Publikované: 30.09.2022

Od demokracie späť k totalite

Rozklad štátu začal oranžovou revolúciou 1989 zmenou monokracie na pluralitnú demokraciu. Účel číslo 1: rozdeliť spoločnosť. Podarilo sa. Úlohou liberálnej demokracie je účel č. 2: dokončenie rozkladu, rozpadu a autodeštrukcie ideologicky a politicky rozdelenej spoločnosti. Blížime sa k cieľu globalistov a účelu č. 3: totálny chaos. Tým sa skončí deštrukčná fáza plánu Protokolov sionských mudrcov.

Nastolenie poriadku bude nevyhnuté. Ak si kto myslíte, že národné vlády riadia svoje štáty, zabudnite! Ak si kto myslíte, že EK a EP sú svojprávne, zabudnite! Ak budeme celý kolektívny Western na dne existenčne aj existenciálne, príde Záchranca: Veľký Reset. Začne konštrukčná fáza plánov Kniežat zloby; budovanie metasystému New World Order.

Zmenu potrebuje systém politických strán a hnutí a volebný systém. Ďalšie a ďalšie potrebné a nevyhnutné zmeny vydajú na novú druhú ústavu. Včítane postavenia referenda a plebiscitu o kľúčových otázkach verejného záujmu v ústavnom systéme Slovenskej republiky.

Miera násilia vedúca k vzniku hnutia Verejnosť proti násiliu v roku 1989 dnes dospela do momentu vzniku hnutia Verejnosť proti násiliu II. Iba tam nevolajte Budaja, Gála, Kňažka ani ako poradcov… dnes padlí anjeli aj nimi nezvládnutej slobody a demokracie. Veľký November 1989 nám bol aj nimi ukradnutý, vytunelovaný a sprivatizovaný.

Slovensko potrebuje systémovú zmenu systému. Tú nemožno dosiahnuť žiadnymi voľbami v matrixe súčasného systému politických strán a hnutí a parlamentarizmu, ktorý je úplne na dne. Slovensko potrebuje nový parlament nie na ideologicko-politickom ale občianskom princípe a/ zmenou zákona o politických stranách a hnutiach, b/ zmenou volebného zákona a podmienok voliteľnosti volených zástupcov ľudu, c/ zavedením impertívneho mandátu, d/ vznik Občianskeho snemu, na participatívnom a konzultatívnom princípe vzťahu volení zástupcovia ľudu a ľud aj po voľbách po celú dobu volebného obdobia (naplnenie Čl.2 odsek 1) s pripravenými náhradníkmi a predčasnými voľbami v stanby režime. Poznámka: Izrael čakajú piate parlamentné voľby od roku 2019.

Demokratizačné procesy po roku 1989 prebiehali od monokracie k partokracii v súbehu s oligarchokraciou (lobing, korupcia) a plutokraciou (moc vplyv bohatých) médiokraciou a vládou tretieho sektora.

Systémové zmeny vedúce k zmenám ústavného systému nie je možné dosiahnuť protestmi osebe. Do prostredia protestov sa infiltrujú politické strany a hnutia s ich sľubmi a protesty si ukradnú pre seba.
Ak budete tlieskať tu Smeru tam Hlasu, len ich dostanete nk moci, ako východisko z núdze. V parlamente sa budú žrať Smer a Hlas. Tým, že ich znova zvolíte, hoc by vyzerali ako anjeli a mesiáši, zapečatíte možnosť zmien systému a circulus vitiosus bude pokračovať. Kapre si vlastné rybníky nevypustia. Musíte ich k zmenám prinútiť ich povinným písomným vyhlásením, podpisom reverzu, že zvolením do zákonodarného zboru budú pracovať len na zmene systému, ústavy a kľúčových zákonov uvedených v reverze; inak sú ako stranícke subjekty či nezávislí kandidáti nevoliteľní.

Každé ďalšie voľby podľa starého systému sú len dočasné riešenie, odďaľujúce skutočnú zmenu.
Ďalšiu liberalizáciu voľného združovania politických subjektov do prevolebných koalícií bez zreteľa na ideológiu a hodnotovú orientáciu treba zastaviť zákonom! Súčasný stav spôsobuje voličskú nečitateľnosť a nezrozumiteľnosť (viz major OĽAaNO) a zakladá trvalý hodnotový a záujmový konflikt vo vnútri takých koalícií!

Za seba som za zrušenie a zákaz politických strán a hnutí. Tu a teraz neriešim. Precedens. Ukáže sa ako nevyhnutný. Politické subjekty sú primárne spoločenské, ideologické a politické zlo. Sami vidíte nestabilitu vládnych koalícií (anti Babiš, anti Fico); maďarská anti Orbán Márki-Zay koalíció totálne prepadla už vo voľbách…
Ak toto novovznikajúce občianske snemy zvládnu na vertikálnej koordinačnej úrovni, včítane komunikácie a mediálneho zázemia, možno zvažovať štart: 1. Rozpustenie parlamentu; 2. Voľby do Občianskeho snemu (volební kandidáti občianskych snemov); 3. Z Občianskeho snemu vzíde nová vláda a nová druhá Ústava SR. Hoops! Véééľmi zjednodušené. Len náčrt.

Národná rada Slovenskej republiky už dávno stratila opodstatnenie svojej existencie! Prestala byť hodná názvu, posvätným miestom a chrámom demokracie. Bola mnohokrát zneuctená a znásilnená. Budovu treba vyprázdniť, vykonať deratizáciu, detoxikáciu, dezinsekciu a sterilizáciu priestorov.

Systémomencov pribúda s ich víziami. Občiansky snem Pán Občan a Viliam Baňák chce dvojkomorový parlament: dolná komora politické subjekty, dolná občania. Režo chce Občiansky snem a Štátnu radu, volenú Snemom na čele s predsedom rady, voleným Radou, ktorá je vládou s ministrami. S hlavou štátu takmer nepočítam.

Občianskych iniciatív pribúda, zväčša sa „točia“ okolo svojho a ich výlučného ega.
Musíte sa spoločne stretnúť, rokovať, facilitovať a negociovať vaše predstavy do jednej, spoločnej…

Výlučnou cestou k spusteniu zmien spoločensko-politického systému je aktivácia Čl. 32 Ústavy nenásilný občiansky odpor. Nie protesty! Potrebujete rokovať s Konfederáciou odborových zväzov a Združením miest a obcí Slovenska pre účel Generálneho štrajku za systémové zmeny. Som si istý, že systémové zmeny radi prijmú všetky spoločenské a profesijné skupiny, zamestnávatelia, zamestnanci, mestá a obce Slovenska…

Systémomencom: Ak neodložíte svoje egá a nespojíte sa na báze memoranda so spoločným modus vivendi a operandi, ostanete sa vzájomne žrať ako SaS s OĽaNO a Slovensko sa zmien nedočká. To ale nie je môj problém. Nemám politické ambície, ostanem v konzultačnej a poradenskej rovine pri klávesnici alebo verbálne. Ak kto bude chcieť.
Čo ma čítajú si všimli, že kol-dokola „točím“ to isté. Všimol som si to tiež. Áno. Postupne upresňujem. Hľadám sklovo. Občas mi chýba slovo. Lebo slovo bolo na počiatku a bude aj na konci! Pre ľudskú bytosť v občianskej roli platí rozum a slobodná vôľa: Som, chcem, staň sa!

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?