Publikované: 11.01.2015

O čom je referendum a pomocné referendové otázky

Ponúkam pomocné referendové otázky na podkladoch výňatkov z Celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv a LGBTI osôb v časti rodová rovnosť:
1. Ste za vykorenenie tradičných stereotypov o rodových rolách v rodine? (áno-nie)
2. Ste za vykorenenie a odstránenie rodovej identity? (áno-nie)
3. Ste za stratu vlastnej pohlavnej identity v záujme ochrany a zrovnoprávnenia LGBTI populácie so štandardnou heteropopuláciou (alebo inak) ste za zrovnoprávnenie hetero s nehetero normou? (áno-nie)
4. Ste za zaradenie rodovej rovnosti medzi hlavné časti vzdelávania? (áno-nie)
5. Ste za to, aby prílohy stratégie boli základným rámcom pre tvorbu budúcich verejných politík a zákonov? (áno-nie)
6. Ste za realizáciu systematických a komplexných opatrení zameraných na ochranu základných práv a slobôd dospelých osôb, ktoré nežijú v manželstve? (áno-nie)
7. Ste za dosiahnutie rovnakých práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva? (áno-nie)
Poznámka – výbor pre rodovú rovnosť čakal na nález ústavného súdu a po ňom ihneď vydal úlohy formulované v bodoch 6 a 7.
8. Ste za pozitívnu propagáciu gay a lesbického a LGBTI životného štýlu v rámci vzdelávania na základných školách rámcovo i v jednotlivostiach (metodika, didaktika) – trebárs otázky žiakom: Nehanbíš sa za to, že si hetero? Odkedy si myslíš, že si hetero? Nemáš obavu, že ak si hetero – premnoží sa ľudstvo?  (áno-nie)
(pozri od 49. minúty prednášky)
9. Považujete prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike za prirodzenú, žiaducu a „normálnu“, alebo – za potenciálne, ba, reálne nebezpečný klin do ľudskej civilizácie alebo, pre Slovensko príznačnú a typickú „ľudskoprávnu“ nadprácu, ako potenciálny obzvlášť nebezpečný klin vrážaný jej protagonistami aj do radov slovenskej populácie? (áno-nie)
Poznámka s podotázkami:
Otázka – prečo Slovensko na prelome rokov 70/80 zavádzalo vyučovanie matematiky podľa teórie množín, keď ju ostatný svet práve opúšťal a vrátil sa k stáročia zaužívanému normálu?
Otázka – prečo Slovensko mieni investovať milióny do stratégie rodovej rovnosti, keď Nórsko (popredný „pokrokársky“ štát západnej Európy) ju aktuálne opúšťa, lebo nenaplnila svoj účel a poslanie?
10. Chcete, aby dáka „zhora“ vybraná skupina „expertov“, poverená prípravou „stratégie“ a s ňou súvisiacich dokumentov a ľudsko-právne“ pochybných príloh založila pre legislatívcov a následne zákonodarný zbor podklady pre prípravu celého experimentu aj s represívnym krytím už beztak predbežne spracúvanej série zákonov? (áno-nie)
11. Ste ochotní dobrovoľne sa podrobiť tomuto ideologickému experimentu? (áno-nie)
12. Ešte stále ste rozhodnutí odmietnuť svoju účasť v referende, lebo, trebárs pre nič-za nič vyhodených 6 miliónov? (áno-nie)
Záver (bez servítky):
Toto je strojcami NWO pripravovaný, umelo rozdúchavaný konflikt civilizácií, kultúr a náboženstiev. Flagrantný dôkaz – Paríž a Nemecko. Vietor fúka z USA. A to je iba začiatok:
“Na vaše hlavy vám vysypeme všetky možné i nemožné ľudské práva… postavíme vás nimi proti sebe… zneistíme, rozoštveme a zbláznime… ich dodržiavanie budeme vyžadovať zákonom a represiou… budete chodiť so sklopenými hlavami, začnete sa báť jedni druhých… vzájomne žrať medzi sebou… potom vás ovládneme…”

Zdroje:
https://www.youtube.com/watch?v=emy86AW5Uyo
http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/

https://www.lifenews.sk/node/7693

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 7 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?