalizátori EÚ, pokračujú v podpore postupného obmedzovania vnútorného práva národných členských štátov EÚ v predmete právo na ozbrojovanie občanov.
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2918204-cast-zakonodarcu-znovu-zkousi-prosadit-pravo-na-ochranu-se-zbrani-do-ustavy-tentokrat

Česko aj Slovensko majú svoju armádu a ozbrojené zbory a zákony o právach a podmienkach ozbrojovania občanov, ktoré možno považovať za vzorové v európskom aj svetovom rozmere.
Oba právne systémy poznajú inštitúty
a/ prostriedky na dosiahnutie účelu zákroku (policajný zbor),
b/ nutná obrana a krajná núdza (občan, policajt).
Česko ani Slovensko nepozná inštitút ozbrojenej domobrany a milícií.
Smernica Európskej komisie obmedzuje trh s legálne držanými zbraňami a zasahuje do vnútorných záležitostí národných štátov, čo je v rozpore s právom Európskej únie.
„Pokud se shodneme na tom, že v současné době legislativa, která upravuje nejenom držení zbraní, ale i jejich používání, a že veškerá oprávnění, které souvisí s použitím zbraně, jsou v České republice nastaveny velmi dobře, tak ústavní právo tuto zákonnou úpravu posiluje,“ vysvětluje iniciátor návrhu Martin Červíček (ODS), který je zároveň členem senátní komise pro ústavu.“
Je rozdiel, v ktorom štátnom celku a prostredí sa má obmedziť právo na ozbrojovanie občanov (USA, EÚ). V počte, intenzite a charaktere útokov so zbraňou majú USA skóre pred EÚ. Takzvaný americký národ nie je národ v zmysle a význame pojmu národ. Spojené štáty americké sú federatívnym super štátom amerických štátov, nie národných štátov.
Štatisticky možno porovnať počty útokov a incidentov pod hlavičkou a/ terorizmu, b/ nie terorizmu. V počtoch mŕtvych a zranených nemožno porovnávať USA s EÚ (rozloha, počet obyvateľov, charakter oboch únií, pričom skóre v časti terorizmus v USA založil teroristický útok na Twins (9/2001). Predpokladom vzniku národného štátu je existencia národa ako štátotvorného prvku. USA sú federatívny super štát, ktorý nevykazuje znaky porovnateľné s EÚ ako únie národných štátov.

Dôvodom a príčinou nárastu ozbrojených útokov v USA je ich charakter multi civilizačného, multikultúrneho a multináboženského superštátu, plus mentálne poruchy občanov a obyvateľov (ich legalita-nelegalita pobytu) v dôsledku vnútorných problémov sociálnych vrstiev naprieč sociálnym systémom Únie.
USA sú v hlbokom vnútornom mentálnom rozklade a kríze, ktorú treba riešiť ich preformátovaním. Inak im hrozí samozničenie tak, ako Európe a EÚ…

Európska únia zatiaľ nemá charakter federácie, tobôž super štátu. Každý členský štát EÚ má svoju ústavu. USA majú federálnu ústavu a jej druhý dodatok. EÚ nič podobné nemá. Len smernice.
Sporná smernica EÚ má tri aspekty
a/ požiadavka na jednotný prístup členských národných štátov EÚ k právu na ozbrojovanie občanov,
b/ obmedzenie práva občanov členských národných štátov EÚ na ozbrojenie,
c/ aproximácia a zjednotenie práva národných členských štátov EÚ budúcej federatívnej EÚ;
EÚ už úniou je, ibaže nemá spoločnú ústavu, nadradenú ústavám národných štátov a zákony, nadradené zákonom členských štátov Federatívnej európskej únie.

Druhý dodatok (9 dodatkov) Ústavy Spojených štátov amerických zaručuje občanom právo držať a nosiť zbrane a vytvárať milície. Je súčasťou Listiny práv USA, ktorá vošla do platnosti 15. decembra 1791.
Švajčiarsko má pre účel svojej a bezpečnosti občanov zavedenú civilnú, domobranu a obranu prostredníctvom milícií (podobnosť s druhým dodatkom Ústavy USA) v kantonálnej správe (Art 57-60 Spolkovej ústavy Švajčiarskej konfederácie). V prípade potreby velenie ozbrojených síl prechádza na centrálnu vládu. Po absolvovaní vojenskej služby ostáva výstroj, výzbroj v domácnosti. Podrobnosti ustanovuje zákon.
Porovnateľné s ústavou a právnym poriadkom Kanady.

Pozoruhodné je, že po Veľkom Novembri a rozdelení ČSFR nebol v Česku ani na Slovensku obnovený úžasný Zväz pre spoluprácu s armádou, o dobrovoľných ľudových milíciách ani sa nezmieňujúc…
Ale aj tie „cirkusy“ okolo Nočných vlkov v Dolnej Krupej…

Smernica má mimo iné obmedziť voľný prístup k zbraniam vo vzťahu k terorizmu. V neposlednom rade aj obmedzenie rizika, že ozbrojení občania obrátia svoju výzbroj proti uzurpátorom moci blízkej tretej totalite v Európskej únii. Papaláši majú strach.

Pozoruhodný je názor á la “klin sa klinom vybíja” že by pre prípad útoku so zbraňou v školských zariadeniach v USA mal byť vyzbrojený strelnou zbraňou aj školský personál. Už len preto, že žiadny policajný zásah proti už prebiehajúcemu útoku nie je a nikdy nebude dosť rýchly.
Aj z tohto pohľadu je pozoruhodné, že o teroristických útokoch alebo masových vraždách vo Švajčiarsku nie sú informácie, čo by “nahrávalo” do kariet odporcom ozbrojovania občanov.

Smernica EÚ vychádza aj z faktu, a pracuje s ním, že právo mať, vlastniť a v prípade potreby použiť zbraň (nutná obrana, krajná núdza) nie je základné ľudské právo ale „len“ právo (zákon).
Lebo bezpečnosť občanov zaručuje štát. Hmm…

Zmena súčasného charakteru EÚ na federatívny superštát bude znamenať zánik ústav členských štátov EÚ, ktoré nahradí federálny európsky ústavný súd, ktorému budú podriadené najvyššie súdy
členských štátov a dnešný Súdny dvor EÚ nadobudne federatívny charakter. Tak vlastne funguje už dnes. Aj s nástrojmi vymáhania práva EÚ.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (0 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?