Publikované: 18.11.2012

Odkiaľ prišiel komunizmus: Po stopách beštiálneho systému

Ako generácia, ktorá zažila na základnej škole ešte komunizmus, mám hlavné fakty o komunizme zafixované podľa vtedajšej propagandy. Pamätám si, že som na ruštine musel písať esej o VOSR a výstrele z Auróry. Na hodine občianskej náuky v novembri 1989 sme taktiež mali učivo o nastolení komunizmu v Rusku a naša vtedajšia učiteľka sa nechcela vzdať týchto bludov, lebo podľa nej to boli večné pravdy.

Komunistická propaganda nám indoktrinovala do hláv, že bolševici Veľkou Októbrovou Socialistickou Revolúciou (VOSR) zvrhli feudálny cársky režim. Generácie po mne už zrejme majú v hlave upratané, no mám dojem, že je veľmi málo osvety o tom, ako sa komunizmus vyvinul a bol nastolený.
V októbri 1917 bolo Rusko už niekoľko mesiacov republika a idealistický predseda vlády Kerentskij mal predstavu o prerobení tejto rozsiahlej krajiny po vzore Spojených Štátov. Aj keď takáto predstava nebola reálna, Rusko bolo postavené na cestu k modernizácii svojho zriadenia a ekonomiky.
Bolševickí vrahovia však rozhodli inak.
Ďalším propagandistickým bludom boli reči o tom, ako revolúcia bola vyjadrením vôle ruského ľudu. Dvaja hlavní vodcovia – Lenin a Trockij – sa niekoľko rokov pred revolúciou ani v Rusku nezdržiavali, ale potulovali sa po krajinách ako Francúzsko, Švajčiarsko, v prípade Trockého aj Spojené štáty.
Medzi robotníkmi v Petrohrade šírili svoju propagandu cez časopis Pravda. Aj keď podmienky robotníkov boli v tej dobe otrasné, komunisti nenašli medzi nimi veľa podporovateľov a revolúcia bola elitná záležitosť. Nehovoriac o tom, že drvivá väčšina ľudí v Rusku žila na zaostalom vidieku, kde o nejakých revolucionároch ani nechyrovali dovtedy, kým ich neprišli zabíjať a znásilňovať.

Stalinov gruzínsky spoluzločinec prezývaný “Kamo” sa preslávil tým, že čerstvo zavraždenému mužovi vyrezal z tela srdce a ukazoval ho ostatným členom gangu. Ponúkol tak inšpiráciu pre tvorcov filmu “Terminátor”. Postava bojovníka v počítačovej hre “Mortal Kombat”, ktorá vytrhávala protivníkom srdce z hrude, bola nazvaná “Kano”

Bolševici po revolúcii kontrolovali iba Petrohrad a celá revolúcia mala nasledujúce dva roky na mále a bola takmer zvrátená.
Ďalším bludom bola propaganda o nepriateľstve komunistov voči kapitálu, bankám, korporáciám a podobne. Aj keď Stalin, Lenin a ďalší bolševici sa živili pred revolúciou bankovými prepadmi, prepadávali ruské cárske inštitúcie. Naopak, kapitál na revolúciu mali od bankárov zo Švajčiarska, Nemecka a dokonca priamo z Wall Streetu.
 V roku 1928, sa po dohode s Leninom naštartovala prvá päťročnica /doplnené 19.11.: Lenin inicioval Nový hospodársky plán, na ktorý po jeho smrti nadviazala v roku 1928 prvá päťročnica/ vedená západnými korporáciami, ktoré do zaostalej poľnohospodárskej krajiny dodali najnovšie technológie, industrializovali a elektrifikovali ju.Postavili priemysel vrátane vojenského. Do novozriadenej centrálnej banky plynul kapitál priamo z vtedy tiež novovzniknutého amerického FEDu. Pamätajme na to, že zriadenie centrálnej banky bolo najdôležitejšou požiadavkou komunistického manifestu!
Inak povedané, nebyť západného kapitálu, ZSSR, aj keby vznikol, bol by iba vnútorne slabá a technologicky zaostalá krajina. Viac v tomto blogu: Preč s kapitalizmom!

Nielen to, bolševici taktiež nalákali desaťtisíce ľudí na presťahovanie sa za prácou do ZSSR a to hlavne z Ameriky. Zriadili im špeciálne zóny, napríklad Kareliu pre fínskych Američanov, enklávu vo Východnej Sibíri pre Židov a do stredoázijského regiónu zlákali černošské komunity. Napriek vtedajšej ťažkej ekonomickej situácii v USA, mnohí z nich boli vzdelaní ľudia, inžinieri a neprichádzali pod tlakom problémov v domovskej krajine. Prichádzali dobrovoľne a radi, boli to často marxisti, ktorí úprimne verili v novú ideálnu spoločnosť, kde sú ľudia bratia a všetko je spoločné a zadarmo.
Ako každá iluzórna vízia, aj táto skončila tragédiou pre naivne veriacich. V druhej polovici tridsiatych rokoch boli tieto enklávy rozprášené, lebo nová doba si žiadala štandardného socialistického človeka, ktorý nevytŕča ničím z radu.

Stali sa týmto bolševici neprijateľnými ? Ale nie!
Stalin bol mainstreamovými masmédiami v Amerike opakovane vychvaľovaný do neba. „Jeho metódy sú tvrdé, ale účinné“, hlásil vplyvný časopis TIME ešte v štyridsiatych rokoch.
V USA však bolo veľa ľudí nespokojných so stavom v ZSSR a šírením komunizmu (čo je centralizácia moci a totálna kontrola spoločnosti) a vyskytli sa aj ľudia vo vysokých pozíciách, ktorí tomu otvorene oponovali. Bol to napríklad senátor McCarthy, John Fidzgerald Kennedy, alebo Robert Welch. Ten posledný z menovaných jediný prežil bez ujmy. Ešte v tridsiatych rokov išiel ako množstvo iných západných veľkopodnikateľov založiť podnik do ZSSR. No to, čo tam videl, ho hlboko znechutilo. Komunizmus sa mu sprotivil natoľko, že založil John Birch society, ktorá hlásala porážku komunizmu. Rovnako žiadali návrat k hodnotám slobody v Amerike. Pádu komunizmu vo východnej Európe sa dočkali…

Weishaupt bol proponentom myšlienok o jedinej totalitnej vláde, namiesto všetkých vtedajších zriadení, čo neskôr viedlo k vzniku extrémnych režimov, komunizmu a fašizmu.

Čo však viedlo k celému tomu totalitnému zriadeniu, predsa sa nevyliahlo z vajca jedného dňa? Tiež vieme, že do Ruska bolo násilne importované zvonka, musela teda existovať veľmi vplyvná sila, ktorá to uskutočnila.
Pozrime sa, čo na tému dejín komunizmu hovorí jeden z najuznávanejších štátnikov všetkých čias, Winston Churchill. Podľa neho to začalo od Adama. Avšak nie od toho biblického, ale od Adama Weishaupta, profesora kanonického práva na jezuitskej univerzite v Ingolstadte. Sledujme teda túto stopu. Vieme, že Weishaupt založil v Bavorsku 1. mája v roku 1776 svoju „osvietenú“ organizáciu, spolu s frankfurtským vekslákom Bauerom. Jeho partner si zmenil meno na Rothschild podľa svojho adoptívneho loga – červeného štítu – a vytvoril jeden z najvplyvnejších bankárskych rodov v histórii Európy.
Churchill ďalej tvrdí a uzatvára, že nasledovatelia Weishaupta organizovali revolúcie až po prevrat v Rusku, čím sa im dostalo do rúk rozsiahle impérium.
Na revolúcie treba mať organizačný talent, zázemie a peniaze, pričom vyššie uvedené zoskupenie týmto všetkým disponovalo. Máme tu tiež červenú – farbu vášne, máme tu dátum založenia – prvý máj.
Toľko teda k Churchillovi a keďže práve toto obdobie má podstatný vplyv na dnešný svet, chcem povzbudiť čitateľov k ďalšiemu štúdiu.

Samozrejme, myšlienka komunizmu nevznikla v časoch Weishaupta, keď sa pozrieme ďalej do hlbín histórie, tak môžeme prísť až k Platónovi a jeho Utópii – o „ideálnom“ štáte, kde je všetko vlastnené spolu a štruktúra spoločnosti je nemenne nalinkovaná. Koniec-koncov komunisti sami pokladali Platóna za predstaviteľa „svojej strany“ v rámci ich dialekticko-materiálneho výkladu histórie.
Stopa by ďalej pokračovala cez niektoré náboženské komunity – napríklad židovských eséncov alebo prvé komunity kresťanov v Starom Ríme. Aj keď tu je treba povedať , že to skúšali len v malých skupinách, kde sa navzájom poznali a na dané obmedzené potreby to mohlo fungovať. Pokračovať by sme mohli mníšskymi rádmi (čo však opäť bola len špecificky vybratá komunita). Dôležité je tiež povedať, že tieto komunity boli dobrovoľné!
Tomáš Akvinský prispel k vývoju aj „trhového“ aj „sociálneho“ chápania ekonomiky. Vysvetlil, že okolnosti opísané v Novom zákone, kedy sa nasledovatelia novej viery formovali do skupiny, do ktorej vložili všetok svoj majetok, boli dané ich sitáciou a neboli to princípy určené pre celú spoločnosť. Správne si tiež všimol, že majetok v spoločnom vlastníctve nie je rozumne spravovaný a hlásal, že všetko by malo mať svojho majiteľa. Avšak, majiteľ by mal majetok zdielať s ostatnými. Aj keď Akvinský veľmi výstižne definuje morálku ako hlavnú silu v spoločnosti, výzvou na spoločné zdieľanie dal priestor pre rozvoj amorálnej teórii, že o celkovom využití majetku môžu svojvoľne rozhodnúť iní. Napríklad nacizmus, na rozdiel od komunizmu, ponechal až na výnimky majiteľom ich majetky, avšak nútil ich využívať pre spoločné zlo. Opäť raz skočím ďalej a opäť vyzývam študovať viac k tomuto bodu.

Graficky znázornená totalitná centralizácia Campanellovho “Slnečného mesta”

V šesťnástom storočí Talian Tommaso Campanella spísal svoj „Slnečný štát“ (v latinčine Civitas Solis, “Slnečné mesto”), nie nepodobný Platónovmu. Všetci si v ňom všetko delia, spoločné sú deti aj manželky. Kňazi rozhodujú o tom, kto s kým má deti a celkovo o všetkom dôležitom na základe astrológie. Toto dielo bolo zrejme najhmatatelnejším predobrazom ideálu komunizmu. „Slnečný štát“ mal byť uskutočnený v Španielsku, kde bola tematika slnka, osvietenia a pod. častá (pozri napr. „Los Alumbrados“). Campanella sa nakoniec usadil vo Francúzsku na dvore kráľa Ľudovíta XIII., kde šíril svoje myšlienky. Jeho nasledovníkom bol Ľudovít XIV, ktorý bol prezývaný „kráľ slnko“ a ktorý centralizoval Francúzsko v maximálne možnej miere. Vo Francúzsku sa uskutočnila aj revolúcia s komunistickými myšlienkami ako rovnosť a bratstvo, (ktoré sa úplne vylučujú s tretím slovom) sloboda.

Rôzne pokusy o socialistickú spoločnosť v rámci nejakej komunity v Anglicku a pod. nemali dlhé trvanie a neboli hybnou silou vedúcou k finálnemu nastoleniu komunizmu. Kľúčové však bolo zavedenie centrálnej banky, čo je najväčšou nohou vo dverách pre komunizáciu spoločnosti, ktorá stále prebieha.
Kvôli stručnosti už spomeniem len nemeckých filozofov ako Hegel a Feuerbach, ktorí inšpirovali aj Marxa. Ten spojil svoju organizáciu s „Ligou spravodlivých“ a vytvorili „Komunistickú ligu“. Liga spravodlivých bola založená nemeckými vyhnancami v Paríži a bola ideologickým a organizačným pokračovaním Weishauptovej organizácie.

Komunizmus vo svojej východoeurópskej extrémnej forme padol, ale svet bude ešte dlho zápasiť so škodlivými komunistickými prvkami, ktoré boli a sú indoktrinované západnej spoločnosti ako „moderné progresívne koncepcie“.

 • SlabéVýborné (+48 skóre, 64 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

5 Komentárov

Komentárov 1 - 5 z 5Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Juantorena

  Dobrá zbierka nezmyslov. Ty vidíš boľševika aj keď sa pozrieš do záchoda. Ale to vidíš len svoj odraz na vodnej hladine. Ty sám si geneticky naprogramovaný, podvedome premýšľaš o svojej minulosti, ktorá bola červená. Aj ty si vo svojom vnútri presvedčený marxista, ktorý sa v panike budí uprostred noci a má nutkanie písať niečo, čo mu na krátky čas vytrie myšlienky. Ale tomu neujdeš. Tvoje červené srdce ťa zradí.

 2. Myslím, že si si poplietol hrušky z jablkami, pomiešal si tu utopistické vidiny stredovekej filozofie s marxistickom filozofiou, ruskou realitou zo začiatku dvadsiateho storočia a americkou bankovou lobby na vyvolanie revolúcie v cárskom Rusku. Komunizmus v našich končinách /myslím tým planétu Zem nikdy nebol vybudovaný/ a čo sa týka Slovenska ten nám bol po druhej svetovej vojne vnútený víťaznými mocnosťami. Pred ľudmi ktorí sa v tej dobe dostali do vedenie tohto štátu “klobúk dole” aj napriek chýbam ktorých sa v päťdesiatych rokov dopustili / vytknúť sa im musia politické procesy/ , ale aj tie boli väčšinou vedene proti vlastným teda komunistom. Za štyridsať povojnových rokov zo zaostalého agrárneho Slovenská vybudovali priemyselnú krajinu z rozvinutou poľnohospodárskou veľko výrobou, kvalitným socialným systémom, zdravotníctvom a školstvom ktorý za vyše dvadsať rokov budovania kapitalizmu sa devastuje a rozkráda. Poznámka pre autora blogu. nie som nejaký komunistický zaslepenec, ale pozerám sa na veci triezvo.

 3. Výborný exkurz do histórie s cieľom vypátrať semienka a nájsť korene komunizmu. Prvý diskutér zbytočne zmárnil čas čítaním tohto blogu, výsledok to potvrdzuje a druhý si nedal námahu prečítať si aj niečo iné, ako budovateľské chvály na socialistické plytvanie nielen ľudskou energiou a nerastným bohatsvom. Ako keby v tom čase, keď sa tu budovalo a budovalo, u susedov v západnej Európe spali a nechali sa našimi úspechmi predbehnúť. Ale aj to je názor. Aký by bol, keby sa nepozeral triezvo, netrúfam si odhadnúť.

 4. Koller Jan

  Komunistické hnutie bolo spočiatku súčasťou socialistického hnutia. Až po roku 1917 sa stúpenci boľševickej revolúcie rozišli s ostatnými socialistami a založili si vlastnú III. (komunistickú) internacionálu, čím sa komunistické (marxisticko-leninské) hnutie jasne odlíšilo od tzv. socialistov. Základným rozdielom medzi socialistami a komunistami bolo, že socialisti chceli zmeniť kapitalizmus v komunizmus evolučne a komunisti revolučne. Boľševické komunistické hnutie neraz v mene svetlých zajtrajškov, páchalo zločiny, porovnateľné s nacistickými zverstvami, násilným šírením kresťanskej viery v stredoveku alebo islamu prostredníctvom terorizmu v súčasnosti. V tomto prípade (čiastočne aj pri ostatných bodoch) sa pojem z veľkej časti kryje s pojmami socializmus, príp. reálny socializmus a často je ťažko ich odlíšiť. V samotných štátoch komunistického bloku sa však (aspoň v užšom zmysle) teoreticky rozlišovali pojmy: socializmus: spoločensko-ekonomický systém v podstate sovietskeho typu ľudová demokracia: akýsi predstupeň socializmu vo východnej Európe po druhej svetovej vojne, charakterizovaný (čisto) formálnymi črtami západných demokracií (zdanlivo viacero strán atď.) komunizmus: „projekt“ spoločnosti založený na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov; toto „štádium“ žiaden štát v praxi nedosiahol Systém dodnes existuje v Kórejskej ľudovodemokratickej republike, do značnej miery na Kube a čiastočne v Číne, Vietname, Laose a Zimbabwe. Reálny komunistický systém sa v mnohom odlišuje od svojho vzoru – marxistického modelu. Ide predovšetkým o charakteristiky ako totalita (vláda jednej – komunistickej – strany, prehnaná štátna byrokracia, odbory ako pomocný nástroj vlády), zachovanie triednych rozdielov (prinajmenšom na úrovni vládnuca vrstva verzus ostatní), zachovanie deľby práce, povýšenie marxizmu na akési náboženstvo (štátnu ideológiu) a pod. Napriek určitému pozitívnemu vplyvu na prerozdeľovanie prostriedkov do sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, má systém v praxi ten vážny nedostatok, že výrazne spomaľuje ekonomický rast a modernizáciu, a tým dlhodobo ani tá najlepšia sociálna, kultúrna a pod. politika nemôže efektívne fungovať. Je to spôsobené okrem nedostatku motivačných faktorov pre obyvateľstvo aj tým, že aj tento systém, bez prirodzenej obmeny vládcov a bez princípu konkurencie často umožňoval, že sa k moci dostali neschopní a nevzdelaní ľudia. Okrem toho totalitný systém režimu v komunistických krajinách podporoval rôzne nekontrolované prenasledovanie a vraždenie obyvateľstva, takže mocenské zložky, najmä v Sovietskom zväze, zabili počas 20. storočia desiatky miliónov ľudí. Tento režim zaviedol do politiky 20. storočia aj také praktiky ako kult osobnosti, ktorým vynikal napríklad sovietsky diktátor Josif Stalin alebo kórejský diktátor Kim Ir-Sen. Existuje viacero odhadov počtu ľudí odsúdených pri vykonštruovaných súdnych procesoch, či na základe nedemokratických zákonov ako sú popravy, justičné vraždy, koncentračné tábory, genocída. Tieto odhady sa pohybujú v miliónoch, ale väčšinou sa značne líšia. Asi najznámejším je kolektívne dielo Čierna kniha komunizmu od štyroch francúzskych, jedného poľského a jedného českého historika. Najviac obetí pripadá na stalinistický Sovietsky zväz a Čínu Mao Ce-Tunga. Kapitalizmus bežne označuje ekonomický systém založený na súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov a súťaži súkromných podnikov na trhu, a (sekundárne) tiež veľkej individuálnej podnikavosti, snahe o dosiahnutie zisku a systematickom reinvestovaní zisku. Sociálni demokrati majú ku kapitalizmu umiernený postoj – snažia sa odstrániť jeho údajné negatíva štátnymi zásahmi do ekonomiky.

 5.  ”Tvorcom komunizmu bol potomok starej rabínskej rodiny Karl Marx. Marx sám za svojho predchodcu, ktorý ho naučil mnoho o socializme, označil žida Mosesa Hessa. Židovská úloha v komunizme je mimoriadne vypuklá pri boľševickej revolúcii z roku 1918 a ranom sovietskom režime.V boľševickej revolúcii v Rusku je úloha Židov mimoriadná. Nielen väčšinu vedúcich revolucionárov, ale aj sovietskych komisárov a ranej boľševickej vlády tvorili Židia. Väčšina z týchto Židov prišla do Ruska zo Spojených štátov amerických po páde cárskeho režimu. Významnými židovskými vodcami boľševickej revolúcie v Rusku boli napríklad: Lev Trocký (rodený Bronstein) – popredný teoretik boľševického hnutia;. Lev Kamenev (rodený Rosenfeld) – raný vodca boľševikov, ktorý sa neskôr stal jedným z vedúcich členov politbyra;. Grigorij Zinoviev (rodený Apfelbaum) – hlava petrohradského sovietu („diktátor červenej citadely“, ako napísal W. Churchill); Karl Radek; Lazar Kaganovič; Moses Uritský – hlava Čeky (sovietskej tajnej polície);. Budúci britský premiér Winston Churchill, v tom čase mladý novinár napísal článok pojednávajúci o výraznej úlohe Židov v boľševickej revolúcii v Rusku. Okrem iného píše, že banda židovských uzurpátorov „schmatla ruský ľud za vlasy“ stala sa „prakticky neobmedzenou vládkyňou tej ohromnej ríše“. Churchill píše: „Toto hnutie medzi Židmi [komunizmus] nie je novinkou. Od čias Spartaca Weishaupta po Karla Marxa a Trockého (Rusko), Bélu Kúna (Maďarsko), Rosy Luxemburgovej (Nemecko) a Emmy Goldmanovej (USA) nepretržite narastalo toto svetové sprisahanie s cieľom zvrhnúť civilizáciu a znovuzaviesť zriadenie spoločnosti na základe zastavenia pokroku, závistlivej škodoradosti a neuskutočniteľnej rovnosti. Takže aj vdaka Marxovi a jeho komunizmu bola vyvražedná elita Ruského národa miliony nevinných a zabrzdila Rusko na mnoho desaťročí a následky sú stále citelné dodnes.”(V.Uškujnik-v diele “Kagan a jeho Bek”)

Komentárov 1 - 5 z 5Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?