Publikované: 28.04.2019

Od Šimečku a Západu verzus Rusko k „sexuálnej menšine“ aj na Slovensku

Rusko robí presne to, čo Západ, ktorý sa snaží rozbiť Rusko. Vlastne ani nemusí. Západ sa znemožňuje a likviduje sám…

Šimečka starší, z Denníka N, jeho syn kandiduje za PS v euro voľbách, patrí už zrejme na psychiatriu. Ten Sorosov paranoidný magor, proti ruský štváč a Sorosov zahraničný agent cez Denník N zároveň sám priznáva, že „kvalitná žurnalistika“ (rozumej Denník N) „nikdy nebude mať státisíce čitateľov“ čo bolo Šimečkovým zbožným prianím, ktoré jeho boh nevyslyšal a jediné pravdy Denníka N rozriedil takzvanou „alternatívou“ spochybňujúcou samozvanú vedúcu mediálnu úlohu „exkluzívnych obsahov“ takzvaného jediného „slobodného a nezávislého“ a ešte aj „liberálneho“ Denníka N.
Hoaxy, fejky a bludy šíria tu i tam obe strany slovenskej mediálnej scény . Denníky N a Sme si za ich „exkluzívne obsahy“ dokonca nechávajú platiť (aj to je dôvod ich klesajúcej čítanosti plus darebácky obťažujúci teror platenej reklamy).
Aj preto sa Denníky typu N, SME a Pravda a im podobné Kuciakove Aktuality a nielen, stávajú mediálnou alternatívou v prostredí takzvaného samostatného kritického myslenia čitateľskej verejnosti, ktorá si tie „svoje“ informácie vyberá, spracúva a vyhodnocuje v širokom a otvorenom priestore mediálnej slobodnej, nie len „liberálnej“, trhovej ponuky.
Rebríček slobody tlače Reportérov bez hraníc je len referenčnou správou o tvorcoch rebríčka samých, zamlčiava dezinterpretuje fakty o mediálnej vojne, nemá kritériá, ktoré by bolo na mieste akceptovať; hodnotenie vyhovuje najmä liberálnym médiám typu Denník N a “liberálom”. Pozoruhodná v rebríčku je pozícia Slovenska, Česka a médií v USA:
http://www.blogovisko.sk/slovensko-a-rebricek-slobody-tlace.html
Poznámka (Lingvistika, jazyk, lexika a výroková logika) predtým, než sa pustím do „svojej roboty“ v článku a k veci: Liberálny znamená pre liberálov slobodný plus, niečo navyše, naviac, ako politologický prvok, ktorý ale nemá pravdivostnú hodnotu, pretože: sloboda je alebo nie je. To je manipulačný prvok k všetkému slobodnému, čo sa za slobodné vydáva a samo označuje, je to jeho „pridaná hodnota“ navyše, pričom liberalizmus je ideológia jedinej novej „liberálnej pravdy“. Za štandardných okolností pojem sloboda znamená všeobecnú ľudskú slobodu, bez pridaného redundantného prívlastku (redundantný znamená nadbytočný, opak je entropia, ktorá znamená neurčitosť systému; v danom prípade ide o mediálny priestor, systém a štruktúru médií). Ľudská sloboda je definovaná v katalógu základných ľudských práv a slobôd, ostatok sú doplnkové (akcesorické) práva a slobody, ktoré zakladá zákon. V prípade (a budem sa im tu a nižšie venovať viac, lebo to je akútne potrebné!) údajných slobôd a práv údajnej „sexuálnej menšiny“ ide o podsúvanie súboru lží a poloprávd… (ide o mediálnu manipuláciu s príslušenstvom s presne vytýčeným cieľom a politickou koncovkou).
Fašizmus má z jeho definície rozličné prejavy, podoby a formy. V prípade Denníka N ide o mediálny zdroj liberalizmu a liberálneho fašizmu.
https://slobodnyvysielac.sk/2019/04/27/martin-m-simecka-pre-cesky-rozhlas-rusko-sa-dnes-snazi-rozbit-zapadny-svet/
Rusko hovorí (z článku) „že pravda neexistuje“. Má pravdu. V systéme svetských vecí na osi Západ a Rusko exituje len alternatívna pravda. Ruská a západná pravda. A to je ideologický boj, ktorý ale nemá nič spoločné s bojom o pravdu. Rusko má svoj a Západ svoj Globálny prediktor (pozri Valerij Pjakin a teóriu sociálnej bezpečnosti v globálnom svetovom rozmere).
Rusko má vraj (z rozhovoru) strach zo Západu a cíti sa ním obkľúčené. To je alternatívna pravda s opačnými konotáciami. Ide o konflikt dvoch hodnotových systémov: ruského a západného.
Okrem toho: Pod pätou pravdy vždy klíči pochybnosť. To je zmysel dialektiky sveta a dejín. Mal by to vziať na vedomie aj Denník N a primerane svojmu významu sa „zaradiť “ do úplne normálne a zdravo diverzifikovaného verejného mediálneho priestoru a vzdať sa svojho megalomanského ega, prestať chcieť byť vedúcou mediálnou silou slovenskej spoločnosti. Takú sme tu už mali. A Denník N sa tvári, že proti takej bojuje.
Ľudská sloboda je definovaná ako hmotná, priestorová, vonkajšia a vnútorná. Je to aj sloboda a právo myslieť, tvoriť a dotvárať si názor a presvedčenie v celku (svetonázor) ako aj v jednotlivostiach (čo deň prináša a politiky) a v týchto intenciách konať slobodne v priestore a čase. Sloboda je relatívna a obmedzená časom a priestorom. Ľudský fenomén a ľudská sloboda ako jeho súčasť, je antropologická konštanta, nemenný invariant, jej parametre sa ale menia v čase, majú hmotnú, priestorovú a časovú dimenziu (príklad: volebné právo).
Hrdá a nepodkupná dáma ľudská Sloboda má množstvo vonkajších a vnútorných, časových, hmotných, priestorových a časových vnútorných obmedzení, regulovaných vonkajšími a vnútornými auto regulačnými mechanizmami, ktoré staviam proti Johnovi Lockemu a jeho: „Moje a vaše slobody a práva začínajú a končia tam, kde začínajú (a končia) slobody a práva iných“. To je polopravda a lož, zodpovedajúca rámcu doby (Pozri John Locke).
Relativita slobôd a práv v ich možnostiach je obmedzená ľudským rozumom, intelektom (vzdelanie) svedomím a zmyslom pre mieru ľudských vecí, Listinou práv a slobôd, Chartou práv EÚ, Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.
Späť k Lockemu (hranice  a obmedzenia): Slobodne možno konať vždy a všade len to a všetko, čo nie je obmedzené a zakázané zákonom. Veci slobody a práva určuje Ústava zákon.
K liberálom a ich definícii liberalizmu: Zakladá ju ich ideológia „ich liberalizmu“ ktorá ale presahuje hranice hmoty, priestoru a času a „škriabe sa“ nad Ústavu a zákon; ruší hranice prirodzeného-neprirodzeného, normálneho-nenormálneho; hranice sú definované antroplógiou a v jej rámci etikou „zhora“ a „etikou“ zdola. Obe etiky majú spoločného menovateľa – ľudskú bytosť ako osobu. Vzájomne sa nevylučujú tak, ako sa vzájomne nevylučujú veda a viera, a v priemete svetských vecí ich definuje a zakladá sekulárny štát a jeho svetské právo, vychádzajúce zo základného zákona štátu a občanov, ktorým je Ústava SR.
Definícia normality je ultra liberálmi relativizovaná a s ňou aj tradičné ľudské a európske hodnoty, ktoré chcú „liberáli“ ich relativizáciou rozbiť a odstrániť, čo je ich koncový cieľ; ne jeho naplnenie používajú metodiku
a/ Overtonovho okna,
b/ mediálnej manipulácie,
c/ memetiku,
d/ salámovú metódu
nielen vo veciach požiadaviek dúhy, ktorú sa pokúšajú subsumovať do rámca povinných ľudsko-právnych menšinových politík,  a masívnou až agresívnou (iné názory sú potláčané a ostrakizované, prípadne, ak sa dá, kriminalizované) s odkazom: „LGBTI sú menšina!“ mediálnou manipuláciu laickej a preto ľahko ovládateľnej a manipulovateľnej verejnosti, do vedomia a jazyka spoločnosti zavádzaním pojmu „sexuálna menšina“ chcú docieliť povinné uznanie údajných práv dúhy (lož!) na registrované partnerstvo a po ňom manželstvo párov rovnakého pohlavia aj s príslušenstvom (rodinné právo, adopcie detí, neskôr v rámci ich salámy surogátne materstvo); porovnaj salámové procesy v Česku.
Ciele chcú dosiahnuť rozšírením katalógu základných ľudských práv o práva LGBTI (dúha) ako základné ľudské práva.
Problém je ale, že LGBTI nemožno definovať ako menšinu, rozumej sexuálnu menšinu.
Definiens sa odvodzuje od definienda; Základným definičným znakom menšiny je jej homogenita, teda jednota záujmov a potrieb menšiny. LGBTI (…) tvorí skupina v jej vnútri vzájomne odlišných a nehomogénnych údajných pohlaví a rodov, sexuálnych orientácií a preferencií, je to strapec (cluster) osôb a skupín, z ktorých každá sa vyznačuje tým, že preto: Dúha nevykazuje definičné znaky menšiny!
Už majú vlajku. A svoje dúhové prajdy. Ale to je asi tak fšetko.
Toto by mala vziať na vedomie Národná rada Slovenska, slovenská vláda, politikárčiaci prezident, ako vraj, budúci predseda vlády, aj nová hlava štátu. A samozrejme, médiá typu Denník N, Pravda, RTVS, a vraj tiež objektívna TA3, tiež neštátna markíza, JOJ, a ostatné „slobodné a nezávislé“ a ešte k tomu aj liberálne televízie a rádiá, a spolu s nimi kolaborujúce „ľudsko-právne“ mimovládky a aby som „nezabudol“: Ministerstvo spravodlivosti a MPSVaR , Odbor rodových rovností a rovnakých príležitostí, a Ing. Pietruchová; tá, neviem, čo z poverenia vlády vyvádza, zablokovala ma na fb. Slobodne, liberálne aj demokraticky. Tak, ako to robia najmä a práve „liberáli a demokrati“. :-)
Pretlačiť dúhu do ľudsko-právneho režimu menšín by znamenalo, že sa stanú povinnou dikciou ľudských práv pre všetky členské štáty Rady Európy a teda, súčasťou dikcie Európskeho súdu pre ľudské práva.
Vláda koná dvojtvárne. Nie je vnútorne ednotná. V tomto prípade, ako aj vo veci Gender Swap Day na Gymnáziu J. Hronca v Blave, SNS a Smer aj vo veci tiež liberálneho práva na odpoveď, ktorá „nechutí“ liberálnym médiám, ani veľmi Mostu-Híd (liberáli), majú pravdu, ktorú možno potvrdiť alebo vyvrátiť len v slobodnej, ak kto chce, liberálnej, otvorenej, spoločenskej, mediálnej a politickej diskusii…
A mali by to proaktívne vziať na vedomie aj v mútnych vodách extrémizmu tápajúce a „loviace“ a na extrémizmus ľavicových ultra liberálov novej, progresívnej neomarxistickej ultra liberálno-fašistickej ľavice nevidiace a nečinné prokuratúra a OČTK. A v neposlednom rade významný medzičlánok: Verejná ochrankyňa práv. U nej konštatujem alebo negramotnosť alebo úmysel. Vyberte si.
Liberálna a ideológia nadväzuje na scestnú ideológiu Veľkej francúzskej revolúcie, ktorá zrodila komunizmus, nacizmus a fašizmus; vznikol v Taliansku (Mussolini) a dnes má trebárs ukrajinskú a rôzne iné podoby.
Definícia ich „liberálnej slobody“ takzvaných liberálov, prípadne libertariánov (čo najmenej štátu) a za touto hranicou je už liberálna (ultra a post liberálna) anarchia, presahuje hmotné, priestorové a časové jadro Ústavy a práva SR, ich útokom aj na jej preambulu.
Slobodu majú len za prirodzené právo, v jej liberálnej totalite, a v jej napĺňaní zákonom im bráni Ústava a právny poriadok Slovenska v hmotnej, priestorovej a časovej dimenzii a politická vôľa parlamentu, v rámci parlamentnej demokracie, ktorá má problém sama so sebou, mimo iné, aktuálne s výberom a voľbou kandidátov na ústavných sudcov (na stole je dobrá a dôvodná otázka spôsobu voľby a oprávnených subjektov voľby v rámci delenia moci v štáte; zákonodarná verzus výkonná moc; Ústavný súd sa v tom dôsledku stáva orgán a nástroj politickej moci, ktorá si ho „zichruje“ na dobu 12 rokov mandátu ústavných sudcov. Lebo…
Slovensko sa svojou ďalšou a prehlbujúcou sa integráciou najmä do štruktúr EÚ, vo vazalstve s liberálnou časťou kongresu USA a jeho pozadím deep state (neocons) a dostáva sa pod vládu Západného globálneho Prediktora, súbežne proti Prediktoru Ruska; hlavnou ideológiou západného Prediktora je liberalizmus a ten, aby si zaistil naplnenie svojich ideí liberalizmu západného civilizačného a kultúrneho, a neskôr v post relativizačnom období a fáze už nie relatívneho ale bezhodnotového okruhu, bude musieť európske právo ošetriť právom, obmedzujúcim slobody a práva ľudských bytostí potlačením jadra antropologickej konštanty, ktorou je ľudská osoba a jej reálne, relatívne, dnes tak mocne deklarované slobody a práva.
Dvojhlavá hydra liberálnej ideológie multikulturalizmu a rodovej ideológie bude musieť vziať na vedomie v mene univerzality ľudských práv už aj európsky islam, čomu sa nevyhne, lebo sa do toho sama „dokopala“ „Welcome to refugees!“ EÚ sa už nevyhne negociácii a aproximácii európskeho a islamského práva, čím občiansku spoločnoť EÚ postaví proti sebe v reláciách: ateisti verzus veriaci, a tí verzus islam… (silnie emigrácia židov do Izraela; židia vedia, čo sa v EÚ deje).
Elity „jadra“ EÚ svoje úmysly skrývajú za individualizáciu a individuáciu ľudských práv a slobôd; tie v kritickom momente potlačia policajnou a vojenskou silou (PESCO) zrejme v momente občianskej vojny najmä v západnej EÚ, ak sa do nej nedá vtiahnuť aj Slovensko, postupným vzdávaním sa svojej suverenity a zvrchovanosti, a nastolí už vopred avizovaný (Busch, Obama) západný NWO, teda, nový svetový poriadok v Európe.
Nastupuje post liberálna a post demokratická doba a po nej nastúpi tretia totalita post liberálneho fašizmu. Dosvedčuje to syndróm znakov a príznakov… (oblasť slobody slova; tú si ale nezamieňajme s nenávisťou na webe a vo verejnom priestore).
To všetko sa deje v čase novej svetovej bipolarity, pomimo a súbežne s multipolarizáciou sveta na osiach USA-Rusko-Čína-India-Japonsko-Austrália (tá je zatiaľ mimo hlavného prúdu ekonomického a politického boja a má svoje vlastné politiky) v časti svetová a ekonomika mocností…
Európania a Slovensko, pripravujte sa na prijatie novej, tretej totality. A aktuálne, najmä: Máte pred sebou euro voľby. Choďte voliť! Po 25. máji sa spoločne dozvieme, akú budúcnosť ste si vybrali. Iba vám o nej píšem.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickybcan

V relácii na Telo TV Markíza (nedeľa 28.4.) sa k liberalizmu a libertariánstvu (menej daní, nižšie odvody, menej štátu) a k „sexuálnej menšine“ prihlásili obaja spoločne: Marek Truban PS aj Richard Sulík SaS.
Máte zmenu voľby. Chcete predsa zmenu. Či?
V možnosti máte šancu a príležitosť po parlamentných voľbách 2020 stať sa experimentálnym ľudským laboratórnym materiálom liberálov a libertariánov;
Predtým, 25. mája si ich môžete zvoliť do euro parlamentu.
Ak vám to nevyjde, nič, vôbec nič sa nestane. V možnosti budú voľby o ďalšie štyri roky. Truban a Sulík sú ešte mladí, v politike to ešte môžu dotiahnuť ďaleko…
Dajte im šance. Čím skôr, tým lepšie. Či pre vás alebo pre nich, nie je môj problém, ani otázka pre mňa. Skôr ma zaujíma, že: ak je v hre najmä PS a SPOLU, či je to výsledok kvalifikovanej spôsobilosti občanov a voličov, alebo len púhej túžby po zmene, len nech je zmena, alebo recesie. Čo sadá očakávať od SaS, sa vie…
Ešte taká blbosť: Základná hypotéza ľudských práv a slobôd znie: “Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach.” Islam zasa tvrdí a učí, že: “Všetci ľudia sa rodia ako moslimovia.” A islamské učenie dodáva: “Iba o tom nevedia”. Platí to aj pre liberálov a libertariánov? Aj pre ultra slobodných anarchistov?
A vy ste sa narodili ako čo? A viete o tom? Šimečkovci, Denník N, Sulík a Truban, po inaugurácii novej hlavy štátu aj prezidentka Čaputová, a s ňou aj nový budúci predseda vlády Kiska, vám to ešte nepovedali, či neprezradili?
K tej “menšine“: Ide o memetický verbálny infekt; nepoužívajte ho. Ich “právo” má právo založiť zákon. Ak také právo zákon pozná; lebo naň treba vôľu občanov a politickú vôľu nimi volených zástupcov, teda, zákonodarného zboru. Lebo sa nejedná o základné ľudské právo. Lebo, a už tomu porozumejte, dúha nie je menšina.
Nenechajte sa vo veci klamať. Máte právo slobodne sa rozhodnúť, akým a čím politikám dáte voľný priechod. V májových euro voľbách a parlamentných voľbách 2020. Inej možnosti niet. A kam vôľa, tam aj cesta.

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?