Publikované: 19.11.2013

O Rómoch v Nórsku , alebo problematické spolužitie aj na Severe

V lete roku 2012 objavili rumunskí Rómovia Nórsko. Prišlo ich niekoľko tisíc naraz a rozložili v Oslo dva veľké tábory. Jeden v parku pri kostole v mestskej časti Sofienberg a jeden v lese pri obľúbeného výletného jazere Sognsvann. Tým započala kapitola nórskych skúseností s Rómami.

Príchod týchto Rómov má v sebe niekoľko aspektov, ktoré je potrebné vymenovať pred tým, než sa pustíme do hlbšej analýzy problému. Predovšetkým : tí, čo prišli, nie sú žiadni chudáci. Prišli autami cez celú Európu ( to niečo stojí ) a aj tu v Nórsku s extrémnou daní na tabakové výrobky je veľmi často vidieť, ako fajčí cigarety z krabičiek s nórskymi varovaniami. Vlastným autom sa spravidla dopravujú medzi táborom, kde žijú a miestami, kde žobrú – to som videl na vlastné oči mnohokrát a zďaleka nielen v Oslo. Naozaj chudobní Rómovia teda zostali v Rumunsku; tí, ktorí prišli, aby tú žobrali, si podľa môjho názoru žiadnu ľútosť nezaslúži. To je veľmi dôležité konštatovanie, pretože je to ľútosť, s ktorou operujú predovšetkým.

Ďalší veľmi dôležitý aspekt je nasledovný – tí, ktorí prišli, nie sú štatisticky bežná vzorka rómskej populácie. Nie je tu tradičná menšina, ide o organizovaný príchod celej komunity, ktorá sa navzájom pozná a ktorej členovia prišli všetci do jedného s cieľom tu predovšetkým žobrať ( a kradnúť ). Je možné, že sem mohli prísť inokedy iní Rómovia, ale tí nie sú predmetom tohto článku a spravidla ani spoločenského rozhorčenia v Nórsku. Preto inokedy správne poukazovanie na skutočnosť, že nie je možné zovšeobecňovať a uplatňovať kolektívne vinu, tu nefunguje – tí, ktorí prišli na prelome júna a júla 2012, prišli s veľmi jasnými úmyslami.

Teraz k tomu, čo sa stalo. Ich príchod bol tak spektakulárny, ako len môže byť príchod špinavej a hlučnej hordy a jej usadenie sa v čistom a usporiadanom mestskom parku, kde rozbijú stany a kde chodia vykonávať telesné potreby do priľahlého krovia. Ako vlna sa rozliali po Oslo a okolie spôsobom inde už známym – žobraním s malými deťmi majúcimi vzbudiť ešte viac ľútosti, predajom falošného zlata vodičom a v neposlednom rade obrovským nárastom vreckových krádeží a krádeží bicyklov. Kto by ma tu chcel obviniť z predpojatosti, toho odkazujem na policajnú raziu z 2.septembra tohto roka v rómskom tábore na Sognsvann, kde našli 36 kradnutých bicyklov a toľko ďalších kradnutých vecí, že to museli odvážať kamiónom. Všetka dokumentácia je k dispozícii na portáli Osloby denníka Aftenposten (článok nesie meno”Fant 36 sykler under aksjon ved Sognsvann“).

(Poznámka : porovnajte ako informuje slovenské lokálne spravodajstvo JOJ o tejto akcii – slová ako rasizmus či xenofóbia sa z úst komentátora linú s úplnou samozrejmosťou  )

Nóri sú národ dobrosrdečný a želajúci; len málokde sa vidí toľko ľudí, ktorí si úplne vedome odopierajú majetok s pocitom viny, že sa musia deliť s potrebnými, ako tu. Rovnako tak možno len ťažko Nórov podozrievať z rasizmu či predpojatosti – nech si hovorí, kto chce, čo chce, každý prisťahovalec bez ohľadu na náboženstvo, farbu pleti či etnicitu sa môže, ak chce, zapojiť do miestneho verejného života a je braný na roveň s etnicky nórskymi občanmi. Napriek tomu je výsledok ročného spolužitie s Rómami taký, že podľa prieskumu z júla tohto roku by 55 percent opýtaných nechcelo Rómov za susedov. To je výsledok výrazne horší ako u Somálčanov, druhých najmenej obľúbených (32 %), ktorí opäť sú výrazne menej obľúbení, než iné menšiny v Nórsku. Takýto výsledok nemožno zhodiť zo stola poukazom na predsudky, pretože ešte v máji roku 2012 Nóri voči Rómom prakticky žiadne predsudky nemali.

Záujmy týchto Rómov v Nórsku obhajujú organizácie Folk er folk (Ľudia sú ľuďmi), ktorá bola zriadená a ktorá je podporovaná neokomunistickou stranou Sosialistisk Venstreparti (SV), donedávna tiež vládnou. Vzhľadom k tomu, že títo Rómovia sú európskymi občanmi, platia pre nich podmienka, že buď si po troch mesiacoch nájdu zamestnanie (či budú schopní inak sami seba legálne zabezpečiť, napríklad z úspor alebo z podnikania), alebo musia z Nórska odísť. Organizácia Folk er Folk vtedy začala vydávať rovnomenný”časopis”, ktorý ich nechali”predávať” -”časopis” v úvodzovkách preto, že sa spočiatku išlo len o obojstranne vytlačený papier formátu A4, aby mali”prácu” a dostali tak nórske rodné číslo a Oppholdstillatelse (povolenie na pobyt). Dnes je z neho časopis typu Nový Priestor, ktorý však spôsobil, že = Oslo (pôvodne bezdomovecký časopis) má veľké problémy a Rómovia predávajúci Folk er folk vytlačili často násilím bezdomovcov z ich miest, kde predávali.

Hoci sa médiá v duchu politickej korektnosti Rómov dlho zastávali, od jari tohto roku sa objavujú pomerne pravidelne správy o nimi páchanej kriminalite a reportáže z miest, odkiaľ pochádzajú – s poukazom na to, že skutočne nejde o žiadnych chudobných ľudí a do Nórska chodia žobrať jednoducho preto, že je to ich”podnikateľský zámer”. Vďaka tomu mnoho Nórov prestalo byť s nimi solidárni a prestali im sypať drobné do pokladničiek a výrazne obmedzili kupovanie časopisu Folk er folk. Reakcie Rómov na tento fakt boli tiež medializované – rozčúlenie nad tým, že”ako tu majú žiť”, keď im Nóri nechcú almužnu dávať. Dodnes pritom v pamäti zostáva video, na ktorom mladý rumunský Róm pomerne obstojnov angličtinou na kameru hovoril, že – citujem – „I don’t want to go back to Romania, because Romania is fucked. If you don’t want us here, just give us 100,000 kr per person, this means about 1,000,000 kr per family and we will go back. What is one million kroner for you?“ – Čiže preložené :”Nechcem ísť späť do Rumunska, pretože Rumunsko je v hajzli. Ak nás tu nechcete, dajte nám sto tisíc korún za osobu, to znamená milión za rodinu a my pôjdeme späť. Čo je pre vás milión korún?”

Na danej situácii je smutné to, že v Nórsku je pomerne dosť bežných Rumunov, ktorí sa snažia poctivo pracovať a ktorí tak úplne nezaslúžene sú spájaní s týmito Rómami. Hoci médiá už dôsledne hovorí o”romfolket”, čiže o Rómoch, pomerne dlho sa písalo o”rumenske Tigger” (rumunských žobrákoch),”rumenske kriminelle” (netreba prekladať ) či dokonca o”kriminelle med østeuropeisk utseende”, čiže”zločincoch východoeurópskeho vzhľadu” kedykoľvek mali novinári na mysli týchto Rómov, čo je skutočne do neba volajúce. Bohužiaľ ľudská pamäť na zlé veci je príliš dlhá a na detaily príliš krátka a tak mnohí už majú pevne zakotvené, že Rumun = Róm a Róm = zlodej, podvodník a žobrák.

Jeden by ani neveril, že je reč o Nórsku, kde pred rokom a pol Rómov prakticky nikto nepoznal a kde sa k nim pristupovalo od začiatku veľmi slušne.

Andrej Ruščák, 19.9.2013

Zdroj :
http://m.idnes.cz/blog/clanek.361760.idn
http://www.osloby.no/nyheter/Fant-36-sykler-under-aksjon-ved-Sognsvann-7297656.html
http://udalosti.noviny.sk/zo-zahranicia/01-08-2012/norsko-pritahuje-osadnikov-v-lesoch-si-stavaju-stany.html

  • SlabéVýborné (+35 skóre, 39 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

2 Komentárov

Komentárov 1 - 2 z 2Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. QUI  BONO ?  Prečo, načo. za čo a kto drží nad touto menejcennou ľudskou rasou ochrannú ruku ? KTO a PREČO  sa nám snaží nahovoriť, že sme všetci rovnakí, keď je to očividné, že sme rozdielne ľudské rasy, rasy  s biologicky rozdielnou stavbou  mozgu a teda aj s rôznym inteligenčno-intelektuálnym potenciálom !!!

  2. Niekoľko tisíc rumunských Rómov prijal v tichosti do ČSSR po roku 1969 aj s. Husák, čím poskytol s. Causescovi prejav vďaky za to, že nám v 1968 neposkytli svoju internacionálnu pomoc. Ich „začlenenie“ do spoločnosti bolo pomerne jednoduché, pretože v česko-nemeckom pohraničí boli ešte neobsadené byty a domy a bolo pre nich dosť všeobecne povinnej práce (alebo aspoň jej predstierania) či už v podzemných alebo povrchových baniach. Podiel na ich čiastočnom počlovečovaní mala aj povinná dvojročná základná vojenská služba (ktorú si oni často predlžovali pre nadsluhovanie basy aj o rok či dva). Pravdaže, mnohí z nich už aj vtedy dokázali vykĺznuť z pomerne prísneho systému rôznymi podvodmi, napr. predstieraním invalidity alebo čiastočným sebazmrzačením, ale tieto praktiky neboli vlastné iba rumunským Rómom. Na druhej strane, najmä rómske deti vychované v detských domovoch, dosť často pokračovali v úspešnom štúdiu na stredných, ba aj vysokých školách a vonkoncom ich nikto nemohol a nemôže pokladať za menejcenných. Tento systém padol a nahradil ho absolútny chaos. Rumunské pomery nepoznám, ale stačí to, čo vidím u nás na Slovensku: Rómovia sú veľkými šéfmi všade, kam sa vydajú alebo prechodne usadia v tlupe. Keďže nevlastnia pôdu, zaberú si ju, či už štátnu alebo súkromnú, tam kde má tlupa blízko bezplatné kurivo, bezplatnú poživeň. Cestovný pas dostanú aj tí, čo sa ledva vedia podpísať a – hybaj vnohy – do Anglicka, do Nórska atď. Nie preto, že je tam pre nich veľa práce, ale preto, lebo sa tam má veľa ľudí dobre, dávajú almužnu a je im čo ukradnúť… Keby chceli naozaj pracovať, šli by tam, kde je habadej pôdy a mohli by si ju bez problémov zabrať, no potom by ju museli aj obrábať a z výsledku svojej práce sa uživiť – napr. v Etiópii, ba možno aj v Somálsku. Možno by si na takom nejakom odľahlejšom mieste mohli vystavať aj Rómsky štát, tak ako si Židia vystavili Izrael. A keby si tam vládli sami, rýchlo by prišli k názoru, že za krádež je dobré odťať ruku, odrezať nos alebo ucho. Žiaľ, nejaký takýto model je dnes už asi nepriechodný, narazil by nielen na mimovládky, ktoré ich problém „riešia“, ale aj u splnomocnenca, v Európskom parlamente a v OSN. Nehovoriac o hypotetickom hostiteľskom štáte, ktorý by musel čeliť oveľa vážnejšej hrozbe, než akú predstavuje pre Arabov Izrael. Takže späť do reality, uvidíme, aké eso má v rukáve pán Kotleba a ako ho so svojimi smeráckymi úradníkmi vyloží na (alebo pod) stôl…

Komentárov 1 - 2 z 2Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?