Publikované: 29.04.2020

Ombudsmanka a ľudské práva

Ľudský život začína splynutím ženskej a mužskej bunky, počatím, ktoré je začiatkom genézy každej, jedinečnej, zvláštnej, neopakovateľnej a nenahraditeľnej ľudskej bytosti, v rozmere dnes takmer 8-miliardového ľudstva. Za štandardných okolností sa to stane a deje v tele ženy. Identickými nie sú ani jednovaječné dvojčatá…
Zygota
je bunka, ktorá vznikne po splynutí dvoch pohlavných buniek, gamét. Nesie spravidla úplnú sadu chromozómov svojho druhu a je pripravená na ďalšie delenie. Tento žiadny „zhluk“ buniek, mení sa na morulu. Tá na blastulu a gastrulu. Je totipotentná. Jej ďalším delením, vzniká vždy prvá a jej delením ďalšie bunky, ktoré zakladajú jhednotlivé zárodočné vrstvy súčastí ľudského tela a jeho orgánov.
Ľudský plod rastie, nadobúda podobu ľudskej bytosti. Spôsob delenia zygoty na menšie bunky sa nazýva blastogenéza.
Do vonkajšieho sveta mimo maternicu už od počatia živá ľudská bytosť prichádza spravidla po 9-tich mesiacoch. Výnimkami sú „nedonášavosť“ a „prenášavosť“. Najmä u nedonosených detí, bojuje sa o ich mimomaternicové prežitie.

Boj o prežitie spoločnosti v dobe nástupu finančnej, ekonomickej a fiškálnej krízy kapitalizmu, umocnenej krízou Covid-19, má dva protichodné vektory: Matovičov, za udržanie ochranných opatrení a Sulíkov, pre oživenie ekonomiky.
Hľadajú sa riešenia pre udržanie ekonomiky pri zachovaní zdravia a životov ľudí na celom svete, postihnutom Covid-19 a zdravie a životy ľudí…
Kdesi v medzi priestore tu je vo svetovom rozmere aj otvorený list verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, ministrovi zdravotníctva Krajčimu, v ktorom sa opiera aj o „znepokojenie“ OSN z obmedzovania tzv. „sexuálnych a reprodukčných práv a zdravia žien“.Dôvodom je obmedzovanie výkonov umelých potratov v dobe krízy Covid-19. Ombudsmanka v ňom žiada o garanciu prístupu k interrupciám počas pandémie, ruka v ruke s feministkami: „Umelé prerušenie tehotenstva je služba, na ktorú majú ženy zo zákona právo. Aj počas kríz musí každá vláda rešpektovať neodňateľnosť ľudských práv,“ hovorí právnička a šéfka ľudsko-právnej feministickej organizácie Možnosť voľby…
Svetonázorové vyznanie slovenskej ombudsmanky
Hlási sa a patrí k ideologicko-politickému hnutiu pro choice (slobodná voľba). Možno ani netuší, že je použitou „užitočnou idiotkou“ novej neomarxistickej ľavice v jej časti feminizmus. Tak, ako dúhovou vlajkou, máva nad hlavou mantrou liberálnych hodnôt: Sloboda ženy pre voľbu a potrat ako údajné základné ľudské právo žien.
Pani Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv!
Nad svetskou a kresťanskou etikou, ústavným právom a právom, vznáša sa univerzálne: Nezabiješ!
1. Protestujem proti pokusom poľskej vlády úplne zakázať umelé potraty; sú proti základným ľudským právam žien, ohrozujúce ich zdravie a životy;
2. Protestujem proti slovenskému liberálnemu zákonu; Sloboda voľby je v rozpore s Ústavou SR a prvých 12 týždňov je „čiernou dierou“ slovenskej ľudsko-právnej legislatívy, v časti základné ľudské práva počatého plodu, ľudskej bytosti už pred narodením, na život od počatia po prirodzenú smrť.
Ústava SR: „Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením“.
Slovenský zákon je v bezprostrednom konflikte s Ústavou Slovenska. Doba 12 mesiacov, po ktorú stačí žiadosť tehotnej ženy, je v zákone len arbitrárna, čo znamená: V opore o nič.
Vysvetlivka 1:
Nemá oporu o vedu. Len o liberálnu ideológiu neomarxistov a ich novej, progresívnej ľavice. Zákon je v konflikte so všeobecnými základnými ľudskými právami a právami ľudského plodu. Práva žien stavia nad právo plodu ich života;
Vysvetlivka 2: Tvrdenie, že ženské telo je vlastníctvom ženy, je lož. Vlastníctvom ženy je len jej prázdna maternica;
Vysvetlivka 3: S odkazom na perex článku: Vývoj ľudskej bytosti (srdce, vedomie) je kontinuálny a začína počatím. K plnému sebauvedomeniu (ja, jástvo, som, teda chcem a mám svojuv vôľu…) dochádza nástupom obdobia vzdoru a “ja sám, sama”… (od polovice druhého roka veku dieťaťa).

Pokusy o hlbšie poučenie tehotných žien pred drastickým výškrabom a náčuvy tlkotu srdiečka, sú nezmysel mimo podstatu problému.
Celá koncepcia ontogenézy ľudskej bytosti je založená na vážnej chybe, ktorou je prenatálny a post natálny vývoj detí oddelený momentom pôrodu (pred ním a po ňom).
Nálezy ústavného súdu mám „na háku“. Povinnosť zákonodarného zboru: Bezodkladne konajte. Aj v dobe Covid-19.
Umelý potrat bez kvalifikovaných dôvodov nie je zabitie ale vražda. Prepíšte to tam (trestný zákon).
Ak sa inak nedá, lebo zdieľanú spoluzodpovednosť za nežiaduce tehotenstvo svojim dielom aj muži, je antikoncepcia pred. Ochrana zo strany muža, nielen ženy.
Potrat tabletkou je právny aj etický problém.
Nie dobre informovaný súhlas pred abortom, lebo vôbec nič nerieši, ale systematické vzdelávanie a výchova k zodpovednému sexuálnemu partnerstvu a dobre plánovanému rodičovstvu.
Vzdelávanie a výchova á la „otvorená sexuálna výchova a sloboda sexu“ je cesta do pekla.
Rodičia, deti, študenti a mládež majú právo odmietnuť rodovo ideologickú propagandu v opore aj o základné (pani Patakyová!) neodňateľné právo na etickú svetskú a náboženskú výhradu vo svedomí. Pozdravujem aj ministra školstva.
Orientácia aktivít verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, smeruje výlučne o ochrane pseudo práv na báze novej neomarxistickej a „progresívnej“ ľavice.
Odbornosť a kvalifikácia pre odbor obchodné právo nezakladá odbornosť a kvalifikáciu v oblasti teórie všeobecných základných ľudských práv. Toľko aj k potratárskemu biznisu potratových kliník: Obchodné a kšeftárske záujmy nesmú byť nadradené základným ľudským právam! Ani základnej všeobecnej ľudskej etike a mravnosti. Ani výhrade vo svedomí!
Pani profesorka obchodného práva: Váš osobný dúhový aktivizmus v stopách predchodkyne Jany Dubovcovej, je mimo, a nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv. Odstúpte. Odkaz parlamentu: Odvolajte ju!
A na záver už len poznámka: To slávne OSN je zideologizované a spolitizované neomarxistami. Aj ten Trump vie, koľká bije. A prestal ich platiť.
Doplnok: Vieme, čo je oregonský kamenný monument v USA? Ide o reálny artefakt:
https://www.aktuality.sk/clanok/472543/americky-stonehenge-zahadny-odkaz-ludstvu/
Do kameňa je na ňom vpísané: „Ľudstvo udržujte na pol miliarde.“ Žiadna konšpirácia. Kuciakove Aktuality nie sú v Smatanových zoznamoch…
Tento webový denník je tak ako SME a Denník Nenávisť “slobodné, nezávislé a liberálne” médium. Uznáva liberálne hodnoty. Tieto médiá informuijú alebo neinformujú selektívne. Slobodne, nezávioslo a liberálne. Aktualitám sa téma (článok) informácia o oregonskom monumente zapáčila. Tak ju editovali.
Otázka: Akým spôsobom dosiahnuť vytýčený cieľ: Vojnou? Reguláciou pôrodnosti (bývalá čínska cesta). Obmedzením počtov narodených detí ženského pohlavia? Aby nemal kto rodiť?
Ako sa má liberalizmus a liberálna demokracia verzus potratárske politiky k humanizmu a ľudským právam?
Kam zaradiť slobodu potratov?

Voľná úvaha k téme: “Všetci ľudia sa rodia slobodní, v dôstojnosti a právach.” Keďže počatý plod nie je považovaný za ľudskú osobu, ňou sa stáva až po narodení (právo) jeho práva sú zákonom obmedzené. Iné právo, odvodené od základného práva na život od počatia po prirodzenú smrť, pozná toto právo: „Ľudský plod má právo na dôstojný život v tele matky“.
Ale, existuje aj právo nascitura: ”Ľudský plod má právo dediť, ak sa dieťa narodí živé.” Podľa potratového práva sú v tele matiek zabíjané (vraždené) osoby dedičov a dedičiek…
Zjavný nesúlad v rovnosti práv (a slobôd) v teórii základných ľudských práv, čo zmamená: Ľudský plod sa nemôže a nemá právo, slobodne sa rozhodnúť, pre život alebo smrť.
Okrem toho, ľudský plod nemá šajn o počte obyvateľov Zeme.
Počatý bol mimo svoju vôľu.

Ide o zjavné rozpory v základných ľudských právach ľudských osôb (definícia pojmu ľudská osoba!) po a pred narodením (ústavní právnici – hlavy do smútku!).
Ombudsmanka o týchto „zákutiach“ ľudských práv, nemá ani šajn.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?